Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Programe Operationale

Programe Operationale aferente Obiectivului Convergenta

Planul National de Dezvoltare (PND) reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta si stimula dezvoltarea socio-economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

In acceptiunea politicii de coeziune, PND reprezinta un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare. Ratiunea elaborarii PND este aceea de a stabili directiile de alocare a fondurilor publice pentru investitii cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice si sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (fondurile structurale si de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.), in scopul diminuarii decalajelor de dezvoltare fata de Uniunea Europeana si a disparitatilor interne.

In luna decembrie 2005, PND 2007-2013 a fost aprobat de catre Guvernul Romaniei, document ce a fost transmis Comisiei Europene.

Pornind de la Planul National de Dezvoltare al Romaniei, Autoritatea de Management (AM) pentru Cadrului Strategic National de Referinta (CSNR), din cadrul Ministerului Finantelor Publice, a elaborat proiectul CSNR in perioada februarie-aprilie 2006.

Totodata, fiecare Autoritate de Management desemnata pentru Programul Operational aferent a elaborat proiectul de Program Operational, care reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana pentru implementarea prioritatilor regionale si sectoriale din PND, aprobate spre finantare prin CSNR.
Fiecare proiect de Program Operational a fost avizat de catre ministrul ce coordoneaza AM-ul respectiv si de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitatea de coordonator national.
 
POS Cresterea Competitivitatii Economice

POS Transport
POS Mediu
PO Regional
PO Asistenta Tehnica
PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative
POS Dezvoltarea Resurselor Umane

Programe Operationale aferente Obiectivului Cooperare teritoriala europeana

In cadrul Obiectivului de Cooperare Teritoriala Europeana, suma alocata de 404 milioane euro va finanta urmatoarele programe operationale:

 • Program Operational Romania - Ungaria
 • Program Operational Romania - Bulgaria.
 • Program Operational Romania – Serbia-Muntenegru
 • Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
 • Programul de Cooperare Transfrontalieraƒ Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
 • Program Operational de Cooperare Sud-Estul Europei
 • Programul operational de Cooperare Interregionala INTERREG IV C
 • Program Operational Bazinul Marii Negre
 • Programul Operational URBACT II
 • Programul Operational  INTERACT II 2007-2013
 • Programul Operational ESPON 2013

Pentru mai multe informatii despre aceste programe click aici.