Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Planificare » PDR Nord-Est

Parteneriat Regional

Hotararea de Guvern nr. 1.115 din 15 iulie 2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare reglementeaza cadrul institutional si partenerial prin care institutiile si organismele publice si private stabilesc obiectivele nationale prioritare de dezvoltare pe termen mediu pentru realizarea coeziunii economice si sociale, precum si programarea financiara a masurilor prin care se realizeaza aceste obiective, in stransa corelare cu orientarile bugetare multianuale.

Conform HG 1115/ 2004, crearea structurilor parteneriale pentru elaborarea PND urmareste:
a) obtinerea consensului partenerilor asupra obiectivelor prioritare de dezvoltare incluse in PND, precum si asupra strategiei de atingere a acestor obiective;
b) asigurarea transparentei intregului proces de elaborare a PND;
c) responsabilizarea si implicarea cat mai larga a partenerilor in elaborarea PND.

Potrivit acestei hotarari , urmatorii termeni se definesc astfel:
a) parteneri - institutii si organizatii existente la nivel local, regional si central, guvernamentale si neguvernamentale, publice si private, reprezentanti ai mediului economic, precum si reprezentanti ai societatii civile, care coopereaza in procesul de elaborare a PND;
b) parteneriat - asocierea larga si eficienta a partenerilor, prin relatii de coordonare, consultare, negociere, cooperare si colaborare, in scopul elaborarii PND;
c) structuri parteneriale - structuri constituite la nivel regional si national sub forma de consilii, comitete, comisii, grupuri de lucru pentru elaborarea PND. Structurile parteneriale au un caracter sistematic si permanent, iar activitatea lor este reglementata prin regulamente proprii de functionare.

Structurile parteneriale regionale pentru elaborarea PND sunt urmatoarele:

- Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, denumit in continuare CDR, constituit la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, este un organ deliberativ, ale carui atributii includ aprobarea Planului de Dezvoltare Regionala, denumit in continuare PDR, care contribuie la fundamentarea PND.

Pentru elaborarea in parteneriat a PDR s-a constituit, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, Comitetul Regional de Planificare pentru elaborarea PDR, denumit in continuare CRP.

- CRP reprezinta cadrul larg partenerial al CDR pentru elaborarea PDR si are rol consultativ. CRP este coordonat de agentia pentru dezvoltare regionala, care asigura si secretariatul acestuia.

CRP are in componenta sa reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala, ai prefecturilor, consiliilor judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, ai institutelor de cercetari si institutiilor de invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali.

- CRP isi desfasoara activitatea pe grupuri de lucru, constituite pe diferite criterii tematice, precum si prin intalniri in plen, la care vor participa reprezentanti ai grupurilor de lucru, astfel incat sa se asigure reprezentarea echilibrata a administratiei publice locale, centrale si a partenerilor publici si privati.

CRP avizeaza:
a) studiile si analizele economice si sociale elaborate in scopul fundamentarii strategiei de dezvoltare a regiunii din PDR;
b) propunerile de obiective prioritare de dezvoltare formulate de institutiile responsabile, in vederea includerii acestora in PDR;
c) strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR;
d) programarea financiara a obiectivelor prioritare de dezvoltare.
e) proiectul PDR care va fi supus aprobarii CRP.