NOUTĂȚI RIS3

Proiectul PharmaLedger – platformă blockchain scalabilă: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul PharmaLedger, finanțat prin Programul Orizont 2020, derulat de un consorțiu internațional de parteneri, din care face parte RomSoft SRL.

Consorțiul PharmaLedger va crea o platformă blockchain scalabilă, validată prin aplicații dedicate domeniilor de referință specifice – lanț de distribuție, teste clinice și date medicale. Aceste aplicații vor fi utilizate de „deschizătorii de drumuri” din industrie, care vor impulsiona mai departe adopția lor pe scară largă.

PharmaLedger va servi ca sursă unică de informaţii reale (single source of truth) pentru întreg ecosistemul de sănătate și este proiectată pentru o guvernanță descentralizată eficientă, care poate fi adoptată pe scară largă de către toți stakeholderii ecosistemului, pentru conformitate cu standardele și reglementările existente și emergente, precum și pentru conectivitate și interoperabilitate pe tot lanțul de producție și distribuție.