Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Comitet de Monitorizare

Comitetul de Monitorizare este structura nationala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional si strategic in procesul de implementare a POS CCE.

Constituirea, componenta si atributiile CM POS CCE sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 1227, din 10 octombrie 2007.

Comitetul de Monitorizare a POS CCE are 29 de membri si 4 observatori si reuneste reprezentanti ai unor ministere, ONG-uri, asociatii profesionale si patronale active, institutii finantatoare internationale.

Potrivit reglementarilor Comisiei Europene (Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune), Comitetul de Monitorizare asigura eficacitatea si calitatea implementarii POS CCE.

Componenta CM POS CCE:

1. Ministerul Economiei

  • Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE)
  • Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
  • Autoritatea de Management pentru Programul operational „Asistenta tehnica"
  • Autoritatea de Certificare si Plata
  • Directia generala politica energetica, organism intermediar pentru POS CCE

2. Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - Directia pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru intreprinderi mici si mijlocii, organism intermediar pentru POS CCE
3. Ministerul Educatiei Nationale -Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, organism intermediar pentru POS CCE
4. Ministerul pentru Societatea Informationala, organism intermediar pentru promovarea societatii informationale, organism intermediar pentru POS CCE
5. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice -Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Mediu"
6. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"
7. Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Autoritatea de management pentru Programul operational „Dezvoltarea capacitatii administrative"
8. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de management pentru Programul operational regional
9. Ministerul Transporturilor - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Transport"
10. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurala
11. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - Directia de cooperare teritoriala internationala
12. Consiliul Concurentei
13. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati
14. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
15. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania
16. Consiliul National al Patronilor din Romania
17. Confederatia   Nationala   a   Sindicatelor   Libere   din Romania - Fratia
18. Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania
19. Institutul de Economie Mondiala
20. Asociatia Romana a Bancilor
21. Coalitia „ONG-uri pentru Fondurile Structurale"
22. Federatia Autoritatilor Locale din Romania
23. Societatea Academica din Romania
24. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu
25. Asociatia „ALMA-RO" (organizatie neguvernamentala in domeniul protectiei mediului)

Observatori:
1.  Comisia Europeana;
2.  Autoritatea de Audit;
3.  Banca Europeana de Investitii;
4.  Fondul European de Investitii

Atributiile CM POS CCE:

  • Analizeaza si aproba criteriile de selectie pentru operatiunile finantate prin POS CCE;
  • Evalueaza periodic progresele inregistrate in atingerea obiectivelor specifice POS CCE, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de Management;
  • Monitorizeaza rezultatele implementarii programului operational pe baza tintelor atinse, a indicatorilor realizati pentru fiecare axa prioritara;
  • Analizeaza si aproba rapoartele de implementare anuale si finale, inainte de a fi trimise Comisiei europene;
  • Propune Autoritatii de Management orice revizuire a programului operational, care sa faca posibila atingerea obiectivelor Fondurilor Structurale.

Comitetul de Monitorizare este prezidat de Autoritatea de Management care asigura si Secretariatul acestuia.