NOUTĂȚI

Proof of Concept: sesiune depunere proiecte 27 iunie – 27 iulie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est anunță deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente Obiectivului Specific 1.2, din POR 2014-2020, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ, Proof-of-Concept.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022 și 27.07.2022. Conform Ghidului specific, alocarea financiară aferentă regiunii Nord-Est este de 1.299.120 euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 25.000 euro și maximum de 200.000 euro. Tipul finanțării este ajutor de minimis, iar contribuția proprie a solicitantului de finanțare la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 10,00%.

Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovator, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Solicitantul trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finanțare, că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al conceptului este TRL3, că proiectul are în vederea realizarea unei cercetări inovatoare privind nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5, cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. Solicitantul trebuie să demonstreze, de asemenea, necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului.

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante. De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere exclusiv realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existență prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă exclusiv studii de piață ale unui anumit sector de activitate/ produs/ serviciu/ proces existent și/ sau propus a fi lansat pe piața de profil.

Descarcă ghid specific apel 1.2 Proof of Concept