GPP-STREAM – Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming

Programul de finanțare: Interreg Europe, apelul 3
Obiectiv Specific – 4.2 Îmbunătățirea politicilor privind economia cu utilizare eficientă a resurselor.
Buget total proiect: 1.413.145 Euro
Buget aferent ADR Nord-Est: 126.625 Euro
Durata: 24 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
Lider de proiect: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia IT

Proiectul de cooperare interregională GPP-STREAM – ”Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming”, este finanțat în cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Obiectivul proiectului: Scopul proiectului este îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică care să integreze aspecte/elemente privind achizițiile publice ecologice (APE) garantând că beneficiile generate de eficientă utilizării resurselor sunt maximizate și că acestea devin obiective instituționalizate prin APE.

Există încă multe oportunități de îmbunătățire a adoptării APE, mai ales în raport cu programele finanțate de UE și cu alte instrumente de politică, prin utilizarea instrumentelor create, de către beneficiari, în monitorizarea implementării APE, la nivelul organismelor competențe, și în evaluarea beneficiilor integrării APE, la nivel de instrument de politică.

Instrumente pentru APE, criterii comune privind mediul, materiale de instruire și birouri de asistență au fost dezvoltate în întreaga Europă însă, consorțiul de implementare consideră că există încă o experiență limitată în ceea ce privește includerea criteriilor de mediu în instrumentele de finanțare și în punerea în aplicare a strategiilor dezvoltate în acest domeniu.

Proiectul GPP-STREAM propune abordarea politicilor care vizează adoptarea achizițiilor publice ecologice (APE) (Green Public Procurement – GPP) la nivelul regiunilor, întrucât:

// la nivel regional (în unele state membre) se elaborează și adoptă Planurile privind APE,
// pot integra APE în cadrul tuturor instrumentelor de politică pe care se administrează aici (n.n. regional),
// pot achiziționa bunuri și servicii eco-inovatoare și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, jucând astfel, de asemenea, un rol semnificativ în promovarea economiilor mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

GPP-STREAM pornește de la ideea că prin cooperare interregională se poate contribui la integrarea politicilor privind APE prin administrațiile implicate (Autorități de Management – AM /Organisme Intermediare – OI) garantând diseminarea măsurilor de eficientă a utilizării resurselor și recunoașterea beneficiilor generate.

Instrumentul de politică vizat în cadrul proiectului

Proiectul vizează îmbunătățirea POR în privința dezvoltării durabile și pentru tranzita către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. La momentul aprobării proiectului, România nu adoptase un plan național cu privire la achizițiile publice verzi deși circa 20% la sută din PIB este alocat spre achiziții publice (media europeană fiind de 16%). Atenția acordată APE trebuie privită nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci și a beneficiilor sociale și economice pe care acestea le produc. Autoritățile contractante, care primesc finanțare prin FEDR, pot dezvoltă modele de bună practică ce pot fi preluate și de alte organisme publice și pot conduce la promovarea achizițiilor sustenabile.

Proiectul va lua în considerare o serie de abordări posibile:
// achiziții directe de bunuri și servicii de către autoritatea publică care gestionează instrumentul (AM) – cum sunt gestionate procedurile de achiziții publice și de către cine și dacă acestea includ bunuri și servicii pentru care există criterii de mediu comune sau nu?
// transferul de fonduri către un organism regional / local autorizat pentru realizarea intervenției (OI) – dispozițiile privind APE trebuie să fie incluse în actele / protocoalele care reglementează transferul de fonduri și trebuie să se asigure că organismul de implementare are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a include criterii de eficientă a resurselor în realizarea intervenției;
// achiziționarea de bunuri și servicii de către beneficiari selectați prin apeluri de proiecte (beneficiari de finanțare) – adoptarea APE va fi stimulată prin revizuirea criteriilor de selecție și de atribuire, dar și a clauzelor de execuție. Sistemele de verificare și control sunt esențiale pentru a se asigura că angajamentul beneficiarilor de finanțare are că rezultat efectiv implementarea măsurilor APE.

În toate cazurile, trebuie să se definească și să se pună în aplicare măsuri specifice de monitorizare pentru a se ține seama de achizițiile verzi care se desfășoară în afară proceselor obișnuite de achiziții, dar și de faptul că indicațiile și cerințele conținute în regulamentele privind transferul de fonduri sau incluse în procedurile de selecție ale beneficiarilor de finanțare sunt efectiv puse în aplicare.

De asemenea, vor fi împărtășite metode comune pentru a permite și implică părțile interesate în procesul de ecologizare a cererii la toate nivelurile și în toate etapele.

Obiective specifice:
// Identificarea, colectarea și schimbul de bune practici și instrumente de sprijin pentru adoptarea unor proceduri de achiziții publice ecologice orientate spre eficientă resurselor în cadrul organismelor responsabile de instrumentele de politică;
// Îmbunătățirea integrării obiectivelor și acțiunilor APE în cadrul programelor de finanțare și al planurilor sectoriale / de dezvoltare;
// Îmbunătățirea capacității administrațiilor naționale, regionale și locale de a-și alinia acțiunile în vederea îmbunătățirii implementării APE;
// Îmbunătățirea capacității de monitorizare a implementării APE derulate prin implementarea unor instrumente de politică și planuri specifice;
// Stimularea cererii de bunuri și servicii ecologice în toate etapele implementării instrumentelor de politică, inclusiv cele vizate, dar nu direct gestionate, de autoritățile care au elaborat instrumentele.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vor fi marcate de organizarea a 5 evenimente transnaționale de învățare, la care vor participa cel puțîn 300 de reprezentanți ai părților interesate. Totodată vor fi organizate 13 seminarii pentru APE și vor fi elaborate 4 seturi de instrumente pentru aplicarea APE. Parteneriatul se așteaptă că 8 instrumente de politică din 5 țări UE să integreze prevederi pentru APE, iar un număr de 40 de organisme de gestionare a instrumentelor de politică UE vor prelua instrumentele dezvoltate prin proiectul nostru.

Proiectul va fi implementat în 2 faze, cuprinzând o perioada de 4 ani, începând cu dată de 1 iunie 2018:

Faza 1 = 2 ani, reprezentată de acțiuni privind realizarea analizei cadrului regional, schimbul de experiență și elaborarea unui plan de acțiune regional privind transferul bunelor practici în regiunile partenere și a recomandărilor de politică

Faza 2 = 2 ani, reprezentată de activitățile pentru implementarea și monitorizarea măsurilor incluse în planul de acțiune

Parteneri:
// Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia (IT),
// Regiunea LAZIO (IT),
// Fondazione Ecosistemi (IT),
// Ministerul Mediului (RO),
// Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (RO),
// Municipalitatea of Gabrovo (BG),
// Centrul pentru Sustenabilitate și Creștere Economică (BG),
// Asociația Municipalitatilor Ribera Altă Region (ES),
// Auvergne-Rhône-Alpes Energie și Mediu (FR)

Informații suplimentare: www.interregeurope.eu/gpp-stream

Persoană de contact din cadrul ADR Nord-Est:
Ramona Tanasă – Șef birou – Biroul Cooperare Externă
Telefon/ Fax: 0233 218071; 0233 218072; E-mail: ramona.tanasa@adrnordest.ro

———————————

NEWSLETTER

// Newsletter 1 / decembrie 2018
// Newsletter 2 / martie 2019
// Newsletter 3 / mai 2019
// Newsletter 4 / august 2019
// Newsletter 5 / noiembrie 2019
// Newsletter 6 / februarie 2020
// Newsletter 7 / aprilie 2020

———————————

NOUTATI

Harta furnizorilor ecologici

15/07/2021

Cam cum ar arăta o discuție între doi achizitori, înainte de a derula o achiziție publică verde? 

Cred că, în mare, s-ar evidenția următoarele remarci:
“Nu vom găsi pe piața din România un produs care să ne îndeplinească perfect nevoia…”
“Dar sunt atât de scumpe, nu ne putem permite o așa mare cheltuiala din banii publici…”

Astăzi încheiem acest pattern și ne vom îndrepta către o nouă abordare.

Această hartă prezintă doar o “mostră” a cât de puternică este piața din România. Există mai mulți furnizori și producători care pot răspunde și livra produse durabile și de calitate. Campania aceasta este dedicată lor. Pentru a le crește vizibilitatea în rândul autorităților care desfășoară achiziții publice.

Harta noastră se dorește a fi un instrument permanent, care să fie un real ajutor atât achizitorilor, cât și furnizorilor/producătorilor de astfel de produse.

Dacă doriți să ne fiți alături în creșterea campaniei noastre, vă încurajăm să ne scrieți.

———–

Curs de pregatire in domenii precum achizitii private si teme de achizitii la nivel international

12/11/2020

Interesul legat de achizitiile publice verzi creste cu rapiditate la nivel national, iar cursurile care au obiect aceste tipuri de achizitii sunt ideale pentru cei care doresc sa aprofundeze acest domeniu interesant si cu impact pozitiv asupra mediului.

Clusterul ROVEST, USH Pro Business, Universitatea Spiru Haret si Sindicatul National al Specialistilor Experti in Achizitii Publice organizeaza in perioada 20-21 noiembrie 2020 cursul online privind achizitiile publice verzi. Cursul face parte din Programul National Comun “Formare/ Perfectionare Competente in Achizitii Publice” si se adreseaza practicienilor in domeniul achizitiilor publice verzi dar si managerilor si expertilor in achizitii care vor avea prilejul sa inteleaga ca pot obtine comenzi si incheia afaceri profitabile, daca cunosc mecanismele international in domeniu.

Se vor aborda diferite subiecte de interes, precum:

// istoricul achizitiilor publice verzi si tematica Green deal;
// achizitii inovative, sustenabile, circulare;
// consultarea pietei ca parte a noii viziuni (achizitii colaborative);
// documentatia de atribuire, proceduri;
// intocmirea ofertei pentru o oferta competitiva;
// eticheta ecologica ca mijloc de diferentiere a produselor verzi;
// competente profesionale in achizitii;
// impactul tranzitiei verzi si transformarii digitale asupra modelelor de afaceri; oportunitati CDI;
// definirea notiunilor de standarde, sisteme de certificare si etichetari;
// SSEE la nivel european, impact pe achizitii publice.

Pentru mai multe detalii despre curs, dar si despre modalitatea de inscriere, va rugam sa consultati documentele de mai jos.

// Invitatie Curs Achizitii publice verzi_20-21 nov 2020
// Agenda tematica_Curs achizitii publice verzi_20-21 noiembrie 2020
// Formular inscriere_Curs Achizitii Publice verzi_20-21 noiembrie 2020

WEBINAR – Actiuni strategice pentru integrarea achizitiilor publice verzi in instrumentele de politica si asigurarea implementarii efective a acestora

29/09/2020

Cea de-a XIV-a editie a evenimentului italian, Forum Compraverde Buygreen, constituie deopotriva o oportunitate si un loc de intalnire a principalilor actori implicati in diseminarea si implementarea achizitiilor de bunuri si servicii durabile.

Evenimentul este imbogatit anual cu continut, interventii si prezente importante, devenind din ce in ce mai mult nu numai o oportunitate de a evalua stadiul tehnicii achizitiilor publice verzi, ci si contextul adecvat pentru compararea si lansarea de noi provocari pentru o economie dreapta si durabila.

Asadar, in cadrul editiei din acest an a forumului, proiectul GPP-STREAM va organiza webinarul european Actiuni strategice pentru integrarea achizitiilor publice verzi in instrumentele de politica si asigurarea implementarii efective a acestora” .

Grupul tinta: webinarul vizeaza managerii de instrumente politice din intreaga Europa precum si expertii in achizitii publice, organizatiile care se concentreaza puternic pe inovare in serviciul durabilitatii, centre de cercetare, universitati si start-up-uri ancorate in proiecte inovatoare pentru obtinerea de solutii pentru protectia mediului si lupta impotriva schimbarilor climatice.

Data si ora: 08.10.2020, 15:00-16:00 CET

Participarea se face pe baza de inregistrare!

Prima sectiune a evenimentului va oferi o imagine de ansamblu asupra tipurilor de masuri strategice care au inspirat actiunile partenerilor in legatura cu instrumentele lor de politica.

A doua sectiune va fi dedicata unor exemple concrete de actiuni incluse in planurile de actiune ale partenerilor.

Sectiunea finala se va concentra asupra masurilor/ instrumentelor operationale care ar trebui adoptate pentru a asigura o implementare eficienta a unui plan de actiune.

Partenerii din cadrul proiectului GPP-STREAM care isi vor prezenta actiunile din planurile de actiune, sunt:
// Georgiana Nedelea, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
// Corrado Campobasso, Regiunea Autonoma Friuli Venezia Giulia (urmeaza a fi confirmat)

Webinar national – Achizitiile publice ecologice (APE) instrument pentru atingerea obiectivelor continute in initiativele Pactului Ecologic European

22/07/2020

Al doilea webinar national, organizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor cu sprijinul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, va avea loc pe 23 iulie 2020, incepand cu ora 11:00.

Dezvoltat in cadrul proiectului GPP-STREAM, webinarul va avea ca subiect principal de discutie cum APE este instrument pentru atingerea obiectivelor ce sunt incluse in initiativele Pactului Ecologic European:
// asigurarea neutralitatii climatice;
// energie curate si la preturi accesibile;
// transport durabil;
// conservarea capitalului natural din Europa;
// zero poluare in Europa;
// tranzitia la economia circulara;
// de la ferma la furculita.

Webinarul va fi impartit in 3 subiecte de discutie, precum:
// care sunt rezultatele proiectului la sfarsitul fazei intai;
// prezentarea actiunilor incluse in planul de actiune national si regional;
// modul in care Romania va folosi investitiile din Pactul Ecologic European ca element cheie in planul de recuperare al Uniunii Europene.

Pentru a participa la webinar, va rugam sa va inregistrati la acest link pentru a avea un loc salvat.

Inregistrarea primului webinar, care a avut loc pe 09.04.2020, poate fi vizionat accesand sectiunea proiectului GPP-STREAM de pe pagina Interreg Europe.

Calea catre o dezvoltare durabila echilibrata cu ajutorul Achizitiilor Verzi

19/12/2019

Comportamentul economic si de consum al oamenilor este determinant pentru protejarea naturii. In acest sens, produsele si serviciile verzi reprezinta un factor cheie in ameliorarea starii mediului inconjurator si al sanatatii oamenilor. Comisia Europeana recunoaste rolul esential al achizitiilor publice ca motor pentru a sustine achizitiile de produse si servicii verzi, in sensul in care statele isi pot asuma criteriile pentru achizitii verzi in vederea stimularii pietei produselor verzi si in vederea atingerii tintelor de protectia mediului stabilite in Strategia 2020.

In acest trend  se inscrie si Proiectul GPP-STREAM, derulat de ADR Nord-Est sub cupola  Interreg Europe. Proiectul se adreseaza autoritatilor publice din 5 tari partenere, care coopereaza intre ele cu obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienta resurselor si cresterea ecologica prin implementarea achizitiilor publice ecologice. Proiectul este coordonat de Regiunea Friuli Venezia Giulia si este implementat in parteneriat cu institutii din Bulgaria, Franta, Italia, Romania si Spania, care au o expertiza complementara in domeniul mediului si achizitiilor publice verzi.

Achizitiile publice verzi, pe agenda Regiunii Nord-Est

24/05/2019

Din dorinta de a adopta achizitiile publice ecologice (Green Public Procurement – GPP) si de a le insera in instrumentele de politica regionala, ADR Nord-Est s-a alaturat initiativei GPP STREAM, un proiect destinat autoritatilor publice din 5 tari partenere care vor coopera avand obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienta resurselor si cresterea verde prin implementarea achizitiilor publice verzi.

In Romania, proiectul vizeaza imbunatatirea Programului Operational Regional, in vederea dezvoltarii durabile si tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, in special prin achizitionarea pieselor de mobilier urban ecologic. La momentul aprobarii proiectului, Romania nu adoptase un plan national cu privire la achizitiile publice verzi, desi circa 20% la suta din PIB este alocat spre achizitii publice (media europeana fiind de 16%). Atentia acordata achizitiilor publice verzi trebuie privita nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Autoritatile contractante, care primesc finantare prin FEDR, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

In aprilie 2019, parteneri din Bulgaria, Spania, Franta, Italia si Romania, cele 5 tari participante in proiect, s-au intalnit in cadrul unui eveniment transnational de invatare si schimb de bune practici, care a avut loc la Alzira, in Spania.

Achizitiile publice verzi – solutie pentru protectia mediului

20/03/2019

Ministerul Mediului si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au emis Ordinul Nr. 1068/1652 din 4 octombrie 2018, privind aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si sercivii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Acest ghid are ca scop principal furnizarea de informatii autoritatilor/entitatilor contractante “asupra cerintelor minime obligatorii privind protectia mediului ce trebuie avute in vedere la elaborarea, in conditiile legii, a documentatiei pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de Achizitii Publice Verzi aferente anumitor categorii de produse si/sau servicii […].”

Ordinul mai sus mentionat este un sprijin important pentru proiectul GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Effiency Mainstreaming) in care Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Ministerul Mediului sunt parteneri incepand cu 1 iunie 2018.