Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie servicii pentru organizarea de evenimente dedicate autoritatilor publice locale in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic

04/02/2013

! Actualizare 04.02.2013: In vederea asigurarii competitiei, se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pentru incheierea contractului de servicii, prin cumparare directa, pana la data de 08.02.2013, ora 11:00.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est doreste sa incheie un contract de servicii al carui obiect este organizarea de evenimente pentru autoritatile publice locale in domeniul achizitiilor publice eficiente energetic (sesiuni de intalnire, focus grupuri), precum si elaborarea Ghidului privind Achizitiile Publice Eficiente Energetic.

Caietul de sarcini pe baza caruia se va elabora propunerea tehnico-financiara si documentele care trebuie prezentate in vederea stabilirii ofertei castigatoare sunt precizate in documentul atasat. Ofertantul declarat castigator va prezenta inainte de semnarea contractului  certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

Contractul de servicii va fi atribuit in baza criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”. In documentul atasat sunt prezentate si valorile estimate maxime pentru cele 2 obiective ale proiectului.

Oferta tehnico-financiara si documentele de calificare, pot fi transmise pe e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro sau prin posta pe adresa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, str. Lt. Draghiescu, nr. 9, Piatra Neamt, RO-610125, pana in data de 01.02.2013.

Clarificare: Din documentele emise de institutii abilitate in acest sens, care vor fi prezentate doar de ofertantul declarat castigator, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei sau ca ofertantul se afla in incapacitate de plata.

Caiet de sarcini

Proiect EFFECTToate stirile »