Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Esti aici: POS CCE » Axa 1 » DMI 1.1

Domeniul major de interventie 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu

Dezvoltarea IMM prin achizitia de noi echipamente si tehnologii, prin diversificarea gamei de produse si cresterea calitatii acestora stimuleaza competitivitatea companiei, creste nivelul protectiei consumatorului si a mediului, accelerand procesul de convergenta si intensificarea schimburilor comerciale pe pietele interna si externa.

In sectorul IMM regasim aproximativ 54% din totalul fortei de munca din Romania. Cu toate acestea, productivitatea este scazuta, din cauza echipamentelor de productie depasite, a lipsei investitiilor in tehnologii moderne.

In acest context, Domeniul Major de Interventie 1.1 (DMI 1.1) are ca obiectiv principal, consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv, in special al IMM, prin:

 • achizitia de echipamente si tehnologii noi, licente si know-how;
 • inovarea proceselor de productie si a produselor;
 • accesul pe noi piete;
 • stimularea competitivitatii internationale;
 • certificarea sistemelor de management (de calitate, mediu, etc.).

> Operatiunea 1.1.1. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii
> Operatiunea 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
> Operatiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare


Operatiunea 1.1.1. Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii

Operatiunea urmareste sprijinirea IMM si a intreprinderilor mari, in vederea cresterii cifrei de afaceri, a productivitatii si a accesului pe piata externa.

Organismul Intermediar pentru POS CCE din cadrul ADR Nord-Est administreaza doar schemele de finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii.

 • A1 – Sprijin financiar nerambursabil intre 1.065.000 – 6.375.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii;
 • A2 -  Sprijin financiar nerambursabil in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii.

Pentru proiectele de investitii cu finantare nerambursabila de pana la 1.065.000 lei, s-a aplicat procedura apelului de proiecte cu termen limita care s-a lansat in noiembrie 2011.

Perioada de inscriere online si depunere a proiectelor a fost 13.02.2011 – 10.07.2012.

Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 611,6 milioane de lei.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este de maximum 1.065.000 lei.   
 
Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile pentru proiecte de investitii este:
-    70% pentru intreprinderile mici;
-    60% pentru intreprinderile mijlocii.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile pentru consultanta si instruire specializata acordata IMM prin schema minimis, este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului. (detalii in Ghidul solicitantului).

Tipuri de activitati eligibile:

 • Modernizarea intreprinderii (modernizare instalatii, echipament si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea unor tehnologii noi de productie);
 • Extinderea unui amplasament pentru cresterea capacitatii de productie;
 • Crearea unui nou amplasament de productie pentru extinderea capacitatii de productie, inclusiv transferul unei instalatii de productie existente;
 • Achizitionarea de bunuri intangibile (software, brevete, licente, solutii tehnice nebrevetate);
 • Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata legate strict de activitatile de investitii de mai sus.

Categorii de beneficiari eligibili:

Pot beneficia de finantare nerambursabila intreprinderile mici, mijlocii si societatile cooperative care indeplinesc urmatoarele conditii:
1. sunt intreprinderi mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2011.
Sau
2. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2011.
3. sunt infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator (codul/codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principale cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator in conditiile descrise la cap. II.2.1.,si II.2.2 din Ghidul Solicitantului DMI 1.1.

Microintreprinderile, ONG-urile, intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si intreprinderile familiale nu sunt eligibile pentru aceasta operatiune.

Durata implementarii proiectelor nu poate depasi 24 de luni de la intrarea in vigoare a contractului de finantare pentru proiectele care implica lucrari de constructii si/ sau modernizari si 12 luni de la intrarea in vigoare a contractului de finantare pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii si/sau modernizari.

Documente Operatiunea 1.1.1
 
Ordin cheltuieli eligibile
Instructiuni AM POS CCE
Comunicari AM POS CCE

Ghidul solicitantului:

Apel 2014: Noi fonduri europene pentru IMM-uri, prin POS CCE

Apel 2008: Apel 2008 _ 920;  Apel 2008 _ 920_5560

Apel 2009: Ghid_Investitii_Mari_aprobat_mai_2009; Ghid_Investitii_Mici_aprobat_mai_2009

Apel 2010: Ghidul_Solicitantului_Investitii_Mici_August_2010_090810

Apel 2011: Ghid_Investitii_Mari_pentru_IMMuri_apel2011_24052011

Apel 2012: Ghid_Investitii_Mici_pt_IMM-uri_nov_2011


Operatiunea 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Aceasta operatiune are ca scop cresterea vizibilitatii produselor romanesti pe piata externa, prin implementarea standardelor internationale de calitate. 

Operatiunea "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale” este implementata in cadrul schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii IMM prin accesul pe noi piete si internationalizare", aprobata prin Ordinul nr. 1862/2008 al Ministrului Economiei.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 85,5 milioane de lei.

Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil este de maximum 840.000 lei ( max. 200.000 Euro). Totodata, nu poate fi mai mare de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale inregistrata de intreprinderea solicitanta, in ultimul exercitiu financiar incheiat, cu exceptia proiectelor care vizeaza infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari, cf activitatilor eligibile de la Cap. II.2.1, pct.a) din Ghidul Solicitantului, pentru care limita este de 30%; in conditiile respectarii prevederilor de la Capitolul III.3 – Cheltuieli eligibile, privind limitarea nivelului finantarii pentru anumite categorii de cheltuieli.
             
Din totalul cheltuielilor eligibile, intensitatea maxima a finantarii nerambursabile este:
-    70% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici;
-    60% pentru intreprinderi mijlocii.

NU se acorda finantari pentru reacreditari si recertificari.

Perioada pentru inscrierea online si depunerea proiectelor a fost 13.02.2011 – 13.04.2012.

Tipul de cerere de propuneri de proiecte pentru aceasta operatiune este cerere deschisa de proiecte cu depunere continua.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici;
 • Intreprinderi mijlocii;
 • Societati cooperative.

Pentru aceasta operatiune, intreprinderile mari, organizatiile neguvernamentale, intreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate si intreprinderile familiale nu sunt eligibile.

Activitatile eligibile pentru aceasta operatiune includ:

 • Etichetarea ecologica a produselor si serviciilor;
 • Crearea, acreditarea si modernizarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
 • Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii (ex. ISO 9001), management integrat, alte scheme de certificare;
 • Implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului (ISO 14001), certificarea voluntara de mediu (EMAS)

Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de maximum 2 ani de la data semnarii contractului de finantare.

Documente Operatiunea 1.1.2

Ordin cheltuieli eligibile
Instructiuni AM POS CCE
Comunicari AM POS CCE

Ghidul solicitantului

Apel 2008: Ghid_Standardizare

Apel 2009: Ghid_Standardizare_final_13_07_09

Apel 2011: GhidStandardizare_2011


 Operatiunea 1.1.3. Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare;

Cresterea potentialului competitiv al IMM se poate realiza inclusiv prin implicarea si participarea la actiuni de promovare a solicitantului si activitatii sale in tara si strainatate.

Operatiunea "Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare", se implementeaza prin schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii IMM prin accesul pe noi piete si internationalizare", aprobata prin Ordinul Ministrului Economiei nr.1862/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Alocarea financiara este de 85,5 milioane lei.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de maximum 840.000 lei, dar nu mai mult de 20 % din valoarea cifrei de afaceri anuale, inregistrata de catre intreprinderea solicitanta in ultimul exercitiu financiar incheiat si cu respectarea prevederilor de la Capitolul III.3 – Cheltuieli eligibile, privind
limitarea nivelului finantarii pentru anumite categorii de cheltuieli din Ghidul Solicitantului DMI 1.1.3.
      
Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul cheltuielilor eligibile este de:
- 70 % pentru microintreprinderi si intreprinderile mici;
- 60 % pentru intreprinderile mijlocii.

 Beneficiari eligibili:

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderile mici;
 • Intreprinderile mijlocii;
 • Societatile cooperative;
 • Grupuri de firme sau consortia.

Pentru aceasta operatiune, intreprinderile mari nu sunt eligibile.

Activitati eligibile:

 • Participarea la targuri internationale, expozitii in tara si strainatate, cu stand propriu;
 • Servicii de marketing, promovare pe noi piete interne, externe;
 • Participarea la misiuni economice in strainatate;
 • Elaborarea si productia de materiale tiparite, de promovare a agentului economic, in vederea participarii la actiuni/evenimente;
 • Elaborarea de studii de piata si activitati de promovare;
 • Achizitia de servicii de consultanta specializata.

Apelul s-a lansat pe 26.08.2011 si a ramas deschis pana pe 26.11.2011.

Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de maximum 24 luni de la data semnarii contractului de finantare.

Documente Operatiunea 1.1.3

Ordin cheltuieli eligibile
Instructiuni AM POS CCE
Comunicari de la AM POS CCE

Ghidul solicitantului

Apel 2008: Ghid_Internationalizare_2008

Apel 2009: Ghid_Internationalizare_final_13_07_2009

Apel 2011: Ghid_Internationalizare_2011_31082011