Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Platforma e-learning ECOTOUR pentru managerii si personalul din industria turismului

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

.....................................................................

Evenimente

Planificare

Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 (PDR Nord-Est) , aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est) in data de 25.02.2015 si avizat de Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est (CRP Nord-Est) in data de 23.10.2014 poate fi consultat aici.

Studii Suport

In cadrul procesului de intocmire a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est a realizat doua studii privind analiza situatiei dezvoltarii urbane si identificarea disparitatilor de dezvoltare existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est... continuare.

Consultare publica

In contextul elaborarii in cadrul Parteneriatului Regional a Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a realizat o serie de intalniri de lucru organizate la sediile administratiilor publice locale din cele 46 de municipii si orase din Regiunea Nord-Est precum si la sediile administratiilor publice locale din cele 6 Consilii Judetene ... continuare .

Procesul de planificare a dezvoltarii la nivel regional ofera o baza strategica esentiala pentru includerea masurilor si a proiectelor implementate la nivel regional in viitoarele programe de finantare indiferent de sursele de finantare ale acestor programe.

PDR NE 2014-2020 a fost elaborat de catre Directia Planificare, Programare din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, conform metodologiei comune privind planificarea dezvoltarii regionale, transmisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014-2020 (PDR NE 2014-2020), s-au utilizat si consultari in cadrul unor parteneriate regionale, structurate pe baza Memorandumului pentru aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014-2020, aprobat in sedinta de guvern din 13 iunie 2012 si conform Regulamentului – cadru pentru organizarea si functionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, aprobat prin Ordinul nr. 1087/13.07.2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.

Pe aceeasi linie, a elaborarii PDR NORD-EST 2014-2020, pentru a asigura corelarea externa cu alte documente de planificare-programare, au fost analizate si strategiile existente la nivel judetean/ national in curs de elaborare sau finalizate.

Strategii nationale:

A. Imbunatatirea capitalului uman prin cresterea ocuparii si imbunatatirea incluziunii sociale si politici educationale

1. Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2013-2020

2. Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei (2014-2020)

3. Plan de Actiune al Strategiei pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii Roma pentru perioada 2012-2020

4. Strategia pentru Sanatate 2014-2020

5. Strategia pentru Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii

6. Cadrul Strategic pentru Educatia Tertiara

7. Strategia Nationala pentru Invatarea pe tot Parcursul Vietii

8. Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educationale

B. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru crestere si ocupare

9. Master Planul General de Transport al Romaniei (2014-2030)

10. Strategia Nationala pentru Agenda Digitala a Romaniei

C. Promovarea competitivitatii economice si a dezvoltarii locale

11. Strategia Naționala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020

12. Analiza si Evidenta pietei CDTI in Romania

13. Strategia Nationala de Competitivitate 2014 – 2020

14. Strategia pentru Dezvoltarea Agriculturii pe termen mediu si lung 2020-2030

15. Planul Strategic National Multianual privind Acvacultura 2014-2020

16. Strategia de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014-2020

D. Optimizarea utilizarii si protectiei surselor naturale si valorilor culturale

17. Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007 - 2020 actualizata pentru perioada 2011 - 2020

18. Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2013 - 2020

19. Adoptarea Planului de Actiune (incorporat in Planul de Actiune privind Schimbarile Climatice)

20. Strategia Nationala privind Managementul Deseurilor

21. Planul National privind Managementul Deseurilor

E. Modernizarea si intarirea administratiei nationale si a sistemului juridic

22. Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014 - 2020

F. Conditionalitati orizontale

23. Existenta aranjamentelor pentru aplicarea eficace a legislatiei UE privind ajutorul de stat in domeniul fondurilor ESI – Monitorizarea sistematica a cheltuielilor de ajutor de stat

24. Existenta aranjamentelor pentru aplicarea eficace a legislatiei europene privind EIA si SEA

25. Strategia Nationala de Export 2014 - 2020

26. Strategia Nationala si Planul National de actiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din Romania

PDR Nord Est asigura cadrul strategic si reprezinta instrumentul prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic, social, etc, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare 2014-2020.

In ceea ce priveste “Sinteza evaluarii strategice de mediu”, respectiv anexa ”Evaluare strategica de mediu” mentionam faptul ca in perioada ianuarie-februarie 2014 s-a derulat etapa de incadrare pentru Planul de Dezvoltare Regionala Nord Est 2014-2020. In urma analizei desfasurate in Comitetul Special constituit cu aceasta ocazie, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a luat decizia ca documentul de planificare nu necesita evaluare de mediu si poate a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Monitorizare PDR
Procesul de monitorizare al Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014 – 2020 vizeaza realizarea a doua pachete de activitati: Monitorizarea starii si evolutiei situatiei socio-economice a Regiunii Nord-Est, a elementelor de ordin strategic prevazute in Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020, si Monitorizarea implementarii proiectelor prioritare... continuare.

DOCUMENTE

Regulamentul Cadru pentru organizarea si functionarea CRP Nord-Est 2014-2020

Metodologia pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regionala 2014-2020

Diagrama de elaborare PDR NE 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 (PDR Nord-Est), aprobat in 2015 de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est)