Posted by Amarinei Catalin

harta
NOUTĂȚI

Fă un tur virtual al proiectelor Regio Nord-Est cu ajutorul hărții interactive!

Pagina web dedicată Regio Nord-Est, www.inforegionordest.ro, dispune de un modul de proiecte, o aplicație interactivă care permite afișarea selectivă a informațiilor privind proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional (Regio) 2014-2020.

Consultarea listei de proiecte Regio se face cu ajutorul hărților Google, astfel încât utilizatorul poate vedea poziționarea proiectului pe hartă, poate tipări sau exporta rezultatele căutării sau fișa proiectului.

Se pot obține diferite statistici în funcție de criteriile alese: județ, localitate, axă, prioritate, stadiu proiect, categorii de proiecte sau cuvinte cheie.

În acest moment, aplicația conține 836 proiecte, informațiile disponibile fiind actualizate permanent.

Vizitează acum www.inforegionordest.ro/proiecte.php!

BANNER EUIPO sesiune informare v2
NOUTĂȚI SLIDER

Sesiune de informare „Înregistrarea unui drept de proprietate intelectuală la nivel european”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) vă invită la o sesiune de informare cu privire la drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale înregistrate și valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Evenimentul se va desfășura online, în data de 31.08.2021, începând cu ora 11:00, având o durată de aproximativ 60 de minute.

Sesiunea aduce în scenă, un expert din partea echipei EUIPO care va prezenta informații valoroase cu privire la:

 • Procesul de aplicare pentru marcă, desen sau model industrial
 • Acordarea de vouchere de proprietate intelectuală în valoare de până la 1500 Euro pentru IMM-uri

Ce  vor afla participanții?

 • De ce IP ar trebui să fie o parte integrantă a strategiei mele de afaceri?
 • Cum se depune online o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene?
 • Poate o înregistrare a unei mărci EU să mă protejeze de alte persoane care folosesc un domeniu cu un nume similar?
 • Ce este un model sau un desen industrial înregistrat?
 • Care sunt avantajele unui model sau unui desen industrial comunitar înregistrat în comparație cu sistemele naționale de protecție?
 • Care este modalitatea de aplicare privind acordarea de Vouchere de proprietate intelectuală în valoare de până la 1500 Euro pentru IMM-uri?
IMM-urile care dețin desene sau modele industriale au venituri pe angajat cu 17% mai mari decât IMM-urile care nu dețin drepturi de proprietate intelectuală,  conform unei cercetări EUIPO.

Desenele și modelele industriale reprezintă un avantaj comercial important pentru întreprinderile inovatoare și contribuie la crearea de locuri de muncă și la sprijinirea creșterii economice. În UE, 11,9% din locurile de muncă și 13,4% din PIB reprezintă contribuția sectoarelor care utilizează intens desene și modele industriale.

Pentru înscriere, vă rugăm să accesați Formularul de înregistrare!

Replace
NOUTĂȚI

Cu un pas mai aproape de un Plan de acțiune în economie circulară pentru Regiunea Nord-Est

Consecventă preocupării sale din ultimii 10 ani de a promova și stimula economia circulară în Regiune, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat inițiativa constituirii unui Grup Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est.

Grupul a fost constituit ca urmare a unui apel deschis de expresii de interes pentru aderarea celor interesați, derulat în luna mai 2021. Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, antreprenori, firme de consultanță, dar și unități administrativ-teritoriale.

Prima reuniune a acestui grup,  organizată în contextul proiectului de cooperare interregională REPLACE,  a avut loc în format online,  în data 3 august 2021 și a vizat următoarele subiecte și posibilități de cooperare:

 • Exploatarea oportunității de conectare la lanțurile valorice circulare interregionale;
 • Analiza de benchmarking privind gradul de circularitate la nivelul regiunii;
 • Oportunitatea lansării unui apel pentru proiecte în domeniul economiei circulare.

Experții ADR Nord-Est, Ramona Tanasă și Adrian Andrei, au prezentat rezultatele analizei locale realizate în perioada  2019 – 2020 cu sprijinul proiectului REPLACE, care a avut ca punct de plecare Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii Nord-Est. Au rezultat 3 domenii prioritare pentru dezvoltarea economiei circulare în regiunea Nord-Est  – Agro-alimentar și industria lemnului, Textile, Mediu (Deșeuri, Apă, Plastic) – pentru care toți membrii grupului au fost invitați să-și prezinte inițiativele.

Având în vedere că analiza a fost realizată de către toți partenerii din proiect, identificarea unor zone de interes comune se poate transforma în oportunități reale de  colaborări interregionale la nivel european.

Din partea Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”  (IRCEM), Loredana Bîrgovan a susținut o prezentare a viitoarei STRATEGII a ROMÂNIEI PENTRU ECONOMIE CIRCULARĂ 2030 (ROCES). Această strategie urmează să fie aplicată prin intermediul unui Plan Național de Acțiune pe 10 ani, având următoarele obiective:

 • Obținerea unei rate de circularitate a materialelor folosite de 21%.
 • O transformare socială conștientă şi informată, care are la bază educarea, conștientizarea si formarea continuă a populației, pentru a face față provocărilor viitorului și transformării mentalităților și atitudinilor privind economia circulară.
 • Un sistem coerent, unitar și coordonat pentru identificarea, evaluarea și alinierea acțiunilor tuturor agenților economici din Romania în jurul economiei circulare, însoțit de un cadru relevant pentru măsurarea progresului realizat in tranziție
 • Un model de dezvoltare durabilă implementat in proporție de cel puțin 30%, bazat pe economia circulară sistemică, având ca rezultat tranziția accelerată a mediului public național către o dezvoltare durabilă pană în  2030
 • Poziționarea României ca pol de referință internațional pentru cercetarea și inovarea în economia circulară, bioeconomie, dezvoltare industrială verde și al luptei împotriva schimbărilor climatice

Sectoarele de Acțiune Prioritare ale strategiei naționale sunt: Agroalimentar și forestier, Industrie, Bunuri de consum, Textile și Confecții,  Turism,  Construcții și Demolări.

Cu gândul spre operaționalizarea acestor obiective ambițioase, Gabriela Bobeanu (ADR Nord-Est) a  trecut în revistă perspectivele pentru finanțarea economiei circulare din programele operaționale ale României pentru perioada 2021-2027: Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF); Programul Operațional Regional (POR) Nord-Est 2021 2027.

Pentru POR Nord-Est 2021-2027,   operațiunile avute in vedere sunt:

 •  investiții în microîntreprinderi(urban) și IMM-uri (urban și rural) pentru dezvoltarea capacității tehnologice (noi tehnologii, automatizare, robotica, inteligență artificială etc., soluții pentru recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse, dezvoltarea de noi activităţi economice necesare integrării în lanțuri de valoare, etc; inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului tehnologic și a capacității de producție; certificare produse/servicii; design industrial; dezvoltarea competentelor IMM-urilor pentru inovare, modernizare tehnologică și economie circulară)
 • achiziția unor servicii pentru: acumularea de cunoștințe pentru tranziție industriala și specializare inteligentă prin atragerea de personal calificat în cercetare-inovare sau prin organizarea de stagii de pregătire și internship în colaborare cu universitățile, formare de competente avansate necesare exploatării noilor tehnologii, participarea în activităţi de internaționalizare, prin dezvoltarea unor strategii de export, a unor instrumente de marketing, participarea la târgurile de tehnologie europene, evenimente de brokeraj si matchmaking tehnologic, aderarea și participarea la activităţile unor la rețele colaborative, etc regionale/naționale/europene.

Semnalul transmis pe tot parcursul evenimentului a fost acela de încurajare a  implicării membrilor Grupului Consultativ  pentru a identifica provocările sectorului și nevoile de finanțare pentru stimularea și implementarea  economiei circulare, conturarea apelurilor cu ghiduri ale solicitantului și criterii de evaluare cât mai adecvate.

***

Proiectul REPLACE (2019-2023) – REgional PoLicy Actions for Circular Economy, derulat de ADR Nord-Est, în parteneriat cu alte 8 Regiuni din Europa în perioada 2019-2023, abordează o problemă foarte relevantă: lipsa unei strategii pentru economia circulară la nivel regional. La începutul actualei perioadei de programare, 2014-2020, acest subiect nu a fost luat în considerare, dar a devenit una dintre prioritățile cele mai importante în decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie să-și realizeze strategii proprii în acest domeniu, prin inserarea unor instrumente de politică specifice în programele lor operaționale.

Grupul Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est și-a dat acordul pentru inițierea demersurilor în vederea elaborării unui Plan de acțiune în economie circulară pentru Regiunea Nord-Est, iar colaborarea în cadrul acestui cadru special creat este crucială în perioada următoare pentru a fundamenta o intervenție coerentă și relevantă la nivel regional.

Platforma MIPE
NOUTĂȚI SLIDER

NOU! Platforma Oportunități de Finanțare UE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, în data de 5 august 2021, platforma online www.oportunitati-ue.gov.ro , un punct unic de acces care integrează informații privind fonduri din mai multe surse de finanțare (programele naționale, operaționale, comunitare etc.), fiind atât interfața între mediul instituțional și beneficiari, cât și un instrument util la nivelul României în ceea ce privește identificarea de parteneri pentru participarea în Programele de cooperare la nivel European.

Prin intermediul acestei platforme, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își propune să fie o punte de legătură cu potențialii beneficiari ai surselor de finanțare comunitare, direcționându-i către Punctele Naționale de Contact, Agențiile Naționale responsabile, AM-urile aferente Programelor de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei Europene și/sau Agențiile Executive responsabile, în cazul în care Programul de interes nu are un Punct Național de Contact în România.

Platforma integrează informații consistente pentru toți potențialii beneficiari, atât din mediul privat, cât și public, precum și din mediul academic și de cercetare, în vederea creșterii accesibilității surselor de finanțare europeană și a eficientizării comunicării dintre autoritățile care gestionează aceste finanțări și cei cărora le sunt destinate.

Portalul este prevăzut cu filtre de căutare după Tipul beneficiarului, Domeniul și Subdomeniul de interes, atât pentru identificarea surselor de finanțare, cât și a partenerilor. O secțiune cu Povești de succes, incluzând prezentarea exemplelor de bune practici în accesarea finanțărilor disponibile, completează demersul informativ și își propune să stimuleze prin puterea exemplului și alți potențiali solicitanți de finanțare.

„Doresc să le mulțumesc colegilor mei care au sprijinit acest demers, necesar pentru a eficientiza modul în care se derulează accesarea surselor de finanțare europeană, integrând toate informațiile într-un singur loc, în mod transparent și cu o interfață ușor de utilizat. Platforma noastră realizează în premieră și conectarea utilizatorului atât cu Portalul Comisiei Europene Funding & tender opportunities, cât și cu site-urile oficiale ale instituțiilor care gestionează fonduri europene și fonduri de la bugetul de stat. Ne dorim ca această platformă să devină o cale de comunicare eficientă, astfel vă invităm să vă înscrieți în secțiunea prin care puteți deveni parteneri, având oportunitatea de a vă face cunoscute activitățile din proiecte. Îmi exprim convingerea că împreună vom reuși să creștem gradul de accesare a acestor surse de finanțare”, a declarat secretarul de stat Cătălina Bădoiu, la evenimentul de lansare.

Vă invităm să accesați www.oportunitati-ue.gov.ro!

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2021, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz):  20.08.2021;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.08.2021.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 15.09.2021;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 26.600,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 •  Formularul 1 – Formular de Oferta

Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata

 • Formularul 2 – Formular Propunere tehnica

Propunere tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 9):
a)Graficul de prestare a serviciilor solicitate
b)Dotari:Ofertantul va furniza informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipamente etc. de care dispune si care se utilizeaza efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini.
c)Personalul propus– informatii privind echipa de experti propusi, inclusiv expertul-cheie/expertii-cheie propusi
d)Anexe
– Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor minime solicitate, pentru expertii propusi:

 CV-uri ale expertului-cheie/expertilor-cheie propusi (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la experienta specifica a expertului-cheie in domeniul solicitat si descrierea portofoliului de realizare filme de promovare (Ex.: pregatire, filmare, prelucrare si montaj pentru video X, cu tematica Y, realizata in cadrul proiectului Z, pentru beneficiarul Q). CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatii cat mai detaliate cu privire la experienta specifica solicitata. Se pot depune documente semnate cu semnaturi electronice extinse, certificate, ale expertului/ expertilor-cheie propusi.
 recomandari din care sa rezulte experienta specifica solicitata
 un portofoliu in care sunt prezentate min. 5 materialele video/filme de promovare realizate de expertul- cheie in care va include link-uri catre platforma online unde pot fi vizualizate materialele video indicate

– Formularul 3 – DECLARATIE DE DISPONIBILITATE a expertilor nominalizati in oferta.

-Formularul 4 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

-Formularul 5 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Caiet de sarcini Servicii video
Anexa 1 la caiet de sarcini
Formulare si Modele Servicii video
Contract servicii video

C-Voucher
NOUTĂȚI

Colaborare interregională în cadrul Programului de calibrare C-Voucher

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul stimulării tranziției către o economie circulară în cele două regiuni. Documentul menționează că ADR Nord-Est a participat la Programul de calibrare conceput de C-Voucher, care a oferit o imagine de ansamblu asupra strategiilor și instrumentelor utilizate, cu potențial pentru personalizarea unui Program de Circularitate în funcție de nevoile și ecosistemul regional. 

C-Voucher este un proiect finanțat prin Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Comisiei Europene, Horizon 2020, componenta INNOSUP-01 – Proiecte facilitate de clustere pentru noi lanțuri de valoare, care a urmărit să combine designul și tehnologia pentru a crea modele de afaceri competitive și inovatoare pentru IMM-urile europene, în perspectiva economiei circulare.

Proiectul a vizat stimularea lanțurilor valorice tradiționale și liniare și tranziția spre modele circulare, în 5 sectoare preselectate:
– PRELUCRARE
– AGROALIMENTAR
– TEXTILE
– MARITIM
– SĂNĂTATE

Obiectivul C-Voucher a fost să dezvolte noi lanțuri valorice intersectoriale în întreaga Uniune Europeană, prin sprijinirea IMM-urilor în tranziția de la lanțurile valorice liniare către modele circulare, ca nouă abordare pentru proiectarea produselor, proceselor și sistemelor sustenabile,  luând in considerare întregul ciclu de viață al produsului, optimizând securitatea materialelor, reciclarea, utilizarea energiei regenerabile, eficiența și calitatea apei, precum și responsabilitatea socială.

Memorandumul de înțelegere semnat între cele două Agenții pentru Dezvoltare Regională statuează faptul că suntem interesați să elaborăm strategii locale sau regionale personalizate pentru economia circulară, inspirate de informațiile și instrumentele oferite prin proiectul C-Voucher și să participam la un Grup de lucru pentru înființarea unui „Fond regional mixt pentru economie circulară” pentru mobilizarea resurselor financiare europene.

***

Economia circulară reprezintă o evoluție recentă a vechiului mod de viață al strămoșilor noștri în care nimic nu se pierdea, totul se transforma.

Semnarea acestui Memorandum și disponibilitatea pentru colaborare în acest sector vine să întregească o preocupare constantă în ultimii 10 ani la nivelul ADR Nord-Est, aceea de a promova și stimula economia circulară în Regiunea Nord-Est.

În mod complementar, în sprijinul acestui demers se remarcă și proiectul REPLACE (2019-2023) – REgional PoLicy Actions for Circular Economy, derulat de ADR Nord-Est, în parteneriat cu alte 8 Regiuni din Europa.

Proiectul REPLACE abordează o problemă foarte relevantă: lipsa unei strategii pentru economia circulară la nivel regional. La începutul actualei perioadei de programare, 2014-2020, acest subiect nu a fost luat în considerare, dar a devenit una dintre prioritățile cele mai importante în decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie să-și realizeze strategii proprii în acest domeniu, prin inserarea unor instrumente de politică specifice în programele lor operaționale.

REPLACE și-a propus îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă: principalul obiectiv operativ se referă la dezvoltarea și aplicarea politicilor și acțiunilor axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea și finanțarea lanțurilor valorice circulare.

Prin acest proiect, ne propunem să facilităm o utilizare sinergică a finanțării pentru economia circulară, conectată la Strategia de Specializare Inteligentă, pentru a consolida inovarea și competitivitatea, precum și performanțele economice, în condițiile utilizării inteligente a resurselor.

newsletter-een-iulie-2021
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Ediția lunii iulie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

Am revenit cu noi oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs. și alte câteva informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Vă invităm să consultați și alte oportunități de afaceri accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter iulie 2021

digi24
NOUTĂȚI

Emisiune TV Digi24 „Europa Mi-e Bine, Ți-e Bine”: proiectele realizate cu fonduri UE care contribuie la transformarea Moldovei

Duminică 18 iulie 2021, în cadrul emisiunii ‚Europa Mi-e Bine, Ți-e Bine’, difuzată în premieră la Digi24, s-au prezentat schimbările în bine realizate în Județul Neamț în ultimii ani, precum și rolul uriaș pe care l-au avut finanțările europene în realizarea acestor schimbări! Puteți urmări emisiunea online aici: https://bit.ly/ADRDigi24 și descoperi o parte din proiectele realizate cu fonduri UE care contribuie la transformarea Moldovei.

por-5D
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

10 milioane de euro finanțare nerambursabilă pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar – Lider de parteneriat, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” „,Cod SMIS 2014+ 145313, în data de 13 iulie 2021.

Obiectivul proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Nord-Est pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

Prin intermediul acestui proiect, unitățile administrativ-teritoriale selectate din Regiunea Nord-Est și Ministerul Tineretului și Sportului vor primi finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea pregătirii a 16 proiecte, urmând ca în momentul lansării apelurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, beneficiarii să aibă documentațiile pregătite, astfel încât să obțină finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură cât mai repede.

Parteneri în proiect și investițiile pentru care vor fi pregătite documentații tehnico-economice sunt:

Județul Botoșani pentru Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282  dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Cotușca, Rădăuți, Prut cu conectivitate directă la   Vama  transnațională  Rădăuți-Prut cu Republica Moldava și Modernizarea, extinderea și valorificarea  durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii  Mihai Eminescu din județul  Botoșani

Județul Iași pentru Înființarea centurii ușoare a Municipiului Iași

Județul Neamț pentru Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T și Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț

Județul Suceava pentru Modernizare rețea drumuri județene și Muzee pentru comunitate

Județul Vaslui pentru Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui

Municipiul Piatra Neamț pentru Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț

Municipiul Suceava pentru Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții și Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească

Municipiul Moinești pentru Diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa Nord-Sud

Orașul Flămânzi pentru Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi

Orașul Liteni pentru Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat

Ministerul Tineretului și Sportului pentru Reabilitarea centrului de agrement Salatruc și Reabilitarea centrului de agrement Valea Budului

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la data 18.04.2019 până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 31.12.2022, iar valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 52.450.999,31 lei, din care valoare eligibilă 49.756.074,03 lei.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în ultimii ani este aceea că pregătirea temeinică a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură este principala premisă a unei investiții de succes. Acest proiect vine în sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților administrativ-teritoriale care au deja conturate idei de proiect ambițioase și care au parcurs o metodologie de selecție, prin finanțarea documentaților (studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură în domenii conexe mobilității urbane, turismului sau infrastructurii rutiere.  Ne așteptăm ca la momentul lansării primelor apeluri din POR Nord-Est 2021-2027, cei care au primit sprijin in cadrul acestui proiect sa fie printre primii care depun cereri de finanțare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

noutati
NOUTĂȚI RIS3

Rezultatele apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

07.07.2021 – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a aprobat portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est, în data de 7 iulie 2021

Prin Hotararea nr. 9 din 07.07.2021, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a aprobat portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est, Ed.3, Rev.1. Acest portofoliu a rezultat în urma desfășurării Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est, în perioada 04 septembrie – 14 decembrie 2020.


26.02.2021 – Rezultatele apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 4 septembrie – 14 decembrie 2020, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea constituirii portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

Apelul s-a încheiat cu 118 propuneri primite în termen (buget de 980,675 mil. euro), dovedind interesul și încrederea actorilor regionali în mecanismul transparent și profesionist propus de ADR Nord-Est.

Propunerile de proiecte au fost analizate și evaluate de către experți ai ADR Nord-Est, rezultând un număr de 85 de propuneri admise și selectate în portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Bugetul total al propunerilor admise este de 728,849 mil. euro.

Propunerile de proiecte admise au vizat domeniile de specializare inteligentă TIC (30),  Sănătate (21), Agroalimentar și industria lemnului (15), Turism (8), Energie (6), Textile (4), Mediu (1), bugetul mediu pe proiect fiind de 8,574 mil. euro.

Portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est este compus din 63 de propuneri de proiecte cu activitate economică (generatoare de venituri) cu un buget ce reprezintă 61,38% din total și 22 de propuneri de proiecte pentru finanțarea publică a cercetării cu un buget ce reprezintă 38,62% din total.

În ceea ce privește locația de implementare a proiectelor propuse, 54 sunt localizate în jud. Iași, în jud. Neamț și Suceava câte 8 proiecte, în  jud. Vaslui, Botoșani și Bacău câte 4 proiecte, iar 3 proiecte propun implementarea la nivel regional.

Lista finală a proiectelor selectate pentru portofoliul RIS3 Nord-Est va fi transmisă spre avizare Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est, precum și Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Mulțumim tuturor actorilor care contribuie la transformarea regiunii noastre prin specializare inteligentă.


21.12.2020 – Anunt privind perioada de evaluare pentru Fisele de proiect primite pentru Apelul de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Având în vedere numărul mare de aplicații (88 propuneri de proiect din totalul de 118) primite în ultima zi a Apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est, vă anunțăm că perioada de evaluare a acestora va necesita un interval mai mare de timp decat cel planificat inițial.

Actualizări privind situația evaluarilor proiectelor vor fi publicate săptămânal.

Facem un apel la dumneavoastră, la rabdare, înțelegere și bună colaborare!

Situație Portofoliu de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (16.02.2021)


24.11.2020 – Prelungirea termenului de depunere a Fiselor de proiect in cadrul Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de  depunere a propunerilor de proiecte de specializare inteligentă în cadrul Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est a fost prelungit până la data de 14 decembrie 2020.


04.09.2020 – Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.

Context

Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare, organizațiilor non-guvernamentale și entităților administrative teritoriale, în anul 2020, ADR Nord-Est a derulat cea de-a treia ediție a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică. Astfel, au fost identificate oportunitati pentru specializarea Regiunii Nord-Est în următoarele domenii:

 • Agro-alimentar & industria lemnului
 • Energie
 • Mediu
 • TIC
 • Sănătate
 • Textile
 • Turism

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est are ca scop stabilirea domeniilor în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O Europă mai inteligentă”, fiind corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă (SNCDISI) 2021-2027. Pentru operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii.

După consultarea documentelor de mai jos, veți obține informații despre: Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel? Ce propuneri de proiect pot fi transmise? Care sunt domeniile vizate de acest apel? Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect? Care este calendarul estimativ?

Vă invităm să transmiteți pe adresa de email adrnordest@adrnordest.ro o propunere de proiect de specializare inteligentă, completând „Fișa de proiect” până la data de 27 noiembrie 2020 14 decembrie 2020. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de email info@adrnordest.ro.

Toate fișele de proiect depuse până la data de 27 noiembrie 2020 14 decembrie 2020 vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Fișele de proiect selectate vor fi analizate de către experți din cadrul ADR Nord-Est, în vederea identificării de potențiale surse de finanțare, în funcție de specificul ideii propuse. Validarea portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est se va realiza în decembrie 2020.

Documente atasate:

 1. Informatii apel proiecte strategice PDL 2020
 2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est  Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est (revizia 1 28.09.2020)
 3. Anexa 2 – Fisa de proiect
 4. Formular_Buget_proiect RIS3
 5. Anexa 3 – Grila de evaluare
 6. [NOU!] Intrebari frecvente