Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

Esti aici: POS CCE » Documente utile » Biblioteca

Biblioteca

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007 -2013
Planul National de Dezvoltare 2007-2013 este un document fundamental de planificare strategica si programare financiara multianuala, prin care Romania incearca sa reduca rapid decalajele de dezvoltare socio-economice fata de Uniunea Europeana.

CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 2007-2013
Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013 (CSNR 2007-2013) reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.

Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala stabileste cadrul institutional, obiectivele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.

Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (actualizata) privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Hotararea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006 cuprinde prevederi generale vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 contine prevederi generale vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Reglementari interne

  • Ordinul ministrului nr. 184/21.01.2008 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si inatngibile” – Domeniul Major de Interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM si 1.3.2.  „Sprijin pentru consultanta acordat IMM” – Domeniul Major de Interventie 1.3 – Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului in cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” a Programului Operational Sectorial pentru “Cresterea Competitivitatii Economice”;
  • ORDIN nr. 479/20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”, aferenta operatiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” din cadrul Programului Operational Sectorial. Schema de ajutor de stat a fost aprobata prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 479/20.02.2008 si modificat prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1943/19.06.2008 si  prin Ordinul ministrului Economiei nr. 1019/20.05.2009.
  • Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta;
  • HG 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta;
  • Ordonanta de Urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.