NOUTĂȚI

Finanțare REGIO de 2,3 milioane euro pentru Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Eforturile Universității Stefan cel Mare din Suceava, de dezvoltare și modernizare continuă, pentru a oferi studenților săi cele mai bune condiții de studiu și interacțiune socio-culturală, s-au concretizat prin semnarea contractului de finanțare pentru proiectul MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE CORP E. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 19 martie 2021, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, ADR Nord-Est, prin Dl Director General Vasile Asandei și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin Dl Rector Valentin Popa.

Finanțarea nerambursabilă, în valoare de 2,34 milioane euro,  este asigurată prin POR 2014-2020 – Axa prioritara – 10Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și va crea pentru USV premisele necesare desfășurării unui proces educațional modern și consistent, condiție esențială pentru pregătirea resursei umane care să stimuleze activitatea economică și productivitatea în Regiune.

Intervențiile vizate prin proiect presupun reabilitarea corpului E, care găzduiește și Rectoratul, punerea în folosință a unei instalații de ventilație și climatizare în cadrul spațiilor de studiu și dotarea laboratoarelor aferente corpului E, pentru a pune la depoziția studenților infrastructura necesară dezvoltării capacității de cercetare și inovare.

Peste 8000 de studenți, dar și personalul didactic și auxiliar al instituției de învățământ, vor beneficia de rezultatele acestui proiect.