ESEI-BiOMed: Nanomedicine for a better life

Ianuarie 2022 / număr 3

Centrul de cercetare translațională TRANSCEND (POS CCE Axa 2 Competitivitate prin CDI, Operațiunea2.2.1) din cadrul Institutului Regional deOncologie Iași, este dedicat avansării diagnosticului tumoral și a medicinei personalizate, explorând oportunitățile nanomedicinei pentru diagnosticarea șitratamentul bolilor oncologice.
Activitatea, unică la nivel național, din cadrul Centrului de cercetare TRANSCENDse desfașoară pe două nivele: medicină moleculară și medicină nucleară.
Scopul ambițios al proiectului ESEI-BiOMed este dezvoltarea și consolidarea cercetării și inovării în nanomedicină, prin reorganizarea echipei formată din cercetători înalt calificați și dedicați, care săcrească nivelul de competitivitate științifică a centrului la standarde internaționale.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect