Procesul de recrutare și selecție în cadrul ADR Nord-Est

În conformitate cu politica de resurse umane și cu statutul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, personalul organizației noastre este angajat pe baza de concurs.

Procesul de recrutare și selectie are urmatoarele etape:

etapa 1

Publicarea anunțului de angajare pe site-ul Agenției.

etapa 2

Exprimarea intenției de participare a celor interesați, prin depunerea dosarului de concurs, respectând conținutul acestuia și termenul limita stabilit de către Agenție.

etapa 3

Derularea concursului de selecție cu toate probele aferente acestuia.

etapa 4

Publicarea și transmiterea către participanți a rezultatelor finale obținute în urmă derulării concursului.

etapa 5

Angajarea în cadrul Agenției a candidaților declarați admiși la concurs.