Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

27 Decembrie 2012 - Comisia lanseaza o consultare publica privind combustibilii fosili neconventionali (de exemplu, gazele de sist) in Europa

Comisia Europeana organizeaza o consultare publica privind dezvoltarea pe viitor in Europa a unor proiecte de exploatare a combustibililor fosili neconventionali, cum ar fi gazele de sist. Toate persoanele, organizatiile si autoritatile publice interesate sunt invitate sa isi exprime opiniile asupra posibilelor ocazii si provocari care ar putea decurge din dezvoltarea unor astfel de proiecte si asupra celor mai bune metode de abordare a provocarilor identificate pana in prezent. Consultarea este deschisa pana la 20 martie 2013. Materialele de consultare sunt disponibile in toate cele 23 de limbi oficiale ale UE.

In trecut, explorarea si productia gazelor naturale si a petrolului in Europa se concentrau in principal asupra resurselor conventionale. Pe masura ce oportunitatile pentru acest tip de extractie indigena devin tot mai limitate, avansul tehnologic ofera noi posibilitati pentru extractia de combustibili fosili neconventionali precum gazele de sist, gazele de roca si metanul din straturile de carbune ale formatiunilor geologice a caror exploatare era in trecut prea complicata sau prea costisitoare.

Comisia Europeana are drept obiectiv sa se asigure ca dezvoltarea tuturor proiectelor privind exploatarea de combustibili fosili neconventionali se realizeaza cu respectarea unor masuri corespunzatoare de protectie a sanatatii, a echilibrului climatic si ecologic, elaborate la un nivel maxim de claritate si previzibilitate juridica pentru cetateni si operatori. Acest lucru va asigura valorificarea potentialelor beneficii economice si de securitate a energiei in conditii de siguranta, care nu prezinta riscuri pentru sanatatea umana sau pentru mediu. Intrebarile din cadrul materialelor de consultare acopera aspecte precum oportunitati si provocari la scara larga, posibile masuri de reducere a riscurilor la adresa sanatatii si a mediului, masuri de crestere a transparentei operatiunilor si recomandari generale privind unele masuri la nivelul UE.

Materialele de consultare pot fi completate la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Detalii suplimentare privind combustibilii fosili neconventionali (de exemplu, gazele de sist) si activitatile conexe ale Comisiei Europene sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

18 Decembrie 2012 - Mediu: 40 de milioane EUR pentru inovatii in domeniul apei

Astazi a fost facut un pas important catre elaborarea de solutii pentru provocarile majore cu care se confrunta Europa in ceea ce priveste gestionarea apei. Planul strategic de implementare (PSI) adoptat de Parteneriatul european pentru inovare (PEI) in domeniul apei, prezidat de comisarul european pentru mediu Janez Potočnik, stabileste domeniile prioritare in care sunt necesare solutii. In continuare, grupurile de actiune vor elabora instrumente si mecanisme de promovare a inovatiilor in materie de politici si tehnologii in domeniul apei. O finantare pentru cercetare in valoare de 40 de milioane de euro va deveni disponibila in 2013, avand ca scop sprijinirea proiectelor care contribuie la atingerea obiectivelor PEI in domeniul apei.

Parteneriatul reuneste actori din sectoare intre care se numara cel al apei, IMM-urile, comunitatea de cercetare, administratiile locale, principalii utilizatori de apa si sectorul financiar, pentru a accelera dezvoltarea si adoptarea de solutii inovatoare la provocarile in domeniul apei din Europa si din afara acesteia.

Parteneriatul european pentru inovare in domeniul apei a fost instituit pentru „identificarea, testarea, dezvoltarea pe scara larga, diseminarea si implementarea de solutii inovatoare pentru 10 mari provocari in domeniul apei” pana in 2020. Au fost selectate cinci domenii prioritare:

 • Reutilizarea si reciclarea apei
 • Tratarea apei si a apelor uzate
 • Apa si energia
 • Gestionarea riscurilor pe care le prezinta evenimentele extreme legate de apa
 • Serviciile ecosistemice

 

Aceste prioritati se concentreaza asupra provocarilor si oportunitatilor din sectorul apei, precum si asupra actiunilor inovatoare care vor avea cel mai mare impact. Guvernanta in domeniul apei, monitorizarea si modelele de gestionare, precum si finantarea inovarii au fost identificate ca fiind prioritati transversale care afecteaza conditiile-cadru, promoveaza legaturile dintre diferitele domenii prioritare de activitate si sunt catalizatori pentru toate celelalte actiuni. Tehnologiile inteligente sunt un alt factor catalizator in cadrul tuturor celorlalte prioritati.

Cele 40 de milioane de euro din cel de-al 7-lea Program-cadru pentru cercetare sunt pentru proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor PEI in domeniul apei. A fost deschisa o cerere de propuneri, valabila pana la 4 aprilie 2013 (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=34831). DG Cercetare si Inovare va organiza o zi de informare pentru potentialii candidati la Bruxelles, la data de 15 ianuarie 2013.

Pentru informatii suplimentare:
Concluzii si componenta grupului de coordonare al PEI in domeniul apei, precum si alte informatii generale privind PEI in domeniul apei pot fi gasite la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm

11 Decembrie 2012 - Mediu: Exprimati-va opinia cu privire la modalitatile de imbunatatire a politicii UE in domeniul calitatii aerului

Comisia Europeana organizeaza o consultare publica cu privire la cea mai buna modalitate de imbunatatire a calitatii aerului in Europa. In urmatoarele 12 saptamani, partile interesate sunt invitate sa isi exprime opiniile cu privire la modalitati de asigurare a implementarii integrale a cadrului actual, precum si de imbunatatire si de completare a acestuia cu actiuni de sprijin. Rezultatele consultarii vor sta la baza unei analize cuprinzatoare a politicilor europene in domeniul aerului, care trebuie prezentata in 2013. Consultarea este deschisa pana la 4 martie 2013. Poluarea aerului si amenintarile aferente la adresa mediului si a sanatatii umane continua sa fie un motiv de ingrijorare pentru multi cetateni ai UE. In ciuda progreselor inregistrate in ultimele decenii datorita legislatiei care vizeaza reducerea poluantilor nocivi, precum dioxidul de sulf, plumbul, oxizii de azot, monoxidul de carbon si benzenul, unii poluanti constituie in continuare o sursa de probleme. Smogul de vara, ozonul troposferic potential daunator si particulele fine care prezinta riscuri importante pentru sanatate depasesc in mod regulat limitele de siguranta. In consecinta, expunerea la poluarea atmosferica genereaza inca peste 350 000 de decese premature in fiecare an in UE.

Consultarea este impartita in doua – un scurt chestionar pentru publicul larg si o serie mai ampla de intrebari pentru experti si specialisti din administratiile nationale, autoritatile regionale si locale, cercetatori, intreprinderi, parti interesate, organizatii din domeniul sanatatii si al mediului si alte grupuri cu experienta in implementarea legislatiei UE privind calitatea aerului.

Aceasta consultare online face parte dintr-un proces mai larg conceput pentru a implica societatea civila in viitoarea revizuire a politicii in domeniul aerului. Aceasta este ultima etapa oficiala a procesului de consultare initiat de Comisie in ianuarie 2011 (a se vedea MEMO/11/31), care a cuprins reuniuni regulate cu statele membre si cu alte parti interesate si o prima consultare publica privind eficacitatea politicii UE in domeniul calitatii aerului si prioritatile pentru viitor (a se vedea IP/11/813).

De asemenea, Comisia va publica in scurt timp rezultatele unui sondaj Eurobarometru privind calitatea aerului. Aproximativ 25 000 de cetateni europeni din cele 27 de state membre au fost abordati pentru a-si exprima opiniile cu privire la aspecte legate de calitatea aerului.

Pentru informatii suplimentare:
Chestionarul pentru experti: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts
Chestionarul pentru publicul larg: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP
Consultarea poate fi accesata la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
Mai multe detalii privind politica UE in domeniul aerului si revizuirea acesteia:
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

5 Decembrie 2012 - Incadrarea in munca a tinerilor: Comisia propune un pachet de masuri

Comisia Europeana a propus masuri care sa ajute statele membre sa lupte contra nivelurilor inacceptabile ale somajului si ale excluziunii sociale in randul tinerilor, permitandu-le acestora accesul la oferte de locuri de munca, la educatie si la formare.

Conform solicitarii Consiliului European si a Parlamentului European, pachetul de masuri al Comisiei pentru incadrarea in munca a tinerilor include o propunere de recomandare adresata statelor membre privind introducerea „garantiei pentru tineri”, prin care se garanteaza ca toti tinerii pana in 25 de ani beneficiaza de o oferta de munca de calitate, de un program de formare continua, de o oferta de ucenicie sau de un stagiu in termen de patru luni de la iesirea din sistemul de educatie formala sau de la momentul pierderii locului de munca.

Propunerea de recomandare indeamna statele membre sa stabileasca parteneriate solide cu partile interesate, sa se asigure ca serviciile de ocupare a fortei de munca si alti parteneri care ofera sprijin tinerilor intervin intr-un stadiu timpuriu, sa ia masuri de sustinere pentru a permite integrarea fortei de munca, sa utilizeze pe deplin Fondul social european si alte fonduri structurale in acest scop, sa evalueze si sa imbunatateasca permanent programele de garantare pentru tineri si sa le implementeze rapid.

Comisia va sprijini statele membre prin finantare din partea UE, prin promovarea schimburilor de bune practici intre statele membre, prin monitorizarea implementarii garantiilor pentru tineri in cadrul semestrului european si prin campanii de sensibilizare.

Pentru a facilita trecerea de la scoala la munca, pachetul de masuri prevede totodata lansarea unei consultari a partenerilor sociali europeni privind un cadru de calitate pentru stagii, astfel incat sa li se ofere tinerilor posibilitatea de a dobandi o experienta profesionala de calitate in conditii de siguranta. In plus, este anuntata o Alianta europeana pentru ucenicii, vizand imbunatatirea calitatii si a ofertei de locuri de ucenicie prin multiplicarea programelor de ucenicie de succes in toate statele membre; totodata, sunt prezentate modalitati de reducere a obstacolelor in calea mobilitatii tinerilor.

Pentru informatii suplimentare:
Articol pe site-ul internet al Directiei Generale Ocuparea Fortei de Munca:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes
Pagina Incadrarea in munca a tinerilor:
http://ec.europa.eu/socialyouthemployment

28 Noiembrie 2012 - Proiect pentru o Uniune economica si monetara profunda si veritabila: lansarea unei dezbateri la nivel european

Comisia Europeana a adoptat astazi un proiect pentru o Uniune economica si monetara profunda si veritabila, care ofera viziunea unei arhitecturi puternice si stabile in domeniile financiar, bugetar, economic si politic.

In comentariul formulat in legatura cu acest proiect, José Manuel Barroso, presedintele Comisiei Europene, a afirmat: „Avem nevoie de o Uniune economica si monetara profunda si veritabila pentru a depasi criza de incredere care ne afecteaza economiile si aduce prejudicii mijloacelor de subzistenta ale cetatenilor nostri. Trebuie sa demonstram, in mod concret, ca europenii doresc sa ramana uniti si sa avanseze cu hotarare catre consolidarea arhitecturii din domeniile financiar, bugetar, economic si politic, care sta la baza stabilitatii monedei euro si a Uniunii noastre in ansamblu ei.

In cadrul unei UEM profunde si veritabile, toate deciziile majore de politica economica si bugetara adoptate de statele membre ar face obiectul unei coordonari, aprobari si supravegheri mai aprofundate la nivel european. Proiectul traseaza calea catre o UEM profunda si veritabila, ceea ce implica adoptarea unor masuri progresive pe termen scurt, mediu si lung. O parte dintre masurile prevazute in proiect pot fi realizate pe baza tratatelor actuale, pe cand altele necesita modificari la nivelul tratatelor.
1.    Pe termen scurt (in urmatoarele 6 - 18 luni), ar trebui sa se acorde prioritate punerii in aplicare a reformelor in materie de guvernanta, asupra carora s-a convenit deja (pachetul de sase propuneri legislative) sau asupra carora urmeaza sa se ajunga la un acord in scurt timp (pachetul de doua propuneri legislative).
2.    Pe termen mediu (18 luni - 5 ani), consolidarea suplimentara a dirijarii colective a politicii bugetare si economice, inclusiv a politicii fiscale si a celei de ocupare a fortei de munca, ar fi insotita de o capacitate bugetara sporita. Capacitatea bugetara specifica pentru zona euro ar trebui sa se bazeze pe resurse proprii si sa ofere sprijin suficient pentru reformele structurale esentiale din cadrul marilor economii aflate sub tensiune.
3.    Pe termen lung (peste 5 ani), pe baza punerii in comun adecvate a suveranitatii, a responsabilitatii si a solidaritatii la nivel european, ar trebui sa fie posibila stabilirea unui buget autonom pentru zona euro, care sa ofere Uniunii economice si monetare capacitatea bugetara necesara pentru a putea sprijini statele membre afectate de socurile economice. Un cadru de guvernanta economica si bugetara profund integrat ar putea permite emisiunea comuna de titluri de datorie publica, ceea ce ar imbunatati functionarea pietelor si realizarea politicii monetare. Aceasta ar reprezenta etapa finala a realizarii UEM.

Pentru informatii suplimentare:
Pagina de internet a presedintelui Barroso:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

20 Noiembrie 2012 - Este timpul sa finalizam piata interna a energiei

O piata interna europeana a energiei eficienta, interconectata si transparenta va oferi cetatenilor si intreprinderilor o aprovizionare cu energie sigura si durabila la cel mai mic pret posibil. Prin Comunicarea de astazi privind modul in care piata interna a energiei poate deveni eficace, Comisia invita statele membre sa isi intensifice eforturile de a transpune si de a pune in aplicare normele existente privind piata interna europeana a energiei. Comisia va colabora cu statele membre pentru a consolida pozitia consumatorilor si pentru a reduce interventiile de stat care distorsioneaza pietele.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: "In ceea ce priveste gazul si electricitatea, intreprinderile si cetatenii sunt interesati de doua lucruri – siguranta aprovizionarii in orice moment si un pret accesibil. Aceste lucruri pot fi realizate cel mai bine printr-o piata europeana a energiei functionala.

Chiar daca s-au realizat deja progrese in ceea ce priveste optiunile oferite consumatorilor, stabilizarea preturilor angro ale energiei si asigurarea unei aprovizionari suficiente in orice moment, mai sunt inca multe de facut pentru a utiliza pe deplin potentialul unei piete europene cu adevarat integrate. Pentru a finaliza piata interna a energiei a UE pana in 2014, Comisia prevede mai multe actiuni. Acestea includ:

 • Punerea in aplicare a legislatiei privind piata interna si asigurarea respectarii normelor privind concurenta. Desi au trecut 20 de luni de la termenul limita de transpunere din martie 2011, unele state membre nu au transpus inca integral cel de-al treilea pachet privind piata energiei. Comisia va continua procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor, pentru a se asigura ca normele europene relevante sunt puse in aplicare in mod corect. Normele privind concurenta trebuie sa fie aplicate cu fermitate pentru a asigura conditii de concurenta echitabile pentru toti actorii de pe piata.
 • Consolidarea pozitiei consumatorilor. Studiile arata ca doar unul din trei consumatori compara ofertele de servicii. Conform estimarilor, consumatorii din UE ar putea economisi pana la 13 miliarde EUR pe an daca ar alege cel mai ieftin furnizor de electricitate disponibil. Comisia se va asigura ca drepturile consumatorilor inscrise in legislatia UE vor fi vizibile in legislatia nationala si vor fi respectate in mod corespunzator de catre toti actorii de pe piata. Acestea includ dreptul de a trece de la un furnizor la altul in decurs de trei saptamani, fara costuri financiare. Comisia va promova, de asemenea, introducerea sistemelor de contorizare inteligente, care vor permite consumatorilor sa-si gestioneze consumul in timp real si sa isi controleze mai bine facturile de energie. O atentie speciala va fi acordata protectiei consumatorilor vulnerabili. In plus, Raportul privind transparenta pietelor cu amanuntul ale energiei din UE ofera recomandari privind prezentarea clara a preturilor, tarifelor si ofertelor.

 Pentru mai multe informatii:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

12 Noiembrie 2012 - Previziunile de toamna pentru perioada 2012-2014: situatia ramane dificila

Perspectiva pe termen scurt pentru economia UE ramane fragila, insa se preconizeaza o revenire treptata la cresterea PIB-ului in 2013, tendinta care se va accentua in 2014.

Pe o baza anuala, se estimeaza ca PIB-ul va scadea cu 0,3% in UE si cu 0,4% in zona euro in 2012. Pentru 2013, se preconizeaza o crestere a PIB-ului cu 0,4% in UE si cu 0,1% in zona euro. Potrivit previziunilor, rata somajului in UE va ramane foarte ridicata.

Dezechilibrele interne si externe mari acumulate in anii care au precedat criza se reduc, dar acest proces continua sa afecteze cererea interna in unele tari, iar activitatea economica difera semnificativ de la un stat membru la altul. In acelasi timp, nivelul competitivitatii, care a scazut in prima decada a UEM in unele state membre, se reface treptat, astfel incat se previzioneaza o crestere progresiva a exporturilor, pe masura ce activitatea comerciala la nivel mondial isi reia avantul. Noile progrese realizate in ceea ce priveste consolidarea finantelor publice stau la baza acestui proces de reechilibrare.

Reformele structurale intreprinse ar trebui sa dea roade in perioada care face obiectul previziunilor, in timp ce progresele realizate in ceea ce priveste arhitectura UEM vor continua sa intareasca sentimentul de incredere. Acest lucru ar urma sa pregateasca terenul pentru o expansiune mai puternica si mai omogena in 2014. Pentru 2014, se preconizeaza o crestere a PIB-ului cu 1,6% in UE si cu 1,4% in zona euro.

Olli Rehn, vicepresedintele Comisiei responsabil cu afaceri economice si monetare si cu moneda euro, a declarat: „Europa trece printr-un dificil proces de reechilibrare macroeconomica, care va mai dura inca o vreme. Prognozele noastre indica o imbunatatire treptata a perspectivei de crestere a Europei inca de la inceputul anului viitor. Au fost luate decizii strategice majore, care au pregatit terenul pentru consolidarea climatului de incredere. Presiunea de pe piete a scazut, insa nu ne putem culca pe laurii victoriei. Europa trebuie sa continue combinarea unor politici bugetare fiabile cu reforme structurale in vederea crearii conditiilor necesare pentru cresterea durabila, cu scopul de a reduce nivelurile actuale inacceptabil de ridicate ale somajului.

Raportul detaliat este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm

7 Noiembrie 2012 - O politica in domeniul vizelor pentru accelerarea cresterii economice in UE

Prin intermediul unei comunicari strategice adoptate astazi, Comisia analizeaza modul in care punerea in aplicare si dezvoltarea politicii comune in materie de vize ar putea contribui la cresterea economica a UE, prin facilitarea oportunitatilor de calatorie pentru resortisantii tarilor terte care doresc sa viziteze UE.

Cu un total de 18,8 milioane de locuri de munca in 2011, turismul a devenit unul dintre principalele sectoare generatoare de locuri de munca in Uniunea Europeana si un factor determinant pentru crestere economica si dezvoltare. In 2011, cheltuielile turistilor straini s-au ridicat la 330,44 miliarde EUR. Conform unor estimari recente, aceste cifre ar putea sa creasca pana la 20,4 milioane de locuri de munca si la 427,31 miliarde EUR in 2022.

In cazul in care vor fi pe deplin exploatate, normele actuale privind vizele ar putea garanta ca UE ramane o destinatie atractiva pentru mai multi turisti/resortisanti ai tarilor terte si ar stimula de asemenea activitatea economica a UE si crearea de locuri de munca. Intr-adevar, turismul are un impact considerabil asupra economiei in ansamblul sau, prin intermediul cheltuielilor pentru cazare, alimente si bauturi, transport, divertisment, cumparaturi, etc.

Cifrele arata ca numarul de vize eliberate a crescut semnificativ in ultimii ani si ca numarul de refuzuri de acordare a vizei ramane scazut. Aproximativ 460 000 de vize Schengen au fost emise in India in 2011; numarul acestora a fost de 340 000 in 2007. De asemenea, numarul de vize eliberate in China a crescut in mod semnificativ, de la 560 000 de vize in 2008 la 1 026 000 in 2011. In Rusia au fost emise aproximativ 5 152 000 de vize in 2011, fata de 3 500 000 in 2007.

Cu toate acestea, ar putea fi intreprinse mai multe masuri pentru cresterea fluxurilor turistice provenite din acele tari care pot genera un numar mare de turisti si care au o putere de cumparare in crestere.
In plus, ar trebui sa fie luate in considerare evolutiile tehnologice. De exemplu, Comisia va inainta in curand propuneri legislative privind „frontierele inteligente” (a se vedea comunicarea din 2011: IP/11/1234 si MEMO/11/728), menite sa asigure facilitarea fluxurilor de calatori la frontierele externe ale UE.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1177_ro.htm

29 Octombrie 2012 - Acces mai rapid si mai simplu la fondurile UE pentru agentii economici, orasele, regiunile si oamenii de stiinta din Europa

Dupa intrarea in vigoare recenta a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE catre agenti economici, ONG-uri, cercetatori, studenti, municipalitati si alti beneficiari va fi imbunatatita incepand cu 1 ianuarie 2013 gratie unor proceduri simplificate. Noua legislatie asigura o transparenta mai buna si prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoana care se ocupa de finantele UE. Aceasta include posibilitati mai largi de a utiliza sume forfetare si rate forfetare, pentru sume mai mici, elimina necesitatea de a completa aceleasi detalii de fiecare data cand se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce inscrierea electronica si multe alte noi caracteristici.

„Noul regulament aduce imbunatatiri semnificative pentru toti beneficiarii finantarii acordate de UE. Am reusit sa reducem sarcina administrativa pentru beneficiarii fondurilor Uniunii, ceea ce inseamna un acces mai usor si reducerea timpului necesar obtinerii unei finantari de la bugetul european. Noile norme permit o utilizare mai eficace a resurselor UE. Acest lucru este important pentru toti cetatenii europeni, intrucat, in vremuri de criza, bugetul UE joaca un rol insemnat in stimularea crearii de locuri de munca si a cresterii economice in Europa. Sporirea accesibilitatii fondurilor UE si a gradului de responsabilizare pentru cei care gestioneaza aceste fonduri constituie unul din obiectivele principale ale mandatului meu”, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul european pentru programare financiara si buget.
 
Simplificare
Regulamentul financiar revizuit contine numeroase imbunatatiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, incheierea unor acorduri de grant si termenele de plata va fi redus. Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuarii platilor pentru furnizarea rezultatelor decat asupra rambursarii cererilor de plata, printr-o utilizare sporita a sumelor forfetare, a ratelor forfetare si a costurilor unitare. O utilizare mai intensa a premiilor acordate castigatorului unui concurs pentru gasirea unei solutii la o problema predefinita („premii de stimulare”) va contribui, de asemenea, la simplificarea administrarii si va consolida orientarea catre rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligati sa deschida conturi bancare separate purtatoare de dobanzi. Mai mult, chiar daca exista castiguri din dobanzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE si nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Aceasta masura raspunde unei preocupari majore a beneficiarilor de granturi si a altor parti interesate, in special din domeniul cercetarii si din comunitatea organizatiilor neguvernamentale, adusa in discutie in timpul consultarii publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei.

Mai multe informatii:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_ro.htm

23 Octombrie 2012 - Comisia adopta Programul de lucru pentru anul 2013

In discursul sau din 12 septembrie privind starea Uniunii1, presedintele Barroso a prezentat o viziune ambitioasa pentru UE. Sarcina fundamentala ramane revenirea UE la cresterea durabila. Aceasta este principala misiune, care necesita un mod de gandire nou si actiuni precise intr-un numar restrans de domenii-cheie in materie de politica. Programul de lucru al Comisiei pentru 2013, care a fost adoptat astazi, expune modul in care Comisia va lucra in acest scop in anul urmator si in perioada ulterioara.

Programul de lucru al Comisiei prezinta pe scurt obiectivele Uniunii in sapte domenii-cheie si identifica ceea ce lipseste in prezent. Apoi, acesta explica modul in care Comisia va aborda obiectivele respective: prin continuarea initiativelor esentiale care au fost deja inaintate, prin prezentarea de noi propuneri si prin asigurarea faptului ca, datorita unei puneri in aplicare eficace, cetatenii beneficiaza de avantajele reformei.

In ceea ce priveste noile propuneri, Programul de lucru al Comisiei anunta aproximativ 50 de noi initiative, care urmeaza sa fie inaintate in 2013 si in prima parte a anului 2014. Principalele initiative legislative trebuie sa tina cont de faptul ca actuala legislatura parlamentara se incheie in 2014. Noile initiative menite sa abordeze provocari concrete in sapte domenii-cheie in materie de politica vor viza urmatoarele aspecte:
- o uniune economica si monetara reala: noi acte legislative pentru a consolida stabilitatea, transparenta si protectia consumatorilor in sectorul financiar, bazate, in special, pe proiectul unei uniuni economice si monetare reale;
- stimularea competitivitatii prin intermediul pietei unice si al politicii industriale: initiative de reducere a costurilor pentru intreprinderi in domenii cum ar fi TVA-ul si facturarea, eliminarea obstacolelor din calea competitivitatii si incurajarea principalelor sectoare de crestere prin parteneriate public - privat in domeniul cercetarii;
- crearea de conexiuni pentru a fi competitivi: construirea astazi a retelelor de maine: modernizarea retelelor prin liberalizarea sectorului energiei, prin stimularea investitiilor in infrastructura, cum ar fi banda larga, si prin modernizarea transporturilor si a logisticii in Europa;
- crestere pentru locuri de munca: incluziune si excelenta: furnizarea de sprijin practic pentru someri in domenii cum ar fi serviciile publice de ocupare a fortei de munca si asigurarea faptului ca UE depune eforturi maxime in scopul sustinerii incluziunii sociale;
- utilizarea resurselor Europei pentru imbunatatirea competitivitatii: oferirea perspectivei pe termen lung atat de importanta pentru cresterea durabila, prin instituirea unui cadru pentru energie si schimbari climatice pana in 2030 si prin luarea de masuri specifice privind calitatea aerului si deseurile;
- construirea unei Europe in care exista un climat de siguranta si securitate: depunerea de eforturi pentru intarirea justitiei prin instituirea Parchetului European, insarcinat cu protejarea intereselor financiare ale UE, cresterea securitatii prin combaterea traficului cu arme de foc si consolidarea cetateniei in contextul Anului european al cetatenilor;
- asumarea contributiei noastre: Europa ca actor mondial: promovarea intereselor si a valorilor noastre printr-o noua generatie de acorduri comerciale, prin actiuni specifice in vecinatatea noastra si prin favorizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, in calitate de partener principal al cooperarii pentru dezvoltare la nivel mondial.

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 este disponibil la urmatoarea adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_ro.htm

16 Octombrie 2012 - Lupta pentru bugetul european pe termen lung (2014-2020)

Inca luptand cu criza economica, tarile UE trebuie sa hotarasca in ce masura vor sprijini recentul „pact de crestere“ cu bani reali, evitand in acelasi timp ca discutiile privind bugetul pe termen lung sa se rezume la chestiunea tarilor care contribuie fata de tarile care primesc - la nivel net. Tarile membre UE trebuie sa ajunga la un acord intre ele si cu Parlamentul European privind bugetul european pe termen lung (2014-2020).

Sefii de state si de guverne se vor reuni in cadrul unui summit extraordinar pe 22 si 23 noiembrie pentru a ajunge la un acord privind bugetul european pe termen lung (2014-2020). Consiliul din noiembrie este dedicat exclusiv acestui buget, iar presedintia cipriota a UE si-a exprima intentia de a obtine un acord in 2012 - acord ce implica si aprobarea Parlamentului European.

O rezolutie adoptata de deputatii europeni in iunie 2012 cere un cadru financiar multianual robust si flexibil. Deputatii au spus ca nu vor aproba bugetul fara un acord politic privind reforma resurselor proprii.

Cadrul financiar multianual stabileste cheltuielile UE pentru sapte ani, detaliat pe diferite domenii.

Pentru informatii suplimentare:
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/content/20110429FCS18370/html/Lupta-pentru-bugetul-european-pe-termen-lung-%282014-2020%29

8 Octombrie 2012 - Politici climatice: Comisia se aliaza cu intreprinderile, cu gruparile ecologiste si cu universitatile pentru a promova solutii la problemele climatice

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a lansat astazi o campanie paneuropeana de comunicare, in colaborare cu mai mult de 70 de organizatii din intreaga Europa. Avand sloganul „O lume care va place. Si clima care va place”, campania vizeaza sa aduca solutii practice in centrul dezbaterilor pe tema schimbarilor climatice si sa demonstreze ca actiunile in domeniul climatic pot sa creasca bunastarea si sa aduca beneficii economice cetatenilor europeni.

In Europa exista numeroase exemple de solutii climatice inteligente si inovatoare care reduc poluarea cu CO2 si imbunatatesc totodata calitatea vietii oamenilor. De exemplu, in gara centrala din Stockholm se converteste caldura corporala a navetistilor in energie termica pentru o cladire de birouri din apropiere, reducandu-se atat emisiile, cat si factura la energie cu 20-25%. In Danemarca, datorita energiei solare, scoala Gedved din Horsens economiseste de 30 000 EUR pe an la factura de energie. Banii economisiti se cheltuiesc pentru imbunatatirea educatiei.
Astfel de solutii fara perdanti, care imbina economiile banesti, economia de timp si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, stau la baza campaniei de comunicare lansate de comisarul Hedegaard la sediul primariei Londrei.

Axata pe un site internet care va fi disponibil in curand in toate cele 23 de limbi oficiale ale UE, campania este conceputa ca o platforma de participare unde persoanele, intreprinderile si gruparile locale vor putea sa incarce, sa promoveze si sa dezbata solutii pentru reducerea emisiilor de carbon si sa participe la un concurs paneuropean al carui scop este identificarea celei mai bune si originale dintre aceste solutii.
Parteneriatele cu organizatii similare reprezinta o parte centrala a campaniei. Mai mult de 70 de organizatii, printre care se numara asociatii de intreprinderi, universitati, organizatii neguvernamentale si institutii guvernamentale, sunt deja parteneri de campanie confirmati. Se are in vedere inscrierea mai multor parteneri pe masura ce campania evolueaza.

Pentru mai multe informatii cu privire la foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiva cu emisii reduse de carbon pana in 2050, a se vedea site-ul internet al Directiei Generala Politici Climatice, la adresa
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

4 Octombrie 2012 - Comisia propune masuri pentru combaterea „biopirateriei” si pentru facilitarea cercetarii bazate pe natura

O noua propunere, care asigura accesul fiabil la resursele genetice din afara Uniunii, vine astazi sa impulsioneze cercetatorii si societatile din UE. Propunerea – un proiect de regulament care ar urma sa implementeze „Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice si partajarea beneficiilor” – este destinata sa protejeze drepturile tarilor si ale comunitatilor indigene si locale care permit utilizarea resurselor lor genetice si a cunostintelor traditionale conexe, oferind totodata cercetatorilor din Europa un acces imbunatatit si fiabil la esantioane de resurse genetice de calitate, la pret redus si cu un nivel ridicat de securitate juridica.

Resursele genetice joaca un rol important si tot mai accentuat in multe sectoare economice, inclusiv in sectorul reproducerii plantelor si animalelor, al produselor cosmetice si al celor farmaceutice. Multe dintre aceste resurse provin din „zone fierbinti” din punctul de vedere al biodiversitatii, aflate in regiunile in curs de dezvoltare. Absenta unor norme clare a determinat unele tari sa sustina ca cercetatorii straini nu tin seama de drepturile lor suverane, situatie cunoscuta sub denumirea de „biopiraterie”. Lipsa increderii a dus uneori la impunerea unor conditii restrictive care impiedica accesul la resursele genetice. Propunerile de astazi sunt destinate sa inlature aceste temeri, optimizand totodata oportunitatile de cercetare, dezvoltare si inovare in ceea ce priveste produsele si serviciile bazate pe natura. Stabilirea unor conditii de concurenta echitabile pentru toti utilizatorii de resurse genetice din UE ar trebui sa aduca beneficii IMM-urilor si cercetarii necomerciale finantate din fonduri publice, precum si sa sporeasca oportunitatile de colaborare internationala.

Propunerea de regulament ar obliga utilizatorii sa verifice daca resursele genetice si cunostintele traditionale conexe au fost accesate in conformitate cu cerintele juridice aplicabile din tara de origine si daca beneficiile sunt partajate in mod corect si echitabil. De asemenea, utilizatorilor le-ar reveni obligatia sa declare ca au exercitat „diligenta necesara” prevazuta de regulament (sau ca o vor face in viitor), iar utilizatorii care se fac vinovati de incalcarea regulamentului ar urma sa fie sanctionati. De asemenea, regulamentul urmareste sa ajute cercetatorii si industria sa respecte normele. Cele mai bune practici sectoriale vor juca un rol important, iar asociatiile de utilizatori pot solicita recunoasterea oficiala a celor mai bune practici in materie de acces si de partajare a beneficiilor, bazandu-se pe codurile de conduita existente in ceea ce priveste accesul si partajarea beneficiilor, elaborate pentru mediul academic si pentru diferite alte sectoare.

Ar urma sa fie creat un registru UE al colectiilor fiabile, cum ar fi bancile de seminte si gradinile botanice, care sa identifice colectiile menite sa furnizeze numai esantioane complet documentate de resurse genetice. S-ar considera ca utilizatorii care isi procura materialele de cercetare dintr-o colectie fiabila si-au indeplinit in mare parte obligatia de diligenta necesara. De asemenea, ar urma sa fie creata o platforma care sa simplifice conditiile de acces in statele membre.

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS

26 Septembrie 2012 - Comisia lanseaza o strategie pentru a stimula cresterea si crearea de locuri de munca in sectoarele culturale si creative

Comisia Europeana a prezentat astazi o strategie de deblocare a intregului potential al sectoarelor culturale si creative din UE pentru a impulsiona crearea de locuri de munca si cresterea economica. Aceste sectoare, care includ societati si alte organizatii active in domeniile arhitectura, artizanat, patrimoniu cultural, design, festivaluri, filme si televiziune, muzica, arte interpretative si vizuale, arhive si biblioteci, edituri si radio, reprezinta deja pana la 4,5% din produsul brut al Uniunii Europene si pana la 8,5 milioane de locuri de munca in UE. Dar sectoarele culturale si creative se confrunta, de asemenea, cu provocari majore ca urmare a digitalizarii si globalizarii, precum si ca urmare a unei fragmentari accentuate a pietelor de produse culturale si lingvistice. Accesul la finantare ramane o dificultate majora.

Noua strategie a Comisiei urmareste sa sporeasca competitivitatea si potentialul de export al acestor sectoare, precum si sa maximizeze beneficiile acestora pentru alte domenii precum inovarea, TIC si reabilitarea urbana. Comisia indeamna la o serie de actiuni de promovare a conditiilor adecvate pentru inflorirea sectoarelor culturale si creative. Ele se concentreaza pe dezvoltarea competentelor, accesul la finantare, promovarea de noi modele de afaceri, largirea audientei, accesul la pietele internationale si imbunatatirea legaturilor cu alte sectoare.

Sectoarele culturale si creative din Europa nu sunt doar esentiale pentru diversitatea culturala; ele contribuie, de asemenea, in mare masura la dezvoltarea sociala si economica din statele membre si regiunile UE. La nivel local si regional, investitiile strategice in aceste sectoare au furnizat adesea rezultate impresionante, exemple fiind multiplele capitale europene ale culturii. Ele determina, de asemenea, efecte colaterale importante, precum si o imagine dinamica mai intensa a unei Europe atractive si creative, care este deschisa unor culturi si talente din intreaga lume”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret.

Strategia, prezentata intr-un document intitulat „Promovarea sectoarelor culturale si creative pentru crestere si locuri de munca in UE”, preconizeaza o serie de initiative de politici si promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia doreste sa incurajeze parteneriate mai stranse intre diferitele politici, in special cele vizand cultura, educatia, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regionala si urbana si amenajarea teritoriului. Ea planuieste, de asemenea, mobilizarea de fonduri UE in vederea cresterii sprijinului pentru sectoare, in special prin propunerea de a aloca 1,8 miliarde EUR in perioada 2014-2020 pentru programul „Europa creativa” si prin intermediul fondurilor politicii de coeziune.

Pentru mai multe informatii
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_ro.cfm

18 Septembrie 2012 - Unda verde pentru o investitie majora destinata construirii unui centru de cercetare stiintifica al UE in Romania

Astazi, Comisia Europeana a aprobat sprijinul pentru o infrastructura de cercetare de varf care va implica 40 de institutii academice si de cercetare din 13 state membre. Contributia financiara din partea UE ar urma sa provina din fondurile structurale, investitia ajungand la aproximativ 180 de milioane EUR. Aceasta face parte dintr-o initiativa mai ampla, care include si Republica Ceha si Ungaria, in scopul crearii unui consortiu de cercetare european de avangarda.

Comisarul european pentru politica regionala, Johannes Hahn, a afirmat in legatura cu aceasta decizie: „Acesta este exact tipul de proiect pe care dorim sa il vedem mai des in viitor. El are menirea de a impulsiona cercetarea si inovarea. Vrem sa lansam mai multe astfel de proiecte in viitor, cu o evidenta valoare adaugata, pentru a ne asigura ca fiecare euro este cheltuit in mod inteligent.
Partea proiectului aprobata astazi va fi implementata in Romania.Denumita „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), aceasta va avea rolul unui laborator paneuropean si va gazdui o gama larga de discipline stiintifice, carevor include domenii inovatoare ale fizicii fundamentale, noua fizica nucleara si astrofizica, precum si stiinta materialelor si stiintele vietii. De asemenea, cercetatorii vor studia posibile noi modalitati de tratare a materialelor nucleare si a deseurilor radioactive.

Proiectul urmareste sa promoveze cercetarea nationala si europeana prin crearea unei infrastructuri de cercetare de reputatie internationala deschisa specialistilor din mediul stiintific universitar si privat, precum si din mediul intreprinderilor.”

In prezent, in Romania se investesc numai 0,5% din PIB in cercetare si dezvoltare (C&D), in sectoarele public si privat luate impreuna, in timp ce obiectivul national al Romaniei in cadrul strategiei Europa 2020 este de 2%, in contextul unui obiectiv principal de investitii in C&D de 3% pe ansamblul UE, in cadrul strategiei susmentionate. Se preconizeaza ca ELI-NP va genera impulsul mult asteptat pentru cercetarea si dezvoltarea din Romania, ajutand tara sa elimine decalajele din domeniul inovatiei si sa favorizeze transferul de cunostinte si tehnologie. Totodata, acest proiect ar urma sa mareasca in mod considerabil atractivitatea Romaniei ca regiune a excelentei in cercetare si a inovarii.

Partea investitiei acoperita de UE este pusa la dispozitie prin intermediul programului cofinantat „Cresterea Competitivitatii Economice” din cadrul Fondului european de dezvoltare regionala (FEDER). Proiectul are ca obiectiv imbunatatirea capacitatii de cercetare a Romaniei si stimularea transferului de tehnologie intre institutii de cercetare si dezvoltare si intreprinderi, oferind tarii un avantaj competitiv si dandu-i impulsul necesar pentru o crestere inteligenta.

Decizia de astazi aproba contributia FEDER pentru prima etapa a ELI-NP pe perioada 2011-2015, in timp ce costul total al proiectului se ridica la 356,2 milioane EUR.

Informatii suplimentare:
www.extreme-light-infrastructure.eu/

11 Septembrie 2012 - Raportul UE privind tineretul lanseaza un apel de a face din ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala prioritati de varf

Raportul UE privind tineretul publicat astazi solicita ca ocuparea tinerilor, incluziunea sociala, sanatatea si bunastarea tinerilor sa fie prioritati de varf ale politicii europene in domeniul tineretului. Raportul, produs o data la trei ani de catre Comisie, subliniaza faptul ca UE si statele membre trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectati de criza economica.
Somajul in randul tinerilor in varsta de 15-24 de ani din UE a crescut cu 50% de la inceputul crizei, de la o medie de 15% in februarie 2008 la 22,5% in luna iulie a acestui an. Noile cifre publicate de Eurostat arata ca ratele cele mai ridicate sunt in Grecia (53,8%) si in Spania (52,9%). In UE, peste 30% dintre tinerii someri nu au avut un loc de munca timp de peste un an.

„Sunt profund ingrijorata de efectele crizei asupra tinerilor. Mult prea multi dintre ei sunt expusi riscului de excluziune sociala si de saracie. Tinerii sunt viitorul nostru si mi-am luat angajamentul de a consolida politicile si programele noastre in domeniul educatiei, formarii si tineretului pentru a le imbunatati perspectivele de angajare si oportunitatile in viata”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret.

Cu toate acestea, exista semne de speranta la orizont: raportul constata ca aproape toate statele membre pun in aplicare strategia UE pentru tineret care isi propune sa creeze oportunitati mai multe si mai bune pentru tineri si sa promoveze cetatenia activa, incluziunea sociala si solidaritatea. De la raportul precedent din 2009, statele membre au consolidat initiativele destinate tinerilor in domeniul educatiei, al ocuparii fortei de munca si al spiritului antreprenorial. Participarea tinerilor in asociatii si in miscarile sociale este in continuare la un nivel ridicat.

Erasmus pentru toti, noul program pentru educatie, formare profesionala si tineret propus pentru perioada 2014-2020, va fi in centrul noii strategii a UE pentru tineret. Noul program preconizeaza o crestere semnificativa a finantarii, ceea ce ar permite unui numar de aproximativ 5 milioane de persoane sa primeasca burse UE de studii, formare sau voluntariat in strainatate – aproape de doua ori mai multe in comparatie cu numarul actual, in cadrul programelor din perioada 2007-2013.

Urmatoarele etape
Raportul UE privind tineretul va fi prezentat Consiliului si se preconizeaza adoptarea lui sub forma unui raport comun al Consiliului si al Comisiei in noiembrie.

Pentru mai multe informatii:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

4 Septembrie 2012 - Zilele europene ale patrimoniului: 50 de tari permit accesul la situri rar vazute

Se estimeaza ca peste 20 de milioane de oameni vor profita in cursul lunii urmatoare de accesul liber la mii de situri rar deschise publicului si la evenimentele speciale din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului, organizate in luna septembrie a fiecarui an in 50 de tari din Europa.

„Zilele europene ale patrimoniului ofera oamenilor o oportunitate minunata de a descoperi comori culturale care se afla adesea extrem de aproape de locuintele lor, dar a caror existenta le este, poate, necunoscuta, in vreme ce alte astfel de comori sunt rareori accesibile publicului. Prin faptul ca isi deschid usile, aceste situri ne deschid ochii si mintile spre patrimoniul cultural comun si diferit care constituie bijuteria coroanei europene”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret.


Publicul va avea acces la o uimitoare varietate de evenimente si situri: de la „patrimoniul ascuns” al Frantei (exemple rar vazute sau neasteptate de patrimoniu ascuns in ziduri, in subteran sau in peisaj) si arhivele cu sediul la Leeds ale lantului de magazine Marks & Spencer, celebru pentru lenjeria intima si sandvisurile sale, la exemple ale indelungatei povesti de dragoste, care dateaza din epoca neolitica, dintre Germania si cherestea, in toate formele pe care le poate lua acest material, si celebrarea la Bruxelles, in Belgia, a „Artei constructiei”, prin care se evidentiaza progresele ingineresti si tehnice ce au permis evolutia arhitecturii de-a lungul secolelor.

Numeroase tari organizeaza evenimente comune care accentueaza dimensiunea europeana a initiativei. Spania, Ucraina, Moldova si Georgia, de exemplu, au creat un site internet care va lega muzeele dedicate vinului din intreaga Europa; Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Slovenia, Franta si Belgia coopereaza in vederea realizarii unui eveniment dedicat schimburilor de experienta intre tineri si educatiei privind patrimoniul.

In paralel, in 21 de tari europene, are loc un concurs de fotografie, „Wiki loves monuments”, care vizeaza sa incurajeze publicul sa descopere semnificatia culturala, istorica si stiintifica a vecinatatii lor.

Pentru mai multe informatii:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm

28 August 2012 - Concursul Juvenes Translatores Editia 2012

Directia Generala Traduceri a Comisiei Europene (DGT) organizeaza un concurs de traducere pentru scolile din Uniunea Europeana. Principalele etape ale acestui concurs sunt urmatoarele:
- faza de pregatire
- testul de traducere
- ceremonia de decernare a premiilor.

PREGATIREA
Faza de PREGATIRE cuprinde: lansarea concursului, inscrierea scolilor, selectarea scolilor, inscrierea elevilor de catre scolile participante si pregatirile la nivel local, asa cum sunt descrise in sectiunile 1-3.
DGT va lansa concursul pe site-ul Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores
Scolile care doresc sa participe trebuie sa se inscrie electronic pe acest site, in perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2012. Inscrierile incep si se termina la ora 12.00 (ora Belgiei), adica la ora 13.00 (ora Romaniei).
La finalizarea acestei perioade va avea loc o tragere la sorti, in vederea selectarii scolilor care vor participa la concurs din randul celor care s-au inscris. Scolile astfel selectate vor trebui sa aleaga intre 2 si 5 elevi si sa introduca in baza de date numele concurentilor si combinatiile de limbi alese de acestia, pana cel tarziu la data de 19 noiembrie 2012.
Scolile vor raspunde de organizarea evenimentului pe plan local. Este vorba despre toate detaliile practice, precum punerea la dispozitie a incintei si a personalului necesar pentru concurs, asigurarea bunei desfasurari a testului, in conditii echitabile si impartiale.

TESTUL DE TRADUCERE
Testul va avea loc la data de 27 noiembrie 2012. In ziua testului, DGT va pune la dispozitia scolilor textele care urmeaza a fi traduse (textele sursa). In fiecare scoala, testul se va desfasura in conformitate cu modalitatile stabilite de aceasta. Traducerile trebuie trimise catre DGT Bruxelles in aceeasi zi, prin scrisoare recomandata.
DGT va evalua traducerile si va alege cate o lucrare castigatoare pentru fiecare stat membru al UE.

CEREMONIA DE DECERNARE A PREMIILOR
Castigatorii vor fi invitati la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la Bruxelles in primavara anului 2013 si va prilejui o intalnire cu comisarul european pentru multilingvism. DGT va suporta costurile de calatorie si de cazare ale laureatului, ale profesorului si ale unui alt adult insotitor pentru fiecare stat membru .
Intrucat toate informatiile importante cu privire la concurs vor fi publicate sistematic pe site-ul Juvenes Translatores, profesorii responsabili trebuie sa verifice periodic site-ul pentru a fi la curent cu ultimele informatii.

Pentru informatii suplimentare, consultati:
http://ec.europa.eu/translatores/index_ro.htm

22 August 2012 - UE saluta aderarea Rusiei la OMC dupa 18 ani de negocieri

Dupa 18 ani de negocieri, Rusia adera la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) devenind astazi al 156-lea membru al acesteia. Aceasta aderare este deosebit de importanta pentru UE, deoarece UE este primul partener comercial al Rusiei, iar Rusia este cel de-al treilea partener comercial al UE. Pentru prima data, ambele entitati vor fi obligate sa respecte norme si obligatii multilaterale pentru schimburile comerciale reciproce.

Aderarea de astazi la OMC reprezinta un pas important in sensul integrarii mai profunde a Rusiei in economia mondiala”, a declarat comisarul UE pentru comert, Karel De Gucht.Aceasta va facilita investitiile si comertul, va contribui la accelerarea modernizarii economiei Rusiei si va oferi o multime de oportunitati de afaceri, atat pentru firmele rusesti, cat si pentru cele europene. Am incredere ca Rusia va respecta normele si standardele comerciale internationale pe care le-a asumat.
Aderarea la OMC va avea un impact pozitiv asupra conditiilor comerciale si de investitii intre Rusia si Uniunea Europeana. Pozitia geografica a Rusiei si importanta pietei sale in ceea ce priveste volumul si potentialul de crestere, face ca aceasta sa fie un partener comercial foarte important al UE. Ca o consecinta a aderarii la OMC, Rusia, printre altele, isi va reduce taxele la import, isi va limita taxele la export, va acorda un acces mai extins la piata pentru furnizorii de servicii din UE si va facilita aplicarea de norme si proceduri in numeroase domenii ale relatiilor economice bilaterale. O deosebita importanta vor avea reglementarile privind procedurile vamale, utilizarea masurilor de sanatate si sanitare, standardele tehnice si protejarea proprietatii intelectuale.

Rusia se va supune normelor OMC in toate aceste domenii, inclusiv mecanismelor de monitorizare si control al aplicarii. UE, alaturi de partenerii sai internationali, se afla in contact cu Rusia pentru a asigura respectarea de catre aceasta a angajamentelor asumate in cadrul OMC. Anumite acte legislative recent puse in aplicare sau propuse par a fi in contradictie cu angajamentele Rusiei si ar impiedica alti membri ai OMC sa profite pe deplin de avantajele asteptate ca urmare a aderarii Rusiei la OMC; UE este preocupata in mod special de noua legislatie care prevede un comision de reciclare a automobilului care ar putea fi discriminatoriu pentru autovehiculele importate si spera ca aceasta legislatie nu va fi adoptata.

Pentru informatii suplimentare:
Relatiile comerciale dintre UE si Rusia:
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/

17 August 2012 - Dezbaterea privind viitorul Europei: Comisia le ofera cetatenilor ocazia de a-si spune cuvantul prin intermediul unei consultari online

Din cifrele publicate astazi de Comisie rezulta ca, pana in prezent, peste 5 500 de cetateni ai UE au participat la una dintre cele mai ample consultari online din istoria UE privind drepturile cetatenilor si viitorul Europei. La 9 mai, data la care se sarbatoreste Ziua Europei, Comisia Europeana a invitat cetatenii din intreaga Uniune Europeana sa contribuie la stabilirea agendei de politica pentru anii urmatori si la conturarea viitorului Europei (IP/12/461). Pana la 9 septembrie, toti europenii isi pot exprima parerea cu privire la intrebari precum „In ce directie ati dori sa se indrepte Uniunea Europeana in viitorul apropiat? Cum arata Uniunea Europeana in care ati dori sa traiti in 2020?”
Astazi, cand Europa se confrunta cu provocari importante, nu in ultimul rand ca urmare a crizei financiare si a datoriei suverane, dezbaterea politica devine din ce in ce mai mult o dezbatere privind viitorul Europei pe termen scurt si lung. La ultimul Consiliu European, din iunie, liderii au analizat necesitatea ca uniunea economica si monetara (EMU) sa intre intr-o „noua etapa”. Cu toate acestea, aprofundarea integrarii in domeniul economic si fiscal trebuie sa fie legitima in ochii europenilor. Din acest motiv, raportul „celor patru presedinti” (si anume, presedintele Consiliului European, al Comisiei Europene, al Eurogrup si al Bancii Centrale Europene), publicat la 26 iunie, prevede in mod expres ca: „Per ansamblu, o mai mare integrare in cadrul EMU va necesita o baza democratica mai puternica si un sprijin larg din partea cetatenilor. Din acest motiv, este esential ca procesul de realizare a acestei viziuni sa se bazeze pe o consultare si o participare pe scara larga. Integrarea si legitimitatea trebuie sa avanseze in paralel.” In urma unei propuneri a Comisiei, s-a stabilit ca 2013 sa fie desemnat drept „Anul european al cetatenilor” (IP/11/959). Comisia Europeana doreste sa profite de aceasta ocazie pentru a-i implica pe cetateni in conturarea Uniunii de maine si pentru a vedea care este viziunea acestora privind viitorul Europei.

In consultarea lansata de Comisie „Drepturile dumneavoastra, viitorul dumneavoastra” cetatenii sunt intrebati, de asemenea, care sunt obstacolele efective pe care le intalnesc in viata de zi cu zi atunci cand isi exercita drepturile in calitate de cetateni ai UE sau atunci cand doresc sa se bazeze pe drepturile fundamentale consacrate in legislatia UE. Comisia doreste sa afle care sunt dificultatile pe care le intampina europenii atunci cand calatoresc in Europa, cand se muta in strainatate, cand voteaza sau cand candideaza la alegeri ori atunci cand efectueaza cumparaturi online. Raspunsurile primite vor fi utilizate direct in agenda de politica a Comisiei pentru urmatorii ani si va constitui baza pentru Raportul din 2013 privind cetatenia UE, care urmeaza sa fie prezentat la 9 mai 2013, cu ocazia Zilei Europei de anul viitor.

Consultarea va fi deschisa pana la 9 septembrie:
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_ro.htm

Pentru mai multe informatii
Consultarea publica:
http://ec.europa.eu/yourvoice

6 August 2012 - Numarul solicitarilor de acces la documentele Comisiei creste pentru al zecelea an consecutiv

Din ultimul raport anual privind accesul public la documente, publicat astazi, reiese ca, in 2011, au fost depuse 6 447 de solicitari de acces la documentele Comisiei, in comparatie cu 6 361 de solicitari in 2010 si numai 450 de solicitari depuse in anul 2001, atunci cand au intrat in vigoare normele actuale.
Aceasta crestere relativ redusa in comparatie cu anii precedenti arata ca numarul solicitarilor incepe sa se stabilizeze, ceea ce se datoreaza, probabil, faptului ca dreptul de acces la documente a inceput sa se incetateneasca la nivelul perceptiei publice. O alta explicatie posibila a acestui fenomen este dimensiunea din ce in ce mai mare a registrului public permanent de documente al Comisiei, care face ca solicitarile ad hoc sa fie mai putin necesare. In 2011, au fost adaugate 19 956 de documente suplimentare in registrul public, ceea ce reprezinta o crestere cu 7 % fata de cele 18 661 de documente incluse in registru in 2010.

Vicepresedintele Maroš Šefčovič a declarat: „Dintre institutiile UE, Comisia este aceea care trateaza, de departe, cel mai mare numar de solicitari de acces la documente si, la fel ca anul trecut, accesul a fost acordat in peste patru cazuri din cinci. Din dorinta de a fi cat mai deschisi si mai transparenti, am consolidat aceasta abordare cu ocazia lansarii, in luna iunie, a portalului pentru transparenta.
In 2011, sectorul impozitarii si al uniunii vamale a depasit sectorul concurentei, devenind domeniul de politica pentru care s-au inregistrat cele mai multe solicitari de acces la documente. Cea mai mare parte a solicitarilor (21,42 %) proveneau din Belgia, in timp ce Italia s-a situat pe locul al doilea (12,37 %), fiind urmata la mica distanta de Germania (12,27 %).

Intr-un numar limitat de situatii, definite de legislatie [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001], Comisia poate refuza accesul la un document. La fel ca in anii precedenti, protejarea obiectivelor activitatilor de inspectie, ancheta si audit a fost motivul cel mai des invocat pentru a justifica un astfel de refuz.
Aceasta reflecta faptul ca numeroase solicitari vizeaza un interes privat specific, mai degraba decat un interes public general. Reclamantii in cadrul procedurilor de incalcare a dreptului comunitar, concurentii sau presupusele victime ale unui comportament anticoncurential se numara printre cei care solicita documente care ii privesc in mod direct, dar care, adesea, nu pot fi puse la dispozitia publicului fara a prejudicia interesele legitime ale unei alte persoane sau entitati.

Raportul anual pe 2011 privind accesul la documente:
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/com_2012_429_en.pdf

Portalul pentru transparenta furnizeaza informatii cu privire la accesul la documente:
http://ec.europa.eu/transparency/index_ro.htm

30 Iulie 2012 - Industria securitatii: Comisia propune un program de stimulare a dezvoltarii

Asigurarea securitatii constituie una dintre preocuparile centrale ale oricarei societati. Dezastrele naturale recente si atacurile teroriste au evidentiat necesitatea de a fi mai bine pregatiti pentru situatii de criza. Prin urmare, Comisia Europeana a propus un program de actiune pentru a stimula industria europeana a securitatii. Programul ar trebui sa permita ca unul dintre sectoarele cu cel mai mare potential de crestere si de ocupare a fortei de munca din UE sa ramana in Europa si sa continue sa realizeze produse de securitate de inalta calitate.

Vicepresedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru intreprinderi si antreprenoriat, a declarat: „Actuala fragmentare a pietei slabeste competitivitatea industriei europene a securitatii. Lipsa unei „marci UE” este o problema deosebit de importanta intrucat in viitor pietele‑cheie pentru tehnologiile securitatii nu se vor afla in Europa, ci in tarile emergente. Am cazut de acord asupra unui proiect privind crearea unei adevarate piete interne a tehnologiilor din domeniul securitatii. Acest lucru este esential pentru consolidarea pozitiei industriei europene a securitatii, astfel incat ea sa poata contribui la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.”

Pentru a crea o adevarata piata interna a industriei securitatii, Comisia propune, printre altele, urmatoarele masuri:
• armonizarea standardelor si a procedurilor de certificare pentru tehnologiile din domeniul securitatii
• o mai buna valorificare a sinergiei dintre cercetarea din domeniul securitatii (civile) si cercetarea din domeniul apararii
• noi mecanisme de finantare, precum achizitiile inainte de comercializare, pentru a testa si a valida rezultatele proiectelor europene de cercetare in domeniul securitatii
• introducerea unor verificari ale impactului societal al noilor tehnologii din domeniul securitatii, care sa se realizeze in stadiul de cercetare.

Pentru mai multe informatii despre cercetarea privind securitatea si dezvoltarea, accesati:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/index_en.htm

26 Iulie 2012 - Normele UE de simplificare a succesiunilor transfrontaliere au in prezent putere de lege

Maine se vor publica in Jurnalul Oficial noile norme ale Uniunii Europene menite sa reduca dificultatile juridice intampinate in cazul decesului unui membru de familie care detine bunuri in alta tara membra a UE. Prin aceasta publicare, dispozitiile normelor respective devin parte a dreptului UE. Noul regulament privind succesiunile transfrontaliere, propus de Comisia Europeana si adoptat luna trecuta in mod oficial de statele membre ale UE (IP/12/576), va permite cetatenilor europeni sa gestioneze mai usor aspectele juridice ale unui testament sau ale unei succesiuni cu un caracter international. Conform estimarilor, 450 000 de familii europene care se confrunta in fiecare an cu o succesiune internationala vor beneficia de securitate juridica in temeiul acestor norme. Intrucat peste 12,3 milioane de cetateni europeni isi au resedinta in alta tara membra a UE, este probabil ca normele sa prezinte interes pentru numeroase alte persoane. In prezent, statele membre au la dispozitie un termen de trei ani pentru alinierea legislatiei lor nationale, astfel incat noile norme ale UE sa produca efecte.

„Dupa ce am usurat situatia cuplurilor implicate intr-un divort transfrontalier, facem acum acelasi lucru pentru familiile care trebuie sa faca fata consecintelor juridice ale pierderii unei persoane apropiate”, a declarat comisarul UE pentru justitie, dna Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei. „Existenta in fiecare tara membra a UE a unor norme distincte privind succesiunile a avut in mod frecvent drept consecinta un labirint juridic. Prin acest act legislativ, simplificam procedurile, iar cetatenii beneficiaza de securitate juridica. Adoptarea acestui regulament al UE faciliteaza identificarea legii care se va aplica in fiecare caz. Acesta este doar un exemplu al modului in care Uniunea Europeana lucreaza pentru a solutiona problemele juridice de zi cu zi si a permite europenilor sa faca economii.”
Noul act legislativ simplifica in mod considerabil solutionarea succesiunilor internationale prin furnizarea unui criteriu unic pentru stabilirea atat a competentei judiciare, cat si a legii aplicabile in cazurile transfrontaliere, si anume locul in care persoana decedata isi avea resedinta obisnuita. De asemenea, regulamentul permite cetatenilor sa isi planifice din timp succesiunea, in conditii de deplina securitate juridica. Actul legislativ prevede, de asemenea, un certificat european de mostenitor, care va da posibilitatea persoanelor sa isi dovedeasca statutul de mostenitor sau de administrator al unei succesiuni, fara a se efectua alte formalitati pe teritoriul UE. Situatia actuala, in care cetatenii se confrunta cu mari dificultati in exercitarea drepturilor lor, va fi in mod considerabil imbunatatita, rezultatul fiind instituirea unor proceduri mai rapide si mai ieftine, care vor permite persoanelor implicate sa aloce mai putin timp acestor demersuri si sa cheltuie mai putini bani pe taxe juridice.

Pentru mai multe informatii:
Comisia Europeana – Chestiuni in materie de dreptul familiei si succesiuni:
http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm
Consultarea publica:
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_ro.htm

19 Iulie 2012 - Combaterea fraudei: reduceri ale cazurilor de suspiciune de frauda care afecteaza fondurile UE

Potrivit raportului anual al Comisiei privind „Protejarea intereselor financiare ale UE”, cazurile de frauda care afecteaza bugetul UE au scazut cu 35 % in 2011. In cadrul politicii de coeziune, in comparatie cu 2010, s-au inregistrat cu 41 % mai putine cazuri de suspiciune de frauda, iar in domeniul agriculturii numarul cazurilor de frauda raportate a scazut cu 66 %. Aceasta scadere a ratei fraudelor constatata in 2011 se datoreaza atat unor masuri mai ferme si unor controale mai stricte aplicate la nivelul finantarii UE, cat si unei serii de aspecte tehnice.

Incheierea unei perioade de programare in cadrul politicii de coeziune si o metoda mai omogena de raportare in cadrul noului sistem de control pentru agricultura au contribuit, de asemenea, la reducerea, fata de anul 2010, a cazurilor de frauda raportate. In total, 295 de milioane de euro din fondurile UE au fost afectate de frauda, respectiv 0,2 % din buget, suma care trebuie recuperata in conformitate cu normele UE. In raportul sau, Comisia subliniaza necesitatea reducerii in continuare a cazurilor de frauda care afecteaza bugetul UE si formuleaza o serie de recomandari adresate statelor membre, care ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv.

Recuperarea fondurilor UE care au facut obiectul unor nereguli si al unor fraude s-a imbunatatit, Comisia solicitand anul trecut restituirea a circa 2 miliarde EUR sub forma de corectii financiare si recuperari. Statele membre au realizat, de asemenea, unele progrese in ceea ce priveste recuperarile de la beneficiarii finali, in special in domeniul asistentei pentru preaderare. In raportul sau, Comisia indeamna statele membre care prezinta in continuare rate scazute de recuperare sa aduca imbunatatirile necesare si sa puna sechestru pe activele beneficiarilor care nu ramburseaza sumele afectate de nereguli si fraude. Recenta propunere a Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale UE prin masuri de drept penal (IP/12/767) ar putea contribui in mod considerabil la recuperarea fondurilor, precum si la descurajarea persoanelor care comit fraude.

In 2011, Comisia a prezentat peste douasprezece propuneri legislative sau noi initiative care vizau imbunatatirea luptei impotriva fraudelor care afecteaza fondurile UE (a se vedea MEMO/12/577).

Pagini Utile:
• Pagina principala a comisarului pentru impozitare si uniune vamala, audit si antifrauda, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
• Raportul este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

12 Iulie 2012 - Reduceri mai substantiale ale emisiilor de CO2 generate de automobile si de camionete: o initiativa favorabila climei, consumatorilor, inovarii si locurilor de munca

Comisia Europeana a prezentat o serie propuneri cu privire la implementarea unor obiective care vor determina o reducere si mai substantiala, pana in 2020, a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de automobilele si de vehiculele comerciale usoare (camionete) noi.
Propunerile vor permite reducerea emisiilor medii provenind de la automobilele noi de la 135,7 grame de CO2 pe km (g CO2/km) in 2011, la 95g de in 2020, obiectivul obligatoriu pentru 2015 fiind de 130g. Emisiile provenind de la camionete vor fi reduse de la 181,4g CO2/km in 2010 (ultimul an pentru care sunt disponibile cifre) la 147g CO2/km in 2020, obiectivul obligatoriu fiind de 175g in 2017.

Obiectivele obligatorii pentru 2020 sunt deja prevazute in legislatia in vigoare, insa trebuie implementate. Regulamentele propuse recent, elaborate pe baza unei analizei tehnice si economice aprofundate realizate de Comisie, stabilesc modalitati de atingere a acestor obiective.

Connie Hedegaard, Comisarul UE pentru politici climatice, a declarat: „Propunerile noastre contribuie nu numai la protejarea climei si la realizarea de economii de catre consumatori, ci si la stimularea inovarii si a competitivitatii industriei europene a autovehiculelorsi, ca urmare, vor permite crearea unui numar important de locuri de munca.Este clar ca toata lumea are numai de castigat.Aceste propuneri reprezinta inca un pas important in vederea trecerii la o economie competitiva, cu emisii reduse de dioxid de carbon.Este necesar sa ne pregatim pentru reduceri si mai substantiale ale emisiilor de CO2 dincolo de anul 2020, iar acest lucru se va face prin consultarea partilor interesate.

Pagini utile:
•Pagina web a DG Politici climatice dedicata emisiilor de CO2 provenind de la automobile: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
•Pagina web a DG Politici climatice dedicata emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele comerciale usoare: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm
• Raportul AEM din 2011 de monitorizare a emisiilor de CO2 generate de automobil: http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

2 Iulie 2012 - Somajul in randul tinerilor: studiile arata ca uceniciile si stagiile sunt utile, insa trebuie imbunatatite

Ratele dramatic de ridicate ale somajului in randul tinerilor in Europa necesita o actiune imediata a statelor membre. Una dintre prioritatile de actiune este de a garanta o tranzitie usoara a tinerilor de pe bancile scolii catre locul de munca. Doua studii realizate pentru Comisia Europeana cu privire la ucenicii si stagii in toate statele membre ale UE recomanda ca aceste programe ar trebui sa raspunda mai bine cerintelor pietei fortei de munca, sa fie mai bine adaptate la necesitatile intreprinderilor si sa ofere mai multe garantii in ceea ce priveste calitatea si perspectivele pentru tineri.
Rezultatele studiilor vor fi utilizate pentru pregatirea a doua initiative ale Comisiei pana la sfarsitul anului 2012: un proiect de recomandare a Consiliului privind garantiile pentru tineret, pentru a garanta ca tinerii sunt fie incadrati profesional, fie urmeaza un program educational sau de formare in termen de patru luni de la iesirea lor din sistemul de invatamant, precum si definirea unui cadru de calitate pentru stagii.

Studiul referitor la ucenicii recomanda asigurarea:
• unor standarde de calitate omogene pentru studii de tip ucenicie
• unui echilibru intre competentele profesionale specifice si aptitudinile si competentele generale
• implicarii partenerilor sociali in conceperea si organizarea uceniciilor, deoarece acesta este un factor esential pentru succesul lor si
• unor initiative adoptate impreuna cu studentii pentru a imbunatati imaginea generala a sistemului de invatamant profesional.

Studiul privind stagiile indica faptul ca:
• este necesara o definitie clara a stagiilor la nivelul UE
• in cazul in care este posibil, stagiile ar trebui sa aiba loc in cadrul programei de invatamant, mai degraba decat dupa terminarea studiilor
• ar trebui depuse eforturi concertate atat la nivelul UE, cat si la nivel national, pentru a spori oferta de stagii, in special in IMM-uri
• este nevoie de sprijin financiar pentru stagiari, indeosebi pentru cei care provin din medii mai putin privilegiate si
• ar trebui sa se ia masuri pentru a incuraja procese de recrutare deschise si transparente pentru stagii.

Studiul privind stagiile completeaza consultarea publica referitoare la calitatea stagiilor lansata ca parte a pachetului Comisiei privind ocuparea fortei de munca din aprilie 2012 (a se vedea IP/12/380, MEMO/12/256 si MEMO/12/252).

Informatii suplimentare
Rezumat al studiului privind ucenicia: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

Rezumat al studiului privind programele de stagii: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7819&langId=en

28 Iunie 2012 - Rio+20 reconfirma rolul oraselor si regiunilor in viitoarea dezvoltare durabila

Declaratie comuna a delegatiei Comitetului Regiunilor la Rio+20 – presedinta Mercedes Bresso, Illmar Reepalu (SE-PSE) si Michel Lebrun (BE-PPE) – cu ocazia sedintei Comisiei ENVE
Desi misiunea participantilor la negocieri a fost fara indoiala una foarte dificila, nu se poate nega faptul ca aceasta conferinta nu a fost la inaltimea asteptarilor, nereusind sa stabileasca foia de parcurs necesara pentru protectia planetei noastre. Cu toate acestea, ocazia ratata de liderii mondiali de a cadea de acord asupra unei viziuni comune pentru pretioasa noastra planeta a reprezentat o ocazie castigata pentru cetatenii si regiunile lumii.

Rio a aratat tocmai modul in care orasele si regiunile reprezinta viitorul. Salutam faptul ca cel putin dezvoltarea durabila si economia ecologica au fost plasate in fruntea agendei politice, iar autoritatile locale si regionale au fost recunoscute oficial drept un factor major in asigurarea unui viitor durabil. Conferinta a oferit o ocazie reala pentru a forma noi parteneriate. Comitetul Regiunilor a semnat un acord cu Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru a promova orasele si regiunile durabile din Europa, dar si de pe alte continente, la nivel mondial. Vom continua sa implicam orasele si regiunile, incurajandu-le sa devina mai durabile. De fapt, maine vom afla ce oras va fi „Capitala europeana verde 2014”, demonstrand ca Rio nu este sfarsitul activitatii noastre, ci doar inceputul.
Prin urmare, le solicitam colegilor nostri din institutiile europene sa dea dovada de vointa politica, sa furnizeze sprijinul de care avem nevoie si sa inceapa sa ne implice chiar mai mult in procesul de luare a deciziilor cu privire la dezvoltarea durabila. Tinand seama de toate acestea, propunem un Plan de actiune privind dezvoltarea durabila in cinci puncte, care va forma baza activitatii noastre pe termen scurt si va constitui un punct de plecare pentru eforturile viitoare. Acest plan prevede:

 • participarea CoR la grupul de lucru al UE responsabil de punerea in aplicare a obiectivelor Rio+20;
 • asigurarea unei reprezentari clare a autoritatilor locale si regionale in cadrul guvernantei globale de mediu (ONU);
 • continuarea acordului semnat cu UNEP, care va consolida sinergiile si va contribui la punerea in aplicare a acordurilor de mediu multilaterale si a Declaratiei Rio+20, inclusiv promovarea Conventiei primarilor si a altor initiative ale UE;
 • crearea unei retele globale si instituirea unui spatiu mondial de actiune intre schemele europene (Conventia primarilor, capitalele europene verzi) si schemele similare existente in alte parti ale lumii;
 • punerea la dispozitie a experientei Conventiei primarilor pentru initiativa secretarului general al ONU „Energie durabila pentru toti” si obiectivele sale pentru 2030.

Astfel, pentru unii Rio+20 a fost o mare deceptie, insa pentru orase si regiuni este si – trebuie sa fie – o mare oportunitate. Simplu spus, daca liderii nostri nu ne pot oferi viitorul pe care il dorim, orasele si regiunile trebuie sa preia initiativa.

Aici gasiti mai multe informatii privind participarea Comitetului Regiunilor la Rio+20.

Vizitati site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

19 Iunie 2012 - Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de noi măsuri pentru o strategie la nivelul Uniunii Europene împotriva traficului de persoane

In fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei și bărbați, fete și băieți, aflați în situații vulnerabile, sunt vânduți în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar și pentru cerșit, aservire domestică, căsătorii forțate, adopție ilegală, precum și alte forme de exploatare.

Comisia a adoptat Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, reprezentând un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. Printre măsuri se numără înființarea unor unități naționale de aplicare a legii specializate în problematica traficului de persoane și crearea la nivel european a unor echipe comune în vederea urmăririi cazurilor de trafic transfrontalier.

„Din păcate, sclavia nu se întâlnește numai în manualele de istorie.Faptul că, în vremurile noastre, ființe umane sunt puse în vânzare și sunt victime ale traficului de persoane în scopul de a fi supuse la muncă forțată sau prostituție reprezintă o constatare îngrozitoare. În centrul acțiunilor noastre se află garantarea faptului că victimele pot obține sprijin și că traficanții sunt aduși în fața justiției. Mai sunt multe de făcut, însă nu putem avea decât un singur scop: eradicarea traficului de persoane”, a declarat Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne.

O nouă strategie europeană

Strategia include atât prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, cât și urmărirea penală a traficanților. Sunt identificate cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, se definesc o serie de inițiative, precum:

•    sprijinirea instituirii unor unități naționale de aplicare a legii specializate în combaterea traficului de persoane;
•    crearea de echipe comune de investigare cu participarea Europol și Eurojust în toate cazurile de trafic transfrontalier;
•    furnizarea de informații clare victimelor referitoare la drepturile pe care le au în conformitate cu legislația UE și cu legislațiile naționale, în special în ceea ce privește drepturile lor la asistență și îngrijire medicală, dreptul lor la un permis de ședere, precum și drepturile pe care le au în calitate de lucrători;
•    crearea unui mecanism la nivelul UE pentru identificarea mai precisă, orientarea, protecția și acordarea de asistență victimelor traficului;
•    instituirea unei „coaliții europene a întreprinderilor împotriva traficului de persoane” pentru a se îmbunătăți cooperarea dintre întreprinderi și părțile interesate;
•    instituirea unei platforme europene a organizațiilor societății civile și a furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor și al asistenței în statele membre și în țări terțe;
•    sprijinirea proiectelor de cercetare care examinează rolul internetului și al rețelelor sociale ca instrumente de recrutare tot mai populare pentru traficanți.

Pentru informații suplimentare:

Pagina de internet a Comisiei Europene destinată combaterii traficului de persoane:
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

14 Iunie 2012 - Drepturile călătorilor: ce trebuie să știe persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc cu avionul

Comisia a publicat orientări pentru a clarifica drepturile persoanelor cu handicap și ale celor cu mobilitate redusă care călătoresc cu avionul. Publicarea orientărilor a avut loc înaintea Jocurilor Olimpice din 2012, unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume, care se vor desfășura vara aceasta la Londra, în special pentru a facilita deplasarea atleților participanți și a multor cetățeni europeni cu mobilitate redusă care întâmpină încă probleme atunci când călătoresc cu avionul. Orientările se bazează pe o evaluare detaliată a Regulamentului privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului1.

În ce constă problema?

Deși legislația UE în domeniul drepturilor călătorilor este în vigoare de peste patru ani, persistă unele probleme practice și incertitudini, atât pentru transportatorii aerieni și pentru aeroporturi, cât și pentru călătorii cu handicap și pentru cei cu mobilitate redusă.
Călătorii se confruntă încă prea frecvent cu refuzuri sau restricții nejustificate în ceea ce privește rezervările sau îmbarcarea, pe baza unor motive de siguranță neclare (a se vedea mai jos).
Un număr considerabil de călători nu își cunosc drepturile.
Din totalul călătorilor, numai un procent limitat (aproximativ 40%) își notifică înaintea plecării necesitățile în materie de asistență; acest demers este însă indispensabil pentru ca aeroporturile și transportatorii aerieni să poată acorda asistența cuvenită.

Din cauza faptului că legislația nu este aplicată în mod uniform, unii călători se confruntă cu cerințe și restricții diferite de la un aeroport la altul și de la o companie aeriană la alta.

Câteva exemple:

•    Unui înalt funcționar al ONU, care dorea să plece la Geneva, nu i s-a permis îmbarcarea pe aeroportul Heathrow, deoarece nu era însoțit. Funcționarul respectiv era paraplegic, dar călătorea regulat cu avionul de cincisprezece ani, fără să fi fost vreodată însoțit.
•    În Franța, trei călători nu au putut să se îmbarce pe o cursă internă deoarece nu erau însoțiți. Ulterior, ei au atacat în instanță această decizie și au obținut câștig de cauză. Compania aeriană și societatea de handling la sol au primit amenzi considerabile pentru nerespectarea legislației.

Care sunt normele în vigoare?

Actuala legislație UE în domeniul drepturilor călătorilor a intrat integral în vigoare în iulie 2008 [Regulamentul (CE) 1107/2006] și garantează dreptul la nediscriminare al persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, care au același drept de a călători ca și persoanele a căror mobilitate nu este limitată.

Printre drepturi se numără:
•    dreptul la nediscriminare în momentul rezervării și al achiziționării biletelor;
•    dreptul de a călători în aceleași condiții ca orice alți călători;
•    dreptul la informare cu privire la normele de siguranță aplicate de transportatorii aerieni;
•    dreptul la asistență gratuită în aeroport și la bordul aeronavei;
•    dreptul de a transporta în mod gratuit două articole de echipament de mobilitate.

Mai multe despre drepturile călătorilor cu mobilitate redusă, pe site-ul web:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

8 Iunie 2012 - Un grad mai mare de creștere printr-o guvernanță mai bună a pieței unice și stimularea serviciilor   

Piața unică este o forță motrice esențială care propulsează creșterea economică. Cu toate acestea, pentru a asigura creștere și locuri de muncă, îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor existente este crucială. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a adoptat o cale de acțiune prin care să se asigure că normele privind piața unică funcționează bine în practică.

Comisia propune, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a modului în care funcționează sectorul serviciilor, un deziderat fundamental, având în vedere că directiva privind serviciile reglementează mai mult de 45 % din PIB-ul UE și trebuie să joace un rol strategic în promovarea creșterii economice. Pe baza evaluării progreselor înregistrate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a directivei privind serviciile, o analiză economică arată că punerea în aplicare a acesteia va genera o creștere suplimentară de 0,8 % a PIB-ului UE pe parcursul următorilor 5 -10 ani. Totuși, această cifră ar putea crește până la 2,6 % dacă statele membre dau dovadă de mai multă ambiție în deschiderea piețelor naționale ale serviciilor care intră sub incidența directivei. Mai mult, o mai bună transpunere și punere în aplicare a legislației UE ar putea promova creșterea economică prin reducerea cu o treime a sarcinilor administrative pentru întreprinderi, generând o economie totală de aproximativ 40 miliarde EUR.   

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Întreprinderile mici și mijlocii îmi comunică faptul că încă există obstacole în calea activității lor pe piața unică europeană. Comisia și statele membre trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a ameliora modul în care normele pieței unice sunt concepute, implementate, aplicate și respectate. Creșterea economică se află pe primul loc în agenda noastră și nu ar trebui să irosim nici măcar o singură oportunitate de a o promova.” Comisarul a continuat: „În ceea ce privește directiva privind serviciile, prioritatea mea este de a garanta că aceasta se aplică integral în sectoarele pe care le acoperă.”    

Pagini Utile:

•    O guvernanță mai bună a pieței unice:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

•    Comunicarea privind punerea în aplicare a directivei privind serviciile – un parteneriat pentru creștere în sectorul serviciilor:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

1 Iunie 2012 - Un raport și un sondaj recent oferă o imagine a situației actuale în ceea ce privește migrația, azilul și libera circulație în UE

Astăzi, Comisia publică un raport privind evoluțiile în materie de imigrație și azil în 2011, însoțit de un sondaj Eurobarometru privind atitudinea cetățenilor europeni față de mobilitatea transfrontalieră, de migrație și de securitate. Potrivit sondajului, opt din zece europeni sunt de acord cu faptul că statele membre ale UE ar trebui să ofere protecție și azil persoanelor care au nevoie de acestea și că regulile de admisie a solicitanților de azil ar trebui să fie aceleași în întreaga UE. O mare parte a cetățenilor europeni (67 %) consideră că este important să poată călători în interiorul UE fără a fi controlați la frontierele interne.

„Cifrele din raport și rezultatele anchetei de opinie vin în sprijinul ideii susținute de Comisie, potrivit căreia Uniunea Europeană are nevoie de o politică puternică și coerentă în materie de migrație, care să răspundă atât nevoilor pe termen scurt, cât și celor pe termen lung. Este necesar să ne gestionăm frontierele externe cu eficacitate, pentru a garanta libera circulație pe teritoriul UE, pentru a oferi o protecție reală celor care au nevoie de aceasta, asigurând, în același timp, posibilități de migrație legală și mobilitate”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

În continuare, prezentăm câteva concluzii importante ale raportului și ale sondajului Eurobarometru:

Migrația legală

RAPORT: În UE există aproximativ 20,2 milioane de resortisanți din țări terțe, ceea ce reprezintă în jur de 4 % din populația totală a UE (502,5 milioane) și 9,4 % din numărul migranților din întreaga lume, estimat a fi de 214 milioane.
EB: 68 % din respondenți consideră că imigranții legali ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca și cetățenii naționali. Patru din zece europeni (42 %) cred că UE ar trebui să încurajeze migrația forței de muncă din țările din afara UE pentru a face față provocărilor demografice și deficitului de forță de muncă, iar 46 % din aceștia nu sunt de acord cu această opinie.

Migrația neregulamentară

RAPORT: În 2011, a fost refuzată intrarea în UE a aproximativ 343 000 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de 13 % față de 2010. De asemenea, în 2011, au fost reținute aproximativ 468 500 de persoane (o scădere față de 2010, când numărul acestora a fost de aproximativ 505 000), iar statele membre au returnat aproximativ 190 000 de resortisanți ai țărilor terțe (cu 15 % mai puțin decât în 2010).
EB: Opt din zece europeni (80 %) consideră că UE ar trebui să sporească asistența acordată statelor membre pentru a gestiona migrația neregulamentară. 78 % cred că cheltuielile legate de gestionarea migrației clandestine ar trebui să fie împărțite între statele membre ale UE.

Integrarea

RAPORT: În 2010, rata medie de ocupare a forței de muncă a resortisanților țărilor terțe cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani a fost de 58,5 %, față de 68,6 % din totalul populației din acest grup de vârstă.
EB: 53 % din respondenți consideră că țările UE beneficiază din punct de vedere economic și cultural de pe urma imigrației. 60 % din europeni cred că imigranții se pot confrunta cu dificultăți de integrare din cauza discriminărilor.

Azilul

RAPORT: În 2011, statele membre ale UE au înregistrat puțin peste 302 000 de cereri de azil, o creștere importantă, de 16,2 %, în comparație cu 2010. Cu toate acestea, cifra este în continuare cu mult sub nivelul maxim de 425 000 de cereri primite în 2001.
EB: 80 % din respondenți consideră că statele membre ale UE ar trebui să ofere protecție și azil celor care au nevoie de acestea. Opt europeni din zece cred că numărul solicitanților de azil ar trebui să fie împărțit în mod mai echitabil între statele membre ale UE.

Schengen și libera circulație

RAPORT: În 2011, au fost eliberate aproximativ 12,7 milioane de vize Schengen, majoritatea în Federația Rusă (40,7 %), urmată de Ucraina (8,7 %), de China (8,1 %) și de Turcia (4,7 %).
EB: Aproape șase din zece respondenți (57 %) sunt de acord că ar trebui să fie mai ușor pentru cetățenii din afara UE să călătorească în UE pentru turism sau afaceri. Posibilitatea de a călători în interiorul UE fără a fi controlați la frontierele interne este importantă pentru 67 % din respondenți.

Pentru informații suplimentare

Al treilea raport anual privind imigrația și azilul:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0250:FIN:RO:PDF

21 mai 2012 - Ocuparea forței de muncă: Comisia lansează proiectul pilot „Primul tău loc de muncă EURES” pentru a-i ajuta pe tineri să găsească un loc de muncă

Comisia Europeană lansează un proiect pilot menit să-i ajute pe tineri să găsească un loc de muncă într-o altă țară din UE. În etapa sa inițială, proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” (Your first EURES job) va avea ca scop îmbunătățirea mobilității transfrontaliere pentru 5 000 de persoane. Aceasta va servi, de asemenea, drept teren de testare pentru transformarea EURES – rețeaua serviciilor de ocupare a forței de muncă din statele membre – într-un serviciu paneuropean de ocupare a forței de muncă.

Astfel cum a fost anunțat în pachetul legislativ al Comisiei din aprilie 2012 în domeniul ocupării forței de muncă, Comisia intenționează să îmbunătățească EURES pentru a oferi un grad mai ridicat de transparență pe piața europeană a forței de muncă și pentru a direcționa persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pe cele care sunt în curs de schimbare a locului de muncă către locurile unde pot fi găsite locuri de muncă vacante. Acesta va oferi, de asemenea, un acces mai ușor și în timp real la locurile de muncă vacante disponibile în UE, prezentând în același timp angajatorilor o rezervă de candidați cu aptitudinile adecvate.

În cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, patru servicii de ocupare a forței de muncă selectate din Germania, Spania, Danemarca și Italia îi vor ajuta pe tineri să își caute un loc de muncă în alte state membre decât cel de origine. În cadrul proiectului, tinerii cetățeni ai UE cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani vor primi informații și sprijin pentru recrutare și vor avea posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru candidatură sau pentru formare profesională. Întreprinderile mici și mijlocii, mai precis societățile cu mai puțin de 250 de angajați, pot solicita sprijin financiar pentru a acoperi o parte din costul formării lucrătorilor nou recrutați și a-i ajuta în privința schimbării domiciliului.

Observatorul european al locurilor de muncă vacante și Buletinul european al mobilității profesionale - ambele publicate astăzi - contribuie, de asemenea, la găsirea locurilor de muncă potrivite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă transfrontalier. Observatorul european al locurilor de muncă vacante oferă o imagine cuprinzătoare a evoluțiilor recente de pe piața europeană a forței de muncă și indică tendințele cererii în materie de forță de muncă. Observatorul arată că, în prezent, competențele superioare rămân un factor important pentru găsirea unor oportunități de angajare, în timp ce un număr tot mai mare de țări dispun de un număr din ce în ce mai mic de locuri de muncă.

Mai multe informații:

„Primul tău loc de muncă EURES”:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=ro

EURES: http://ec.europa.eu/eures

„Tineretul în mișcare”: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

14 Mai 2012 - Previziunile de primăvară 2012-2013: către o redresare lentă

După scăderea producției la sfârșitul anului 2011, se estimează că economia UE trece, în prezent, printr-o ușoară recesiune. Deși incertitudinea cu privire la perspectivele economice și financiare rămâne ridicată, măsurile strategice ferme și progresele majore înregistrate în cadrul instituțional al UE au determinat o scădere a tensiunilor de pe piețele financiare la începutul anului 2012 și o oarecare stabilizare a nivelului de încredere care, potrivit estimărilor, se va consolida și mai mult pe parcursul perioadei de prognozare. Estimările indică, pe lângă o accelerare a creșterii globale, o redresare lentă începând cu a doua jumătate a anului. Imaginea de ansamblu prezentată în cadrul previziunilor intermediare din februarie este confirmată în mare parte pentru 2012, întrucât, potrivit estimărilor, PIB-ul real va stagna în UE și se va reduce cu -0,3% în zona euro.

Pentru 2013, se preconizează o creștere de 1,3% în UE și de 1,0% în zona euro.  Se preconizează că, în cursul perioadei de prognozare, rata șomajului va rămâne ridicată: 10% în UE și 11% în zona euro. Se estimează că rata inflației va scădea treptat odată cu estomparea impactului prețurilor ridicate ale petrolului și al creșterii fiscalității. Se prevede un progres al consolidării fiscale, cu deficite publice reduse în 2013 până la 3,3% în UE și la puțin sub 3% în zona euro. Situația economică diferă considerabil de la un stat membru la altul, având în vedere și actuala ajustare a diferențelor foarte mari dintre pozițiile externe și condițiile structurale, care au ieșit în evidență de-a lungul ultimilor ani.

Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: "Se prevede o redresare, însă situația economică rămâne fragilă, cu diferențe încă mari între statele membre. În prezent, asistăm la o ajustare continuă a dezechilibrelor fiscale și structurale apărute înainte și după declanșarea crizei, agravate de situația economică încă fragilă. Cu toate acestea, în absența unor măsuri suplimentare ferme, ritmul creșterii ar putea rămâne lent în UE. Finanțele publice solide reprezintă o condiție a creșterii durabile și, pe baza noului cadru puternic de guvernanță economică, trebuie să sprijinim ajustarea prin accelerarea politicilor favorabile stabilității și creșterii economice.”

Raportul detaliat este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

9 Mai 2012 – Drepturile cetățenilor: Comisia Europeană lansează cea mai amplă consultare publică de până acum și invită cetățenii să stabilească prioritățile pentru viitor

9 Mai este ziua Europei. Această zi ar trebui să fie mai mult decât un prilej de sărbătoare pentru cetățeni. Comisia Europeană invită cetățenii din toată Uniunea Europeană să contribuie, începând de mâine, la stabilirea priorităților politice pentru următorii ani și să modeleze viitorul Europei în cadrul celei mai ample consultări publice din istoria UE pe tema drepturilor cetățenilor.

Consultarea va fi deschisă timp de patru luni, până la 9 septembrie, perioadă în care cetățenii vor fi invitați să se exprime cu privire la obstacolele cu care se confruntă în exercitarea drepturilor conferite de statutul de cetățean european, atunci când călătoresc în Europa, votează, candidează la alegeri sau fac cumpărături online. Acest exercițiu vine în întâmpinarea Anului european al cetățenilor, 2013 (IP/11/959). Răspunsurile primite din partea publicului vor contribui direct la stabilirea priorităților politice ale Comisiei și vor sta la baza raportului din 2013 privind cetățenia Uniunii, care va fi prezentat exact peste un an, și anume la 9 mai 2013.

Comisia Europeană a adoptat, în 2010, primul raport privind cetățenia Uniunii, care cuprindea o listă cu 25 de acțiuni concrete menite să soluționeze problemele cu care se confruntă cetățenii europeni în exercitarea drepturilor lor. De atunci, Comisia a depus eforturi pentru a-și respecta promisiunile, prin:
•    consolidarea drepturilor de care beneficiază aproximativ 75 de milioane de victime ale infracționalității pe an pe teritoriul UE (IP/11/585);
•    reducerea birocrației pentru 3,5 milioane de persoane care își înmatriculează, în fiecare an, automobilul într-o altă țară a Uniunii Europene, cu economii de 1,5 miliarde EUR (IP/12/349);
•    interzicerea comisioanelor suplimentare pentru plățile efectuate cu cărți de credit și a opțiunilor predefinite pentru a proteja persoanele care efectuează cumpărături online (MEMO/11/675);
•    consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru toți cetățenii UE, măsură care se aplică unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri pe an (IP/12/430, IP/10/1305);
•    clarificarea drepturilor de proprietate pentru 16 milioane de cupluri internaționale aflate în Europa (IP/11/320).

Informații suplimentare cu privire la progresele înregistrate până în prezent pot fi găsite la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Cu toate acestea, mulți cetățeni se confruntă în continuare cu obstacole atunci când își exercită drepturile de care beneficiază ca cetățeni europeni. Prin urmare, Comisia dorește să afle detalii legate de aceste probleme cu care cetățenii se pot confrunta atunci când se deplasează în Uniunea Europeană pentru a desfășura activități profesionale, a efectua studii, a-și petrece vacanțele, a-și exercita drepturile electorale sau drepturile de care beneficiază în calitate de consumatori. De asemenea, Comisia dorește să afle care este imaginea Uniunii Europene pe care cetățenii ar dori să o vadă până în 2020.

În următoarele patru luni (9 mai – 9 septembrie 2012), un scurt chestionar ușor de completat va fi disponibil online: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Pentru mai multe informații

Consultarea publică:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Cetățenia Uniunii:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

2 Mai 2012 - Eurodeputații doresc claritate în noul program UE pentru cultură

Ce film ați văzut ultima dată: o producție Hollywood sau una europeană? Comisia Europeană dorește difuzarea mai multor filme europene în UE. Această propunere face parte din viitorul program UE pentru cultură și media, care a fost dezbătut în comisia pentru cultură pe 26 aprilie. Propunerea a fost salutată de deputaţii europeni și experți, dar toți au fost de acord că aceasta trebuie să fie mai clară și mai specifică.

Noul program se numește Europa Creativă. Ar putea contribui la crearea de locuri de muncă și creștere economică (activitățile culturale reprezintă 4,5% din PIB-ul UE și 3,8% din forța de muncă). Programul reunește programe existente: Culture, MEDIA 2007 și MEDIA Mundus și ar sprijini sectorul cu 1,8 miliarde de euro.

Conform propunerii Comisiei Europene, 2.500 de cinematografe europene ar primi sprijin pentru a difuza cel puțin 50% filme europene. Peste 5.500 de cărți ar primi sprijin pentru a fi traduse și aproximativ 300.000 de artiști ar primi fonduri pentru a-și desfășura activitatea peste granițe.

Raportoarea Silvia Costa (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Italia) a spus: „Este un semn bun că educația, cercetarea și cultura vor primi mai mulți bani și că Comisia Europeană vede valoarea industriilor culturale și creative. Dar textul este vag și reunirea programelor existente aduce mai multă confuzie decât rezultate pozitive. Ar trebui să propunem programe separate pentru industriile culturale, industriile media și sectorul dintre cele două“.

„Avem o experiență largă și bună din programele anterioare. Dar avem nevoie de informații specifice și detaliate despre bugetul programului“, a arătat președinta comisiei pentru cultură de la Parlamentul European, Doris Pack (Germania), de la Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat). 

Radu Mihăileanu, regizor franco-român și președinte onorific al juriului pentru Premiul LUX în 2012, a spus că „trebuie să creștem bugetul pentru cultură“. „Cultura ajută la abordarea complexității lumii și este benefică și pentru viitoarele generații. Nu trebuie să uităm că încă suntem un lider mondial în cultură“, a adăugat dumnealui.

Pentru mai multe informații: www.europarl.europa.eu

25 Aprilie 2012 - Proiectul de buget 2013: investiții în creștere economică și locuri de muncă

Proiectul de buget al UE pentru 2013, prezentat astăzi de Comisie, reflectă declarațiile Consiliului European potrivit cărora creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE se pot realiza numai combinând consolidarea fiscală cu investițiile în creșterea economică viitoare.

Bugetul UE completează, în mod util, eforturile naționale în această privință prin concentrarea investițiilor în domeniile prioritare definite în strategia UE de creștere economică, Europa 2020, ținând seama, în același timp, de contextul economic dificil și de presiunea existentă asupra bugetelor naționale. Proiectul de buget 2013 îngheață cheltuielile viitoare: majorarea angajamentelor (de exemplu, plățile de mâine) este la nivelul inflației (2 %). Acesta îngheață, de asemenea, bugetul administrativ al Comisiei cu mult sub nivelul inflației, reducând în același timp efectivele de personal cu 1 %, ceea ce reprezintă primul pas în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 5 % a personalului în 5 ani.Totodată, acesta propune o creștere de 6,8 % a nivelului plăților. Acest lucru contribuie în mod direct la creștere economică și la crearea de locuri de muncă în Europa. Bugetul UE trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale curente și pe cele din anii precedenți față de statele membre și de alți beneficiari.

Se alocă 62,5 miliarde € reprezentând plăți creșterii economice favorabile creării de locuri de muncă în Europa. Se face un efort deosebit pentru programele-cadru de cercetare (9,0 miliarde €, însemnând o creștere de 28,1 % față de 2012), pentru Programul pentru competitivitate și inovare (546,4 milioane €, însemnând o creștere de 47,8 %), pentru fondurile structurale și fondul de coeziune (49 de miliarde €, însemnând o creștere de 11,7 %), precum și pentru învățarea pe tot parcursul vieții (1,2 miliarde €, însemnând o creștere de 15,8 %).

„Suntem pe deplin de acord cu concluziile Consiliilor Europene anterioare care au cerut o utilizare mai bună a fondurilor UE, pentru a ajuta Europa să iasă din criză, declară comisarul pentru programare financiară și buget Janusz Lewandowski. În circumstanțele actuale, bugetele naționale și bugetul UE reprezintă, mai mult ca niciodată, două fețe complementare ale aceleiași monede: întrucât statele membre se confruntă cu reduceri dureroase, dar necesare, bugetul UE se concentrează asupra investițiilor și, prin urmare, acționează ca un pachet de măsuri anticriză. Nu vom redresa creșterea economică doar prin reduceri, Europa trebuie să investească în mod judicios pentru viitorul său începând de astăzi. Aceasta este menirea bugetului UE, iar proiectul de buget 2013 urmărește să asigure acest lucru.”

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

17 Aprilie 2012 – Comisia Europeană întreprinde măsuri pentru ca drepturile fundamentale să devină o realitate pentru cetățeni

Carta drepturilor fundamentale a UE, care este în vigoare și are caracter juridic obligatoriu de peste doi ani, a ghidat procesul decizional al UE încă de la faza de proiect de act legislativ până la codul de legi. Carta instituie drepturi fundamentale, precum libertatea de expresie și protecția vieții private, care reflectă valorile comune ale Europei și moștenirea constituțională a acesteia. Cel de al doilea raport al Comisiei Europene privind Carta constată că preocupările în materie de drepturi fundamentale devin tot mai mult o parte integrantă a procesului decizional al UE. De exemplu, în aeroporturile UE, pasagerii vor avea dreptul de a alege să nu fie controlați prin procedurile de scanare de securitate, ci să fie verificați prin alte metode, datorită acțiunii întreprinse de Comisie pentru a ține seama, într-un nou act legislativ al UE, de preocupările în materie de protecție a vieții private. Curtea de Justiție a UE face tot mai mult trimitere la Cartă, în special în hotărârile importante în materie de discriminare pe criterii de sex și protecție a vieții private pe internet. Raportul publicat astăzi se înscrie în eforturile Comisiei de a sensibiliza opinia publică privind Carta, cazurile în care se aplică și rolul instituțiilor UE în domeniul drepturilor fundamentale.

Principalul rol al Cartei este de a garanta faptul că instituțiile UE respectă drepturile fundamentale atunci când pregătesc noi acte legislative europene. Preocupările în materie de drepturi fundamentale reprezintă acum o parte inerentă a pregătirii noilor acte legislative ale UE. De exemplu, în 2011, acest lucru a contribuit la asigurarea faptului că normele UE privind utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturi respectă drepturile fundamentale privind protecția datelor cu caracter personal, a vieții private și a demnității (IP/11/1343).

Comisia nu numai că garantează faptul că propunerile sale sunt compatibile cu prevederile Cartei, dar și asigură respectarea Cartei în momentul în care statele membre pun în aplicare legislația UE. În 2011, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la independența autorității Ungariei în materie de protecție a datelor și la măsurile privind vârsta de pensionare a judecătorilor, procurorilor și notarilor publici. Comisia a demarat acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru a asigura faptul că Ungaria ia măsurile necesare pentru a risipi toate motivele de îngrijorare pe plan juridic exprimate de Comisie (IP/12/222).

Pentru informații suplimentare:

Comisia Europeană – drepturile fundamentale:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_ro.htm

Comisia Europeană – Sala de presă a DG Justiție:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

12 Aprilie 2012 – Agenda digitală: Comisia lansează o consultare privind normele referitoare la dispozitivele inteligente, conectate - „internetul obiectelor”

„Internetul obiectelor” („Internet of Things”, IoT) este un viitor în care obiectele obișnuite, precum telefoanele, automobilele, aparatura electrocasnică, îmbrăcămintea și chiar alimentele, sunt conectate la internet prin cipuri inteligente și pot colecta și face schimburi de date. Comisia Europeană vrea să știe care este cadrul necesar pentru a ne putea bucura de potențialele beneficii economice și societale ale IoT, asigurând în același timp un nivel adecvat de control asupra dispozitivelor care colectează, prelucrează și stochează informații. Informațiile în cauză includ modelele comportamentale, localizarea și preferințele utilizatorului. Comisia dorește să se asigure că sunt respectate drepturile persoanelor și lansează o consultare publică, comentariile fiind așteptate până la 12 iulie 2012.

În prezent, o persoană obișnuită deține cel puțin 2 obiecte care sunt conectate la internet, și se preconizează că acest număr va crește la 7 până în 2015, când în lumea întreagă vor exista 25 de miliarde de dispozitive conectate fără fir. Până în 2020, numărul lor s-ar putea dubla, ajungând la 50 de miliarde. Toate acestea înseamnă că, în viitor, multe obiecte de uz zilnic ar putea fi legate între ele. De exemplu, dacă într-o dimineață un profesor universitar anulează o prelegere pentru că nu se simte bine, ceasurile cu alarmă și mașinile de făcut cafea ale studenților s ar putea reseta automat, lăsându-i să doarmă o oră în plus. Dacă o persoană în vârstă uită să ia o pastilă cu rol vital, ar putea fi trimis un mesaj de avertizare unui membru apropiat al familiei sau chiar unui centru local de urgențe, astfel încât cineva să facă o scurtă vizită pentru a verifica dacă totul este în regulă.

Realizarea potențialului economic și societal enorm al IoT necesită condiții de concurență echitabile care să permită tuturor să intre în competiție pe picior de egalitate, fără gardieni și fără utilizatori ținuți sub cheie. Pentru ca IoT să fie acceptat de societate, este necesară definirea unui cadru etic și juridic care să fie sprijinit de tehnologie și să le ofere oamenilor control și securitate. În cadrul acestei consultări, Comisia dorește să primească opinii referitoare la protejarea vieții private, la siguranță și securitate. la securitatea infrastructurii critice sprijinite de IoT, la etică, la interoperabilitate, la guvernanță și la standarde. Rezultatele consultării vor contribui la recomandarea Comisiei privind IoT, care va fi prezentată până în vara anului 2013. Promovarea IoT este o prioritate a Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Link-uri utile:
Documentul de consultare: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IoTGovernance

4 Aprilie 2012 - Comisia reduce dificultățile inutile la înmatricularea unui automobil într-un alt stat membru

În fiecare an, cetățenii și întreprinderile din UE au nevoie să transfere circa 3,5 milioane de autovehicule dintr-un stat membru în altul și să le înmatriculeze conform legislației naționale. Cu toate astea, ceea ce, în cadrul unei piețe unice din secolul XXI, ar trebui să fie un simplu proces de înmatriculare este adesea o procedură administrativă greoaie și de durată, din cauza normelor diferite și a cerințelor contradictorii. Este nevoie, în medie, de 5 săptămâni pentru încheierea procedurilor, iar costul unei înmatriculări este estimat la 400 de euro pentru cetățean și pentru întreprinderi. În plus, aceste probleme reprezintă un obstacol semnificativ și pentru libera circulație a bunurilor, serviciilor și lucrătorilor și, ca urmare, pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa. De aceea, Comisia Europeană a decis acum să acționeze pentru a reduce în mod semnificativ dificultățile administrative. Propunerea prezentată de vicepreședintele Antonio Tajani ar duce la o simplificare administrativă substanțială, cu economii totale de cel puțin 1,5 miliarde de euro pe an pentru întreprinderi, cetățeni și autoritățile responsabile cu înmatriculările.

Propunerea este simplă și abordează chestiuni foarte concrete. Reînmatricularea autovehiculelor provenite din alte state membre va fi limitată, în sensul că, de exemplu, cetățenii care lucrează într-un alt stat membru și care utilizează un automobil înmatriculat de angajatorii lor nu vor mai fi nevoiți să-l reînmatriculeze. În general, formalitățile administrative pentru reînmatricularea, în cadrul UE, a automobilelor, camionetelor, autobuzelor și camioanelor vor fi mult simplificate, de exemplu la mutarea reședinței dintr-un stat al UE în altul și la cumpărarea unui automobil de ocazie dintr-o altă țară a UE. De asemenea, va fi imposibilă înmatricularea unui autovehicul furat într-o altă țară din UE. Societățile de închirieri auto vor realiza economii substanțiale, întrucât vor putea să transfere automobile dintr-un stat al UE în altul în perioada concediilor fără a le reînmatricula. Aceasta este o veste bună și pentru turiști, pentru că este de așteptat ca închirierea autovehiculelor să se ieftinească odată cu aprobarea propunerii.

Când propunerea va fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, aceasta va însemna că:

•    cetățenii care își petrec o parte din an într-o reședință de vacanță dintr-o altă țară din UE nu vor mai fi nevoiți să-și reînmatriculeze automobilul în această țară;
•    cetățenii care se mută definitiv într-o altă țară a UE vor avea la dispoziție 6 luni să-și reînmatriculeze automobilul în această țară;
•    cetățenii care cumpără sau vând un automobil de ocazie în altă țară a UE nu se vor mai confrunta cu controale tehnice suplimentare și cu probleme administrative;
•    cetățenii care lucrează într-o altă țară a UE și folosesc un automobil înmatriculat de angajator în țara respectivă nu vor mai trebui să-l înmatriculeze în țara lor de origine;
•    societățile de închirieri auto vor putea transfera autoturisme într-o altă țară a UE în perioada concediilor fără a le reînmatricula (de exemplu, închiriind aceleași autoturisme pe litoral în timpul verii și în Alpi în timpul iernii). Acest lucru ar trebui să reducă prețurile de închiriere a automobilelor;
•    același principiu se aplică în cazul întreprinderilor: autovehiculele, autobuzele, camionetele și camioanele ar trebui înregistrate în statul UE în care se află sediul întreprinderii, iar celelalte țări ale UE trebui să accepte acest lucru;
•    autoritățile de înmatriculare vor coopera tot mai mult între ele, facilitând astfel identificarea și urmărirea autovehiculelor furate. Va deveni astfel imposibilă înmatricularea unui automobil furat într-o altă țară din UE;
•    multe controale vor fi eliminate cu totul, autoritățile primind informațiile tehnice necesare cu privire la autovehicul direct de la colegi lor din țara în care acesta este deja înmatriculat.

Pentru mai multe informații, a se vedea:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/242&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

27 Martie 2012 - Întreprinderile mici: trecere spre o economie ecologică, dar încă nu la viteză maximă

Conform anchetei Eurobarometru „IMM-urile, utilizarea eficientă a resurselor și piețele ecologice” publicate astăzi, 37% dintre IMM-urile din UE au cel puțin un loc de muncă ecologic, cu normă întreagă sau parțială. Majoritatea locurilor de muncă ecologice sunt create de IMM-uri și nu de întreprinderile mari: astfel, în 2012, 1 din 8 angajați ai unei întreprinderi mici sau mijlocii avea un loc de muncă ecologic, ceea ce reprezintă aproape 13% din locurile de muncă din IMM-uri (spre deosebire de întreprinderile mare, unde proporția este de numai 1 la 33 de locuri de muncă, respectiv de 3% din totalul locurilor de muncă). De asemenea, se estimează că locurile de muncă ecologice din IMM-uri vor cunoaște o creștere foarte dinamică, la o rată de 35%, în următorii 2 ani.

Ancheta Eurobarometru a relevat și existența unui potențial neexploatat din alte surse aflat la îndemâna IMM-urilor. De exemplu, sub un sfert din IMM-uri profită de beneficiile pieței unice pentru produsele sau serviciile ecologice pe care le oferă. Birocrația este considerată unul dintre obstacole, în acest sens, 20% dintre IMM-uri declarând că investițiile ecologice ar fi mult ușurate dacă procedurile administrative și juridice transfrontaliere nu ar fi atât de complexe.

De asemenea, IMM-urile din sectoarele ecologice se maturizează. Trei din cinci (61%) IMM-uri care vând produse sau servicii ecologice sunt active pe piețele ecologice de cel puțin trei ani, comparativ cu doar 52% în SUA. Produsele și serviciile ecologice cele mai vândute de către IMM-urile din UE sunt produsele alimentare și băuturile (25%), precum și utilajele și echipamentele electronice și mecanice (23%).

Vicepreședintele Comisiei Europene Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a declarat azi, la dezvăluirea rezultatelor anchetei Eurobarometru: „Mă bucur să văd că IMM-urile exploatează acest uriaș potențial, pentru că aceasta va duce la și mai multă inovare, la IMM-uri mai competitive și la mai multe locuri de muncă. Mai sunt totuși încă multe de făcut. Prea puține dintre IMM-urile europene își extind afacerile ecologice pe piețele străine. Având în vedere că UE reprezintă circa o treime din piața mondială pentru industriile ecologice, înseamnă că IMM-urile au la îndemână un uriaș potențial de creștere”.

Raportul complet privind ancheta Eurobarometru „IMM-urile, utilizarea eficientă a resurselor și piețele ecologice”:  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

23 Martie 2012 -  CLIMATE-ADAPT: un nou instrument pentru elaborarea de politici în domeniul adaptării la schimbările climatice

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (CLIMATE-ADAPT), un instrument web interactiv privind adaptarea la schimbările climatice, va fi lansată online astăzi, la sediul Agenției Europene de Mediu (AEM) din Copenhaga. La lansare vor participa Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, alături de Ida Auken, ministrul mediului din Danemarca și de Jacqueline McGlade, directorul executiv al SEE.

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice este o platformă accesibilă publicului, disponibilă pe internet (http://climate-adapt.eea.europa.eu), concepută pentru a sprijini factorii de decizie politică la nivel european, național, regional și local la elaborarea măsurilor și politicilor de adaptare la schimbările climatice. Adaptarea înseamnă o anticipare a efectelor adverse ale schimbărilor climatice și luarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea la minimum a daunelor pe care le pot cauza acestea.

Platforma CLIMATE-ADAPT a fost elaborată cu sprijinul comunității europene a oamenilor de știință și a factorilor de decizie politică și va permite utilizatorilor să acceseze, să difuzeze și să integreze informații cu privire la:

•    schimbările climatice preconizate în Europa
•    gradul de vulnerabilitate a regiunilor, țărilor și sectoarelor, în prezent și în viitor
•    informații cu privire la activitățile și strategiile de adaptare la nivel național, regional și internațional
•    studii de caz privind adaptarea și opțiuni potențiale de adaptare în viitor
•    instrumente online care sprijină planificarea în vederea adaptării
•    proiecte de cercetare, documente orientative, rapoarte, surse de informare, linkuri, știri și evenimente legate de adaptare.

Comisarul Hedegaard a declarat: Acesta poate fi un instrument extraordinar care să îi ajute pe factorii de decizie să aleagă cele mai bune soluții în interesul cetățenilor. Nu reușim să comunicăm în mod corespunzător cele mai bune practici, și nici informațiile despre ceea ce NU trebuie făcut. Acest nou instrument interactiv va spori eficiența eforturilor noastre”.

Pentru informații suplimentare:

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice:
http://climate-adapt.eea.europa.eu

12 Martie 2012 – Comisia propune îmbunătățirea normelor comune de contabilizare a gazelor cu efect de seră în silvicultură și agricultură

O dată cu adoptarea unei noi propuneri de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, Comisia Europeană a făcut un prim pas către integrarea în politica UE privind schimbările climatice a absorbțiilor gazelor cu efect de seră și a emisiilor acestor gaze din sectorul forestier și agricultură. Decizia propusă stabilește norme de contabilizare a emisiilor și a absorbției de gaze cu efect de seră în sectoarele silvic și agricol, ultimele sectoare importante fără norme comune la nivelul UE.

Pădurile și terenurile agricole acoperă mai mult de trei sferturi din teritoriul UE și, în mod natural, dețin stocuri mari de carbon, prevenind eliminarea acestuia în atmosferă, fapt care le face importante pentru politica privind schimbările climatice. Creșterea acestui volum de carbon „captiv” cu doar 0,1 puncte procentuale – de exemplu, prin îmbunătățirea gestionării pădurilor sau pajiștilor – ar elimina din atmosferă, anual, emisiile de la 100 de milioane de automobile.

Cu toate acestea, până în prezent, eforturile depuse de agricultorii și de proprietarii de păduri și bunele lor practici care au urmărit reținerea carbonului stocat în păduri și în soluri nu au fost recunoscute sau au fost recunoscute numai parțial. Acest fapt s-a datorat problemelor ivite la colectarea unor date fiabile privind carbonul din păduri și din soluri, precum și lipsei unor norme comune privind modul de contabilizare a emisiilor și a absorbțiilor. În prezent, în urma deciziei Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice cu privire la normele revizuite de contabilizare pentru soluri și păduri, decizie adoptată în decembrie 2011, Uniunea Europeană este hotărâtă să acopere deficitul de norme comune de contabilizare din cadrul politicii sale privind schimbările climatice. Acest lucru va oferi noi posibilități, de pildă, de recompensare a agricultorilor pentru contribuția lor în lupta împotriva schimbărilor climatice, în contextul politicii agricole comune.

Etapele următoare

Decizia propusă privind norme armonizate pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor de emisii de către păduri și soluri va fi înaintată Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Propunerea este însoțită și de obligația fiecărui stat membru de a adopta planuri de acțiune privind modul în care vor intensifica absorbțiile de carbon de către păduri și soluri și vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră în UE. Propunerea nu include un angajament cu obiective naționale de reducere a emisiilor pentru aceste sectoare. Acesta poate veni mai târziu, de îndată ce normele de contabilizare se vor fi dovedit a fi fiabile.

Pentru mai multe informații:

Negocieri în cadrul ONU privind schimbările climatice:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Păduri și schimbări climatice:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

8 Martie 2012 - Infracțiunile nu trebuie să aducă profit – Declarația Comisarului european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström

Ce au în comun un teren de fotbal, o școală de echitație, o cameră de umidificare a aerului pentru conservarea țigărilor de foi și câteva milioane cash? Sunt toate bunuri pe care poliția le-a confiscat de la infractori din întreaga Europă în ultimii câțiva ani. Din ce în ce mai mult, banii obținuți în urma acțiunilor de crimă organizată la nivel transfrontalier se regăsesc în case, mașini sau obiecte de lux sau sunt ascunși în alte țări ale UE. În prezent, agențiile de aplicare a legii fac cu greu față acestei situații. Normele privind regimul bunurilor deținute de infractori diferă de la o țară la alta, ceea ce face ca procesul de confiscare să fie inutil de complicat și ineficace, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Astăzi, propun un set de legi la nivelul UE pentru a remedia această situație și pentru a permite poliției să combată grupările mafiote în modul cel mai eficace: confiscarea profitului.

În Europa, profiturile obținute din criminalitatea organizată se ridică la câteva miliarde în fiecare an. La nivel mondial, numai din comercializarea drogurilor se obțin venituri de aproape 240 de miliarde EUR în fiecare an – mai mult decât veniturile cumulate ale marilor întreprinderi multinaționale europene Nestlé, Statoil și Carrefour. Veniturile obținute din aceste activități - și din traficul de persoane, traficul de armament, fraude și alte infracțiuni – merg direct în buzunarele infractorilor sau sunt folosite pentru a achiziționa diverse bunuri materiale. Pe de altă parte, banii încasați sunt utilizați pentru a finanța alte activități infracționale, afectând astfel în mod repetat economia legală a României și a Europei. Nu numai că cetățenii europeni nu beneficiază de contribuții fiscale care ar fi putut fi investite în servicii publice, cum ar fi sistemul sanitar sau sistemul de învățământ, dar este afectată și creșterea economică, întrucât piețele sunt denaturate, iar investițiile legale, blocate. Acum, când trebuie să repunem pe picioare economia Europei, afectată de criză, este foarte important să eliminăm vidurile legislative de care profită infractorii.

În calitate de comisar european, consider că acest efort se înscrie în preocuparea mai amplă de protejare a economiei noastre legale. Anul trecut am prezentat un pachet de măsuri pentru combaterea corupției, care, printre altele, va identifica atât tendințele nefavorabile și bunele practici existente, cât și punctele slabe la nivelul statelor membre și la nivelul UE. O mai bună cooperare transfrontalieră între autorități este crucială, cu atât mai mult cu cât anumite state membre au făcut progrese în ceea ce privește eforturile de combatere a criminalității organizate. În Regatul Unit, de exemplu, în cursul unui an, poliția a recuperat de la infractori bunuri în valoare de aproape 150 de milioane EUR, iar în Italia, în valoare de peste 800 de milioane EUR.

Chiar și în aceste condiții, câștigurile reale din infracțiuni sunt estimate a fi de o sută de ori mai mari. Ceea ce se confiscă este doar o mică parte din profit. În cadrul UE, autoritățile statelor membre continuă să funcționeze în condiții foarte diferite în ceea ce privește, de exemplu, înghețarea activelor în instanță și corelarea activelor cu activități infracționale.

La nivelul întregii Europe sunt necesare instrumente adecvate care să permită organelor de poliție și celor judiciare să soluționeze problema în mod eficace. Astăzi, Comisia Europeană prezintă o propunere legislativă care va permite autorităților să acționeze în aceleași condiții, indiferent dacă participă la combaterea criminalității în România, Suedia, Bulgaria sau Spania.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, activele provenite din săvârșirea de infracțiuni – și, nu în ultimul rând, banii – pot fi înghețate de către procurori atunci când există temeri că ar putea dispărea în străinătate. În același timp, va fi mai ușor să se confiște active care nu au o legătură directă cu o anumită infracțiune, ci sunt mai degrabă legate de activitatea infracțională a unei persoane. În plus, infractorii nu vor mai putea transfera active unui prieten sau unei rude fără ca poliția să poată interveni.

Acestea fiind spuse, nu vor putea avea loc confiscări arbitrare și nu se vor putea încălca drepturile fundamentale pe care le-am stabilit în întreaga Europă. Printre propunerile actuale se numără măsuri menite să asigure respectarea dreptului persoanelor la prezumția de nevinovăție și a dreptului la proprietate.

Dat fiind că autoritățile de poliție vor fi în măsură să lucreze mai eficace, activele infractorilor vor putea fi utilizate în beneficiul cetățenilor. Există numeroase exemple din diferite colțuri ale Europei privind modul în care activele infractorilor pot fi reinvestite în beneficiul societății. După ce poliția italiană a luat măsuri represive împotriva șefului mafiei siciliene Bernardo Provenzanos, proprietatea acestuia a fost transformată în muzeu. Veniturile obținute din vânzarea produselor agricole cultivate pe terenurile care au aparținut mafiei contribuie la cheltuielile legate de funcționarea muzeului. Și la Napoli s-a înființat un centru pentru tinerii vulnerabili într-o fostă ascunzătoare a mafiei. În cele din urmă, activele ar putea fi convertite în sprijin pentru victime sau ar putea servi la îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni. De aceea este important să se asigure că nu există într-adevăr niciun loc în care criminalitatea organizată să nu fie pedepsită.

Propunerea de astăzi a Comisiei Europene reprezintă prima etapă a procesului legislativ la nivelul UE. Sper că reprezentanții României atât din cadrul Parlamentului European, cât și al Consiliului de Miniștri vor contribui la adoptarea acestor norme cât mai curând posibil; avem o responsabilitate comună: să asigurăm că infracțiunile nu aduc profit.

27 Februarie 2012 - Rio+20: acţiunea locală europeană intră în scenă la Forumul Ministerial Global pentru Mediu

Mercedes Bresso, preşedinta Comitetului Regiunilor, a prezentat iniţiativele în materie de economie ecologică puse în practică de oraşele şi regiunile europene, intervenind alături de ministrul mediului al Braziliei, dna Izabela Texeira, la deschiderea celei de-a 12-a sesiuni a Forumului Ministerial Mondial pentru Mediu organizat la Nairobi (Kenya), în perioada 20−22 februarie. Preşedinta a chemat la acţiune, insistând asupra necesităţii urgente de a integra mai bine autorităţile locale şi regionale în procesul de elaborare a politicilor la nivel mondial şi de punere în aplicare a programelor privind mediul şi dezvoltarea durabilă.

Forumul Ministerial Mondial pentru Mediu al Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), care s-a desfăşurat la Nairobi, a reunit miniştri ai mediului din peste 100 de ţări. Evenimentul constituie ultima întâlnire de amploare dinaintea Conferinţei ONU pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc în iunie la Rio de Janeiro.

În cadrul intervenţiei sale, ca membră a grupului care a prezidat sesiunea de deschidere a Forumului, preşedinta CoR a evocat proiectele de dezvoltare durabilă adoptate de numeroase oraşe şi regiuni, în cadrul iniţiativei „Agenda Locală 21”, după Conferinţa de la Rio din 1992. „Capitalele verzi europene colaborează în prezent cu primari şi prefecţi din întreaga lume”, a amintit dna Mercedes Bresso, făcând referire la programul oraşelor pentru o dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii, lansat în 2010 la propunerea comisarului Potočnik. „Se face simţită, la nivel teritorial şi pe toate continentele, o energie pozitivă absolut remarcabilă. La următorul summit din iunie, de la Rio, va trebui să valorificăm aceste experienţe de pe teren consolidându-le, extinzându-le şi adaptându-le. Sprijinim poziţia Uniunii Europene privind necesitatea unor angajamente obligatorii la nivel mondial în materie de mediu, precum şi a unei mai bune transpuneri în fapte a acestor angajamente”. Mercedes Bresso şi-a exprimat temerile cu privire la riscul ca, în lipsa acestor măsuri, cele 600 de acorduri multilaterale privind mediul să rămână simple declaraţii de intenţie.

În şedinţa sa din 9 martie, Consiliul miniştrilor europeni ai mediului va oficializa poziţia UE în vederea negocierilor din cadrul summitului de la Rio.

Pentru informatii suplimentare, consultați:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/12/13&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

23 Februarie 2012 – Previziuni intermediare pentru zona euro: o recesiune moderată cu semne de stabilizare

Se pare că stagnarea neașteptată a redresării economice de la sfârșitul anului 2011 se va prelungi în primele două trimestre din 2012. Cu toate acestea, se preconizează revenirea unei creșteri moderate în cea de a doua jumătate a anului. Pe o bază anuală, conform celor mai recente estimări, în 2012 creșterea PIB-ului real va rămâne neschimbată în UE (0,0%) și va scădea cu 0,3% în zona euro. Gradul de incertitudine rămâne ridicat, iar evoluțiile variază de la o țară la alta. Prognozele pentru 2012 privind inflația au fost revizuite ușor ascendent în comparație cu cele din toamnă, din cauza prețurilor la energie, care rămân ridicate, și a majorării impozitelor indirecte. În prezent, inflația s-a stabilizat la 2,3% în UE și la 2,1% în zona euro.

Revizuirea descendentă a previziunilor privind creșterea în UE și în zona euro

Pe fundalul unei scăderi a ritmului de creștere și al gradului încă scăzut de încredere, se preconizează că, în 2012, PIB-ul real va rămâne neschimbat în UE (0,0%) și se va reduce cu 0,3% în zona euro. Acesta constituie o revizuire descendentă de 0,6 puncte procentuale în UE și de 0,8 puncte procentuale în zona euro, în comparație cu previziunile din toamnă, publicate la 10 noiembrie 2011. La nivelul statelor membre, se observă că diferențele de creștere rămân pronunțate. În 2012, conform estimărilor, creșterea PIB-ului va fi negativă în nouă țări, va stagna într-un singur stat membru și va fi pozitivă în celelalte șaptesprezece. Nivelul creșterii va fi cel mai ridicat în Letonia, Lituania și Polonia și cel mai scăzut în Grecia și Portugalia.

Perspective privind cererea internă și la nivel mondial

Perspectivele sunt condiționate de un context economic internațional mai puțin favorabil, actuala reducere a cererii la nivel mondial având un impact negativ asupra exporturilor nete. În UE, nivelul încrederii întreprinderilor și consumatorilor rămâne la un nivel redus, deși recent s-a observat o ușoară îmbunătățire datorată semnelor de stabilizare date de sectorul financiar. Implementarea unor politici credibile în țările vulnerabile și recunoașterea progreselor constante înregistrate în ceea ce privește soluționarea crizei datoriei suverane au contribuit la stabilizarea piețelor. Recent, percepțiile legate de riscul suveran s-au îmbunătățit într-o oarecare măsură în anumite țări, însă spread-urile se mențin la niveluri ridicate, iar condițiile de creditare pentru sectorul privat s-au înăsprit. Deși situația generală de pe piețele financiare din UE rămâne fragilă, iar nivelul de incertitudine are încă un impact puternic asupra investițiilor și consumului din sectorul privat, riscul de producere a unei crize a creditelor s-a redus, în mare parte datorită măsurilor de asigurare a lichidității adoptate de BCE. De asemenea, având în vedere nivelul redus al cererii, condițiile de creditare nu vor constitui, conform așteptărilor, constrângeri pentru investiții și consum în perioada prognozată. În general, se preconizează o creștere treptată a nivelului încrederii și o redresare a investițiilor și a consumului în a doua jumătate a anului 2012.

Inflația scade doar progresiv

Din cauza prețurilor la energie, care rămân ridicate, inflația s-a menținut la un nivel mai mare decât se prevedea în toamnă. Dat fiind că inflației de bază s-a stabilizat la aproximativ 2% și că recentele majorări ale impozitelor indirecte au împiedicat o scădere mai rapidă a presiunilor exercitate asupra prețurilor, inflația globală IAPC a scăzut într-un ritm mai progresiv decât se preconiza. Ca o reflecție a reducerii preconizate a activității economice, se preconizează că inflația va continua să scadă lent în perioada prognozată. Pentru 2012 în ansamblu, se estimează că rata inflației IAPC va fi de 2,3% în UE și de 2,1% în zona euro.

Evaluarea riscurilor

În contextul unei incertitudini persistente, este posibil să crească riscurile legate de perspectivele de creștere ale UE pentru 2012. În cazul în care agravarea crizei datoriei suverane ar duce, în cele din urmă, la o criză a creditelor și la colapsul cererii interne, probabil că acest lucru ar atrage după sine o recesiune gravă și prelungită. Situația PIB-ului s-ar putea îmbunătăți printre altele datorită unei creșteri mai puternice a nivelului de încredere decât era de așteptat și unei cereri mai reziliente la nivel mondial, determinată de exemplu de o stabilizare a pieței imobiliare din SUA. În ceea ce privește inflația, riscurile par în general echilibrate, riscurile importante de evoluție negativă fiind legate de o scădere mai accentuată decât se preconizase a PIB-ului, ceea ce ar fi, de asemenea, în detrimentul dinamicii subiacente a prețurilor. Din contră, perturbările aprovizionării cu petrol cauzate de tensiunile geopolitice și unei cereri mai mari decât era de așteptat pe piețele emergente pot impulsiona inflația prețurilor la produsele de bază.

Un raport mai detaliat este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm

16 Februarie 2012 – UE prezintă planuri pentru pensii adecvate, sigure și viabile

Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE și tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu produce rezultate în ceea ce privește oferirea de pensii decente în prezent și în viitor, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe. În plus, Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea crizei financiare și economice. Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia Europeană a publicat o carte albă privind pensii adecvate, sigure și viabile. Aceasta examinează modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze - conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și timpul petrecut la pensie; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea promisiunilor legate de pensii și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.

Coincizând cu Anul european al îmbătrânirii active 2012, cartea albă se bazează pe rezultatele unei consultări ample, lansate în iulie 2010. Aceasta cuprinde diferite domenii de politici și este pe deplin conformă cu analiza anuală a creșterii pentru 2012 realizată de Comisie. Măsurile la nivel european vor sprijini și completa reformele naționale ale sistemelor de pensii. În mod special, cartea albă propune:

•    crearea de oportunități mai bune pentru lucrătorii în vârstă prin solicitarea partenerilor sociali să adapteze practicile la locul de muncă și pe piața forței de muncă și prin utilizarea Fondului social european pentru a integra lucrătorii mai în vârstă în câmpul muncii. Oferirea posibilității de a lucra mai mult timp reprezintă un obiectiv major al Anului european al îmbătrânirii active 2012;
•    dezvoltarea unor sisteme suplimentare de pensii private prin încurajarea partenerilor sociali să elaboreze astfel de sisteme și prin încurajarea statelor membre să optimizeze stimulentele fiscale și de altă natură;
•    îmbunătățirea siguranței sistemelor suplimentare de pensii, inclusiv printr-o revizuire a directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) și o mai bună informare a consumatorilor;
•    compatibilizarea pensiilor suplimentare cu mobilitatea, prin intermediul unei legislații care protejează drepturile la pensie ale lucrătorilor mobili și prin promovarea instituirii de servicii de urmărire a pensiilor pe teritoriul UE. Aceasta poate oferi cetățenilor informații despre drepturile la pensie și estimări privind veniturile lor după pensionare;
•    încurajarea statelor membre să promoveze prelungirea vieții profesionale active, prin corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, restrângerea accesului la pensionare anticipată și eliminarea decalajelor în materie de pensii între bărbați și femei;
•    continuarea monitorizării gradului de adecvare, viabilității și siguranței pensiilor și sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în statele membre.

Pentru mai multe informații:

Cartea albă privind pensiile:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en

8 Februarie 2012 - Comisia atinge cu succes ținta globală în materie de recrutare stabilită pentru resortisanții bulgari și români

Astăzi, Comisia a prezentat autorității bugetare raportul final privind recrutarea resortisanților din Bulgaria și România, cele două state membre care au aderat la UE în 2007 (UE2). Comisia a recrutat 478 de bulgari și 727 de români, depășind cu 23,3 % (228 de recrutări) ținta globală urmărită în materie de recrutare.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Sunt foarte mulțumit că am reușit să îi găsim și să îi atragem pe unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia Europeană. Ambele țări au avut în trecut o contribuție importantă la istoria și cultura Europei și au multe de oferit și în prezent, pe măsură ce Europa continuă să se integreze.”

Țintele propuse au fost atinse respectând perioada de tranziție stabilită pentru UE2, care s-a încheiat la 31 decembrie 2011. Această perioadă de tranziție constituie o trăsătură constantă a extinderilor, permițând suspendarea temporară a normelor obișnuite care interzic discriminarea pe bază de naționalitate, astfel încât să se asigure recrutarea rapidă a resortisanților din noile state membre.

Obligația de a recruta funcționari „la cele mai înalte standarde de competență, eficiență și integritate” este, în continuare, motivul pentru care Comisia stabilește ținte largi și nu cote obligatorii. Aceste ținte au fost calculate în raport cu numărul de locuitori ai fiecărei țări, cu ponderea voturilor în Consiliu și numărul de locuri în Parlamentul European.

De asemenea, recrutarea pentru UE2 a îmbunătățit considerabil echilibrul între bărbați și femei la nivelul cadrelor de conducere. Procentul femeilor recrutate în funcții de conducere a fost de 60,3 % din numărul total de recrutări din UE2 pentru cadrele intermediare de conducere și de 46,3 % din numărul total de recrutări din UE2 în cadrele superioare de conducere. Luând în calcul efectivele totale de personal AD și AST, 75 % dintre persoanele recrutate au fost femei.

Context

Comisia s-a angajat să recruteze în total 977 de resortisanți din UE2 pentru posturi de funcționari și de agenți temporari (596 AD și 381 AST). Au fost stabilite, de asemenea, ținte secundare pentru cadrele intermediare de conducere (63 de recrutări) și pentru cadrele superioare de conducere (15 recrutări). Au existat, de asemenea, ținte indicative pentru fiecare naționalitate (332 de persoane pentru Bulgaria și 645 pentru România).

Pentru informații suplimentare:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/105&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

1 februarie 2012 – Comisia are nevoie de opiniile dumneavoastră despre cum putem produce și consuma mai sustenabil

Până în 2050, populația lumii va ajunge la 9 miliarde și se preconizează că cererea de alimente, de furaje și de fibre la nivel mondial va crește cu 70%. Pentru a prospera în acest context, va trebui ca economiile să utilizeze resursele naturale într-un mod mult mai eficient. În acest context, modul în care consumăm și producem va fi esențial pentru succesul sau eșecul Europei. De aceea, Comisia intenționează să revizuiască politicile UE în domeniul consumului și al producției și a lansat o consultare publică ce va rămâne deschisă până la 3 aprilie.

După cum s-a indicat în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, adoptată anul trecut în septembrie, dacă dorim să ne putem satisface necesitățile și să menținem același nivel de trai și în viitor, va trebui ca societățile să producă mai multă valoare adăugată utilizând mai puține materii prime, iar consumatorii vor trebui să adopte modele de consum mai sustenabile în ceea ce privește produsele și serviciile.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia Europeană își revizuiește în prezent măsurile cu privire la consumul și producția sustenabile (SCP), pentru a se asigura că acestea ajută Europa să își utilizeze mai eficient resursele, orientând-o totodată spre o creștere sustenabilă pe termen lung.

Consultarea publică invită toate părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la cele mai bune modalități de ameliorare a politicilor UE în domeniul consumului și producției sustenabile în patru sectoare, cu scopul de a furniza un feedback orientat cu privire la:

•    politicile în domeniul proiectării produselor, al reciclării și al gestionării deșeurilor etc.;
•    achizițiile publice ecologice (încurajarea organismelor publice să favorizeze soluții ecologice);
•    măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a produselor (amprenta ecologică a produsului – PEF);
•    măsuri vizând ameliorarea performanței de mediu a organizațiilor (amprenta ecologică a organizației – OEF).

Este vorba despre o consultare amplă, care acoperă ansamblul politicilor UE și, prin urmare, cuprinde aproximativ 50 de întrebări. Aproape jumătate dintre acestea se adresează publicului larg, iar restul vizează părți interesate mai specializate, cum sunt guvernele, asociațiile industriale și societățile private.

Informații suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

23 ianuarie 2012 - Lansarea campaniei organizate cu ocazia celei de a 50-a aniversări a politicii agricole comune

Comisia Europeană a lansat astăzi campania de comunicare CAP@50 pentru a marca cea de a cincizecea aniversare a politicii agricole comune, o piatră de temelie a integrării europene, care a oferit cetățenilor europeni o jumătate de secol de securitate alimentară și un mediu rural activ. Campania de comunicare, care se va desfășura pe durata întregului an, include un site web interactiv, o expoziție itinerantă, materiale audiovizuale și tipărite, precum și o serie de evenimente ce vor avea loc Bruxelles și în statele membre.

„2012 reprezintă un an important, nu numai pentru a ne reaminti ultimii 50 de ani ai istoriei noastre, ci mai ales pentru a privi în perspectivă către o nouă reformă a politicii agricole comune”, a declarat Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. „În 1962, preocuparea principală a europenilor era să aibă suficientă mâncare pe masă. Astăzi securitatea alimentară rămâne importantă, dar ne preocupă și alte probleme, cum ar fi schimbările climatice și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Această campanie ne va ajuta să reflectăm la această evoluție.”

Pentru informații suplimentare:

Campania „50 de ani de PAC” (cu toate înregistrările video și sigla):
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_ro.htm

17 ianuarie 2012 – Comisia lansează o dezbatere privind restructurarea întreprinderilor: ce învățăminte se pot desprinde din criză?

Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică la nivel european privind restructurarea întreprinderilor și anticiparea schimbărilor. Consultarea se va încheia la 30 martie 2012. Obiectivul este de a identifica practici și politici de succes în materie de restructurare și adaptare la schimbare. Rezultatele vor fi valorificate în cadrul viitorului pachet privind ocuparea forței de muncă și ar trebui să contribuie la îmbunătățirea cooperării ulterioare între reprezentanții lucrătorilor și angajatorilor, guvern, autorități regionale și locale și instituțiile UE. De asemenea, consultarea va contribui la identificarea măsurilor specifice de restructurare care ar putea ajuta la rezolvarea problemelor sociale și de ocupare a forței de muncă și ar ajuta întreprinderile europene să-și îmbunătățească competitivitatea prin inovare și o adaptare rapidă dar fără dificultăți la schimbări.

Cartea verde conține o serie de întrebări. În mod special, ea tratează următoarele chestiuni:

•    Învățăminte de pe urma crizei – sunt adecvate măsurile politice și practicile existente? Care sunt factorii de succes și problemele viitoare? Cum funcționează sistemele de șomaj parțial în timpul crizei și cât de bine fac față unei cereri constant reduse?
•    Ajustare economică și industrială – care sunt de condițiile-cadru relevante și bunele practici existente privind accesul la finanțare, pentru a sprijini ajustarea structurală?
•    Adaptabilitatea întreprinderilor și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor – este mai bună o abordare anticipativă? Ar putea fi necesar să se actualizeze orientările existente cu privire la restructurare și mijloacele de asigurare a punerii în aplicare a acestora?
•    Crearea de sinergii în procesul mutațiilor industriale – cum să se îmbunătățească sinergiile între întreprinderi, autorități locale și alți actori locali? Cum să se dezvolte formarea profesională ca o caracteristică permanentă a gestionării resurselor umane?
•    Rolul autorităților locale și regionale – cum să se încurajeze rolul de sprijin al autorităților publice, luând în considerare tradițiile naționale diferite?
•    Impactul operațiunilor de restructurare – ce pot face întreprinderile și angajații pentru a reduce la minimum impactul social și asupra locurilor de muncă al operațiunilor de restructurare și ce rol pot juca politicile publice pentru a facilita aceste schimbări?

Perioada de consultare se va încheia la 30 martie 2012. În această perioadă, oricine este interesat de subiect își poate exprima punctul de vedere prin e-mail sau prin poștă.

Pentru mai multe informații:

Cartea verde: Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din criza economică: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7310&langId=en

11 ianuarie 2012 – Înlăturarea barierelor în calea plăților sigure și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia mobilă

Prezentarea unui bilet de tren virtual sau rambursarea unei datorii către un prieten de pe telefonul mobil, cumpărarea online a produselor alimentare, plata cu cardul de debit în străinătate – modul în care cetățenii europeni fac cumpărături și plătesc se află într-un proces radical de schimbare. Un mediu sigur și transparent de plăți integrate în întreaga UE ar putea crea mijloace de plată mai eficiente, mai moderne și mai sigure – în beneficiul consumatorilor, al comercianților și al furnizorilor de servicii de plată. Pe baza consultării pe marginea Cărții verzi adoptate astăzi, Comisia dorește să afle părerile părților interesate cu privire la obstacolele care împiedică o mai mare integrare a pieței și modul în care acestea pot fi înlăturate. Termenul limită pentru prezentarea contribuțiilor în cadrul consultărilor este 11 aprilie 2012.

Plățile electronice sunt esențiale pentru toți consumatori, fie în momentul achiziționării unui produs la punctele de vânzare, fie atunci când fac cumpărături pe internet. Pe întreg teritoriul UE, sunt în uz peste 700 de milioane de carduri de plată, comerțul electronic oferă oportunități extraordinare, iar numărul de telefoane inteligente crește într-un ritm uluitor. Cartea verde analizează obstacolele care împiedică integrarea pieței europene în aceste tehnologii de plată promițătoare.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Europa are ocazia de a fi în fruntea a ceea ce ar putea însemna în viitor a face o plată. Cu toate acestea, nu vom putea atinge acest obiectiv în condițiile actuale de fragmentare a pieței. Existența plăților electronice sigure, eficiente, competitive și inovatoare este esențială pentru consumatori, comercianții cu amănuntul și societăți pentru a se bucura pe deplin de avantajele pieței unice, precum și pentru a stimula dezvoltarea comerțului electronic. Consultarea pe care o lansăm astăzi este pe deplin în conformitate cu mandatul Comisiei de a se axa pe creștere economică și crearea de locuri de muncă și de a consolida realizările deja obținute în domeniul plăților cu amănuntul”.

Informații suplimentare
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

3 ianuarie 2012 - Un rol mai important pentru cetățeni în elaborarea politicilor europene: Comisia extinde la 12 săptămâni perioada destinată consultărilor publice și creează un nou „serviciu de alertă”

De la 1 ianuarie, Comisia Europeană lasă la dispoziția cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor neguvernamentale o perioadă de cel puțin 12 săptămâni pentru a formula observații cu privire la proiectele de noi politici și acte legislative, în comparație cu perioada anterioară de 8 săptămâni. Acest lucru va facilita implicarea cetățenilor europeni în elaborarea politicilor UE dintr-un stadiu incipient.

Comisia a introdus, de asemenea, un serviciu de alertă pentru inițiativele în curs de pregătire: organizațiile care se înscriu în registrul de transparență se pot abona la acest serviciu de alertă pentru a obține din vreme informații cu privire la foile de parcurs ale inițiativelor noi, din domeniile care îi interesează, cu aproximativ un an înainte de adoptarea acestora.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „Pentru a avea garanția că politicile noastre dau rezultate, este esențial să îi ascultăm pe cei care vor fi afectați de ele. Prelungind perioada dedicată consultărilor, vom acorda o mai mare greutate vocii cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor care ne ajută să ne modelăm politicile în beneficiul tuturor.”

Comisia speră că prelungirea perioadei de consultare și noul serviciu de alertă vor asigura o participare sporită la consultările sale, în special din partea acelor grupuri care până în prezent au fost slab reprezentate. De exemplu, federațiile IMM-urilor vor avea acum mai mult timp pentru a se organiza și pentru a-și consulta membrii cu privire la impactul pe care o nouă propunere de politică îl poate avea asupra întreprinderilor mici.

Cu politica sa pentru „o reglementare inteligentă”, Comisia are ca obiectiv implicarea cetățenilor și a întreprinderilor în procesul legislativ pentru a se asigura că ține seama de toate elementele și preocupările relevante atunci când elaborează o propunere legislativă.

Informații suplimentare:

Înscrieți-vă la serviciul de alertă privind foile de parcurs (registrul de transparență)
http://europa.eu/transparency-register/index_ro.htm

26 Decembrie 2011 - Modernizarea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale va permite profesioniștilor să găsească mai ușor locuri de muncă calificate în toată Europa

Pe măsură ce se reduce populația în vârstă de muncă în numeroase state membre, până în 2020 va crește cu peste 16 milioane de locuri de muncă cererea de personal cu înaltă calificare. Pentru ca Europa să facă față acestei cereri, trebuie să se rezolve problema deficitului de forță de muncă – de exemplu, grație profesioniștilor mobili și bine calificați din alte state membre ale UE. Aceștia pot reprezenta o sursă importantă de creștere economică, cu condiția de a se putea deplasa cu ușurință acolo unde sunt locuri de muncă disponibile, motiv pentru care calificările lor trebuie să fie recunoscute într un mod rapid, simplu și fiabil în UE. Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE).

Această propunere vizează simplificarea normelor privind mobilitatea profesioniștilor în cadrul UE, prin punerea la dispoziția tuturor profesiilor interesate a unui card profesional european, care să ușureze și să accelereze recunoașterea calificărilor. De asemenea, se aduc clarificări ale cadrului destinat consumatorilor, prin invitarea statelor membre să revizuiască lista profesiilor reglementate și prin abordarea preocupărilor publicului cu privire la competențele lingvistice și lipsa alertelor eficace cu privire la erorile profesionale, în special în cazurile de malpraxis.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „În prezent, Europa se confruntă cu multe provocări. Una dintre acestea va fi creșterea cererii de locuri de muncă cu înaltă calificare în toată UE. Propunerea de astăzi privind calificările profesionale reprezintă un răspuns la necesitatea de a dispune de un sistem eficient de recunoaștere a calificărilor, pentru a sprijini mobilitatea profesioniștilor în întreaga Europă. Astfel se va permite profesioniștilor calificați să își practice meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. Acest lucru se va dovedi benefic pentru dezvoltarea economiei europene. Sunt convins că ideea unui card profesional european – un certificat electronic – reprezintă soluția adecvată în acest sens, deoarece acesta va simplifica și va accelera procedurile de recunoaștere pentru profesioniștii mobili.”

Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

 

Titlul programului: Selectia structurilor gazda pentru centrele de informare ale retelei EUROPE DIRECT pentru perioada 2013-2017                                          
Finantator: Directia Generala Comunicare prin Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
Uniunea Europeana

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web.