NOUTĂȚI RIS3

Raportul de activitate RIS3 Nord-Est aferent anului 2021

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă, a publicat Raportul de Activitate RIS3 Nord-Est aferent anului 2021 pentru a evidenția principalele activități desfășurate pentru promovarea și operaționalizarea Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est).

Sperăm să vă facă plăcere să studiați acest Raport și să găsiți elemente interesante, care să vă motiveze în activitatea dumneavoastră viitoare.

// Raport de activitate RIS3 Nord-Est 2021