Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

26 Decembrie 2011 - Modernizarea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale va permite profesioniștilor să găsească mai ușor locuri de muncă calificate în toată Europa

Pe măsură ce se reduce populația în vârstă de muncă în numeroase state membre, până în 2020 va crește cu peste 16 milioane de locuri de muncă cererea de personal cu înaltă calificare. Pentru ca Europa să facă față acestei cereri, trebuie să se rezolve problema deficitului de forță de muncă – de exemplu, grație profesioniștilor mobili și bine calificați din alte state membre ale UE. Aceștia pot reprezenta o sursă importantă de creștere economică, cu condiția de a se putea deplasa cu ușurință acolo unde sunt locuri de muncă disponibile, motiv pentru care calificările lor trebuie să fie recunoscute într un mod rapid, simplu și fiabil în UE. Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE).

Această propunere vizează simplificarea normelor privind mobilitatea profesioniștilor în cadrul UE, prin punerea la dispoziția tuturor profesiilor interesate a unui card profesional european, care să ușureze și să accelereze recunoașterea calificărilor. De asemenea, se aduc clarificări ale cadrului destinat consumatorilor, prin invitarea statelor membre să revizuiască lista profesiilor reglementate și prin abordarea preocupărilor publicului cu privire la competențele lingvistice și lipsa alertelor eficace cu privire la erorile profesionale, în special în cazurile de malpraxis.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „În prezent, Europa se confruntă cu multe provocări. Una dintre acestea va fi creșterea cererii de locuri de muncă cu înaltă calificare în toată UE. Propunerea de astăzi privind calificările profesionale reprezintă un răspuns la necesitatea de a dispune de un sistem eficient de recunoaștere a calificărilor, pentru a sprijini mobilitatea profesioniștilor în întreaga Europă. Astfel se va permite profesioniștilor calificați să își practice meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. Acest lucru se va dovedi benefic pentru dezvoltarea economiei europene. Sunt convins că ideea unui card profesional european – un certificat electronic – reprezintă soluția adecvată în acest sens, deoarece acesta va simplifica și va accelera procedurile de recunoaștere pentru profesioniștii mobili.”

Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

20 Decembrie 2011 - Modernizarea achizițiilor publice europene pentru susținerea creșterii economice și a ocupării forței de muncă

Autoritățile publice cheltuie în fiecare an 18% din PIB pe bunuri, servicii și lucrări. În contextul restricțiilor bugetare actuale și al dificultăților economice cu care se confruntă cea mai mare parte a statelor membre, politica în domeniul achizițiilor publice trebuie să asigure, mai mult ca oricând, utilizarea optimă a fondurilor pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă și pentru a contribui astfel la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Revizuirea directivelor privind achizițiile publice, anunțată astăzi de Comisie, face parte dintr-un program mai larg care își propune o modernizare profundă a achizițiilor publice în Uniunea Europeană. Acest program include, de asemenea, o directivă privind concesiunile, care până în momentul de față erau numai parțial reglementate la nivel european și care prezintă particularități ce justifică un text separat, păstrându-se în același timp coerența cu reforma generală.

Reforma legislației privind achizițiile publice constituie una dintre cele douăsprezece acțiuni prioritare prevăzute de Actul privind piața unică adoptat în aprilie 2011 (IP/11/469). Având în vedere constrângerile bugetare actuale, eficientizarea achizițiilor publice a devenit, într-adevăr, o prioritate pentru toate statele membre. Prin urmare, atât autoritățile publice europene, cât și furnizorii acestora au nevoie de instrumente flexibile și ușor de utilizat care să faciliteze cât mai mult posibil un mediu transparent și competitiv de atribuire a contractelor, pentru a garanta cumpărarea la cel mai bun raport calitate-preț (value for money).

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Această reformă este necesară, ambițioasă și realistă. Actualele directive și-au dovedit eficacitatea, însă trebuie să țină pasul cu schimbările. Doresc să asigur elaborarea unor directive privind achizițiile publice mai simple, mai eficace și care să ușureze viața celor care sunt implicați, prin activitatea lor de zi cu zi, în achiziții publice. Propunerea de directivă privind concesiunile reprezintă realizarea pieței interne în domeniul achizițiilor publice și va conduce, sper, la creșterea eficienței cu care se cheltuiesc banii publici și la creștere economică în viitor. ”

Pentru mai multe informații privind politica UE în domeniul achizițiilor publice:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

12 Decembrie 2011 - Noul program LIFE: sprijinul UE pentru mediu și climă crește semnificativ

Comisia propune alocarea unor fonduri de 3,2 miliarde EUR, în perioada 2014-2020, pentru un nou program pentru mediu și politici climatice - LIFE. Noul program propus se va baza pe succesele înregistrate de actualul program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să poată avea un impact mai mare, să devină mai simplu și mai flexibil și să dispună de un buget considerabil mai ridicat.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „În cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Acest lucru ne va permite să acordăm un sprijin mai substanțial strategiilor regionale care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezistenței la schimbările climatice, precum și proiectelor climatice la scară mică, realizate de IMM-uri, de ONG-uri și de autoritățile locale. Prin intermediul programului LIFE, putem valorifica și alte fonduri europene și naționale în vederea combaterii schimbărilor climatice.”

Printre noile aspecte ale viitorului program LIFE se numără:
•    Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;
•    Definirea mai clară a priorităților în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre;
•    Noi posibilități de a implementa programe la scară mai largă prin „proiectele integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naționale și private în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.

Pentru mai multe informații privind programul LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

7 Decembrie 2011 - Noile norme ale UE privind colectarea de fonduri: promovarea capitalului de risc pentru IMM-uri și facilitarea accesului la credite

Accesul la finanțare este esențial pentru creșterea potențialului de competitivitate și de creștere al IMM-urilor. În contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, este tot mai dificil pentru astfel de societăți să aibă acces la împrumuturi. Din acest motiv, Comisia Europeană prezintă o strategie de promovare a unui acces mai bun al IMM-urilor la finanțare, cuprinzând un plan de acțiune la nivelul UE, care prevede un sprijin tot mai mare din partea bugetului UE și a Băncii Europene de Investiții, precum și o propunere de regulament de stabilire a unor norme uniforme privind comercializarea fondurilor de capital de risc.

Datorită noului regulament, investitorii în capital de risc vor putea colecta mai ușor fonduri din întreaga Europă în beneficiul întreprinderilor nou-înființate. Această abordare este simplă: odată ce sunt îndeplinite anumite cerințe, toți administratorii de fonduri eligibile pot mobiliza capital, sub denumirea de „fond european de capital de risc”, oriunde în UE. fără a mai fi nevoiți să îndeplinească cerințe complicate care diferă de la un stat membru la altul. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic, fondurile de capital de risc vor putea să atragă mai multe angajamente de capital și să devină mai mari.

Pe lângă măsurile prezentate săptămâna trecută, printre care noi garanții financiare în valoare de 1,4 miliarde EUR în cadrul programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor [COSME (2014-2020) - IP/11/1476), Banca Europeană de Investiții va menține ritmul susținut al activității sale de creditare a IMM-urilor, aproape de nivelul de 10 miliarde EUR din 2011.

Pentru informații suplimentare, consultați:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

2 Decembrie 2011 – Un nou fond european pentru politicile UE în domeniile pescuitului și afacerilor maritime

Comisia Europeană a propus un nou fond pentru politicile UE în domeniile pescuitului și afacerilor maritime pentru perioada 2014-2020: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Fondul va contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului și va ajuta atât pescarii în tranziția spre pescuitul sustenabil, cât și comunitățile costiere în diversificarea economiilor lor. Fondul va finanța proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții de-a lungul coastelor Europei. Se va reduce birocrația, astfel încât beneficiarii să aibă cu ușurință acces la finanțare.

Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Acest nou fond va accelera creșterea economică și va crea locuri de muncă în sector. Nu se vor mai cheltui bani pentru construirea unor nave mari. Pescăriile artizanale și acvacultura vor fi beneficiarele acestei orientări ecologice a bugetului pentru politica comună în domeniul pescuitului.”

Acest nou fond va înlocui nu doar fondul existent, Fondul european pentru pescuit, ci și câteva alte instrumente. Pachetul financiar propus este de 6,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_ro.htm

23 Noiembrie 2011 - Reducerea sarcinii normative pentru întreprinderile mici

Comisia prezintă astăzi o nouă abordare pentru a se asigura că UE răspunde mai bine nevoilor întreprinderilor mici. De acum înainte, Comisia Europeană va încerca, în măsura posibilului, să scutească microîntreprinderile de obligațiile care le sunt impuse de legislația UE sau să introducă regimuri speciale, care să reducă la minimum sarcina normativă pentru acestea. Într-un raport către Consiliu și Parlamentul European, Comisia prezintă o listă de inițiative de acest tip, care au fost deja adoptate și care urmează să fie examinate în viitor. Raportul anunță instrumente mai puternice, care să asigure contribuția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la formularea de noi inițiative ale UE.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „În această perioadă de criză ne investim întreaga energie în promovarea celor mai favorabile condiții pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Întreprinderile cele mai mici au un rol decisiv în redresarea economică, dar sunt, în același timp, și cele mai vulnerabile. Pentru ele, respectarea reglementărilor poate presupune costuri de zece ori mai mari decât pentru întreprinderile mari. Prin urmare, dorim să oferim acestor întreprinderi mici o mână de ajutor și să reducem la minimum obligațiile impuse acestora de legislație, astfel încât să putem stimula cât mai mult potențialul de creștere al acestora, în beneficiul economiei europene”.

Începând cu ianuarie 2012, Comisia:
•    își va intensifica eforturile pentru a identifica, în legislația UE existentă și în noile acte legislative, scutiri sau cerințe mai puțin stricte aplicabile microîntreprinderilor;
•    va consolida procesele prin care microîntreprinderile și alte tipuri de IMM-uri sunt consultate în momentul revizuirii regulamentelor UE existente și al elaborării de noi acte legislative europene;
•    va elabora tablouri d e bord anuale pentru a evalua avantajele reale pentru întreprinderi și pentru a garanta faptul că nevoile și interesele acestora beneficiază de o atenție constantă.

Pentru a consulta raportul complet:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_burden_sme_EN.pdf

15 Noiembrie 2011 - Femei-mentor pregătite să îndrume femeile antreprenoare la debutul afacerii

O nouă rețea europeană de mentori pentru a promova spiritul antreprenorial în rândul femeilor prin schimbul de know-how și de experiență a fost lansată astăzi de Comisia Europeană. Femeile reprezintă doar 34,4% din lucrătorii care desfășoară o activitate independentă din Europa. Pentru a mări acest procent, femei de succes în afaceri vor ajuta femeile antreprenoare care au înființat o nouă întreprindere între doi și patru ani în urmă. Mentorii vor oferi acestor noi antreprenoare sfaturi concrete cu privire la modul în care să își conducă și să își dezvolte întreprinderile în această fază critică de început, și le vor ajuta, în plus, să acumuleze competențele interpersonale necesare și le vor îndruma. Rețeaua va acoperi 17 țări europene; vor participa 170 de mentori.

Spiritul antreprenorial se potrivește bine cu alegerile de viață ale femeilor, conferindu-le în special flexibilitate în ceea ce privește concilierea vieții private și profesionale, mai ales în ceea ce privește timpul și locul de muncă. Mai mult, ca urmare a crizei economice, numeroase femei care au intrat în șomaj ar putea să își utilizeze aptitudinile și cunoștințele pentru a-și deschide propria întreprindere și pentru a-și crea propriul loc de muncă.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și întreprinderi, a declarat: „Este evident că potențialul antreprenorial și creativitatea femeilor reprezintă sursa cea mai slab exploatată de creștere economică și de noi locuri de muncă pe care Europa ar trebui să o dezvolte mai bine. Într-o perioadă de criză, nu putem să ne permitem să ignorăm acest potențial. Un număr mai mare de femei antreprenoare va emancipa femeile din punct de vedere economic și va contribui la creșterea economică.”

Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm 

11 Noiembrie 2011 - Un raport demonstrează un impact general pozitiv al mobilității lucrătorilor bulgari și români asupra economiei UE

Un nou raport publicat astăzi de Comisia Europeană scoate în evidență rolul general pozitiv pe care îl joacă lucrătorii mobili din Bulgaria și România (UE-2) în economiile țărilor de destinație. Acești lucrători contribuie la îmbogățirea gamei de competențe și ocupă, în același timp, sectoare și posturi în care forța de muncă este deficitară, precum în construcții și în sectorul casnic și în cel al serviciilor de alimentație.

Estimările arată, de asemenea, un impact pozitiv al liberei circulații a lucrătorilor români și bulgari asupra PIB-ului UE pe termen lung, cu o creștere de aproximativ 0,3 % pentru țările UE-27 (0,4 % pentru țările UE-15). Studiile arată, de asemenea, că nu s-a produs un impact semnificativ asupra șomajului sau a salariilor lucrătorilor localnici din țările de destinație: în UE-15, studiile arată că salariile sunt, în medie, doar cu 0,28 % mai mici decât ar fi fost fără mobilitatea lucrătorilor din țările UE-2.

Raportul scoate în evidență, de asemenea, faptul că nu există dovezi ale utilizării disproporționate a prestațiilor sociale de către cetățenii UE mobili în interiorul UE și că impactul fluxurilor recente asupra finanțelor publice naționale este neglijabil sau pozitiv.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/free-movement-of-workers

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/773

31 Octombrie 2011 - „Frontiere inteligente” ale UE: Comisia dorește facilitarea accesului pe teritoriul UE și consolidarea securități frontierelor

UE are nevoie de o gestionare mai modernă și mai eficientă a fluxurilor de călători la frontierele sale externe. Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare care stabilește principalele opțiuni pentru utilizarea noilor tehnologii în vederea simplificării vieții străinilor care călătoresc frecvent în UE și a eficientizării monitorizării resortisanților țărilor terțe care trec frontierele.

Asigurarea unei treceri fluide și rapide a frontierelor, în același timp cu asigurarea unui nivel adecvat de securitate, reprezintă o provocare pentru numeroase state membre. Anual, peste 700 de milioane de cetățeni ai UE și de resortisanți ai țărilor terțe traversează frontierele externe ale UE. În viitor, se preconizează creșterea semnificativă a numărului acestora. Până în 20301, numărul persoanelor care tranzitează aeroporturile europene ar putea crește cu 80 %, ceea ce va avea ca rezultat întârzieri mai mari și cozi mai lungi dacă procedurile de control la frontiere nu vor fi modernizate în timp. Este în interesul UE să simplifice cât mai mult posibil accesul turiștilor și al persoanelor care călătoresc în interes de afaceri pe teritoriul său.

„Uniunea trebuie să continue procesul de modernizare a gestionării frontierelor sale externe și să se asigure că spațiul Schengen este mai bine pregătit să facă față provocărilor viitoare”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne. Inițiativa «Frontiere inteligente» ar putea accelera trecerea frontierei pentru călătorii obișnuiți și ar putea contribui, de asemenea, la asigurarea unei mai bune securități a frontierelor noastre externe. În prezent, trebuie să ne asigurăm că dispunem de cele mai eficiente sisteme și aștept cu interes analizarea opțiunilor posibile împreună cu Parlamentul European, Consiliul și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”.

Pentru mai multe informații:

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

28 Octombrie 2011 - Agenda digitală: Încurajarea digitizării culturii UE pentru a stimula creșterea

Comisia Europeană a adoptat o recomandare prin care cere statelor membre ale UE să-și intensifice eforturile, să-și utilizeze în comun resursele și să implice sectorul privat în digitizarea materialului cultural. Digitizarea este esențială pentru a pune patrimoniul cultural european la dispoziția unui număr cât mai mare de persoane și pentru a stimula dezvoltarea industriilor creative ale Europei. Materialul digitizat ar trebui pus la dispoziția publicului prin intermediul Europeana, biblioteca digitală a Europei, care este în același timp arhivă și muzeu (a se vedea www.europeana.eu).

Recomandarea lansează o provocare la adresa statelor membre, pentru ca acestea să elaboreze planuri solide și să instituie parteneriate, astfel încât să introducă 30 de milioane de elemente în Europeana până în 2015, față de cele 19 milioane disponibile în prezent, să pună online mai mult material protejat de drepturi de autor și aflat în afara circuitului comercial și să adapteze legislația și strategiile naționale pentru a asigura conservarea pe termen lung a materialului digital.

Vicepreședintele Comisiei Europene Neelie Kroes, responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Europa are probabil cel mai bogat patrimoniu cultural din lume. Nu își poate permite să piardă ocaziile oferite de digitizare și, prin urmare, să se confrunte cu un declin cultural. Digitizarea aduce cultura în casele oamenilor și este o resursă prețioasă pentru educație, turism, jocuri, animație și întreaga industrie creativă. Investițiile în digitizare vor duce la înființarea de noi companii și la crearea de noi locuri de muncă.”

Europeana, care a început cu 2 milioane de elemente atunci când a fost lansată, în 2008, conține în prezent peste 19 milioane de elemente, care sunt acum accesibile printr-o interfață mai intuitivă și interactivă. Pentru ca conținutul contribuțiilor din întreaga Europă să fie mai echilibrat, recomandarea stabilește obiective per stat membru în ceea ce privește contribuțiile de conținut minime, de atins până în 2015.

Adoptarea de măsuri pentru sprijinirea industriilor culturale și creative și asigurarea unui model sustenabil pentru finanțarea bibliotecii digitale Europeana se află printre obiectivele Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Link-uri utile:

Recomandarea privind digitizarea materialului cultural și conservarea acestuia online:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Europeana, biblioteca digitală a Europei, arhivă și muzeu în același timp:
http://www.europeana.eu/portal/

20 Octombrie 2011 - Noi norme pentru sporirea eficienței, rezilienței și transparenței piețelor financiare în Europa

În ultimii ani, piețele financiare au înregistrat schimbări enorme. Au apărut noi locuri de tranzacționare și noi produse, iar evoluțiile tehnologice (cum ar fi tranzacțiile cu frecvență ridicată) au modificat peisajul financiar. Pe baza concluziilor desprinse în urma crizei financiare din 2008, în cadrul summitului G20 de la Pittsburgh din 2009 s-a convenit asupra necesității de a asigura o mai mare transparență și o supraveghere sporită pentru piețele mai puțin reglementate – cum ar fi cele ale instrumentelor financiare derivate - și asupra abordării problemei volatilității excesive a prețurilor pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri.

Ca reacție la această stare de fapt, Comisia Europeană a prezentat astăzi propuneri de revizuire a Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID). Aceste propuneri constau într-o directivă și un regulament, ele având ca obiectiv sporirea eficienței, rezilienței și transparenței piețelor financiare și întărirea protecției investitorilor. Noul cadru va lărgi, de asemenea, competențele de supraveghere ale autorităților de reglementare și va oferi norme clare de operare pentru toate activitățile de tranzacționare. Discuții similare se desfășoară în prezent în Statele Unite și în alte mari centre financiare ale lumii.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Piețele financiare trebuie să deservească economia reală și nu invers. Piețele au suferit modificări pe parcursul anilor iar legislația noastră trebuie să țină pasul cu aceste modificări. Criza a tras un semnal grav de alarmă în ceea ce privește gradul de opacitate și de complexitate la care au ajuns astăzi anumite activități și produse financiare. Această situație trebuie să se schimbe. Propunerile de astăzi vor contribui la crearea unor piețe financiare mai bune, mai sigure și cu o mai mare deschidere.”

Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

12 Octombrie 2011 - Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri

Comisia Europeană a prezentat astăzi un proiect de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013. Obiectivul acestui proiect este sporirea competitivității, a durabilității și a stabilității agriculturii peste tot în Europa pentru a garanta cetățenilor europeni o alimentație sănătoasă și de calitate, pentru a proteja mediul și pentru a dezvolta zonele rurale.

„Comisia Europeană propune un nou parteneriat între Europa și fermieri pentru a răspunde provocărilor legate de securitatea alimentară, utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea. Următoarele decenii vor fi esențiale pentru a pune bazele unei agriculturi viguroase, care să poată face față schimbărilor climatice și concurenței internaționale, răspunzând în același timp așteptărilor cetățenilor. Europa are nevoie de fermierii săi, iar fermierii au nevoie de sprijinul Europei. Politica agricolă comună înseamnă alimentația noastră, înseamnă viitorul a peste o jumătate din teritoriile noastre”, a arătat Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
PAC reformată va permite promovarea inovării, sporirea competitivității sectorului agricol atât din punct de vedere economic, cât și ecologic, combaterea schimbărilor climatice, menținerea ocupării forței de muncă și a creșterii, reprezentând astfel o contribuție hotărâtoare la strategia Europa 2020.

Cele zece puncte-cheie ale reformei:
•    mai bună direcționare a sprijinului pentru susținerea veniturilor în vederea dinamizării creșterii și ocupării forței de muncă;
•    Instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate și cu o capacitate de reacție sporită pentru a face față noilor provocări economice;
•    Plăți pentru a proteja productivitatea pe termen lung și ecosistemele;
•    Investiții suplimentare pentru cercetare și inovare;
•    Un lanț alimentar mai competitiv și mai echilibrat;
•    Încurajarea măsurilor de agromediu;
•    Facilitarea instalării tinerilor fermieri;
•    Stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural și a spiritului antreprenorial;
•    O mai mare atenție acordată zonelor fragile;
•    O PAC mai simplă și mai eficace.

Pentru a obține și alte informații, precum și documente privind reformarea politicii agricole comune, a se vedea:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

6 Octombrie 2011 - Comisia pune bazele unei intensificări a impactului investițiilor legate de coeziune după 2013

În ultimii zece ani, politica de coeziune a UE a reprezentat un motor al schimbării, aducând o contribuție reală la convergență și creștere în UE și permițând crearea directă a peste un milion de locuri de muncă, investind în formare pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a peste zece milioane de cetățeni, cofinanțând construcția a peste 2 000 de km de autostrăzi și 4 000 de km de căi ferate și creând cel puțin 800 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a continua aceste acțiuni în viitor și a pune mai mult accentul pe prioritățile economice europene, Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020. El vizează stimularea creșterii și a ocupării forței de muncă în toată Europa, orientând investițiile UE către obiectivele agendei europene pentru creștere economică și locuri de muncă („Europa 2020”).

Accentul pus pe un număr mai limitat de priorități de investiții în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ținte clare și vor constitui o rezervă financiară de performanță pentru a recompensa regiunile care își îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investițiilor UE asupra creșterii și a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanțarea dacă nu se adoptă măsuri corective.

Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea și armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală și de afacerile maritime și pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente și își consolidează reciproc efectele.

Propunerile prezentate astăzi vor stimula în special investițiile sociale, permițând cetățenilor să facă față provocărilor viitoare de pe piața forței de muncă – Fondul european de ajustare la globalizare și un nou program pentru schimbare socială și inovare socială vor completa și vor consolida Fondul social european.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Politica de coeziune a contribuit deja în mod semnificativ la asigurarea prosperității în UE. Însă, având în vedere criza economică, ea trebuie să devină acum un motor pentru creștere și competitivitate. Propunerile noastre vor intensifica și mai mult funcționarea fondurilor UE. Orientând investițiile către factorii-cheie ai creșterii - întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inovare, eficiență energetică - vom obține un impact mai mare. De asemenea, am modernizat politica introducând condiții pentru a garanta performanța și obținerea de rezultate, stimulente pentru cei care realizează obiectivele în cel mai eficient mod, precum și proceduri simplificate”.

Textele legislative sunt disponibile la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

28 Septembrie 2011 - Taxa pe tranzacțiile financiare: o contribuție echitabilă din partea sectorului financiar

Astăzi, Comisia a prezentat o propunere de taxă pe tranzacțiile financiare, aplicabilă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare care au loc între instituții financiare, atunci când cel puțin una dintre părțile tranzacției este situată în UE. Ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acțiunilor și al obligațiunilor și o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin această măsură, s-ar putea colecta anual aproximativ 57 miliarde EUR. Comisia a propus ca taxa să intre în vigoare începând de la 1 ianuarie 2014.

2 motive au stat la baza propunerii Comisiei de instituire a unei noi taxe pe tranzacțiile financiare.
•    În primul rând, pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuție echitabilă într-un moment în care statele membre sunt obligate la măsuri de consolidare fiscală. Sectorul financiar a avut un rol în apariția crizei economice. Guvernele și cetățenii europeni în ansamblu au suportat costul vastelor planuri de salvare vizând sectorul financiar, finanțate din taxele plătite de contribuabili. În plus, sectorul financiar este subimpozitat în comparație cu alte sectoare. Prin această propunere s-ar genera importante venituri fiscale suplimentare, cu care sectorul financiar să contribuie la finanțele publice.
•    În al doilea rând, un cadru coordonat la nivelul UE ar contribui la consolidarea pieței unice a UE. Astăzi, în 10 state membre se aplică o formă de taxă pe tranzacțiile financiare. Prin această propunere, s-ar introduce noi cote minime ale taxei și s-ar armoniza diversele taxe pe tranzacțiile financiare existente în UE. Aceste măsuri vor contribui la reducerea denaturărilor concurenței de pe piața unică, vor descuraja tranzacțiile riscante și vor completa măsurile de reglementare vizând evitarea unor viitoare crize. Taxa pe tranzacțiile financiare la nivelul UE ar consolida poziția UE de susținere a unor reguli comune pentru introducerea unei astfel de taxe la nivel global, în special prin G20.

Veniturile generate de taxă ar fi împărțite între UE și statele membre. O parte din acestea ar fi utilizate ca o resursă proprie a UE, ceea ce ar permite reducerea contribuțiilor naționale. Statele membre pot decide să-și crească veniturile din taxă impozitând tranzacțiile financiare cu o cotă mai mare.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, uniune vamală, audit și antifraudă a declarat: „Cu această propunere, Uniunea Europeană devine un deschizător de drumuri în ceea ce privește implementarea globală a unei taxe pe tranzacțiile financiare. Proiectul nostru este solid și viabil. Nu am nicio îndoială că această taxă va răspunde așteptărilor cetățenilor UE: va fi o contribuție echitabilă din partea sectorului financiar. Sunt convins că partenerii noștri din G20 vor înțelege beneficiile urmării acestei căi.”

Pentru textul integral al propunerii și studiul în care se analizează diversele instrumente fiscale, a se vedea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

20 Septembrie 2011 - Modernizarea și capacitatea de inserție profesională în centrul unei noi strategii de reformă a învățământului superior

Ca parte a strategiei europene pentru creștere și locuri de muncă, Comisia Europeană a prezentat astăzi o strategie de reformă pentru sporirea numărului de absolvenți, îmbunătățirea calității activității de predare și valorificarea la maximum a posibilităților învățământului superior de a contribui la ieșirea economiei UE mai puternică din criză. Strategia identifică domeniile prioritare în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru a atinge obiectivele comune de educație și stabilește modalitatea în care Uniunea Europeană poate să le sprijine politicile de modernizare. Inițiativele la nivelul UE vor include un clasament universitar multidimensional care va informa mai bine studenții cu privire la cursurile care sunt cele mai bune pentru ei și un sistem de tip „Erasmus” de garantare a împrumuturilor pentru studenți la master care urmează o diplomă completă în străinătate.

Uniunea Europeană are aproximativ 4 000 de universități și alte instituții de învățământ superior și peste 19 milioane de studenți. În ultimii ani, numărul și diversitatea instituțiilor de învățământ superior, precum și numărul de studenți, au crescut substanțial. Dar adesea finanțarea, structurile de guvernanță și programele școlare nu au reușit să țină pasul. Învățământul superior nu funcționează suficient de bine pentru a asigura Europei suficiente persoane cu competențe adecvate pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. În același timp, la nivel mondial, concurenții Europei, în special economiile emergente, își sporesc rapid investițiile în învățământul superior.

Vorbind la lansarea strategiei, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a declarat: „Învățământul superior reprezintă un motor puternic al creșterii economice și deschide căi către un nivel de trai mai bun și șanse pentru oameni. De asemenea, este cea mai bună asigurare împotriva șomajului. Cu toate acestea, prea mulți absolvenți găsesc cu greu locuri de muncă de calitate. Trebuie să reformăm învățământul superior – și formarea profesională – astfel încât să ne dotăm tinerii cu competențele de care au nevoie pentru a-și valorifica potențialul în materie de dezvoltare și de capacitate de inserție profesională.”

Studiul Eurydice „Modernizarea învățământului superior în Europa: finanțare și dimensiunea socială”:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

16 Septembrie 2011 - Spațiul Schengen: Comisia UE propune o abordare europeană pentru a proteja mai bine libera circulație a cetățenilor

Comisia a propus astăzi consolidarea spațiului Schengen pentru a garanta libera circulație a sute de mii de cetățeni ai UE și a resortisanților țărilor terțe care călătoresc zilnic în interiorul acestui teritoriu. Propunerile Comisiei vizează instituirea unei abordări mai eficiente la nivelul UE a cooperării Schengen. Provocările speciale care pot exercita presiuni asupra funcționării generale a spațiului Schengen trebuie să fie abordate în mod eficient și coordonat. Propunerile prevăd un sistem mai solid de evaluare și monitorizare la nivelul UE pentru verificarea și asigurarea aplicării normelor Schengen, precum și un mecanism decizional european mai structurat, care ar putea permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în caz de amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne.

„Cu aceste propuneri protejăm viitorul spațiului Schengen. Trebuie să asigurăm o bună guvernanță Schengen, bazată pe norme clare și transparente, în vederea eficientizării sistemului. Propunerile noastre vor introduce un sistem decizional european care va consolida încrederea în rândul statelor membre și va spori capacitatea spațiului Schengen de a face față unor provocări viitoare și unor evenimente neprevăzute. Prin consolidarea dimensiunii sale europene, protejăm una dintre cele mai prețioase realizări ale UE: libera circulație a cetățenilor noștri”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Noile propuneri respectă pe deplin dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE și al membrilor de familie ai acestora. Comisia va informa Parlamentul European cu privire la rezultatul diferitelor vizite de monitorizare în contextul mecanismului de evaluare Schengen și cu privire la orice măsuri adoptate care ar putea conduce la posibila reintroducere a controalelor la frontiere.

Inițiativele adoptate astăzi sunt:
•    o comunicare („Guvernanța Schengen – consolidarea spațiului fără controale la frontierele interne”);
•    o propunere de consolidare a mecanismului de evaluare Schengen (revizuirea propunerii prezentate anul trecut, a se vedea IP/10/1493);
•    o propunere de instituire a unui mecanism pentru reintroducerea coordonată a controalelor la frontierele interne în circumstanțe excepționale (de modificare a Codului frontierelor Schengen).

Aceste propuneri vor fi analizate de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (codecizie).

Pentru mai multe informații:

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

9 Septembrie 2011 - Zilele europene ale patrimoniului: 50 de țări permit accesul la monumente rar văzute

În cursul lunii următoare, se estimează că peste 20 de milioane de oameni vor beneficia de accesul la mii de situri rar deschise publicului și la evenimente unice, care fac parte din Zilele europene ale patrimoniului, eveniment care are loc în fiecare lună septembrie în 50 de țări din Europa. Această inițiativă la nivel local este sprijinită de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, care promovează sensibilizarea la nivelul UE.

„Patrimoniul cultural reprezintă o parte esențială a diversității noastre culturale și a istoriei comune. Zilele europene ale patrimoniului încurajează oamenii să descopere nestematele de cultură din jurul lor. De asemenea, ne ajută să conștientizăm că patrimoniul nostru „național” are adesea o dimensiune europeană. De exemplu, strămoșii noștri s-au inspirat frecvent din evoluția altor țări atunci când au construit casele sau grădinile pe care le prețuim astăzi”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Gabriella Battaini-Dragoni, director general pentru educație, cultură, patrimoniu, tineret și sport în cadrul Consiliului Europei, a declarat: „Acest program comun este prețuit de guverne. Succesul său evident, în cei 20 de ani de existență, provine de la organizarea sa la nivel local, de către comunitățile municipale și regionale. În fiecare an, comunitățile din Europa devin parte a «familiei culturale» care sărbătorește patrimoniul nostru european comun. ”

În acest an, o extraordinară varietate de evenimente și monumente va fi accesibilă publicului pe parcursul Zilelor europene ale patrimoniului. Acestea variază de la cea mai mare fabrică de baloane din Bristol, Marea Britanie, la o punere în scenă în aer liber a piesei Les Misérables, inspirată de capodopera lui Victor Hugo, lângă locul bătăliei de la Waterloo din 1815 din Belgia. În capitala Germaniei, se vor organiza vizite ghidate la secțiunile păstrate din zidul Berlinului, transformate prin pictură și graffitti de către peste 100 de artiști din 20 de țări iar în Strasbourg, Franța, se va organiza o expoziție dedicată lui Erasmus din Rotterdam.

Pentru informații suplimentare:

Evenimentele din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului enumerate pe țări : www.ehd.coe.int

Forumul patrimoniului european: http://www.4ehf.pl

31 August 2011 - Evaluarea finală a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu arată că s-au înregistrat progrese în politica de mediu, deși implementarea acesteia rămâne deficitară

În ultimul deceniu, grație celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (PAM), legislația din domeniu a putut aborda aproape toate domeniile protecției mediului. Acest lucru reiese clar din evaluarea finală a celui de-al șaselea PAM (2002 2012), adoptată astăzi. În ultimii zece ani, realizările majore din domeniul mediului au fost extinderea rețelei Natura 2000 pentru a acoperi aproape 18% din suprafața terestră a UE, introducerea unei politici ample în domeniul substanțelor chimice și întreprinderea unor acțiuni strategice în materie de schimbări climatice. Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut în ceea ce privește implementarea obiectivelor și normelor stabilite de comun acord la nivelul UE, precum și în ceea ce privește îmbunătățirea protecției biodiversității și a calității solului și apei. Disocierea utilizării resurselor de creșterea economică nu a condus la o scădere a consumului total de resurse.

Comisarul Janez Potočnik a declarat în acest sens: „Am obținut rezultate bune – dar nu întotdeauna la fel de bune precum sperasem. Este necesar ca statele membre să implementeze mai bine normele UE pentru a reduce decalajul dintre ambițiile legislative ale celui de-al șaselea PAM și rezultatele sale finale. Obiectivul nostru actual este să deplasăm accentul, în ceea ce privește degradarea mediului, de pe remediere pe prevenire. Evaluarea finală a programului va permite lansarea unei ample dezbateri publice cu scopul de a trasa direcțiile politicii UE în domeniul mediului pentru anii următori.”

Evaluarea finală a celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu arată că marea majoritate a acțiunilor prevăzute în program au fost sau sunt pe cale de a fi finalizate. Cele șapte strategii tematice identificate în cel de-al șaselea PAM – aerul, pesticidele, prevenirea și reciclarea deșeurilor, resursele naturale, solul, mediul marin și mediul urban – au fost dezvoltate în vederea consolidării politicii. Unele strategii au generat politici noi, în timp ce alte s-au axat mai mult pe revizuirea măsurilor existente, în scopul îmbunătățirii coerenței și al remedierii anumitor lacune.

Succesul programului a constat în faptul că a creat un cadru global pentru politica de mediu. Programul a servit statelor membre și autorităților locale drept punct de referință pentru apărarea politicii de mediu împotriva unor exigențe strategice divergente, pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare și pentru a conferi previzibilitate întreprinderilor. De asemenea, programul a contribuit la cristalizarea voinței politice necesare pentru adoptarea unor obiective și calendare eficace și al implementării lor ulterioare.

Pentru informații complete privind conținutul comunicării și procesul de evaluare finală, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

22 August 2011 - Sprijinul oferit de UE lucrătorilor prin Fondul de ajustare la globalizare se triplează în 2010, ajungând la peste 83 de milioane EUR

Aproape 23 700 de lucrători concediați ca urmare a crizei economice și a schimbărilor structurale majore din structura comerțului mondial au beneficiat, anul trecut, de ajutorul oferit prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), conform unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană - mai mult decât dublu față de numărul de lucrători care au beneficiat de ajutorul oferit de fond în 2009. Suma de 83,5 milioane EUR plătită de Fondul de ajustare la globalizare al UE unui număr de nouă state membre este menită să ajute autoritățile naționale, deoarece acestea sprijină lucrătorii concediați în găsirea unor noi oportunități de locuri de muncă.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat, la publicarea raportului anual: „De la lansarea sa în 2007, Fondul european de ajustare la globalizare, ca instrument de exprimare a solidarității UE, contribuie la sprijinirea celor care și-au pierdut locul de muncă. Fondul acoperă formare și asistență în căutarea unui loc de muncă pentru mii de lucrători europeni și va continua să joace un rol crucial în lupta împotriva șomajului sau în prevenirea acestuia.”

Al patrulea raport anual privind activitățile FEG arată o triplare, în 2010, a contribuțiilor FEG către statele membre. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în calitate de autoritate bugetară a UE, au luat, în 2010, 31 de decizii de acordare a finanțării FEG: 13 dintre acestea au fost ca răspuns la cererile întocmite în 2010, iar 18 au vizat cereri începând cu a doua jumătate a anului 2009. Această creștere puternică reflectă impactul brusc al crizei financiare și economice mondiale, ceea ce a dus la o creștere dramatică a cererilor în 2009. În 2010, comparativ cu 2009, au fost aprobate de trei ori mai multe cazuri, iar statele membre au beneficiat de o cofinanțare FEG cu 60 % mai mare.

FEG, o inițiativă propusă pentru prima oară de președintele Barroso în vederea asigurării de asistență pentru persoanele care își pierd locul de muncă din cauza impactului globalizării, a fost înființat de către Parlamentul European și Consiliu la sfârșitul anului 2006.
Ca parte a propunerii sale pentru următorul cadru financiar multianual dincolo de 2013, Comisia a propus ca UE să își exprime în continuare solidaritatea cu lucrătorii concediați și cu regiunile afectate prin intermediul FEG și în viitor.

Informații suplimentare:

Raportul din 2010 privind activitățile FEG se găsește la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en

Site-ul internet al FEG:http://ec.europa.eu/egf

16 August 2011 - Comisia Europeană propune ca 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetățenilor”

Cetățenia Uniunii și drepturile conferite de aceasta reprezintă unul dintre principalii piloni ai Uniunii Europene. Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a instituirii cetățeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus astăzi ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetățenilor”.
Prin desemnarea anului 2013 drept Anul european al cetățenilor, Comisia Europeană își respectă angajamentul asumat în cadrul Raportului privind cetățenia UE și răspunde apelului Parlamentului European în acest sens.

Obiectivul Anului european al cetățenilor este de a facilita exercitarea dreptului cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE, asigurându-se că aceștia pot consulta cu ușurință informațiile cu privire la drepturile lor. Mai precis, obiectivele anului sunt următoarele:
•    sensibilizarea cetățenilor în legătură cu dreptul lor la liberă ședere pe teritoriul Uniunii Europene;
•    sensibilizarea cetățenilor cu privire la modul în care pot beneficia de drepturile și politicile UE și stimularea participării lor active în procesul de elaborare a politicilor Uniunii;
•    stimularea unei dezbateri privind impactul și potențialul dreptului la liberă circulație, în special în ceea ce privește consolidarea coeziunii și a înțelegerii reciproce între oameni.

Pentru a marca Anul european al cetățenilor - 2013, vor fi organizate o serie de evenimente, conferințe și seminare în întreaga UE, la nivelul Uniunii, precum și la nivel național, regional sau local.

De asemenea, Comisia intenționează să consolideze vizibilitatea portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui „ghișeu unic” de informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, precum și rolul și vizibilitatea instrumentelor de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uniunii să beneficieze într-o mai mare măsură de drepturile pe care le au și să le apere.

Bugetul propus pentru activitățile care urmează să aibă loc în cadrul Anului european al cetățenilor – 2013 este de 1 milion EUR.

Pentru informații suplimentare
Pagina de întâmpinare a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar UE pentru justiție:
http://ec.europa.eu/reding

11 August 2011 - Comisia acceptă faptul că Spania poate restricționa temporar libera circulație a lucrătorilor români

Ca urmare a unei cereri din partea autorităților spaniole din data de 28 iulie 2011, Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricționa piața forței de muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piața forței de muncă. Spania a fost puternic lovită de criză. O scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 și 2010) a condus la cel mai ridicat nivel al șomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010. Creșterea continuă a numărului rezidenților români în Spania și nivelul ridicat al șomajului acestora au avut un impact asupra capacității Spaniei de a absorbi noi fluxuri de lucrători.

În decizia sa de astăzi, Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricții temporare privind accesul acestora la piața forței de muncă din Spania, până la 31 decembrie 2012. Aceste restricții se vor aplica activităților din toate sectoarele și regiunile. Cu toate acestea, restricțiile nu afectează pe cetățenii români care sunt deja activi pe piața forței de muncă din Spania.

Aceste restricții temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situației economice din Spania. Țara se confruntă cu perturbări grave ale pieței forței de muncă, caracterizate de nivelul cel mai ridicat al șomajului din UE (21 % în iunie 2011, în comparație cu media de 9,4 % în UE și de 9,9 % în zona euro) și cu o redresare economică lentă (o creștere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2011 de doar 0,3 % în raport cu trimestrul anterior, față de 0,8 % în UE și zona euro pentru aceeași perioadă).

Mai multe informații privind libera circulație a lucrătorilor la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en

1 August 2011 - Cresterea ratelor de cofinantare a fondurilor UE pentru a impulsiona redresarea economiei europene

Comisia Europeana a decis o serie de masuri care ar trebui sa aduca o contributie semnificativa la relansarea unora dintre economiile din UE care se confrunta cu cele mai mari dificultati.

Conform propunerii, sase tari vor putea sa-si diminueze contributia la proiectele pe care le cofinanteaza in prezent impreuna cu Uniunea Europeana. Comisia pune la dispozitia Greciei, Irlandei, Portugaliei, Romaniei, Letoniei si Ungariei o cofinantare UE suplimentara, esentiala pentru proiectele de impulsionare a cresterii si a competitivitatii din aceste tari. Prin urmare, ele vor putea sa-si diminueze contributia in cadrul cofinantarii, intr-un moment in care bugetele lor nationale sunt supuse unei presiuni considerabile; in acest mod, programele care nu au fost inca executate din lipsa de fonduri nationale vor putea sa fie lansate si sa injecteze bani in economie.

Masura nu reprezinta o finantare noua sau suplimentara, ci permite plata anticipata a unor fonduri deja alocate in cadrul politicilor UE privind coeziunea, dezvoltarea rurala si pescuitul. Contributia UE va creste pana la o valoare maxima de 95%, daca acest lucru va fi solicitat de unul dintre statele membre in cauza. Aceasta masura ar trebui sa fie insotita de stabilirea unei ordini a prioritatilor in favoarea proiectelor axate pe crestere si ocuparea fortei de munca, de exemplu privind formarea lucratorilor, crearea unor clustere de intreprinderi sau investitiile in infrastructura de transport. In acest fel se poate mari nivelul executarii si al absorbtiei fondurilor si se pot injecta bani suplimentari in economie mai rapid.

Comisia va cere Consiliului si Parlamentului European sa adopte propunerea, printr-o procedura legislativa accelerata, pana la sfarsitul lui 2011, pentru a permite ca proiectele foarte importante sa fie transpuse in realitate cat mai curand posibil.

Mai multe informatii:

Mecanismul european de stabilizare financiara pentru tari din zona euro
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

27 Iulie 2011 - Plecati in concediu? Cetatenii UE pot primi sprijin in caz de necesitate

In ansamblu, europenii efectueaza in fiecare an aproximativ 90 milioane de calatorii in afara UE, fie din motive profesionale, fie pentru agrement. Ce se intampla insa daca aveti nevoie de ajutor in strainatate si tara dumneavoastra nu are ambasada sau consulat acolo unde va petreceti sejurul? Toti cetatenii UE au anumite drepturi care deriva din cetatenia europeana. De exemplu, in cazul in care tara dumneavoastra nu este reprezentata, puteti solicita asistenta ambasadei sau consulatului unei alte tari UE. Acest drept se aplica in situatii intalnite in mod curent, cum ar fi furtul unui pasaport, un accident grav sau o boala grava, precum si in situatii de criza – cum ar fi evenimentele recente din Libia. Pentru a face acest drept mai cunoscut, toate pasapoartele noi eliberate in Uniunea Europeana vor include informatii tiparite privind protectia consulara, impreuna cu adresa site-ului UE care ofera detalii despre locurile de unde puteti obtine ajutor pe durata concediului dumneavoastra in afara UE: www.consularprotection.eu. 20 de state membre ale UE fac deja sau au confirmat ca vor face acest lucru pentru toate pasapoartele nou eliberate Se asteapta ca si celelalte sa le urmeze exemplul cat mai curand.

„Este important ca, atunci cand calatoresc in strainatate in aceasta vara, cetatenii europeni sa isi cunoasca drepturile”, a declarat vicepresedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justitie. „ Daca statul lor membru nu este reprezentat intr-o tara din afara UE, ei au dreptul de a solicita asistenta din partea oricarui consulat sau ambasada UE si au dreptul la protectie in aceleasi conditii ca si resortisantii statului membru catre a carui ambasada se indreapta. In scopul consolidarii acestor drepturi si al facilitarii protectiei consulare cotidiene a cetatenilor, in urmatoarele sase luni, Comisia Europeana va propune masuri legislative in materie de coordonare si de compensatie financiara. Protectia consulara tine de solidaritatea europeana. Cetatenii ar trebui sa stie unde sa gaseasca ajutor in caz de necesitate si nu ar trebui sa isi faca griji cu privire la procedurile administrative.”

Pentru informatii suplimentare
•    Site-ul UE dedicat protectiei consulare: www.consularprotection.eu.
•    Drepturilor cetatenilor UE: http://ec.europa.eu/justice/citizen

19 Iulie 2011 - Comisia va pune la dispozitie 244 milioane EUR pentru 183 de noi proiecte in domeniul mediului

Comisia Europeana a aprobat finantarea a 183 de noi proiecte desfasurate in cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele implica toate statele membre UE si includ actiuni in domeniul conservarii naturii, al schimbarilor climatice, al tehnologiilor curate, al politicii de mediu si al informarii si comunicarii privind chestiunile legate de mediu. Proiectele reprezinta, in ansamblu, o investitie totala de circa 530 milioane EUR, din care 244 milioane EUR vor reprezenta contributia UE.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Programul LIFE+ continua sa acorde sprijin financiar unor proiecte inovatoare, de inalta calitate, cu un nivel ridicat de valoare adaugata pentru UE. Aceste noi proiecte nu numai ca vor contribui semnificativ la conservarea naturii si imbunatatirea mediului (de exemplu prin combaterea schimbarilor climatice), dar vor ajuta la sensibilizarea opiniei publice din intreaga Europa cu privire la principalele probleme de mediu cu care ne confruntam, cum ar fi intreruperea raportului de conditionalitate dintre crestere si utilizarea resurselor”.

In urma celei mai recente cereri de propuneri, care s a incheiat in septembrie 2010, Comisia a primit 748 de candidaturi. Dintre acestea, 183 au fost selectionate pentru cofinantare in cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natura si biodiversitate, LIFE+ Politica si guvernanta in materie de mediu si LIFE+ Informare si comunicare. Dintre aceste proiecte, 55 implica parteneri din mai multe state membre.

Comisia va contribui cu peste 16 milioane EUR la 14 proiecte care abordeaza in mod direct schimbarile climatice, bugetul total fiind de 40 milioane EUR. Acestora li se adauga 12 proiecte care se concentreaza pe alte subiecte, dar care vor avea si un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de sera.

Pentru orice informatii cu privire la programul LIFE+, a se vedea:
http://ec.europa.eu/life

De asemenea, se pot contacta autoritatile nationale competente:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

11 Iulie 2011 - Cresterea finantarii pentru educatie, tineret si creativitate va stimula crearea de locuri de munca, sustine Comisia

In cadrul strategiei sale de stimulare a ocuparii fortei de munca, Comisia Europeana are drept obiectiv aproape dublarea numarului de tineri, profesori si cercetatori care primesc burse UE pentru a invata si pentru a se forma in strainatate, de la  400 000 de beneficiari pe an in prezent, la aproape 800 000 in viitor.

Acesta este unul dintre obiectivele-cheie care stau la baza cresterii semnificative a investitiilor UE pentru educatie, tineret si creativitate propusa de Comisie in planul sau de buget pentru 2014-2020, a declarat astazi in cadrul unei conferinte de presa comisarul european pentru educatie, cultura, multilingvism si tineret, Androulla Vassiliou. Imbunatatirea educatiei si formarii profesionale si sprijinirea persoanelor in obtinerea competentelor adecvate este esentiala pentru satisfacerea viitoarelor necesitati de locuri de munca si pentru lupta impotriva saraciei. De asemenea, o mai mare investitie in industriile creative va stimula oportunitatile de angajare intr-un sector care reprezinta 4,5 % din PIB-ul UE si 3,8 % din ocuparea fortei de munca.

Ca parte a propunerii Comisiei, un nou program pentru educatie, formare profesionala si tineret va aloca 15,2 miliarde EUR (+ 73 %) pe o perioada de sapte ani. In plus fata de cresterea valorii burselor pentru studiu si formare profesionala, acesta va viza sprijinirea modernizarii sistemelor de educatie, intensificarea cooperarii transfrontaliere intre institutiile de invatamant si reformele politice. Aceasta este cea mai mare crestere din propunerea de buget, care subliniaza prioritatea acordata investitiilor in cunoastere, pentru viitorul Europei.

Noul program „Europa creativa”, care va cuprinde actualele programe Cultura, MEDIA si MEDIA Mundus, va sprijini sectoarele culturale si creative cu un buget de 1,6 miliarde EUR (+ 37 %). Acesta se va concentra pe sprijinirea organizatiilor si intreprinderilor care functioneaza transfrontalier si sunt puternic legate de promovarea diversitatii culturale si lingvistice.

7 Iulie 2011 - Fluxurile de migratie nu sunt un motiv pentru reintroducerea controalelor la frontiera, sustin deputatii europeni

Parlamentul se opune ferm reintroducerii controalelor la frontiera in interiorul spatiului Schengen. Fluxul de imigranti si cei care solicita azil nu pot justifica aceasta decizie, se arata intr-o rezolutie a Parlamentului European adoptata joi, referitoare la planurile de schimbare a regulilor Schengen.  

Sistemul Schengen a fost recent criticat, unele state membre luand in considerare reintroducerea controalelor la frontierele nationale simtindu-se amenintate de un influx neprevazut de imigranti din Africa de Nord. In data de 24 iunie, Consiliul European a solicitat Comisiei sa prezinte  in septembrie o propunere de creare a unui mecanism de salvgardare pentru a raspunde "circumstantelor exceptionale" de acest tip.  

Intr-o rezolutie adoptata astazi, Parlamentul European regreta profund incercarea unor state membre de a reintroduce controalele la frontiera si isi reafirma "opozitia ferma fata de orice mecanism Schengen care are alte obiective decat sporirea libertatii de circulatie si consolidarea guvernantei UE in ceea ce priveste spatiul Schengen". PE atrage atentia ca actualul Cod al frontierelor Schengen prevede posibilitatea reintroducerii controalelor la frontierele interne "numai atunci cand exista o amenintare serioasa la adresa politicilor publice sau a securitatii interne".Parlamentul cere Comisiei sa prezinte o initiativa menita sa defineasca "aplicarea stricta" a dispozitiilor actuale de catre statele membre, insistand ca orice exceptii nou aparute, cum ar fi noi argumente pentru reintroducerea controalelor la frontiera, "nu ar intari sistemul Schengen". Potrivit deputatilor europeni, problemele recente legate de Schengen "pot fi explicate prin reticenta de a implementa politici comune europene in alte domenii", dintre care se evidentiaza un sistem comun european de azil si migratie, deputatii solicitand mai multe progrese in aceste domenii (termenul limita pentru infiintarea unui sistem comun european de azil a fost stabilit pentru 2012).

Mecanism de evaluare Schengen european

Sub prevederile sistemului actual, decizia de reintroducere a controalelor la frontiere este luata unilateral de catre statele membre. Deputatii europeni vor ca noul mecanism de evaluare Schengen sa faca parte dintr-un sistem european.

"Noul sistem de evaluare Schengen ar trebui sa fie mai 'comunitar', adica sa aiba la baza o abordare europeana si sa beneficieze de sprijinul institutiilor europene, spre deosebire de un sistem integral interguvernamental", a declarat Carlos Coelho, raportorul Parlamentului European in chestiunea mecanismului de evaluare.

Pentru mai multe informatii, consultati : http://www.europarl.europa.eu/ro

29 Iunie 2011 - A investi astazi pentru cresterea de maine

Uniunea Europeana are un buget mic, dar cu un impact important asupra cetatenilor Europei. Propunerea Comisiei privind bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 raspunde preocuparilor de astazi si necesitatilor de maine. Aceasta se concentreaza asupra finantarii prioritare la nivelul UE care furnizeaza o adevarata valoare adaugata. De exemplu, o facilitate intitulata „Conectarea Europei”, care finanteaza proiecte transfrontaliere in domeniul energiei, transporturilor si tehnologiei informatiei pentru consolidarea structurii de baza a pietei noastre interne; o crestere semnificativa a sumelor alocate cercetarii si inovarii pentru a investi in competitivitatea noastra si fonduri suplimentare pentru tineretul Europei – acestea sunt doar cateva din noile elemente ale propunerii Comisiei. In acelasi timp, acest buget inovator al UE isi mentine caracterul riguros: suma globala propusa pentru urmatorii sapte ani este 1,025 miliarde EUR in credite de angajament (1,05 % din VNB-ul UE) si 972,2 miliarde EUR (1 % din VNB-ul UE) in credite de plata.

Pentru crestere si locuri de munca

Un nou fond, facilitatea „Conectarea Europei”, vizeaza stimularea valorii paneuropene a proiectelor de infrastructura. Avand la dispozitie 40 de miliarde EUR, la care se adauga alte 10 miliarde EUR din Fondul de coeziune, acesta include o lista preliminara de proiecte din domeniul transporturilor, al energiei si al tehnologilor informatiei si comunicatiilor care sporesc interconectivitatea in Europa.

Pentru o agricultura mai ecologica, mai moderna

Beneficiind de 371,72 miliarde EUR, o politica agricola comuna moderna, care este o adevarata politica europeana comuna, isi mentine importanta strategica pentru economia noastra si mediul nostru, pentru producerea de alimente sigure si sanatoase si pentru dezvoltarea comunitatilor rurale. De asemenea, Comisia propune ca Fondul european de adaptare la globalizare sa fie accesibil agricultorilor. Totodata, se vor reduce diferentele intre statele membre in ceea ce priveste platile directe.

Informatii suplimentare:

Comunicarea este disponsibila pe site-ul internet privind cadrul financiar multianual
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm

21 Iunie 2011 -  Copiii si familiile vor beneficia de noile norme ale UE privind plata alocatiilor de intretinere

In conformitate cu noile norme ale UE care se vor aplica incepand cu aceasta saptamana, copiii din UE vor beneficia de plata mai rapida a alocatiilor de intretine in cazul in care familiile se despart. Intrucat se estimeaza ca in UE exista 16 milioane de cupluri internationale si 1 milion de divorturi anual, tot mai multe familii se confrunta cu problema obtinerii alocatiilor de intretinere atunci cand unul dintre parinti locuieste in strainatate si refuza sa acorde ajutor financiar. Noile norme instituie un sistem la nivelul UE pentru a facilita recuperarea alocatiilor de intretinere, astfel incat parintii absenti sa nu mai poata sa se sustraga obligatiilor ce le revin.

„Interesul copiilor trebuie sa prevaleze intotdeauna. Prin intermediul acestor norme se va asigura faptul ca acestia vor primi in continuare sprijin financiar in cazul in care un parinte traieste separat de copiii sai, intr-o alta tara a UE”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei si comisar UE pentru justitie.

In prezent, europenii se pot confrunta cu probleme atunci cand incearca sa recupereze sumele neplatite reprezentand sprijin financiar pentru copii si alte forme de intretinere de la o persoana aflata intr-o alta tara a UE, cum ar fi atunci cand un cuplu divorteaza si unul dintre parinti se muta in strainatate. Acest lucru poate implica costuri considerabile pentru parinti si copii, atat din punct de vedere financiar, cat si psihologic. In plus, de multe ori guvernele sunt nevoite sa plateasca in locul debitorilor care nu isi respecta obligatiile.

Noile norme vor permite recuperarea in mod eficient a creantelor legate de obligatiile de intretinere in situatii transfrontaliere. In cele mai multe cazuri, o decizie privind obligatiile de intretinere dintr-o tara a UE va fi executorie in alt stat membru fara nicio procedura speciala. Acest lucru va accelera procedura si va genera economii pentru parinti. De asemenea, regulamentul instituie norme privind cooperarea dintre autoritatile centrale pentru a oferi asistenta in ceea ce priveste cererile de intretinere.

Pentru informatii suplimentare:
Sala de presa a Directiei Generale Justitie:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

17 Iunie 2011 - Biroul European de Sprijin pentru Azil este acum pe deplin operational

La 19 iunie, Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, va participa la ceremonia de inaugurare a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) care va avea loc in Valetta, Malta. Noul birou, care si-a inceput o parte din activitati in noiembrie 2010, a devenit din aceasta duminica pe deplin operational. EASO a fost infiintat cu scopul de a consolida cooperarea practica in materie de azil si de a ajuta statele membre in vederea indeplinirii obligatiilor lor europene si internationale de a acorda protectie persoanelor nevoiase.

„Inaugurez cu mare bucurie Biroul European de Sprijin pentru Azil. Prin faptul ca se ocupa de aspecte cu un pronuntat caracter operational si practic din domeniul azilului si al migratiei, biroul de sprijin ofera un ajutor valoros statelor membre prin facilitarea cooperarii practice in toate aspectele legate de cererile de azil si de primirea solicitantilor de azil. Acesta va oferi sprijin statelor membre care se confrunta cu afluxuri neasteptate de solicitanti de azil, precum si celor care au pur si simplu nevoie ca sistemul lor de azil sa fie mai echitabil si mai eficient. Biroul reprezinta un instrument indispensabil in vederea crearii unui sistem european comun de azil mai cuprinzator, care sa ofere mai multa protectie.”, a declarat Cecilia Malmström.

Beneficiile aduse de un sprijin practic

EASO sprijina statele membre in eforturile lor de a pune in aplicare o politica mai coerenta si mai echitabila in materie de azil, ajutandu-le, de exemplu, sa identifice bune practici, organizand cursuri de formare la nivel european sau imbunatatind accesul la informatii fiabile privind tarile de origine. Acesta acorda, de asemenea, sprijin tehnic si operational statelor membre care se confrunta cu „presiuni deosebite” (adica statelor membre care primesc un numar important de cereri de azil intr-o anumita perioada). Un astfel de sprijin este canalizat prin desfasurarea unor echipe de experti in materie de azil care pot acorda asistenta in vederea limitarii acestor presiuni asupra sistemelor de azil ale tarii in cauza.

Au inceput deja activitatile, iar recrutarea personalului pentru biroul de sprijin se apropie de faza finala. Agentia a constituit deja un grup de aproximativ 350 de experti din toate statele membre ale UE, disponibili in situatii de urgenta. Aceste echipe ofera servicii de interpretariat, informatii privind tarile de origine si know-how privind gestionarea cazurilor de azil.

Pentru informatii suplimentare, consultati:
Pagina de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

6 Iunie 2011 -  Comisia lupta impotriva coruptiei: un angajament mai ferm, rezultate mai mari

Comisia a propus astazi un set de masuri pentru combaterea cu mai multa fermitate a prejudiciilor grave cauzate de coruptie in plan economic, social si politic in randul societatilor europene. Patru din cinci cetateni ai Uniunii Europene considera coruptia drept o problema majora in statul membru din care fac parte. Conform estimarilor, coruptia produce economiei UE un prejudiciu anual de 120 de miliarde EUR. Aceasta cifra reprezinta 1% din PIB-ul UE, ceea ce inseamna o suma doar cu putin mai mica decat bugetul anual al Uniunii Europene. In consecinta, este evident ca acest tip de criminalitate trebuie combatut printr-un angajament politic ferm. Comisia face astazi un prim pas prin crearea unui nou mecanism, Raportul anticoruptie al UE, pentru a monitoriza si a evalua eforturile statelor membre de combatere a coruptiei si, de asemenea, pentru a incuraja un angajament politic mai sustinut al statelor membre. Acest mecanism va ajuta statele membre sa imbunatateasca procesul de punere in aplicare a legislatiei, sa implementeze pe deplin angajamentele internationale pe care si le-au asumat si sa consolideze coerenta politicilor si actiunilor pe care le intreprind pentru combaterea coruptiei.

„Atentia acordata luptei impotriva coruptiei trebuie sa fie o prioritate. Desi exista cadre juridice complexe la nivel international si european, am constatat ca punerea in aplicare de catre statele membre este foarte inegala. In ceea ce ma priveste, am convingerea ca nu exista suficienta hotarare in randul politicienilor si decidentilor pentru combaterea acestei infractiuni. Combaterea cu succes a coruptiei este o continua lupta, iar masurile pe care le propunem astazi reprezinta doar o parte dintr-un raspuns mai amplu la provocarile cu care se confrunta societatile noastre in ceea ce priveste coruptia”, a declarat doamna Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

Pachetul anticoruptie adoptat astazi cuprinde:

•    o Comunicare privind combaterea coruptiei in UE, in care sunt prezentate obiectivele Raportului anticoruptie al UE si aspectele practice privind functionarea acestuia; in comunicare se explica, de asemenea, modul in care UE ar trebui sa se concentreze mai mult pe problema coruptiei in toate politicile sale interne si externe relevante;
•    o Decizie a Comisiei de instituire a mecanismului UE de raportare in materie de anticoruptie;
•    un Raport privind punerea in aplicare a Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului privind combaterea coruptiei in sectorul privat;
•    un Raport privind modalitatile de participare a UE la Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).

Pentru informatii suplimentare:

Pagina principala de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Bruxelles, 25 mai 2011 - “Ms or Mr SME”: intreprinderile mici primesc un aparator in fiecare stat membru UE

Proaspat numitii Dna sau Dl IMM vor apara interesele intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri). In primul rand, acestia vor verifica aplicarea corecta a legislatiei UE privind IMM-urile si se vor asigura ca politicile la nivel national, regional si local sunt favorabile intreprinderilor. Astazi, vicepresedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, a inaugurat o noua retea de ambasadori pentru IMM-uri in statele membre la conferinta SBA „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfasurata la Budapesta. In timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate in diferite departamente ale administratiei, pornind de la impozite la situatia financiara si de la reglementare la educatie, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui sa ajute micile intreprinderi sa se concentreze asupra principalei lor misiuni, de a prospera si de a crea locuri de munca.

Vicepresedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru industrie si antreprenoriat, a declarat: „Noii ambasadori pentru IMM-uri se vor asigura ca administratiile «gandesc mai intai la scara mica» si tin cont de interesele IMM-urilor in fiecare noua lege si reglementare. Contez pe noii nostri Dna si Dl IMM pentru crearea unui ecosistem bun pentru toate micile intreprinderi, care le permite sa isi elibereze importantul avant si potential pentru crearea de locuri de munca si crestere economica. Atunci cand vrem sa facem treaba serioasa in Europa, gandim mai intai la scara mica, dar obiectivele noastre sunt marete.”

Small Business Act (SBA) este politica elaborata de Comisia Europeana pentru IMM-uri, care are drept obiectiv sa faca Europa mai favorabila intreprinderilor si sa incurajeze oamenii sa isi deschida propriile intreprinderi. Pe viitor, noii Dl sau Dna IMM se vor intalni cu organizatii reprezentative pentru IMM-uri la nivelul UE in cadrul Grupului consultativ SBA. Acest proces face parte din noua guvernanta la care s-a facut apel intr-o reexaminare recenta a Small Business Act. Acest nou sistem va asigura o monitorizare mai indeaproape si o actiune coordonata in sprijinul IMM-urilor.

Pentru informatii suplimentare:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Lista ambasadorilor nationali pentru IMM:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm

18 Mai 2011 - UE va acorda micro-imprumuturi fermierilor si micilor intreprinzatori din Romania

Multi mici-intreprinzatori si producatori agricoli, in special din zonele rurale si orasele mici ale Romaniei, au dificultati in obtinerea de credite din partea institutiilor bancare traditionale. Pentru a facilita acest lucru, ca parte a Instrumentului European de Microfinantare Progress, un acord de imprumut in valoare de 8 milioane de euro a fost semnat cu institutia romana de microfinantare Patria Credit. El va permite acordarea de micro-imprumuturi cu o valoare maxima de 25.000 de euro unui numar de peste 2.000 de micro-intreprinderi din Romania. Este cel de-al cincilea acord si cel mai mare de pana acum din cadrul Instrumentului European de Microfinantare Progress (Microfinantarea Progress).

Microfinantarea Progress dispune de un buget de 200 milioane de euro din partea Comisiei Europene si a Bancii Europene de Investitii. Are ca scop sprijinirea celor care au dificultati in obtinerea de credite, in special a micro-intreprinderilor sau persoanelor fizice autorizate. Printre exemplele de beneficiari putem aminti femeile sau tinerii intreprinzatori, antreprenorii ce apartin grupurilor minoritare, intreprinzatorii cu dizabilitati, dealerii individuali etc. Microfinantarea Progress nu ofera finantare in mod direct micro-intreprinderilor sau persoanelor fizice, ci prin intermediul institutiilor ce acorda astfel de micro-finantari, cum ar fi Patria Credit din Romania.

Informatii suplimentare:
Programele UE de microfinantare

Instrumentul European de Microfinantare Progress:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=836&furtherNews=yes&limit=no

12 Mai 2011 - Festivalul de Film de la Cannes sărbătorește 20 de ani de program MEDIA

Cea de-a 20-a aniversare a programului MEDIA pentru cinema al Comisiei Europene va fi, la 16 mai, subiectul discuțiilor din cadrul evenimentului anual „Rendez-vous european” de la Festivalul de film de la Cannes. Comisarul european pentru cultură, Androulla Vassiliou și Gilles Jacob, președintele festivalului, vor prezida evenimentul la care vor participa 20 de regizori de film europeni, printre care Costa Gavras, Théo Angelopoulos, Radu Mihăileanu și Jaco Van Dormael.

Ei vor discuta realizările fondului MEDIA și viitorul creației de film în Europa. În acest an, MEDIA susține 20 de filme prezentate la festival, inclusiv 8 aflate în competiția pentru cel mai important premiu al festivalului, Palme d'Or. Printre filme, realizate de regizori noi, dar și de unii celebri, se numără „La Piel Que Habito” (Pedro Almodóvar), „Melancholia” (Lars von Trier) și „Le Havre” (Aki Kaurismäki). Programul MEDIA a investit, din 1991, peste 1,5 miliarde EUR în industria europeană de cinema.

„Sunt încântată că filmele europene sunt din nou prezente în forță la Cannes: este cea mai bună recompensă posibilă pentru cei 20 de ani de susținere de către noi a industriei filmului”, a declarat doamna comisar Vassiliou. „Banii pe care i-am investit au avut un efect major asupra industriei și au contribuit la asigurarea diversității culturale și a unei oferte mai variate pentru public. În plus, ei au stimulat dezvoltarea creației europene de film. Fără acest sprijin, unele filme excepționale nu ar fi ajuns niciodată pe ecran.”

În timpul festivalului, doamna comisar va reafirma, de asemenea, angajamentul Comisiei Europene de a menține programul MEDIA în cadrul bugetului viitor al UE. „S-au exprimat îngrijorări în acest sens în ultimele luni și doresc să risipesc aceste temeri o dată pentru totdeauna. Programul MEDIA nu dispare. Suntem deciși să continuăm pe baza succeselor sale și să facem programul și mai eficace în crearea de locuri de muncă și în răspunsul la noi provocări precum digitizarea.”

Pentru informații suplimentare:
Programul MEDIA: http://ec.europa.eu/media
Festivalul Internațional de Film de la Cannes: http://www.festival-cannes.fr

4 Mai 2011 - Comisia propune o mai buna gestionare a migratiei catre UE

Astazi, Comisia a prezentat initiative menite sa asigure o abordare mai structurata, mai cuprinzatoare si mai rapida de catre UE a provocarilor si a oportunitatilor legate de migratie, in special in contextul evolutiei situatiei actuale din regiunea mediteraneana. Initiativele abordeaza diferite aspecte ale migratiei, inclusiv controlul intensificat la frontiera si guvernanta Schengen, finalizarea sistemului european comun de azil, o mai buna gestionare a migratiei legale, schimbul de bune practici in vederea asigurarii unei integrari reusite a migrantilor, precum si o abordare strategica a relatiilor cu tarile terte in materie de migratie. Aceste initiative se adauga masurilor urgente pe termen scurt care au fost deja adoptate de Comisie pentru a face fata situatiei privind migratia in regiunea mediteraneana si presiunii migratiei asupra statelor membre aflate in prima linie.

„Este evident ca UE are nevoie de o politica comuna puternica in materie de azil si migratie. Acest lucru a devenit din ce in ce mai evident in ultimele luni, in contextul evenimentelor istorice care au loc in Africa de Nord. UE trebuie sa se ridice la inaltimea vocatiei sale de a oferi un refugiu celor care au nevoie de protectie si, in acelasi timp, sa isi demonstreze solidaritatea atat cu tarile din Africa de Nord care adapostesc in prezent marea majoritate a migrantilor din Libia, precum si cu statele membre UE care se confrunta cu cel mai mare aflux de migranti care sosesc pe mare, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne.

Desi raspunsul UE la situatia de urgenta a fost unul cuprinzator, criza actuala a scos in evidenta faptul ca exista si alte modalitati prin care UE sa poata face fata unor astfel de situatii si gestionarii fenomenului migratiei in general. Prin urmare, Comisia propune o serie de initiative care abordeaza urmatoarele aspecte:

•    finalizarea sistemului european comun de azil pana in 2012, in conformitate cu valorile fundamentale si cu obligatiile internationale ale Uniunii;
•    intensificarea controalelor la frontiera si guvernanta Schengen in vederea solutionarii problemei imigratiei ilegale, pentru a se asigura ca fiecare stat membru controleaza in mod eficace propria sa parte din frontierele externe ale UE in conformitate cu litera si spiritul dreptului UE, si pentru a consolida increderea in eficacitatea sistemului UE de gestionare a migratiei;
•    un control mai bun al migratiei legale catre UE pentru facilitarea imigrariii persoanelor cu competentele necesare pentru a ajuta UE sa acopere deficitul preconizat de forta de munca si de competente si sa contribuie la echilibrarea declinului demografic preconizat in ceea ce priveste populatia sa activa;
•    schimbul de cele mai bune practici in cadrul abordarilor statelor membre de integrare a imigrantilor legali in UE, intr-un mod care sa asigure maximizarea beneficiilor economice ale imigratiei, astfel incat sa asigure armonia sociala in Uniune;
•    o abordare strategica a relatiilor cu tarile terte privind aspectele legate de migratie, menita sa faciliteze circulatia persoanelor prin sporirea posibilitatilor de migratie legala, combinate cu masuri de prevenire a migratiei ilegale.

Pentru mai multe informatii consultati pagina principala de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

26 Aprilie 2011 -  Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale

Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale este celebrata din anul 2001. Acest eveniment a fost instituit de Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale. Ziua de 26 aprilie a fost aleasa in legatura cu un alt eveniment din acest aspect social: in anul 1970, la aceasta data,a intrat in vigoare Conventia internationala asupra Proprietatii Intelectuale.

Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale din acest an celebreaza rolul pe care il au designul,desenele si modelele pe piata si in societate si capacitatea lor de a da forma inovatiei viitorului.
Cunoscute sub numele de "arta industriala", desenele si modelele industriale ne ofera mijloacele de a face diferenta intre articole produse pe scara larga, ele fac ca un produs sa fie mai atractiv decat altul sau ca un brand sa fie mai de succes decat altul. In spatele fiecarui nou desen sau model sta dorinta de a porni pe un nou drum, de a oferi consumatorului o experienta noua, imbunatatita. Un design bun va face produsele mai prietenoase, mai usor de folosit si mai sigure.

In prezent, in conditiile unei preocupari crescande pentru un mod de viata ecologic, conceptul de "designing out waste", ce sustine rolul creatorului in reducerea volumului de deseuri si in reciclarea lor, reprezinta o aspiratie impartasita de tot mai multi creatori. O formula de proiectare sustenabila ar putea contribui la reducerea costurilor de productie si a impactului asupra mediului. Proiectele viitorului vor fi ecologice iar sistemul de proprietate intelectuala ii va ajuta pe creatori sa il realizeze, asigurand protectia desenelor si modelelor originale in dauna copiilor neautorizate si a imitatiilor. Pe pietele internationale, companiile au nevoie sa obtina pentru desenele si modelele lor o protectie rapida si necostisitoare in mai multe tari. Sistemul Haga de inregistrare internationala a desenelor si modelelor industriale - care simplifica acest proces - a cunoscut anul trecut o crestere de 30% la nivelul cererilor internationale.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale 2011, OMPI reuneste guverne, organizatii, scoli si intreprinderi din intreaga lume pentru a-i sarbatori pe designeri, pe creatorii de desene si modele, care sunt cei care ne creioneaza viitorul.

Sursa :OSIM

20 Aprilie 2011 - Proiectul de buget 2012 al UE: destinat unui numar de 500 de milioane de europeni intr-o perioada de austeritate

„Un document care stabileste un echilibru sensibil, combinand masuri de austeritate cu masuri de stimulare a cresterii pentru 500 de milioane de europeni”. Iata cum defineste dl Janusz Lewandowski, comisarul pentru buget si programare financiara, proiectul de buget 2012, adoptat de Comisie la 20 aprilie 2011. Proiectul de buget 2012 prevede plati in valoare de 132,7 miliarde EUR, cu 4,9 % mai mult decat in 2011, si angajamente in valoare de 147,4 miliarde EUR (+3,7 %). Principalul obiectiv al proiectului de buget 2012 este sa sprijine pe deplin economia europeana si cetatenii UE.

Pentru austeritate

Proiectul de buget 2012 se doreste a fi in acord cu actualul climat de austeritate existent la nivel national. Comisia a facut eforturi deosebite si a optat pentru o inghetare a propriilor cheltuieli administrative pentru 2012, adica o crestere cu 0,0 % fata de bugetul 2011. Acest lucru a fost posibil prin reducerea semnificativa a cheltuielilor cu cladiri, tehnologia informatiei si comunicatiilor, studii, publicatii, delegatii, conferinte si intalniri. In plus, pentru al treilea an consecutiv, Comisia nu solicita noi posturi.

Pentru o crestere economica durabila

Pentru a beneficia de crestere economica si coeziune intr-o Uniune cu 27 de state membre sunt necesare investitii si eforturi concertate. Proiectul de buget prevede, pentru 2012, plata a aproximativ 57,7 miliarde EUR pentru cresterea durabila, pentru a ajuta statele membre sa mareasca nivelul investitiilor in acest domeniu; prioritatile Strategiei Europa 2020 beneficiaza de aproximativ 62,6 miliarde EUR, cu 5,1 % mai mult decat anul trecut.

Pentru 500 de milioane de europeni

Numai 6 % din bugetul UE se aloca pentru functionarea institutiilor UE, 94 % din bugetul anual intorcandu-se la regiunile, orasele, intreprinderile, oamenii de stiinta si cetatenii europeni, jumatate din aceste fonduri fiind destinate cresterii si ocuparii fortei de munca.

Pentru mai multe informatii privind proiectul de buget 2012: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

13 Aprilie 2011 - 12 santiere pentru piata unica a anului 2012: impreuna pentru o noua crestere

Piata unica este in continuare nucleul si principalul motor economic al Uniunii Europene. De asemenea, ramane cel mai bun atu al nostru in fata actualei crize economice. Potentialul sau de crestere nu este inca pe deplin utilizat, in ciuda progreselor inregistrate de la infiintarea sa, in 1992. Piata unica trebuie deci sa treaca la o noua etapa de crestere, mai ecologica si mai favorabila incluziunii. Actul privind piata unica, adoptat astazi de Comisia europeana, vizeaza deschiderea unui numar de douasprezece santiere pentru relansarea pietei unice in 2012. Scopul lor este sa faciliteze existenta tuturor actorilor de pe piata unica: intreprinderile, cetatenii, consumatorii si lucratorii.

Jose Manuel Barroso, presedintele Comisiei Europene, a declarat: „Piata unica a reprezentat intotdeauna motorul dezvoltarii economice si al prosperitatii noastre. Mai mult ca niciodata, piata unica ramane cel mai bun atu al nostru in fata crizei. Cele 12 santiere pe care le deschidem astazi ne vor permite sa ii redam un impuls hotarator in serviciul intreprinderilor, al lucratorilor si al consumatorilor. Obiectivul nostru: o piata unica mai puternica in 2012!”.

Comisarul european pentru piata interna si servicii, Michel Barnier, a adaugat: „Propunerea de astazi ofera un raspuns coerent la problemele inca nerezolvate ale pietei interne, pentru un model de crestere durabila si favorabila incluziunii. Comisia invita toti actorii implicati, in primul rand statele membre si Parlamentul European, sa isi insuseasca acest plan de actiune si sa adopte cele douasprezece actiuni cheie pana in 2012, acordand astfel mai multe sanse de reusita initiativelor actorilor de pe piata unica si permitandu le acestora sa profite din plin de oportunitatile pe care piata unica le ofera”.

Care sunt cele 12 parghii?

Pe baza contributiilor acumulate in cursul celor patru luni de dezbateri publice (peste 850), precum si a avizelor si concluziilor formulate de institutiile europene, Comisia a identificat douasprezece parghii pentru a stimula cresterea si a spori increderea cetatenilor. Fiecare parghie este insotita de o initiativa emblematica, asupra careia Comisia se angajeaza sa faca propuneri in lunile ce urmeaza, obiectivul fiind obtinerea unui acord final al Parlamentului European si al Consiliului inainte de sfarsitul anului 2012.

•    Accesul la finantare pentru IMM uri
•    Mobilitatea lucratorilor in cadrul pietei unice
•    Drepturile de proprietate intelectuala
•    Consumatorii, actori ai pietei unice
•    Serviciile: dezvoltarea standardizarii
•    Retele europene mai solide
•    Piata unica digitala
•    Antreprenoriatul social
•     Domeniul fiscal
•    Mai multa coeziune sociala la nivelul pietei unice
•    Cadrul de reglementare a intreprinderilor
•    Achizitiile publice

Pentru informatii suplimentare:
Actul privind piata unica (Single Market Act):
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm

5 Aprilie - Cadrul de guvernanta corporativa pentru societatile europene: este nevoie de imbunatatiri?

Una dintre realitatile pe care criza financiara le-a scos la iveala este ca guvernanta corporativa, bazata pana acum indeosebi pe autoreglementare, nu a fost atat de eficienta pe cat se putea. Un management mai bun al societatilor este important nu numai pentru a reduce probabilitatea aparitiei unei noi crize in viitor, ci si pentru a fi mai competitive.

Comisia Europeana a lansat astazi o consultare publica pe tema modalitatilor de imbunatatire a guvernantei corporative a societatilor europene. Definitia traditionala a guvernantei corporative este aceea de sistem de management si control al societatilor comerciale. Consultarea acopera subiecte cum sunt: solutii pentru a imbunatati functionarea consiliului de administratie si a spori diversitatea membrilor acestuia, monitorizarea si aplicarea codurilor nationale de guvernanta corporativa existente si modalitati de crestere a implicarii actionarilor. Termenul pentru transmiterea contributiilor la aceasta consultare este 22 iulie 2011.

Michel Barnier, Comisarul pentru piata interna si servicii, a declarat: „In conjunctura economica actuala, este nevoie mai mult ca oricand sa ne asiguram ca societatile sunt bine guvernate si ca sunt, asadar, fiabile si sustenabile. Aplicarea in exces a unei viziuni pe termen scurt a avut consecinte dezastruoase. De aceea am lansat astazi o dezbatere pe tema eficientei cadrului existent de guvernanta corporativa. Inainte de toate, avem nevoie de consilii de administratie care sa fie mai eficiente si de actionari care sa isi asume pe deplin responsabilitatile”.

Cartea verde are asadar scopul de a lansa o dezbatere generala asupra unor teme cum sunt:

•    Consiliul de administratie: intrebarile formulate se refera la functionarea eficienta a consiliilor si la masurile care pot fi luate pentru ca acestea sa aiba o componenta mixta, de exemplu incurajarea diversitatii de gen, a diversitatii competentelor si a nationalitatilor. Functionarea consiliilor, mai exact in termeni de disponibilitate si de timp consacrat de administratori, se numara si ea printre temele examinate, la fel ca problema administrarii riscurilor si cea a remunerarii administratorilor.
•    solutii pentru a spori implicarea actionarilor in probleme legate de guvernanta corporativa si a-i incuraja pe acestia sa fie interesati de obtinerea unor rezultate de durata si a unei performante pe termen mai lung, dar si solutii pentru a spori protectia actionarilor minoritari. Cartea verde adreseaza totodata intrebarea daca este necesara identificarea actionarilor, prin crearea unui mecanism care sa le permita emitentilor sa isi cunoasca actionarii, si daca este nevoie de imbunatatirea cadrului de cooperare a actionarilor.
•    modalitati de imbunatatire a monitorizarii si aplicarii codurilor nationale de guvernanta corporativa existente pentru a oferi informatii utile investitorilor si publicului. Societatile care nu respecta recomandarile nationale in materie de guvernanta corporativa trebuie sa explice motivele acestei decizii. In realitate, acest lucru se intampla foarte rar. Cartea verde pune intrebarea daca sunt necesare reguli mai detaliate cu privire la aceste explicatii si daca organismele nationale de monitorizare ar trebui sa aiba un rol mai important in legatura cu declaratiile privind guvernanta corporativa.

Cartea verde este disponibila la adresa:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporate-governance-framework_en.htm

1 Aprilie 2011- Comitetul Regiunilor prezinta propuneri pentru viitoarea politica de coeziune

Comitetul Regiunilor si-a formulat astazi propunerile referitoare la reforma ajutorului regional al UE si a Fondului social european. Reuniti la Bruxelles, liderii regionali si primarii din Europa au salutat progresele infaptuite in reducerea decalajelor economice dintre regiuni, insa au subliniat ca exista in continuare diferente semnificative intre acestea. Ei au insistat asupra ideii ca viitoarea politica de coeziune a UE trebuie sa dispuna de resursele necesare pentru indeplinirea obiectivelor sale si au tras un semnal de alarma cu privire la pericolul conditionarii fondurilor disponibile de un set restrans de prioritati impuse.

Ajutorul regional al UE se ridica la 50 de miliarde de euro pe an si finanteaza mii de proiecte ce aduc beneficii directe cetatenilor, de la cai ferate de mare viteza si centrale de energie solara pana la programe de formare. Programarea si normele de finantare privind ajutorul regional vor expira in 2013 si trebuie renegociate de legiuitorii UE. Comisia Europeana si-a prezentat primele idei de reforma in cel de-al cincilea raport privind coeziunea, publicat in toamna anului trecut, si urmeaza sa propuna proiecte legislative pana in vara. Pentru a contribui la aceasta dezbatere cu experienta autoritatilor locale si regionale din Europa, Comitetul Regiunilor (CoR) si-a adoptat astazi avizul oficial cu privire la raportul privind coeziunea.

Membrii CoR sustin ca politica de coeziune ar trebui sa vizeze toate regiunile europene, concentrandu-se asupra celor mai putin dezvoltate. Pentru a permite o mai buna directionare a sprijinului, ei propun crearea unei categorii „intermediare” de finantare, in care sa fie incluse regiunile al caror produs intern brut (PIB) se situeaza intre 75% si 90% din media UE, indiferent de statutul lor actual de finantare. In plus, Comitetul isi reitereaza solicitarea de a se lua in considerare si alte criterii in afara de PIB, cum ar fi indicatorii de dezvoltare teritoriala, sociala si de mediu, in special in cadrul implementarii si evaluarii programelor.

In raportul sau privind coeziunea, Comisia a propus si inghetarea ajutorului regional in cazul statelor membre care incalca normele UE privind deficitul bugetar. Membrii CoR se opun ferm unei asemenea „conditionalitati externe” a fondurilor structurale. O astfel de masura ar penaliza in primul rand autoritatile locale si regionale, pentru esecuri imputabile guvernelor nationale.

In afara de aceasta, Comitetul solicita majorarea bugetului si sporirea asistentei tehnice destinate cooperarii teritoriale dintre autoritatile locale si regionale. Dat fiind ca gestionarea proiectelor finantate din fonduri UE a devenit foarte complexa, CoR insista asupra unor masuri suplimentare de simplificare.

Membrii Comitetului au subliniat, de asemenea, valoarea adaugata a Fondului social european, care dispune de 10 miliarde de euro anual. Caracterul sau multianual ofera stabilitatea care este atat de necesara comunitatilor locale si promotorilor de proiecte, deopotriva. In acelasi timp, normele sale de finantare sunt mai flexibile decat cele ale multor programe nationale, facilitand astfel demararea proiectelor sociale sau de formare. In opinia CoR, pe viitor, FSE trebuie sa se concentreze in mai mare masura asupra prioritatilor orizontale, cum ar fi incluziunea sociala, combaterea discriminarii pe motive de varsta sau sex si protejarea grupurilor defavorizate, cum ar fi persoanele cu handicap, imigrantii si comunitatea roma.

Informatii suplimentare:
www.cor.europa.eu

23 Martie 2011 - UE va consolida drepturile cetățenilor la protecție și asistență consulară in țările terțe

in situații de urgență sau de criză, precum cele din Japonia, Libia sau Egipt, cetățenii UE aflați in străinătate au dreptul de a solicita asistență de la orice consulat sau ambasadă UE, in cazul in care statul membru din care provin nu este reprezentat in țara respectivă. De asemenea, statele membre ale UE au obligația de a ajuta la evacuarea cetățenilor, in aceleași condiții ca cele destinate propriilor cetățeni.

Tratatele UE și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează acest drept, care este un element esențial al cetățeniei UE. Protecția se referă și la situații curente, cum ar cazul unui pașaport furat, al unui accident grav sau al unei probleme de sănătate. Cu toate acestea, mulți dintre europeni nu cunosc existența acestui drept. Avand in vedere că din ce in ce mai mulți cetățeni trăiesc, călătoresc și muncesc in străinătate (europenii efectuează in fiecare an peste 90 de milioane de călătorii in afara UE, iar peste 30 de milioane de europeni locuiesc in țări terțe), este mai important decat oricand ca acest drept să fie cunoscut.

in Comunicarea de astăzi privind politica in materie de protecție consulară in țările terțe, Comisia Europeană instituie acțiuni concrete privind modul in care cetățenii UE pot fi sensibilizați cu privire la drepturile de care dispun. Anul viitor, Comisia va propune măsuri de coordonare pentru a facilita protecția consulară cotidiană a cetățenilor. in plus, Comisia lansează in prezent un site internet specializat in domeniul protecției consulare. Acest site furnizează adresele misiunilor consulare sau diplomatice in țările din afara UE și oferă acces la serviciile de consultanță in materie de călătorie oferite de toate statele membre.

„Europenii fac eforturi să sprijine persoanele din Japonia și Libia, care se confruntă cu situații naționale de urgență”, a afirmat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „in contextul acestor provocări, putem vedea in acțiune solidaritatea europeană. Statele membre se sprijină reciproc pentru a-și evacua cetățenii. Avand in vedere că din ce in ce mai mulți cetățeni ai UE muncesc și călătoresc in străinătate, este esențial ca toți cetățenii să știe unde și cum pot obține ajutor in cazul unei situații de criză, indiferent de locul in care se află in lume și indiferent de cetățenia lor”.

De asemenea, Comisia va prezenta propuneri legislative in următoarele 12 luni cu scopul de:

•    a spori gradul de securitate juridică in ceea ce privește domeniul de aplicare, condițiile și procedurile legate de protecția consulară și de a optimiza utilizarea resurselor, inclusiv in situații de criză;
•    a institui măsurile de coordonare și cooperare necesare pentru a facilita protecția consulară cotidiană pentru cetățenii UE nereprezentați și de a aborda problema compensațiilor financiare in materie de protecție consulară in situații de criză.

Informații suplimentare
Site-ul Comisiei Europene privind protecția consulară:
http://ec.europa.eu/consularprotection

16 Martie 2011 - Baza fiscala a societatilor europene: facilitarea activitatii economice si reducerea costurilor aferente

Comisia Europeana a propus astazi un sistem comun de calculare a bazei fiscale a societatilor care isi desfasoara activitatea in UE. Scopul acestei propuneri este de a reduce semnificativ povara administrativa, costurile de conformare si incertitudinile juridice cu care se confrunta in prezent societatile din UE care, pentru stabilirea profiturilor lor impozabile, trebuie sa se conformeze dispozitiilor a pana la 27 de sisteme nationale diferite.

 Obiectivul bazei fiscale consolidate comune a societatilor (CCCTB) propusa de Comisie este ca societatile sa beneficieze de un sistem de „ghisee unice” pentru transmiterea declaratiilor fiscale si sa-si consolideze toate profiturile si pierderile inregistrate in intreaga UE. Statele membre isi vor pastra integral dreptul suveran de a-si stabili propria rata a impozitului pe profit. Comisia estimeaza ca CCCTB va permite societatilor din intreaga UE sa economiseasca anual 0,7 miliarde EUR prin reducerea costurilor de conformare si 1,3 miliarde EUR prin consolidare. in plus, societatile care doresc sa se extinda transfrontalier vor putea economisi pana la 1 miliard EUR. De asemenea, CCCTB va face piata UE mult mai atractiva pentru investitorii straini.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare si uniune vamala, audit si antifrauda, a declarat: „Datorita CCCTB, activitatea economica din UE va deveni mai simpla, mai ieftina si mai convenabila si va permite IMM-urilor care doresc acest lucru sa se extinda si pe pietele altor tari. Propunerea de astazi este buna atat pentru societati, cat si pentru competitivitatea globala a UE.”

in ceea ce priveste impozitul pe profit, piata unica se confrunta inca cu obstacole serioase care impiedica activitatea societatilor. Societatile transfrontaliere trebuie sa respecte pana la 27 de seturi diferite de reguli pentru calcularea bazei lor fiscale si trebuie sa lucreze cu pana la 27 de administratii fiscale. in plus, se confrunta cu un sistem extrem de complex de stabilire a modului de impozitare a tranzactiilor intra-grup (preturile de transfer) si nu-si pot compensa pierderile suferite intr-un stat membru prin profiturile realizate intr-un alt stat membru. Prin urmare, societatile mai mari se confrunta cu costuri si complicatii enorme, in timp ce societatile mai mici sunt adesea total incapabile sa se extinda in interiorul UE.

CCCTB vizeaza eliminarea acestor probleme, oferind societatilor un set unic de reguli de calculare a bazei fiscale si posibilitatea de a transmite o declaratie fiscala consolidata unica unei singure administratii pentru intreaga activitate desfasurata pe teritoriul UE. Pe baza acestei declaratii fiscale unice, baza fiscala a societatii ar urma sa fie mai apoi repartizata intre statele membre in care aceasta isi desfasoara activitatea, potrivit unei formule specifice. Aceasta formula va lua in considerare trei factori: activele, forta de munca si vanzarile. Dupa repartizarea bazei fiscale, statele membre vor fi autorizate sa-si impoziteze cota-parte din aceasta in functie de propria lor rata a impozitului pe profit in cadrul CCCTB, statele membre vor continua sa-si stabileasca rata impozitului pe profit la nivelul pe care il considera adecvat, aceasta fiind prerogativa lor nationala.

CCCTB ar urma sa fie optional pentru societati. Aceasta inseamna ca societatile care considera ca ar putea avea de castigat de pe urma unui sistem armonizat la nivelul UE ar putea opta pentru integrarea in CCCTB, in timp ce alte societati si-ar putea continua activitatea in cadrul sistemelor lor nationale.

CCCTB este considerata o initiativa importanta a Comisiei Barroso II in contextul Strategiei Europa 2020. Acest proiect a fost mentionat si intr-o serie de documente strategice importante care vizeaza eliminarea obstacolelor din calea pietei unice si stimularea cresterii si a crearii de locuri de munca in UE [Actul privind piata unica, Analiza anuala a cresterii si „Pact for the Euro” (Pactul privind moneda Euro)].

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

8 Martie 2011 - Schimbarile climatice: Comisia stabileste o foaie de parcurs pentru construirea, pana in 2050, a unei Europe competitive cu emisii reduse de carbon

Comisia Europeana a adoptat astazi o foaie de parcurs pentru transformarea Uniunii Europene intr-o economie competitiva cu emisii reduse de carbon pana in 2050. Foaia de parcurs descrie calea rentabila pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 80-95% fata de nivelurile din 1990 a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2050. Pe baza analizei de rentabilitate realizate, foaia de parcurs da o orientare politicilor sectoriale, strategiilor nationale si regionale vizand atingerea unor emisii reduse de carbon si investitiilor pe termen lung. UE trebuie sa inceapa sa lucreze acum la strategii pe termen lung, iar foaia de parcurs ofera indicatii cu privire la modul cel mai rentabil in care se poate realiza acest lucru. De asemenea, Comisia Europeana a luat aceasta initiativa si pentru ca situarea in avangarda tranzitiei globale catre o economie cu emisii reduse de carbon si o utilizare eficienta a resurselor va avea multiple beneficii pentru UE.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Economia cu emisii reduse de carbon poate fi construita prin dezvoltarea in continuare a unor tehnologii dovedite care exista deja. Toate sectoarele economice trebuie sa contribuie la aceasta tranzitie, inclusiv agricultura, constructiile si transporturile. Prin descrierea caii rentabile de trecere a Europei la un viitor cu emisii reduse de carbon, foaia noastra de parcurs ofera un cadru clar si previzibil pentru ca intreprinderile si guvernele sa isi poata pregati strategiile pentru obtinerea unor emisii reduse de carbon, precum si investitiile pe termen lung.”

Punerea accentului pe masurile interne
Consiliul European a aprobat obiectivul de reducere a emisiilor UE de gaze cu efect de sera cu 80-95% pana in 2050 fata de nivelurile din 1990, drept contributie pe termen lung a Europei la prevenirea consecintelor negative ale schimbarilor climatice. Foaia de parcurs stabileste o cale rentabila pentru atingerea acestui obiectiv, recomandand ca Europa sa-l realizeze in mare parte prin masuri interne, deoarece pana la mijlocul acestui secol creditele internationale de compensare a emisiilor vor deveni mai putin disponibile decat in prezent. Prin urmare, pana in 2050 UE ar trebui sa isi reduca emisiile cu 80% fata de nivelurile din 1990, doar prin masuri interne. Utilizarea de credite ar creste reducerea globala a emisiilor dincolo de 80%.

Economiile de combustibil
Construirea unei economii a UE cu emisii reduse de carbon va necesita, in urmatorii 40 de ani, investitii anuale suplimentare echivalente cu 1,5% din PIB-ul UE – sau 270 miliarde EUR – pe langa investitia actuala totala de 19% din PIB. Aceasta crestere ar aduce pur si simplu Europa la nivelurile de investitii anterioare crizei economice. Mare parte din aceste investitii suplimentare, sau totalitatea lor, vor fi recuperate prin scaderea „facturilor” pentru importul de petrol si gaz. Aceste economii sunt estimate la 175-320 miliarde EUR pe an.

Obiectivul 2020
Analiza arata de asemenea ca cea mai rentabila cale de atingere a obiectivului pentru 2050 necesita o reducere cu 25% a emisiilor in 2020, care urmeaza sa fie realizata doar prin masuri interne, mai degraba decat o reducere de 20%, cum prevede obiectivul actual. Foaia de parcurs arata ca aceasta reducere interna de 25%1 poate fi atinsa in 2020 daca UE isi indeplineste obiectivul de imbunatatire cu 20% a eficientei energetice - reafirmat de sefii de stat si de guvern in cadrul summitului pe teme energetice din 4 februarie - si daca implementeaza integral pachetul de masuri pentru 2020 in domeniul schimbarilor climatice si al energiei, adoptat in 2009.

Etapele urmatoare
Foaia de parcurs se prezinta sub forma unei comunicari adresate Consiliului, Parlamentului European si institutiilor UE. Comisia le invita pe acestea, pe statele membre si pe partile interesate sa tina seama de foaia de parcurs atunci cand elaboreaza urmatoarele politici ale UE si nationale vizand obtinerea unei economii cu emisii reduse de carbon pana in 2050. Ca etapa urmatoare, Comisia percepe necesitatea intocmirii unor foi de parcurs sectoriale specifice, in cooperare cu sectoarele in cauza.

Pentru informatii suplimentare:
Foaia de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de carbon:
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm

4 Martie 2011 - Prima Zi Europeana a Egalitatii Salariale scoate in evidenta diferentele de salarizare in UE

in Uniunea Europeana, femeile castiga, in medie, de-a lungul vietii, cu 17,5% mai putin decat barbatii. Acest procentaj uimitor va fi evidentiat maine, cu ocazia primei Zile Europene a Egalitatii Salariale care se sarbatoreste in intreaga UE. Aceasta zi – 5 martie – marcheaza numarul de zile suplimentare din anul 2011 pe care femeile trebuie sa le munceasca pentru ca suma de bani castigata de acestea sa fie echivalenta cu cea obtinuta de barbati in 2010. Comisia Europeana se angajeaza sa reduca diferentele de salarizare intre barbati si femei si a publicat, in septembrie 2010, o strategie globala privind egalitatea intre sexe (a se vedea IP/10/1149 si MEMO/10/430). Ziua Europeana a Egalitatii Salariale din acest an, care vizeaza sensibilizarea cetatenilor fata de aceste diferente de salarizare, prefateaza Ziua Internationala a Femeii, care are loc pe 8 martie.

„97 de milioane de femei din Europa lucreaza de la 1 ianuarie, insa incep sa fie remunerate efectiv abia saptamana aceasta”, a declarat dna Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar european pentru justitie. „Ziua Europeana a Egalitatii Salariale readuce in prim-plan amploarea eforturilor pe care trebuie sa le depunem pentru a elimina diferentele de salarizare intre barbati si femei. Alaturi de statele membre si de partenerii sociali, vom incerca sa reducem considerabil diferentele de salarizare intre barbati si femei in UE, astfel incat in viitor sa nu mai avem nevoie de o zi a egalitatii salariale care sa marcheze disparitatile in materie de salarii intre barbati si femei.

„Remunerare egala pentru munca egala” reprezinta unul din principiile fondatoare ale UE. Acest concept a figurat deja in Tratatul de la Roma din 1957. Cu toate acestea, progresele realizate in materie de reducere a diferentelor de salarizare intre barbati si femei au fost lente. Potrivit celor mai recente statistici realizate pentru anul 2008, procentajul variaza de la 5% in Italia pana la 30% in Estonia. Acest lucru reflecta inegalitatile complexe care persista pe piata fortei de munca.

Pentru a face fata acestor diferente de salarizare, Comisia:

•    va sprijini initiativele in favoarea remunerarii egale la locul de munca, precum marcile, „cartele” si premiile pentru egalitate, de exemplu cele identificate intr-un studiu recent al UE privind anumite initiative fara caracter legislativ pentru societati, in vederea promovarii egalitatii de sanse intre femei si barbati la locul de munca (EU study of non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at the workplace);
•    va favoriza elaborarea unor instrumente pentru angajatori care sa corecteze disparitatile salariale nejustificate; cum ar fi Logib, un instrument utilizat in Germania si Luxemburg, care permite societatilor sa identifice diferentele de salarizare intre barbati si femei in cadrul organizatiilor lor;
•    va examina posibilitatile de imbunatatire a transparentei remunerarii, precum si impactul asupra egalitatii de remunerare al acordurilor de lucru atipice, cum ar fi munca cu fractiune de norma si contractele pe durata determinata;
•    va incerca sa incurajeze femeile si barbatii sa imbratiseze profesii netraditionale; va facilita, atat pentru femei, cat si pentru barbati, concilierea vietii profesionale cu viata privata;

Informatii suplimentare:
Egalitatea de sanse intre femei si barbati in UE:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

23 Februarie 2011 - „Small Business Act” pentru Europa intareste micile intreprinderi si este motorul cresterii economice

Strategia Europa 2020 si economia europeana se bazeaza in mare masura pe valorificarea potentialului de care dispun intreprinderile mici si mijlocii (IMM). in UE, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigura locuri de munca pentru 67 % din forta de munca din sectorul privat. Small Business Act (SBA) este cadrul de politici al UE destinat sa intareasca IMM-urile pentru ca acestea sa creasca si sa creeze locuri de munca. intre 2008 si 2010, Comisia si statele membre UE au implementat actiuni stabilite in SBA pentru usurarea sarcinii administrative, facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si sprijinirea accesului lor la noi piete. Chiar daca cele mai multe dintre initiativele prevazute de SBA au fost declansate, o reexaminare a stadiului actual al implementarii arata ca mai sunt multe de facut pentru ajutorarea IMM-urilor.

Vicepresedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie si antreprenoriat, a declarat: „IMM-urile reprezinta peste 99 % din totalul intreprinderilor si angajeaza peste 90 de milioane de persoane in Europa. Ele reprezinta motorul economiei noastre si trebuie sa ramana puternice, competitive si inovatoare. Statele membre trebuie sa actioneze rapid pentru asigurarea implementarii depline a Small Business Act.”

Un nou impuls pentru SBA

Comisia este decisa sa continue sa acorde prioritate IMM-urilor. Pentru a reflecta cele mai recente evolutii economice, pentru a alinia SBA la prioritatile strategiei Europa 2020 si pentru a imbunatati continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri, reexaminarea propune noi actiuni in mai multe domenii prioritare:

•    imbunatatirea accesului la finantare pentru investitii si dezvoltare;
•    Reglementare inteligenta pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra asupra activitatilor de baza;
•    Utilizarea deplina a pietei unice;
•    Sprijinirea IMM-urilor pentru a face fata problemelor globalizarii si schimbarii climatice.

De asemenea, reexaminarea propune o guvernanta consolidata pentru implementarea SBA, cu organizatiile oamenilor de afaceri in prima linie.

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

15 Februarie 2011 - Comisia Europeana prezinta agenda UE privind drepturile copilului

Cum poate Uniunea Europeana (UE) contribui la protectia drepturilor copiilor in sala de judecata? Cum ne putem asigura ca hotararile pronuntate in cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate in cel mai scurt timp posibil? Și cum putem preveni hartuirea copiilor pe internet? Comisia Europeana prezinta astazi o agenda a UE in vederea consolidarii drepturilor copilului, prin intermediul aplicarii principiilor consacrate in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de masuri concrete prin care UE poate conferi valoare adaugata politicilor in materie de bunastare si siguranta a copiilor, printre care promovarea justitiei in interesul copilului, o mai buna informare a copiilor cu privire la drepturile acestora, precum si sporirea gradului de securitate pe internet in ceea ce priveste copiii.

„Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar european pentru justitie. „Este necesar ca UE, impreuna cu cele 27 de state membre, sa se asigure ca aceste drepturi sunt protejate si ca interesul superior al copiilor reprezinta principiul fundamental al actiunilor noastre. Se impune, in special, ca justitia in interesul copiilor sa garanteze ca drepturile copilului sunt luate in considerare de fiecare data cand copiii sunt implicati in procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca suspecti sau atunci cand parintii acestora divorteaza si nu se pun de acord asupra custodiei.”

Agenda UE de astazi prezinta 11 actiuni pe care Comisia le va pune in aplicare in urmatorii ani. Initiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al institutiilor UE si al statelor membre fata de promovarea, protejarea si respectarea drepturilor copilului in cadrul tuturor politicilor relevante ale UE si materializarea acestui angajament in rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse in aplicare si monitorizate tinand seama de principiul interesului superior al copiilor.

Comisia va proteja in mod activ copiii si le va oferi mijloacele de a utiliza in siguranta tehnologiile online, prin combaterea hartuirii pe internet, a manipularii psihologice, a expunerii la materiale daunatoare si la alte experiente dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea copiilor si promovarea cetateniei active in randul acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informatii usor de accesat cu privire la drepturile copilului si la politicile UE.

Actiunile Comisiei in ceea ce priveste drepturile copilului se inscriu in eforturile acesteia de punere in aplicare a Cartei drepturilor fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru institutiile UE atunci cand propun legislatie, precum si pentru statele membre atunci cand pun in aplicare dreptul UE. in octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea in aplicare eficace a dispozitiilor cartei (IP/10/1348). Luna viitoare, aceasta va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele inregistrate in aplicarea drepturilor copilului.

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm

10 Februarie 2011 - Comisia autorizeaza o schema romaneasca de credite subventionate destinate fermierilor

Comisia Europeana a autorizat recent o schema de ajutor romaneasca avand un buget de 120 milioane RON (aproximativ 30 milioane EUR), al carei obiectiv este sprijinirea fermierilor care, din cauza crizei economice, intampina dificultati in accesarea creditelor. Ajutoarele in cadrul acestei scheme sunt limitate in timp si sunt acordate sub forma de credite subventionate. Schema constituie o aplicare a Cadrului temporar pentru accesul intreprinderilor la finantare in perioada de criza, adoptat de Comisie in decembrie 2010.

Schema se adreseaza fermierilor din sectorul productiei agricole primare, cu conditia ca acestia sa nu se afle in dificultate. Schema este limitata in timp, ajutoarele fiind acordate numai pentru contracte de credit semnate pana la 31 decembrie 2011, si acopera dobanzile platite pana la 31 decembrie 2013.
Schema lansata de Romania respecta toate conditiile prevazute de Cadrul temporar de criza adoptat in decembrie 2010. Autoritatile romane au demonstrat indeosebi ca schema este necesara, proportionala si oportuna pentru a remedia o perturbare grava a economiei. in plus, metoda de calcul a elementului de ajutor este compatibila cu dispozitiile Cadrului temporar. Comisia considera, asadar, ca schema poate fi aprobata in temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Textul integral al deciziei Comisiei urmeaza sa fie publicat in Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul Directiei Generale Concurenta, cu numarul de referinta SA 31 478 (N 372/2010).

3 Februarie 2011 - Comisarul european Hahn anunta coordonatorii domeniilor prioritare ale Strategiei UE pentru regiunea Dunarii

Pentru a dezvolta imensul potential economic al Dunarii, Comisia Europeana a propus, la sfarsitul anului 2010, o strategie globala pentru regiunea Dunarii, care acopera opt state membre ale UE si alte sase tari europene. Strategia se va axa pe domenii concrete de actiune prioritara, precum imbunatatirea navigabilitatii, calitatea apei, cooperarea in domeniul securitatii si potentialul turismului.

Pentru a aplica strategia pe teren, comisarul pentru politica regionala, Johannes Hahn, a anuntat astazi la Budapesta, impreuna cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, tarile si regiunile care vor coordona domeniile prioritare de actiune. Acestea vor dirija punerea in aplicare a strategiei stabilind de comun acord un program de lucru si identificand sursele de finantare, in colaborare cu celelalte tari implicate si cu ceilalti parteneri, precum organizatiile neguvernamentale.

S-au identificat unsprezece domenii prioritare. Se preconizeaza o cooperare stransa intre tari si optimizarea utilizarii intregii finantari UE disponibile, fara a se rezerva fonduri suplimentare, a se stabili noi reguli sau a se crea noi institutii.

Strategia contine un plan de actiune detaliat bazat pe patru piloni:
•    Interconectarea regiunii Dunarii (de exemplu, imbunatatirea mobilitatii, incurajarea energiei durabile si promovarea culturii si a turismului)
•    Protejarea mediului in regiunea Dunarii (de exemplu, refacerea calitatii apei, gestionarea riscurilor de mediu si conservarea biodiversitatii)
•    Cresterea prosperitatii regiunii Dunarii (de exemplu, dezvoltarea capacitatii de cercetare, a educatiei si a tehnologiilor informatiei, sprijinirea competitivitatii intreprinderilor si investitii in competentele populatiei)
•    Consolidarea regiunii Dunarii (de exemplu, ameliorarea capacitatii institutionale si imbunatatirea cooperarii in vederea combaterii crimei organizate)

De asemenea, strategia propune si o serie de obiective delimitate in timp carora sa li se acorde atentie, printre care:
•    dezvoltarea unor terminale multimodale eficiente in porturile de pe Dunare, pentru a conecta caile navigabile interioare cu cele de transport rutier si feroviar, pana in 2020;
•    punerea in aplicare a planurilor de gestionare a riscurilor de inundatii pe intregul curs al Dunarii – care vor trebui definitivate in 2015, in temeiul directivei UE privind inundatiile – si reducerea semnificativa a riscului de inundatii pana in 2021;
•    reducerea nutrientilor pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagra la nivelurile din 1960, pana in 2020;
•    garantarea accesului la internet in banda larga de mare viteza pentru toti cetatenii UE din regiune pana in 2013;
•    investirea a 3% din PIB in cercetare si dezvoltare pana in 2020.

Pentru informatii suplimentare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

24 Ianuarie 2011 - Finantarile UE destinate cercetarii si inovarii – schimbari urgente vizand reducerea birocratiei cu care se confrunta cercetatorii si IMM-urile

Prin masurile adoptate astazi, Comisia Europeana isi propune ca participarea la cel de-Al saptelea program-cadru al UE sa devina mai atractiva si mai accesibila pentru cercetatorii de varf si companiile cele mai inovatoare, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Conform planului de simplificare prezentat de Comisie in aprilie 2010, aceste masuri vor intra imediat in vigoare.

Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul pentru cercetare, inovare si stiinta, a declarat: „Masurile adoptate astazi pentru simplificarea formalitatilor birocratice vor permite miilor de persoane exceptionale care beneficiaza de finantarile noastre sa economiseasca timp si efort si sa-si concentreze eforturile asupra activitatii lor principale - si anume stimularea cresterii si a crearii de locuri de munca si imbunatatirea calitatii vietii in Europa, prin activitati de cercetare si inovare de nivel mondial. Dorim sa atragem participanti chiar mai numerosi si mai calificati, cum ar fi intreprinderile mici, dinamice, care se confrunta cu obstacole birocratice excesive. Acesta este doar inceputul: Comisia a propus deja modificari importante ale normelor financiare generale care reglementeaza toate programele finantate de UE; in cazul in care aceste modificari vor fi aprobate de Parlament si Consiliu, vom propune masuri de simplificare mai radicale pentru programul care va succede actualului PC7”.

Trei masuri concrete

Comisia a adoptat trei masuri concrete, cu efect imediat asupra gestionarii granturilor UE destinate cercetarii, in cadrul programului actual de cercetare al UE (PC7). Fiecare dintre acesti pasi raspunde preocuparilor exprimate in mod repetat de participantii actuali si potentiali la PC7:

•    o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste modul in care sunt calculate cheltuielile cu personalul, astfel incat beneficiarii de granturi UE pentru cercetare sa poata aplica metodele lor obisnuite de contabilitate atunci cand solicita rambursarea cheltuielilor medii cu personalul. Ei nu vor mai fi nevoiti sa creeze intregi sisteme paralele de contabilitate doar pentru acest scop;
•    proprietarii de IMM-uri, ale caror salarii nu sunt inregistrate oficial in conturile lor, pot beneficia acum de rambursari prin intermediul unor plati forfetare, pentru contributia lor la activitatea desfasurata in cadrul proiectelor de cercetare.
•    un nou grup director format din inalti functionari provenind din toate departamentele Comisiei si din agentiile implicate va elimina neconcordantele in materie de aplicare a normelor privind finantarea cercetarii.

Link catre textul integral al comunicarii privind simplificarea, din aprilie 2010 :

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

17 Ianuarie 2011 - 2011, un an al consumatorului

Comisia parlamentara pentru piata interna si protectia consumatorilor se asigura ca toti consumatorii europeni beneficiaza din plin de piata interna europeana. Anul 2011 incepe cu Directiva pentru protectia consumatorilor, care este deja pe ordinea de zi in ianuarie. Vor urma consolidarea comertului electronic, modernizarea regulilor privind pachetele de vacanta si ameliorarea materialelor de constructii.

O directiva generala
Propunerea de directiva pentru protectia consumatorilor are un scop principal: de a asigura armonizarea maxima, dar nu totala, a regulilor privind protectia consumatorilor in UE. Va inlocui patru directive existente, acoperind un spectru larg de drepturi ale consumatorilor, ca de exemplu dreptul comparatorului de a se razgandi si returna un produs cumparat pe internet sau la telefon.
Eurodeputatii vor mai examina si modul in care legislatia actuala functioneaza in statele membre: directiva serviciilor, care intampina dificultati in unele tari si recunoasterea calificarilor profesionale.

Presedintele comisiei, Malcolm Harbour (Conservatorii si Reformistii Europeni, Regatul Unit), spera ca noul an va aduce „un program puternic pentru Actul privind piata unica“, care sa ii ajute pe consumatori sa aiba o incredere mai mare si sa fie mai protejati, in special online. Protectia consumatorilor si functionarea pietei interne raman cele mai importante elemente ale politicii UE, iar rolul Parlamentului European in acest domeniu este vital.

Mai multe informatii:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=RO&body=IMCO

12 Ianuarie 2011 - Guvernanta economica a UE: Comisia stabileste prioritatile anuale pentru cresterea economica a UE

Europa dispune de un plan cuprinzator pentru a face fata crizei si pentru a accelera cresterea economica a Europei. Acum, Europa trebuie sa isi concentreze eforturile pentru a actiona in mod coordonat, tinand seama de prioritati. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezinta astazi.

Analiza anuala a cresterii, care indica o directie clara pe care ar trebui sa o urmeze Europa anul viitor, cuprinde zece actiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomica si consolidarea fiscala, reformele structurale si masurile de stimulare a cresterii. Analiza anuala a cresterii marcheaza inceputul „semestrului european”, care schimba modul in care guvernele isi concep politicile economice si fiscale. Dupa ce vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune aceste recomandari atat in cadrul politicilor lor, cat si in cadrul bugetelor nationale. Prin urmare, pentru prima data, statele membre si Comisia vor aborda impreuna, intr-un mod cuprinzator, aspecte precum stabilitatea macroeconomica, reformele structurale si masurile de stimulare a cresterii.

Presedintele Barroso a declarat: „Odata cu analiza anuala a cresterii incepe o noua etapa a integrarii europene. Ne propunem sa cream noi perspective si sa imbunatatim semnificativ modul in care ne gestionam si ne coordonam economiile interdependente din cadrul Uniunii Europene.”

Comisia propune zece actiuni grupate in trei domenii principale (a se vedea MEMO/11/11):
•    conditii prealabile fundamentale pentru crestere
1.    punerea in aplicare a unei consolidari fiscale riguroase
2.    corectarea dezechilibrelor macroeconomice
3.    asigurarea stabilitatii sectorului financiar
•    mobilizarea pietelor fortei de munca, crearea unor oportunitati de angajare
1.    actiuni menite sa sporeasca atractivitatea muncii
2.    reformarea sistemelor de pensii
3.    reintegrarea somerilor pe piata muncii
4.    concilierea securitatii si a flexibilitatii
•    accelerarea cresterii
1.    exploatarea potentialului pietei unice
2.    atragerea capitalului privat pentru finantarea cresterii economice

Pentru informatii suplimentare vizitati site-ul web al presedintelui Barroso:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

7 Ianuarie 2011 - UE ratifica prevederile Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

in urma acestei ratificari oficiale, Uniunea Europeana devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Conventia este menita sa asigure ca persoanele cu handicap isi pot exercita drepturile in conditii de egalitate cu toti ceilalti cetateni. Acesta este primul tratat general privind drepturile omului ratificat de UE in ansamblul sau.

Tratatul a fost semnat, de asemenea, de toate cele 27 de state membre ale UE si ratificat de 16 dintre acestea . UE devine astfel cea de a 97-a parte la acest tratat, care stabileste norme minime pentru protectia si salvgardarea unei game complete de drepturi civile, politice, sociale si economice pentru persoanele cu handicap. Acesta reflecta angajamentul mai larg al UE de a crea o Europa fara obstacole pentru cele 80 de milioane de persoane cu handicap estimate in UE pana in 2020, astfel cum este precizat in Strategia Comisiei Europene pentru persoanele cu handicap .
Pentru UE, aceasta inseamna sa asigure ca toata legislatia, politicile si programele la nivelul UE sunt conforme cu prevederile Conventiei privind drepturile persoanelor cu handicap, in limita competentelor UE. Tarile care au ratificat conventia, precum statele membre ale UE, ar trebui sa ia masuri in urmatoarele domenii: accesul la educatie, ocuparea fortei de munca, transport, infrastructuri si cladiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, imbunatatirea participarii politice si asigurarea capacitatii juridice depline a tuturor persoanelor cu handicap.

Partile care au ratificat conventia vor fi nevoite sa informeze periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap cu privire la masurile luate in vederea punerii in aplicare a conventiei. Comitetul, alcatuit din experti independenti, va sublinia toate deficientele in punerea in aplicare a conventiei si va formula recomandari.

Pentru informatii suplimentare consultati:
http://www.un.org/disabilities/

 

Titlul programului: Selectia structurilor gazda pentru centrele de informare ale retelei EUROPE DIRECT pentru perioada 2013-2017                                          
Finantator: Directia Generala Comunicare prin Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
Uniunea Europeana

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorului site-ului web.