Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, constituită în baza Regulamentului 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului.

Selecția instituțiilor membre în CM PR Nord-Est s-a realizat în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din Regulamentului 1060/2021. 

Structura și componența CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.