196715911_4151308858263799_8015773667461902698_n
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Finanțare Regio pentru amenajarea centrelor comunitare integrate în Regiunea Nord-Est

Începând de astăzi, 11 iunie 2021, comunitățile locale din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru amenajarea de centre comunitare integrate, în cadrul Axei prioritare 8,  Obiectivul 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.

Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru acest domeniu și vizează  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, de care vor beneficia în special persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Vor fi dezvoltate serviciile de asistență medicală comunitară, în scopul identificării problemelor medico-sociale, îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate, a nivelului de trai al populației, prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum și prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sporirii gradului de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din localități catalogate cu marginalizare peste medie și severă, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din România. În Regiunea Nord-Est, localitățile identificate și care pot beneficia de această oportunitate de finanțare, sunt: Buciumi, Pâncești, Parava, Parincea, Tătărăști din Bacău, Manoleasa, Mileanca, Răuseni, Stăuceni din Botoșani, Costuleni, Dumești, Mogoșești, Sirețel, Țigănași  din Iași, Cândești, Mărgineni, Stănița, Valea Ursului și Boghicea din Neamț, Burla, Pătrăuți, Valea Moldovei din Suceava, Murgeni, Dumești, Gherghești, Ivănești, Solești și Vinderei din Vaslui.

Alocarea financiara pentru Regiunea Nord-Est în cadrul acestui apel de proiecte este de 2.436.475,65 euro. Valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 10.000  și 100.000 euro, iar proiectele pot fi depuse  în intervalul 11 iunie 2021, ora 12.00 – 30 noiembrie 2021, ora 12.00.

Complementar celorlalte investiții în sănătate prin REGIO, finanțarea acestor Centre Comunitare Integrate ce vor furniza servicii medico-socio-educaționale reprezintă o soluție de accesibilizare a asistenței medicale comunitare, mai ales pentru persoanele vulnerabile din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de sănătate. Încurajăm toate primăriile eligibile să depună proiecte, spre binele comunității lor.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Descarcă ghid specific

197133162_4148637721864246_8942155932386015091_n
NOUTĂȚI

Modernizarea Centrului Cultural Nemira

Cu gândul la spații de petrecere a timpului liber mai ofertante, în special pentru tineri, Primăria Orașului Dărmăneşti, Bacău a profitat de posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2014-2020 – Prioritatea 13.1 ce vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii.

Cel mai recent contract de finantare Regio semnat, pentru proiectul „MODERNIZAREA CENTRULUI CULTURAL NEMIRA”, în valoare totală de 10,6 milioane lei din care aproximativ 10,3 milioane lei finanțare nerambursabilă, se orientează către cultură și dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor.


(sursa foto: Unsplash)

Prin intermediul proiectului se urmărește crearea unui spațiu potrivit pentru cunoașterea și păstrarea valorilor de patrimoniu, istoriei culturale a zonei , precum și asigurarea unor condiții adecvate pentru desfășurarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment. Prin măsurile de intervenție propuse (anveloparea clădirii, instalații de încălzire, ventilații cu recuperare de căldură, sisteme eficiente de iluminat) și prin asigurarea dotărilor specifice, spațiul de peste 1000 mp se prefigurează a fi unul atractiv pentru toti locuitorii orașului Dărmănești si nu numai.

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est Ediția 3, revizia 1

În continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ADR Nord-Est a revizuit Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ținând cont de recomandările rezultate din analiza ex-ante efectuată de către experții Centrului Comun de Cercetare (JRC) al DG Regio la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului de Asistență Tehnică ”RIS3 în regiuni rămase în urmă”, Faza II, finanțat de DG Regio.

În data de 03.06.2021, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Ediția 3, revizia 1, a primit avizul favorabil din partea Consorțiului Regional de Inovare.

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est [versiune mai 2021]
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componenta CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare
// Anexa 6 RIS3 Nord-Est – Buget indicativ Plan acțiune Regional
// Anexa 7 RIS3 Nord-Est – Buna guvernanță a RIS3

architects-engineer
NOUTĂȚI

14 documentații admise pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost depuse 24 de documentații de finanțare, cu o valoare totală de 28,57 mil. lei, valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor fiind de 14,96 mil lei și reprezentând 247% din alocarea regională de 6.055.000,00 lei.

Dintre acestea, 14 documentații au fost declarate admise după verificarea CAE. Valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor aprobate este de 8,65 mil. lei și reprezintă 142,8% din alocarea regională.

Documentațiile de finanțare declarate admise în urma procesului de evaluare CAE au vizat următoarele domenii de specializare inteligentă:

În ceea ce privește locul de implementare a proiectelor de investiție pentru cele 14 documentații de finanțare declarate admise, 9 sunt localizate în județul Iași, 3 în județul Neamț, 1 în  județul Suceava , 1 în  județul Bacău.

Pe măsură ce a fost finalizat procesul de verificare CAE pentru fiecare proiect în parte și ținând cont atât de încadrarea în alocarea financiară regională de 6.055.000,00 lei a apelului de proiecte cât și de respectarea principiului primul depus, primul evaluat, ADR Nord-Est a demarat etapa de contractare pentru un număr total de 10 proiecte.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are în vedere inițierea demersurilor necesare suplimentării alocării financiare regionale pentru a include în procesul de contractare, toate cele 14 proiecte declarate admise după verificarea CAE.

Situația finală privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 07.06.2021

———————————-

26.05.2021 – ERATĂ

Vă informăm că, datorită identificării unei erori materiale în procesul de înregistrare a aplicațiilor aferente acestui apel, procesul de evaluare și selecție continuă, în sensul evaluării a încă unui proiect.

Vom reveni în curând cu noutăți.

Ne cerem scuze pe această cale pentru eventualele inconveniențe create de această situație.

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la data de 25.05.2021
———————————-
21.05.2021 – 13 documentații admise pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost depuse 23 de documentații de finanțare, cu o valoare totală de 28 mil. lei, valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor fiind de 14,5 mil lei și reprezentând 238% din alocarea regională de 6.055.000,00 lei.

Dintre acestea, 13 documentații au fost declarate admise după verificarea CAE. Valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor aprobate este de 8,1 mil. lei și reprezintă 134% din alocarea regională.

Documentațiile de finanțare declarate admise în urma procesului de evaluare CAE au vizat următoarele domenii de specializare inteligentă:

În ceea ce privește locul de implementare a proiectelor de investiție pentru cele 13 documentații de finanțare declarate admise, 8 sunt localizate în județul Iași, 3 în județul Neamț, 1 în  județul Suceava , 1 în  județul Bacău.

Pe măsură ce a fost finalizat procesul de verificare CAE pentru fiecare proiect în parte și ținând cont atât de încadrarea în alocarea financiară regională de 6.055.000,00 lei a apelului de proiecte cât și de respectarea principiului primul depus, primul evaluat, ADR Nord-Est a demarat etapa de contractare pentru un număr total de 9 proiecte. Valoarea nerambursabilă solicitată a acestora este de 5.911.362,43 lei.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are în vedere inițierea demersurilor necesare suplimentării alocării financiare regionale pentru a include în procesul de contractare, toate cele 13 proiecte declarate admise după verificarea CAE.

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la data de 25.05.2021

Interviuri Moinesti
NOUTĂȚI

Cooperare internațională în domeniul cercetării, în cadrul Taberei de la Moinești

În perioada 17 Mai-02 Iunie 2021 în Municipiul Moinești, Jud. Bacău, s-a desfășurat  tabăra  de cercetare, organizată și coordonată  de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, din Olanda. Proiectul  a fost coordonat, că și în anii trecuți, de către  prof. Nellie van der Pasch, responsabil activități pentru România.

Echipa care a participat la acest program a desfășurat o activitate de cercetare, descoperire și identificare a nevoilor comunității din Moinești, legate de agricultură, turism, ecologie, stil de viață sănătos. Acest exercițiu de cercetare a avut ca finalitate descoperirea de soluții inovatoare pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor.

Tabăra de anul acesta a beneficiat de implicarea activă a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Dna Elene Nichita, Prorector pentru relații naționale și internaționale, precum și de sprijinul permanent al autorităților publice locale din Moinești, prin dl. Primar Valentin VIERU și specialiști din aparatul de specialitate, precum Dna Mădălina Armeanu, Șef Birou Proiecte. IT. Strategii de dezvoltare și promovare și dl. Viorel Costea Șef Birou Cultură, Tineret Sport și Mediul de Afaceri.

Datorită contextului sanitar și a restricțiilor de circulație internațională, partenerii olandezi au participat online la activități, dar asta a  constituit o oportunitate pentru studenții români.

Astfel, 9 studenți ai Universității din Bacău au participat la mai mute sesiuni de instruire/învățare organizate de către Universitatea din Olanda, activități legate de bună desfășurare a proiectului precum: structura proiectului, tehnici de realizare a unui interviu, mapare zona alocată, selectare persoane pentru interviu , identificare nevoi și propunere  soluții inovatoare.

Noutatea cercetării din acest an a fost că doar studenții români au fost pe teren și au realizat interviurile, maparea zonei. Interviurile au fost filmate, iar la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu membrii celor 9 echipe din Olanda, au lucrat împreună la proiect, realizând analiză SWOT, identificarea de oportunități și explorarea unor idei inovatoare care ar putea fi transformate în proiecte cu impact pentru comunitatea moineșteană.

Toți studenții Universității din Bacău implicații în proiect, au beneficiat din partea partenerilor olandezi de sprijin financiar pe toată durata desfășurării proiectului, fiind acoperite cheltuielile legate de transport, masă și chiar un stimulent financiar pentru implicare în activitățile desfășurate.

În dată de 02 Iunie 2021, s-a desfășurat online activitatea de prezentare a ideilor de proiecte de către cele 9 echipe fomate din studenții Universității din Olanda și Universitatea din Bacău. În cadrul întâlnirii au fost interacțiuni cu membrii echipei care au avut drept scop clarificarea diferitelor aspecte precum și idei pentru îmbunătățirea sau punerea în valoare a proiectelor.

Ideile prezentate au abordat subiecte precum: oportunități de dezvoltare a turismului în zona, dezvoltarea agriculturii, activități cu caracter social.

Conceptele prezentate în cadrul întâlnirii se vor trasforma în proiecte, astfel că în dată 18 iunie 2021 va fi o nouă întâlnire: târgul inovației,  în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune idei de proiect, iar o parte dintre ele vor fi vor introduse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Moinești.

În anul 2019, o astfel de tabăra de cercetare s-a desfășurat și în localitatea Tașca, Jud Neamț, urmare a căreia au fost implementate 3 proiecte: înființarea unui centru social, colectarea selectivă a deșeurilor și o fabrică de bere artizanală.

Acest tip de program în care sunt implicate universități din România și Olanda, ADR Nord-Est și localități din regiunea Nord-Est are deja un istoric de cinci ani, scopul fiind mereu același: cercetare, descoperirea nevoilor unei comunități, iar la final, propuneri de proiecte cu idei inovatoare pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.

becoultur
NOUTĂȚI

Prelungire apel candidaturi destinații turistice regionale pentru schimb de experiență în cadrul proiectului Be.CULTOUR

În cadrul proiectului Be.CULTOUR „Dincolo de turismul cultural”, finanțat prin Orizont 2020 și coordonat de CNR IRISS, ERRIN anunță prelungirea înscrierilor la Apelul deschis pentru aderarea la COMUNITATEA Be.CULTOUR până în data de 08.06.2021, ora 18.00.

În cadrul proiectului Be.CULTOUR, 6 regiuni pilot vor co-crea soluții inovatoare bazate pe obiective turistice pentru turismul cultural, centrat pe om și circular. „Rețele de inovare în domeniul patrimoniului” vor fi înființate în zone europene izolate, periferice și dezindustrializate și peisaje culturale defavorizate vor fi identificate ca „situri de patrimoniu pilot”: conform obiectivelor proiectului, aceste regiuni au definit provocări clare legate de turismul cultural care necesită inovare și vor servi ca punct de plecare pentru colaborarea cu 12 „ecosisteme oglindă” suplimentare, formând Comunitatea Be.CULTOUR. 12 reprezentanți locali și regionali angajați în modelarea viitorului turismului cultural vor avea ocazia să colaboreze îndeaproape cu 6 regiuni pilot și să beneficieze de un sistem de învățare inter pares complet finanțat, care urmează abordarea pilot / oglindă. Prin conversații trimestriale comunitare, interviuri dedicate, seminarii web adaptate și laboratoare de învățare offline (la Bruxelles în 2022 și Napoli în 2023), membrii comunității vor interacționa îndeaproape cu cele 6 ecosisteme pilot.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Roxana Șlemco, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, în cadrul ADR Nord-Est, adresă email: rpintilescu@adrnordest.ro.

een-n-mai
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Vă invitam să analizați ediția lunii mai 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

În această nouă ediție, vă propunem alte oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs., alături de informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte oportunități de afaceri veți găsi accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter mai 2021

4 - Nord-Est o regiune educata
NOUTĂȚI

6,3 milioane euro finanțare nerambursabilă REGIO pentru Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

În data de 13 mai 2021, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, prin Rectorul Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky,  a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și ADR Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul  REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ UNIVERSITARĂ ȘI DOTARE “SMART” CORP B.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară – 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și are o valoare totală de 29.99 milioane lei, din care 29.33 milioane lei (aprox 6,3 milioane euro) finanțare nerambursabilă.

Pe parcursul următoarelor 32 de luni, vor fi realizate ample lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii Corpului B și va fi asigurată dotarea cu echipamente didactice de tip SMART.

La finalul anului 2023, peste 1300 de studenți vor beneficia de condiții superioare de desfășurare a procesului educațional.

Poza anunt RVP 2.0
NOUTĂȚI RIS3

Lansarea celui de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează cel de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0) în vederea identificării proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirii echipelor de proiect aferente să își consolideze cunoștințele și capacitățile pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică (TRL).

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP) se va implementa astfel:

 • organizarea unor ateliere cu durată scurtă (1-2 zile) destinate cercetătorilor și personalului CTT, care au depus expresie de interes pentru a evalua provocările întâmpinate și nevoile acestora în procesul de comercializare a rezultatelor lor de cercetare și a identifica echipele de cercetare care vor beneficia de o asistență personalizată prin program;
 • sesiuni de coaching individualizat oferit echipelor selectate în vederea valorificarii unor oportunități specifice de comercializare.

Aplicanți eligibili:
În cadrul prezentului apel, entitățile care pot aplica sunt echipele de cercetare din cadrul următoarelor universități:

 1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași
 2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
 4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 5. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 6. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Perioada în care pot fi depuse aplicațiile:
Data de la care pot fi depuse aplicațiile: 04.05.2021
Data până la care pot fi depuse aplicațiile: 04.06.2021

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării se va desfășura în limba engleză.

Pentru mai multe detalii despre RVP 2.0 și despre procesul de aplicare, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:

imagini_regio
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

1,7 miliarde euro pentru dezvoltarea regiunii prin POR Nord-Est 2021-2027

ADR Nord-Est a transmis, în data de 16 aprilie 2021, o nouă variantă de lucru a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 către serviciile de specialitate din Comisia Europeană,  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Un element de noutate este identificarea unei noi Priorități, respectiv Prioritatea 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă. Practic, este vorba despre transformarea unui obiectiv specific într-o prioritate distinctă, pentru a raspunde modificarilor din cadrul legislativ comunitar aferent perioadei de programare 2021-2027.

Printre grupurile țintă vizate de POR Nord-Est 2021-2027 se numără întreprinderile, universitățile, clusterele, incubatoarele, acceleratoarele, instituțiile publice locale, unitățile administrativ-teritoriale (UAT), dar și organizații de cercetare dezvoltare.

În noua variantă transmisă spre analiză Comisiei Europene, Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări orientative, după cum urmează:

 1. Nord-Est -o regiune mai competitivă, mai inovativă- 427.28 mil euro
 2. Nord-Est – o regiune mai digitalizată- 101.11 mil euro
 3. Nord-Est – o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul – 341,98 mil euro
 4. Nord-Est – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă – 327,31 mil euro
 5. Nord-Est – o regiune mai accesibilă- 183,606 mil euro
 6. Nord-Est – o regiune educată- 183,76 mil euro
 7. Nord-Est – o regiune mai atractivă- 120,41 mil euro
 8. Asistență tehnică -75,84 mil euro

„Prima variantă a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 a fost apreciată de Comisia Europeană ca fiind un document bine-redactat, matur și pragmatic. Măsurile de îmbunătățire au vizat, în special, o mai bună corelare între obiectivele strategice și operațiunile propuse spre finanțare, descrierea complementarității cu alte Programe Operaționale disponibile la nivel național , precum și clarificarea metodologiei de alegere a indicatorilor și a țintelor propuse. Suntem bucuroși că, pe fond, programul propus respectă nevoile Regiunii, așa cum au fost ele identificate, în eforturi de colectare de date și  analiză depuse în ultimii ani și suntem încrezători că alături de  reprezentanții  Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator la nivel național, vom continua acest dialog constructiv în beneficiul tuturor locuitorilor regiunii Nord-Est” declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 16.04.2021
Sinteză Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 – versiunea 16.04.2021