NOUTĂȚI

Colaborare interregională în cadrul Programului de calibrare C-Voucher

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul stimulării tranziției către o economie circulară în cele două regiuni. Documentul menționează că ADR Nord-Est a participat la Programul de calibrare conceput de C-Voucher, care a oferit o imagine de ansamblu asupra strategiilor și instrumentelor utilizate, cu potențial pentru personalizarea unui Program de Circularitate în funcție de nevoile și ecosistemul regional. 

C-Voucher este un proiect finanțat prin Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Comisiei Europene, Horizon 2020, componenta INNOSUP-01 – Proiecte facilitate de clustere pentru noi lanțuri de valoare, care a urmărit să combine designul și tehnologia pentru a crea modele de afaceri competitive și inovatoare pentru IMM-urile europene, în perspectiva economiei circulare.

Proiectul a vizat stimularea lanțurilor valorice tradiționale și liniare și tranziția spre modele circulare, în 5 sectoare preselectate:
– PRELUCRARE
– AGROALIMENTAR
– TEXTILE
– MARITIM
– SĂNĂTATE

Obiectivul C-Voucher a fost să dezvolte noi lanțuri valorice intersectoriale în întreaga Uniune Europeană, prin sprijinirea IMM-urilor în tranziția de la lanțurile valorice liniare către modele circulare, ca nouă abordare pentru proiectarea produselor, proceselor și sistemelor sustenabile,  luând in considerare întregul ciclu de viață al produsului, optimizând securitatea materialelor, reciclarea, utilizarea energiei regenerabile, eficiența și calitatea apei, precum și responsabilitatea socială.

Memorandumul de înțelegere semnat între cele două Agenții pentru Dezvoltare Regională statuează faptul că suntem interesați să elaborăm strategii locale sau regionale personalizate pentru economia circulară, inspirate de informațiile și instrumentele oferite prin proiectul C-Voucher și să participam la un Grup de lucru pentru înființarea unui „Fond regional mixt pentru economie circulară” pentru mobilizarea resurselor financiare europene.

***

Economia circulară reprezintă o evoluție recentă a vechiului mod de viață al strămoșilor noștri în care nimic nu se pierdea, totul se transforma.

Semnarea acestui Memorandum și disponibilitatea pentru colaborare în acest sector vine să întregească o preocupare constantă în ultimii 10 ani la nivelul ADR Nord-Est, aceea de a promova și stimula economia circulară în Regiunea Nord-Est.

În mod complementar, în sprijinul acestui demers se remarcă și proiectul REPLACE (2019-2023) – REgional PoLicy Actions for Circular Economy, derulat de ADR Nord-Est, în parteneriat cu alte 8 Regiuni din Europa.

Proiectul REPLACE abordează o problemă foarte relevantă: lipsa unei strategii pentru economia circulară la nivel regional. La începutul actualei perioadei de programare, 2014-2020, acest subiect nu a fost luat în considerare, dar a devenit una dintre prioritățile cele mai importante în decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie să-și realizeze strategii proprii în acest domeniu, prin inserarea unor instrumente de politică specifice în programele lor operaționale.

REPLACE și-a propus îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă: principalul obiectiv operativ se referă la dezvoltarea și aplicarea politicilor și acțiunilor axate pe identificarea, valorificarea, evaluarea și finanțarea lanțurilor valorice circulare.

Prin acest proiect, ne propunem să facilităm o utilizare sinergică a finanțării pentru economia circulară, conectată la Strategia de Specializare Inteligentă, pentru a consolida inovarea și competitivitatea, precum și performanțele economice, în condițiile utilizării inteligente a resurselor.