NOUTĂȚI RIS3

Proiectul GAME-ED: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul GAME-ED finanțat în cadrul programului Erasmus+ și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Scopul principal al proiectului GAME-ED este de a îmbunătăți calitatea metodelor de predare-învățare utilizate pentru formarea și dezvoltarea abilităților de creativitate la cursanții adulți prin introducerea unei abordări a învățării bazate pe joc.

Obiective principale
– cercetarea ştiințifică aprofundată pe tema învățării şi dezvoltării creativității bazate pe joc la adulți
– elaborarea de ghiduri şi metodologii pentru formatorii din domeniul educației adulților
– crearea unui joc de societate (board game) axat pe dezvoltarea creativității

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect