cover chestionar servicii IMM
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

SERVICII SUPORT PENTRU IMM-uri: De ce ai nevoie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale companiei?

De-a lungul timpului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a căutat să aducă în regiune capabilități, pentru a le valorifica în avantajul creșterii economiei regionale printr-o gamă largă de servicii dedicate agenților economici.

Pentru că dorim să aliniem serviciile oferite de noi, nevoilor reale ale companiilor din regiune, indiferent de sectorul de activitate sau de impactul pandemiei asupra activității economice, vă rugăm să ne susțineți în acest demers, răspunzând la câteva întrebări.

Toate informațiile colectate vor fi transpuse în servicii personalizate și soluții dedicate nevoilor identificate în cadrul acestui survey.

Va mulțumim pentru implicare și participare activă!

153140577_3837344092993612_8977956799262476272_o
NOUTĂȚI

Regio contribuie la îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși

Nu ne putem gândi la un imbold mai potrivit pe care să-l fi avut Primăria Buhuși, atunci când a inițiat proiectul ” ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL BUHUȘI PRIN INVESTIȚII ÎN SPAȚII PUBLICE ȘI ÎN SERVICII SOCIO EDUCATIVE – RECREATIVE”, pentru care s-a semnat de curând contractul de finanțare.

Sursa foto: www.buhusi.net

Cu ajutorul unei finanțări Regio de 4,9 milioane euro, alocate prin Axa Prioritară 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020, special pentru sprijinirea orașelor mici și mijlocii – această investiție integrată va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor la nivelul întregului oraș, prin realizarea următoarele obiective :

 • Modernizarea Cinematografului „Victoria” și transformarea lui în Centru Educațional Multifuncțional, investiție care va crea condiții de dezvoltare prin educație formală și non-formală pentru toate categoriile de tineri înscriși în programe educaționale;
 • Modernizarea Parcului Central și a Parcului Dendrologic, unde se vor desfășura evenimente sociale și culturale, precum festivaluri locale, celebrări civice sau activități teatrale și cinematografice în aer liber;
 • Modernizarea străzilor Mihai Viteazul și Ion Ionescu de la Brad precum și realizarea de trotuare si dispozitive de colectare și evacuare a apelor pluviale aferente.
noutati
NOUTĂȚI

Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă „,Cod SMIS 2014+ 141146/Cod proiect: 1.1.141, în data de 17 februarie 2021.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea capacitații la nivel regional de a pregăti documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Nord-Est pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.

ADR Nord-Est va gestiona schema de ajutor de stat și de minimis prin intermediul căreia se vor realiza documentații pentru proiecte identificate/selectate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială. Astfel, în scopul realizării activității de elaborare a documentațiilor pentru proiecte pe domeniul specializare inteligentă, sunt întreprinse următoarele acțiuni:

 1. Pregătirea și promovarea pachetului de finanțare destinat beneficiarilor finali, în baza prevederilor din OUG nr. 88 / 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)
 2. Acordare de asistență tehnică în sistem help-desk solicitanților de finanțare, pe  perioada în care apelul de propuneri de proiecte este deschis.
 3. Evaluarea și contractarea solicitărilor de finanțare, înregistrarea și gestionarea contractelor
 4. Monitorizarea implementării proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de plată/rambursare.

Perioada de implementare a activităților finanțate prin acest contract este de 16 luni, între 01.09.2020 și 31.12.2021, Valoarea totală a proiectului este de 6.373.683,40 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 5.417.630,89 lei.

„În ultimii ani, eforturile noastre s-au îndreptat către stimularea investițiilor în domeniile identificate ca oportunități pentru specializarea inteligentă a Regiunii Nord-Est, respectiv: Agro-alimentar & industria lemnului, Energie, Mediu, TIC, Sănătate, Textile, Turism. Acest proiect vine să dea consistență preocupărilor noastre, întrucât proiectele vizate a fi finanțate sunt pe cât de ambițioase, pe atât de complexe. Pentru a avea un portofoliu consistent de proiecte mature, apelul de care ne ocupăm în cadrul acestui contract vizează finanțarea documentațiilor (studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură în domeniile de specializare inteligentă, ceea ce reprezintă un sprijin esențial. Avem deja 18 fișe de proiect depuse până la acest moment, aflate deja în evaluare, cu șanse mari să fie transpuse în contracte de finanțare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

EEN-2
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

A apărut ediția lunii februarie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

Am revenit cu alte noi oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii dumneavoastră și câteva informații de interes pentru activitatea dumneavoastră.

Dacă aveți alte solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte oportunități de afaceri găsiți accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter februarie 2021

3 - Nord-Est o regiune mai durabila
NOUTĂȚI

Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027

Curiozitatea mare, dar timpul de studiu redus? Nicio problemă! Am pregătit pentru tine o sinteză a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, care include:

 • Axele prioritare spre care se vor concentra investițiile
 • Operațiuni eligibile orientative
 • Potențiale categorii de beneficiari
 • Alocări financiare orientative

Aruncă și tu o privire!
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027

 

scoala-regio
NOUTĂȚI

Vești bune pentru infrastructura educațională din județul Suceava

Vești bune pentru infrastructura educațională din județul Suceava, pentru modernizarea căreia au fost semnate 3 noi contracte de finanțare nerambursabilă prin Regio.

La inițiativa Primăriei Municipiului Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava va beneficia de o finanțare nerambursabilă de peste 1 million de euro. Proiectul prevede reabilitarea din punct de vedere funcţional a corpului de clădire existent (Microfabrica) şi modernizarea din punct de vedere al instalaţiilor şi echipamentelor, fiind, astfel, create condiții optime desfășurării învățământului dual.

La inițiativa Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Liceul Tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei va beneficia de 4,42 milioane lei pentru construcția și echiparea unui corp de clădire nou cu echipamente și materiale didactice, module de învățare și aplicații practice, pachete de software educaționale și seturi de planșe tehnice pentru atelierul mecanic și cel de textile. Sălile de clasă și laboratoarele de informatică vor fi dotate cu mobilier școlar corespunzător cerințelor de calitate, confort și design specifice unui act educațional modern.

Comuna Frumosu, Suceava primește 1,8 milioane lei pentru amenajarea și modernizarea unei grădinițe de copii. Realizarea acestei investiții va conduce la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii, numărul preșcolarilor care vor avea acces la noile condiții ridicându-se la 80 de copii.

anunt-achizitie-publica
Fără categorie

Campanie de constientizare privind achizitiile publice verzi

Începând de astăzi, timp de trei ani, vom lansa campanii de conștientizare despre necesitatea folosirii criteriilor verzi în achiziții, dar și despre economia circulară. Aceste campanii (patru pe an) reprezintă o acțiune din cele trei din Planul Regional de Acțiune, dezvoltat în cadrul proiectului GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming).

Pentru a aduce o contribuție reala regiunii, am deschis o pagina de Facebook, prin care dorim sa dezvoltam o comunitate de oameni frumoși, care sa dezbată aceste doua subiecte importante.

Cu toții avem nevoi, cu toții dorim să achiziționăm diverse produse sau servicii care ne ajută la buna desfășurare a activității profesionale, așadar avem oportunitatea de a le achiziționa astfel încât acestea sa fie sustenabile. Dacă introducem criterii verzi, putem să fim un exemplu pentru ceilalți și să sprijinim protecția mediului.

Aceasta pagina vă ajută cu informație, vă inspiră și vă îndrumă pentru a aplica corespunzător criteriile verzi în documentațiile de achiziții.

Iar atunci când aveți un dubiu sau pur și simplu doriți o a doua opinie, vă încurajăm să scrieți pe wall-ul acestei comunități! Cu siguranță vor exista persoane care au întâmpinat aceleași provocări și care pot împărtăși din experiența lor similară.

Va așteptăm sa ne întâlnim virtual aici: https://www.facebook.com/ComunitateAPV .

Campania de astăzi este destinata autorităților publice și reprezintă un prim pas în a “învăța” achizitorii cum și de ce sa folosească criterii verzi în documentațiile de atribuire.

Info-graficul atașat are exemple specifice de criterii pentru produse și servicii din cele 20 agreate de Comisia Europeană, împărțite pe 6 priorități: utilizarea apei, deșeuri, eficiență energetică, emisii de gaze cu efect de seră, agricultură și prevenirea defrișărilor. Fiecare categorie de produs sau serviciu din info-grafic este însoțită de un link către criteriile specifice, așadar păstrați-l la îndemână.

Descarca Info-grafic

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției de servicii de curierat intern și extern

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, inițiază procedura proprie având că scop încheierea unui contract de servicii de curierat intern (Lot 1) și a unui contract de servicii de curierat extern (Lot 2), cu durata de 12 luni de la dată semnării de către ambele părți.

2. Dată și ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.02.2021, ora 23:59;

3. Limba ofertei: Limba română;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro . De pe aceeași adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare, comunicările privind rezultatul achiziției.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– dată de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 10:00;
– dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitare clarificări și primire răspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, după caz): 18.02.2021.
– dată estimată de semnare a contractului: 19.02.2021.

6. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă – până la încheierea contractului.

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor caietului de sarcini.

8. Valoarea estimată a achiziției publice/sursă de finanțare: 15.418,00 lei fără TVA/surse proprii, din care 6.918,00 lei fără TVA -Lot 1 și 8.500,00 lei fără TVA -Lot 2

9. Nu se acceptă oferte alternative.

10. Se poate depune oferta pentru unul sau ambele loturi.

Mod de prezentare a ofertei:

– Ofertantul va transmite obligatoriu modelul sau de contract. Din modelul de contract trebuie să rezulte îndeplinirea cel puțîn a cerințelor tehnice minime solicitate la nivelul caietului de sarcini.
– Ofertantul va transmite Formularul de oferta completat conform solicitării, însoțit obligatoriu de lista să completă de prețuri, în lei fără TVA, pentru toate tipurile de servicii de curierat prestate.

Caiet de sarcini