// Denumire proiect: S3 – Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est – Instrument de orientare si coordonare a programelor de finantare dedicate dezvoltarii economice regionale

// Data începerii proiectului: 01.05.2013

// Perioada de implementare: mai 2013 – noiembrie 2013

// Domeniul specific: Inovare

Identificarea și promovarea direcțiilor de exploatare a avantajelor competititve ale regiunii, prin elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est pentru perioada de programare 2012-2020. Totodată, s-a dezvoltat un mecanism regional de corelare a domeniilor de intervenție propuse pentru dezvoltarea economică pentru perioada de programare 2014-2020, incluse în Planul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și s-a creat Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Planul Național pentru Cercetare și Inovare și respectiv Strategia Națională pentru Specializare Inteligentă a României.

Metodologia de elaborare a S3

Strategia S3 – Viziune, misiune, prioritati, masuri, portofoliu proiecte

Implementare, plan de actiune regional S3

Metodologie monitorizare si evaluare S3