Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Esti aici: POS CCE » Documente utile » Comunicare

Comunicare

Oportunitatile si beneficiile fondurilor alocate prin POS CCE nu pot fi diseminate coerent si eficient decat abordand o strategie care sa raspunda nevoilor de informare ale publicului larg.

PLANUL REGIONAL DE COMUNICARE pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Regiunea Nord – Est, este elaborat si implementat de catre Directia de Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor, Directie suport pentru Organismul Intermediar POS CCE, din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE IN COMUNICARE centralizeaza toate activitatile in comunicare estimate pentru promovarea POS CCE la nivelul Regiunii Nord-Est (organizare de evenimente, campanii media, realizare de tiparituri). Documentul este in concordanta cu masurile de informare si publicitate stabilite in Planul de Comunicare pentru POS CCE, elaborat de Autoritatea de Management – Ministerul Economiei si cu masurile prevazute in Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale, elaborate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale in Romania (ACIS).

DOCUMENTE:
Planul de comunicare al AM POS CCE
Plan Regional de Comunicare OI POS CCE Nord-Est
Plan anual de actiune in comunicare 2013-2015