Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Identitate Vizuala

Accesul la informare al potentialilor beneficiari ai fondurilor europene este primordial pentru eficacitatea operatiunilor co-finantate. De altfel, in art. 69 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 si in Cap. II al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, sunt evidentiate clar elementele care trebuie sa asigure transparenta asistentei fondurilor nerambursabile.

Manualul concentreaza elementele care vor promova imaginea unitara a finantarilor prin POS CCE, identitatea vizuala a Uniunii Europene, a Guvernului Romaniei si a Instrumentelor Structurale in Romania, inclusiv exemple grafice, reguli de utilizare a acestor elemente si situatiile in care sunt permise exceptii de la aceste reguli.

Anexa II la Contractul de finantare stipuleaza clar obligatiile pe care le au beneficiarii de-a asigura o vizibilitate si o promovare adecvata a obiectivelor si rezultatelor proiectului implementat cu fonduri nerambursabile din POS CCE 2007-2013, conform instructiunilor din Manualul de Identitate Vizuala.

Beneficiarii sunt obligati:

  • sa anunte prin comunicate de presa (anunturi de presa) inceperea si incheierea activitatilor din proiect. La final de proiect, beneficiarul va publica un material despre proiect si rezultatele acestuia, in ziarul local cu cel mai mare tiraj (conform BRAT- Biroul Roman de Audit al Tirajelor);
  • sa asigure o informare transparenta si corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”;
  • sa utilizeze pentru toate produsele de comunicare (daca acestea sunt prevazute si bugetate in cererea de finantare, indiferent de tipul de cheltuiala, eligibila sau neeligibila): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romaniei, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, mentiunea Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, sloganul „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”, precum si titlul proiectului cu mentiunea „Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala”. Prin produse de comunicare se intelege: publicatii (comunicate / anunturi de presa, fluturasi, pliante, brosuri, afise, newsletters, etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expozitionale, autocolante/placute, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.

Pentru toate produsele de comunicare realizate in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, beneficiarii vor utiliza indicatiile tehnice mentionate in Manualul de identitate vizuala ( disponibil aici ).

Avizarea materialelor  de informare si publicitate ale beneficiarilor Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, 2007-2013 se realizeaza de catre un expert desemnat din cadrul ADR Nord-Est - Biroul Regional de Informare, respectand urmatoarea metodologie:

  • cererile de avizare se primesc pe adresa de e-mail: publicitateposcce@adrnordest.ro la Biroul Regional de Informare, avand la subiect: Ref. Cerere de avizare materiale informare si publicitate - Proiect cod SMIS nr…, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea materialelor;
  • avizul pentru materialele de informare editate de beneficiar/solicitarea de clarificari, sunt transmise prin e-mail, de pe aceeasi adresa: publicitateposcce@adrnordest.ro, avand anexat in carbon copy adresa Sefului OI POS CCE;
  • raspunsul privind avizarea sau respingerea materialelor de informare si publicitate este dat beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

MANUAL IDENTITATE VIZUALA POS CCE

Model pentru produse de informare si publicitate 31 martie 2011