Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Finantarea Politicii de Coeziune prin Fondurile Structurale si de Coeziune in perioada 2007–2013

Cel de-al Treilea Raport de Coeziune a concluzionat ca largirea Uniunii la 25 de state membre, si ulterior la 27, reprezinta o provocare fara precedent pentru coeziunea interna si competitivitatea Uniunii Europene. Largirea Uniunii a condus la cresterea decalajului de dezvoltare economica, antrenand o deplasare geografica a disparitatilor spre est si la o agravare a situatiei angajarilor, spre exemplu:

 • in UE 25, 123 milioane de oameni (reprezentand cca. 27% din totalul populatiei) traiesc in regiuni cu un PIB sub 75% din media UE, in comparatie cu 72 milioane de oameni, reprezentand 19% din total, in UE 15.
 • pentru a alinia nivelul mediu al locurilor de munca in cele 10 noi state membre cu cel din restul UE ar trebui create patru milioane de slujbe. In interiorul UE largite exista totodata decalaje importante in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, in functie de varsta si sex.

In acelasi timp, intreaga Uniune trebuie sa faca fata provocarilor ce apar in urma accelerarii restructurarilor economice ca rezultat al globalizarii, liberalizarii comertului, revolutiei tehnologice, dezvoltarii economiei si a societatii bazate pe cunoastere, a imbatranirii populatiei si a cresterii imigrarii.

Pentru a imbunatati performanta economica a UE, sefii de state si de guverne, reuniti la Lisabona in martie 2000, au definit o strategie pentru a face din Europa cea mai competitiva economie bazata pe cunoastere din lume, pana in 2010.

Politica de coeziune are o contributie importanta in realizarea acestui obiectiv. De fapt, cresterea economica si coeziunea se completeaza reciproc. Prin reducerea disparitatilor, Uniunea contribuie la stabilirea premizelor ca toate regiunile si toate grupurile sociale sa participe la dezvoltarea economica globala a Uniunii si sa beneficieze de aceasta. Din acest motiv, politica de coeziune in toate dimensiunile ei trebuie vazuta ca parte integranta a strategiei de la Lisabona si trebuie sa incorporeze obiectivele de la Lisabona si Gothenburg si sa devina mijlocul lor principal de realizare prin programele nationale si regionale de dezvoltare.

Comisia propune ca actiunile sprijinite prin politica de coeziune sa se concentreze pe investitii intr-un numar limitat de prioritati ale Comunitatii, in care se asteapta ca interventia Comunitatii sa aduca cu sine un efect de multiplicare si o valoare adaugata crescuta. In consecinta, pentru programele operationale, Comisia propune o lista cu un numar limitat de teme cheie dupa cum urmeaza:

 • inovatie si economia bazata pe cunoastere;
 • mediu si prevenirea riscurilor;
 • accesibilitate si servicii de interes economic general.

Obiectivele Politicii de Coeziune

Programele viitoare aferente perioadei de programre vor fi grupate in 3 obiective:

 • convergenta;
 • competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca;
 • cooperare teritoriala europeana.

Romania este eligibila in cadrul obiectivelor Convergenta si Cooperare teritoriala europeana.

Obiectivul Convergenta are in vedere statele membre si regiunile mai putin dezvoltate care, conform tratatului, sunt prioritatile principale ale politicii de coeziune a Comunitatii si vizeaza accelerarea convergentei celor mai putin dezvoltate state membre si regiuni prin imbunatatirea conditiilor de dezvoltare si ocupare a fortei de munca, bazata pe imbunatatirea calitatii investitiilor in capitalul fizic si uman, dezvoltarea inovatiei si a societatii informationale, adaptabilitatea la modificarile sociale si economice, protectia si imbunatatirea mediului, precum si eficienta administrativa.

Acest obiectiv priveste, in principal, acele regiuni al caror PIB pe cap de locuitor este mai mic decat 75% din media Comunitatii. In acest context, obiectivul cheie al politicii de coeziune este promovarea conditiilor care favorizeaza cresterea si o convergenta reala.

Programele vor fi sprijinite de resursele financiare ale Fondului European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

In cadrul obiectivului de convergenta, FEDR sustine dezvoltarea economica integrata si durabila la nivelul regional si local, prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice, in special in domeniile: cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, protectia mediului, prevenirea riscurilor, turismul, transport, energie, investitii in sanatate, sprijin pentru investitii pentru IMM-uri.

In cadrul obiectivului de convergenta, FSE sustine urmatoarele domenii de interventie: sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor; cresterea accesului pe piata fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive, prevenirea somajului, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii, reforma in domeniile ocuparii si incluziunii sociale, extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman, intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice si serviciilor publice la nivel national, regional si local, pentru a putea implementa reforme, in special in domeniul economic, social, al ocuparii fortei de munca, protectiei mediului si judiciar.

Obiectivul Convergenta este finantat si prin Fondul de Coeziune, destinat statelor membre cu un PNB sub 90% din media Comunitatii.

Urmand prioritatile stabilite din perspectiva financiara, Fondul de Coeziune isi va intari contributia pentru a realiza o dezvoltare durabila. De aceea, retelele de transport, in special cel trans-european, proiectele de interes european si infrastructura de mediu vor ramane prioritati centrale.

In scopul de a ajunge la un echilibru corespunzator pentru a reflecta nevoile speciale ale noilor state membre, se are in vedere si sprijinirea proiectelor, cum ar fi: programele de transport feroviar, maritim, pe cai navigabile interioare, si prin alte modalitati in afara TEN-T, cele de transport urban durabil si investitii importante de mediu in domenii cheie ale eficientei energiei sau a energiilor alternative.

Obiectivul Cooperare teritoriala europeana vizeaza cresterea cooperarii transfrontaliere prin initiative locale comune, la nivel transnational prin actiuni ce determina dezvoltarea teritoriala legata de prioritatile comunitare si prin schimb de experienta.

Pornind de la experienta actualei Initiative INTERREG, Comisia propune crearea unui nou obiectiv destinat continuarii integrarii armonioase si echilibrate a teritoriului Uniunii, prin sprijinirea cooperarii intre diferitele ei componente in probleme de importanta comunitara la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Actiunea va fi finantata de FEDR si va avea urmatoarele domenii de interventie:

 • dezvoltarea activitatilor economice si sociale transfrontaliere, prin strategii comune pentru dezvoltarea teritoriala durabila (ex: dezvoltarea IMM, turismului, culturii, infrastructurii pentru sanatate, protectia mediului),
 • stabilirea si dezvoltarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala intre regiuni maritime, prin finantarea retelelor si a activitatilor ce conduc la dezvoltarea teritoriala integrata (managementul apelor, accesibilitate, prevenirea riscurilor, retele de cooperare stiintifica si tehnologica),
 • promovarea lucrului in retea (networking) si a schimbului de experienta intre autoritatile locale si regionale, inclusiv programele de cooperare si actiuni ce implica studii, culegere de date, monitorizarea si analiza tendintelor de dezvoltare in comunitate.

Conform perspectivei financiare 2007-2013, Comisia Europeana a alocat 308,041 miliarde euro pentru finantarea Polticii de Coeziune la nivelul UE. Repartizarea acestei sume pe cele trei obiective ale politicii reformate este urmatoarea:

 • 81,7% pentru obiectivul Convergenta, din care 24.5% sunt destinate Fondului de Coeziune
 • 15,8% pentru obiectivul "competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca".
 • 2,4% pentru obiectivul "cooperare teritoriala europeana".

Finantarea Politicii Agricole Comune in perioada 2007-2013

Instrumentele actuale legate de politica de dezvoltare rurala vor fi grupate intr-un singur instrument din cadrul Politicii Agricole Comune, care are ca scop:

 • Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin sprijinirea acordata pentru restructurare;
 • Imbunatatirea calitatii mediului si a zonelor rurale prin sprijinul acordat gestionarii terenului;
 • Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si promovarea diversificarii activitatilor economice.

Actuala Initiativa comunitara, LEADER+, va fi integrata in programarea generala.

In mod asemanator, actiunile in favoarea restructurarii sectorului de pescuit vor fi grupate intr-un singur instrument, care se va concentra pe actiuni care sa insoteasca nevoile de restructurare ale sectorului de pescuit si sa imbunatateasca conditiile de munca si de viata in zonele unde sectorul de pescuit, incluzand piscicultura, joaca un rol important.

Conform perspectivei financiare 2007-2013, Comisia a alocat 69.75 miliarde pentru finantarea Politicii Agricole Comune la nivelul UE.

Documente relevante:

Cohesion Fund Regulation
General regulation on Structural Funds
Regulation on support for rural development by the EAFRD
Regulation on the European Regional Development Fund
Regulation on the European Social Fund