noiembrie, 2022

rezultate cm pr
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Rezultatele evaluării candidaturilor depuse în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Vă informăm că s-a finalizat procesul de evaluare și selectie a reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Rezultatele preliminare pot fi accesate aici.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de organizare eveniment în Piatra Neamț în perioada 15-16.12.2022

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii de organizare eveniment in Piatra Neamt in perioada 15.12.2022-16.12.2022: ”Intalnirea anuala a personalului din cadrul ADR Nord-Est – Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu din cadrul ADR Nord-Est””, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de Servicii de organizare eveniment in Piatra Neamt in perioada 15.12.2022-16.12.2022: „Intalnirea anuala a personalului din cadrul ADR Nord-Est – Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu din cadrul ADR Nord-Est”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului „Intalnirea anuala a personalului din cadrul ADR Nord-Est – Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu din cadrul ADR Nord-Est” din Piatra Neamt, in perioada 15.12.2022-16.12.2022:
– Servicii de aranjare/amenajare sala de conferinte din cadrul Rubik Hub, distributie materiale, furnizare, instalare si ajustare echipamente de sunet si pentru proiectii in sala de conferinte, pentru cele 2 zile ale evenimentului,
– Servicii de restaurant pentru 1 masa de pranz in data de 15.12.2022,
– Servicii de restaurant pentru 1 cina festiva in data de 16.12.2022,
– Servicii de cazare intr-o structura de cazare din Piatra Neamt, 2 nopti,
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 06.12.2022, ora 15:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 06.12.2022, ora 15.30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 07.12.2022 – 08.12.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 09.12.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 06.01.2023;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 70.505,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii 

Rubik Hub Community & Demo Day Iasi
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Comunitatea de startup din România își dă întâlnire pe 8 decembrie la Iași, la evenimentul Rubik Hub Community & Demo Day

Rubik Hub/ ADR Nord-Est invită comunitatea de startup la Rubik Hub Community&Demo Day, joi, 8 decembrie, în Iași, la un eveniment dedicat conectării și reconectării cu oameni care construiesc afaceri în jurul unor idei inovatoare. Sunt așteptați peste 200 de participanți: fondatori de startup, investitori, reprezentanți ai universităților și specialiști din diverse domenii, din țară și din străinătate. În cadrul evenimentului, 30 de startupuri își vor prezenta ideile în fața unui juriu format din specialiști în domeniu și investitori.

Community&Demo Day va avea loc la Palatul Braunstein și se va desfășura pe tot parcursul zilei, începând cu ora 9.00. Participarea la eveniment se face pe baza înscrierii în formularul: https://bit.ly/3V2psVH

De ce o zi dedicată comunității? Colaborarea este piatra de temelie pe care Ruibik Hub construiește încă din 2017, când echipa a pornit în misiunea de a dezvolta programe de inspirație, educație și accelerare, prin care să sprijine tinerii cu idei inovatoare să construiască afaceri de succes la nivel global. Rubik Hub a sprijinit, până în prezent, prin programele sale, peste 250 de fondatori de startup, iar peste 4000 de oameni au participat la evenimente. Toate acestea au fost posibile cu ajutorul necondiționat oferit de comunitatea de 150 mentori, specialiști cu experiență vastă din ecosistemul din România și din afară, care oferă voluntar din timpul și cunoștințele lor.

Evenimentul marchează și încheierea a două programe organizate de Rubik Hub: incubatorul RubikEDU și acceleratorul internațional Alpha USA Startups, dedicat fondatorilor care vor să se lanseze pe piața din SUA și care este organizat în parteneriat cu Global Kinetics din Silicon Valley. Treizeci de startupuri vor urca pe scenă pentru a-și prezenta soluțiile, iar jurații vor alege 10 dintre acestea pentru a intra în runda finală de prezentări. De asemenea, fondatorii își vor expune soluțiile în zona expozițională (Startup Alley), unde participanții au ocazia de a fi printre primii care le cunosc și testează.

“În ultimele săptămâni am stat de vorbă cu mulți fondatori de startup din Iași, oameni care construiesc afaceri cu consecvență, cu profesionalism și cu încredere, uitându-se mereu și cum pot crea valoare în comunitate prin ceea ce fac. Am vorbit despre provocările lor, despre tendințe pe care le resimt la firul ierbii. Pe 8 decembrie ne vom reîntâlni cu toții la Iași, la Palatul Braunstein, pentru o zi în care idei noi de startup vor fi prezentate pe scenă de tineri din programele noastre de la Rubik Hub, oameni din comunitate vor împărtăși experiența lor în cadrul  workshopurilor și, mai ales, vom avea ocazia să ne re-conectăm și să povestim împreună”, spune Georgiana Vieru, creator de comunități la Rubik Hub.

Vor fi și workshopuri pe teme relevante pentru ecosistemul de startup, susținute de specialiști din Iași, oameni care contribuie activ la dezvoltarea comunității de afaceri din România:

  • Cum ridici prima rundă de investiție – Marius Ursache, Cofondator și CEO Metabeta
  • Ce cred eu foarte tare și nu este adevărat – Andrei Dănilă, owner și CEO Code932, și Adrian Rîndașu, Cofondator și Managing Partner al Grupului EDUROM
  • 9 greșeli de preț pe care le fac startupurile – Emanuel Martonca, Pricing Strategist și Fondator Soft Fight

Invitatul special al serii vine din Bulgaria – Rumen Iliev, partener al fondului de investiții LAUNCHub Ventures. Întreaga agendă a evenimentului poate fi descoperită pe site-ul Rubik Hub: https://bit.ly/3g7ioYR

Prezentările startupurilor vor fi transmise și online, aici.

Evenimentul este susținut de compania de IT Expertware și de EIT Climate KIC, cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa destinat prevenirii schimbărilor climatice.

8
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

Lecție de sănătate antreprenorială de la Vaslui

Reporter REGIO: episodul 9

Lecție de sănătate antreprenorială de la Vaslui

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                              

 

Stătea pe o bancă în Copou, în Iași, la câteva luni după ce născuse cel de-al doilea copil și încerca să contureze primul proiect cu finanțare europeană cu gândul la un viitor mai bun pentru copiii săi. Era 2008. Foarte multe nu se știau la vremea aceea despre fonduri, dar ea, Loredana Radu, abia aștepta să se deschidă liniile de finanțare. De atunci, a avut trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, unul în perioada 2007-2013 și două în exercițiul financiar 2014-2020, în valoare nerambursabilă de 6,7 milioane lei. La 12 ani distanță de prima finanțare, Loredana Radu spune că fiecare proiect aprobat a însemnat o evoluție semnificativă, o dublare a cifrei de afaceri, o mărire a spațiului, acces la cele mai moderne echipamente, o creștere a numărului de angajați, a fost ca un bulgăre în continuă rostogolire.

Dana-Loredana Radu

De la psihologie la centru de imagistică și laborator de analize medicale

Dana-Loredana Radu este psiholog și audiolog, iar în 2001 și-a deschis un cabinet de psihologie și protezare auditivă în Vaslui: Audiosan. Pentru că a simțit că este un gol pe piața din Vaslui în domeniul serviciilor medicale, în 2006 a înființat Recumed, iar Audiosan și-a schimbat destinația și a devenit un centru de imagistică și laborator de analize medicale. Aceste două firme veneau ca o provocare, ca o testare a capacităților de antreprenor și, în același timp, ofereau vasluienilor servicii medicale complementare, de calitate. Ambele creșteau progresiv și organic, iar la un moment dat au simțit nevoia unor finanțări suplimentare pentru a aduce plus valoare serviciilor oferite. Prietenii care locuiau în străinătate au sfătuit-o să urmărească finanțările europene pentru că sunt un mare beneficiu și o modalitate excelentă de a-și crește afacerea. Și așa a fost. S-a informat, a căutat soluții și a găsit prin Programul Operațional Regional finanțarea de care avea nevoie. „Mi s-a părut în 2010, și mi se pare și acum, cea mai bună soluție pentru investiții mai ambițioase. Știam că drumul este greu, că trebuie să fii extraordinar de riguros, a trebuit să gândim totul foarte bine, cu foarte multă onestitate”, povestește Loredana. Cu ajutorul unui consultant, cu care lucrează și în prezent, în 2010 a obținut prima finanțare pentru Audiosan. A achiziționat un CT performant în valoare de 200 mii euro și echipamente pentru laboratorul de analize. Acest proiect i-a adus o dublare a cifrei de afaceri și încrederea că face bine ceea ce face. Având în vedere că firmele erau într-o continuă creștere, s-a alăturat și soțul în 2012. El este economist și, spune ea, este partea care o completează perfect în business-ul lor.

RMN cu singurul soft cardiac din Moldova, prin POR 2014-2020

În 2019 a depus două proiecte pentru finanțare prin POR 2014-2020, pentru ambele firme de această dată și a obținut 2,4 milioane lei pentru Audiosan și 3,5 milioane lei pentru Recumed. Laboratorul a fost dotat cu 45 de echipamente moderne, a fost înlocuit CT-ul și au achiziționat un RMN performant, care deține singurul soft cardiac din Moldova și un soft de ultima generație pentru investigațiile mamare. „A fost un RMN foarte bine ales și care și-a dovedit eficiența, ne ajută foarte mult să facem diagnostic diferențial. A fost o adevărată provocare să implementăm două proiecte în același timp. Și aș mai face asta oricând. Era o adresabilitate mare de pacienți și o presiune de la medici foarte buni care își doreau să opereze pe mai multe echipamente și să crească calitatea diagnosticului”, spune Loredana Radu. Pentru că echipamentele noi de imagistică erau foarte mari, tot ca un pas următor în evoluția lor a venit și relocarea într-un spațiu mai încăpător.

Soții Radu au crescut aceste două firme ca pe copiii lor, cu corectitudine și cu valori bine definite, cu speranța că poate, cândva, băieții lor vor duce cu mândrie și cu responsabilitate mai departe toată munca lor. Băieții au fost și motivația principală pentru care și-au dorit dezvoltarea și creșterea grupului de firme, chiar dacă, uneori, spune Loredana, au simțit că îi sacrifică. Și-au dorit ca tot zbuciumul prin care au trecut ca antreprenori să nu se resimtă în familie. Dar ei au înțeles tot sacrificiul și sunt foarte atașați de această afacere. Cel mare, care are vârsta Audiosan-ului, adică 21 de ani, deprinde tainele business-ului într-o universitate reputată, cu gândul și speranța că va continua afacerea de familie și va menține nivelul atins de părinții săi.    

De la un angajat, la 250

Pe lângă finanțările din POR, Audiosan și Recumed au primit sprijin și prin alte programe. Au accesat tot ce au considerat că li se potrivește și îi ajută în evoluție. Dar clar, finanțările din POR au fost cele mai consistente și cele care au reușit să dezvolte afacerile cel mai mult. „De fiecare dată când am luat fonduri, a fost o evoluție din toate punctele de vedere. Am făcut pași imenși, am trecut de la 200 mp la 500 mp, la primul proiect, apoi la al doilea, de la 500 de mp la 2500 mp de spații cu destinație medicală. De la un singur angajat, la 250 de oameni care au aceleași valori și cred în calitatea lucrului bine făcut. E foarte important ca finanțările astea să răspundă unor nevoi reale. Le-am spus tuturor prietenilor mei care vor să acceseze fonduri că dacă se gândesc la orice altceva în afară de corectitudine, să renunțe. Trebuie să fii foarte onest și trebuie să ai habar de domeniul respectiv, să nu iei fonduri doar pentru că se dau. Cum mai râd cu fiul meu care vrea să facem o fabrică de microcipuri. Da, e fantastică ideea, dar ce știm noi despre microcipuri? Îi spun să lucreze 2 ani într-o fabrică în Taiwan, să facă experiență și pe urmă avem alt curaj să facem fabrică de microcipuri”, povestește Loredana.

Planuri de viitor

Soții Radu vor să lase generației viitoare o afacere completă, cu servicii integrate care să răspundă mai multor nevoi ale vasluienilor. Până la sfârșitul anului viitor vor să deschidă și partea de bloc operator și zona de intervenții cu spitalizare. De asemenea, pe lângă clinica pe care au deschis-o în Bârlad, vor să extindă business-ul în încă două locații din țară. „Nu vă ascund faptul că avem un proiect superb de unitate medicală, de 15 milioane euro și, deși am încercat să aplicăm pe ajutoare de stat, condițiile au fost drastice și am zis să amânăm puțin implementarea lui. Avem speranța că o să reușim prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Avem tot, proiectare, schițe, așteptăm doar deschiderea apelurilor, este un proiect care ar fi de mare impact”, povestește Loredana.

„A fost ca atunci când treci un râu, dar te mai ține cineva de mână”

Loredana Radu și soțul său au văzut în fondurile europene o oportunitate de a crește și de a furniza în final un serviciu de calitate, la un preț corect, într-o piață în care consumatorul chiar are nevoie. „Să ne asumăm finanțarea integrală ar fi fost pentru noi un mare efort. Vă spun cu cea mai mare sinceritate că accesarea fondurilor a fost cel mai mare pas din istoria noastră ca firmă de servicii medicale. Partea de finanțare ne-a dat un anumit confort și ne-a permis, în același timp, să ne ținem prețurile accesibile, adică să ne adaptam la o piață economică reală pentru că veniturile oamenilor din Vaslui nu sunt comparabile cu cele din marile orașe, este un alt profil al pacientului”, spune Loredana. Tot ea povestește că nu a perceput niciodată banii obținuți ca fiind gratuiți, ci ca un ajutor. „Nu m-am simțit singură. Am simțit că am avut un partener. Ca și cum am împărțit povara cu cineva. De fapt, asta s-a întâmplat. În loc să ne asumăm o rată imensă, ne-am asumat jumătate de rată. Și atunci clar motivația noastră a crescut, n-a contat munca sau ce numesc alții birocrație. De fiecare dată fondurile ne-au „obligat” să facem pași mari și mai mulți decât de obicei. E adevărat că, în perioada de pregătire ești ca un alergător, dar tragi aer în piept și pe urmă alergi. Simți că într-adevăr mai ai un umăr lângă tine și asta a contat foarte mult. A fost ca atunci când treci un râu, dar te mai ține cineva de mână, așa ne-am simțit”, concluzionează Loredana Radu.   

Reporter REGIO este o nouă inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei „Servicii de organizare eveniment Rubik Hub Community & Demo Day in data de 08 decembrie 2022, Iasi, Palatul Braunstein”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii de organizare eveniment Rubik Hub Community & Demo Day in data de 08 decembrie 2022, Iasi, Palatul Braunstein”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a evenimentului Rubik Hub Community & Demo Day:

1. Servicii dotare si amenajare sala eveniment – sala Galeriile Cupola – Palatul Braunstein, Iasi;
2. Servicii de catering: 2 pauze de coffee break , 1 pranz si 1 cina pentru data de 08 decembrie 2022;
3. Servicii foto- video in data de 08 decembrie 2022;
4. Servicii de cazare: pentru perioada 08 – 09 decembrie 2022, minim 3*, din zona centrala a municipiului Iasi;
5. Decont remunerare facilitator/ moderator eveniment;
6. Realizare materiale promotionale;
7. Decont cheltuieli transport intern (combustibil);
8. Servicii restaurant in data de 07 decembrie 2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 29.11.2022, ora 11:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 29.11.2022, ora 12:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 29.11.2022-05.12.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 06.12.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 87.533,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente::
a) Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul) ;
b) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
e) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
f) Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
g) Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
h) Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
i) Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
j) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet Sarcini
Model de Contract
Formulare si Modele
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

cm-por-2
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Anunț pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor în cadrul Comitetului de monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR NE) 2021-2027, până la data de 24.11.2022 ora 16:00

Anunț pentru prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru selecția reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR NE) 2021-2027, până la data de 24.11.2022 ora 16:00

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

În aceasta calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeana în data de 21 octombrie 2022, document care poate fi parcurs accesând următorul link: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf

Conform articolului 38(1) din Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului (RDC), următoarea etapă constă în constituirea Comitetului de Monitorizare a implementării programului. Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului, cu atribuții detaliate la Articolul 40 din RDC.

Vă invităm să vă exprimați interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, prin completarea „Formularului de candidatură privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027”. Acesta va fi transmis pe adresele de email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro și gabriel.hanganu@adrnordest.ro, până la data de 24.11.2022, ora 16:00.

Selecția instituțiilor membre în cadrul Comitetului de Monitorizare se va realiza în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante, precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din RDC.

Astfel, din structura CM PR Nord-Est vor face parte organizații reprezentative pentru domeniile relevante aferente obiectivelor specifice Programul Regional Nord-Est 2021-2027, precum și organizații care activează în domenii care fac obiectul prevederilor condițiilor favorizante orizontale – promovarea drepturilor fundamentale și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Menționăm că, la data prezentului anunț mai sunt locuri disponibile pentru organizațiile care reprezintă societatea civilă (cum ar fi parteneri din domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale care activează în domeniul turismului sau culturii, organizații neguvernamentale și organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a egalității de gen și a nediscriminării).

Etapele procesului precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.
Pentru informații suplimentare și clarificări, persoanele de contact din cadrul ADR Nord-Est (Direcția PR Nord-Est 2021-2027, Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare) sunt:
– doamna Oana Ciobotaru, telefon: 0759 037 047, email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro
– domnul Gabriel Hanganu, telefon: 0759 037 039, email: gabriel.hanganu@adrnordest.ro

Documente anexă:

Seminare de informare IMM-uri
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Rețeaua Enterprise Europe Network în sprijinul afacerii tale! Seminare gratuite pentru IMM-uri, 22-24 noiembrie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Punct local de contact Enterprise Europe Network și membru al hub-ului digital eDIH-DIZ, organizează, în parteneriat cu Camera de Comert și Industrie Suceava și Tehnopolis SRL Iași, în perioada 22-24 noiembrie 2022, 3 seminare de informare dedicate IMM-urilor. 

Temele abordate vor include subiecte de actualitate cu referire la inovare, sustenabilitate, digitalizare, precum și furnizare informații cu privire la oportunități de finanțare dedicate IMM-urilor, în perioada de programare 2021-2027.

Locațiile de desfășurare ale celor 3 seminare sunt:
• Suceava, 22 noiembrie 2022 (Camera de Comerț și Industrie Suceava, str. Universității  nr.15-17);
• Piatra Neamț, 23 noiembrie 2022 (Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26);
• Iași, 24 noiembrie 2022,  (Tehnopolis SRL, Bdul Poitiers nr.10).

Participarea la eveniment este GRATUITĂ, în limita LOCURILOR DISPONIBILE! 

Formular de înscriere
Agendă eveniment

banner-1
NOUTĂȚI

Ziua Sustenabilității în România

Pe 27 octombrie a avut loc Ziua Sustenabilității în România, o inițiativă a Ambasadei Sustenabilității în România, organizată în parteneriat cu Lidl România, la care  Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a alăturat în calitate de partener.

Ziua Sustenabilității în România este despre schimbare. Avem nevoie să ne schimbăm modul de a trăi și de a folosi produse și servicii. Companiile responsabile și Uniunea Europeană accelerează tranziția către modelul economic care ne va ajută să trăim într-un mediu sănătos, o societate echitabilă și prosperă. Pentru a susține aceste eforturi, este nevoie ca noi, consumatorii, să alegem produsele și serviciile fiind atenți și la impactul pe care acestea le au asupra mediului și, implicit, asupra sănătății noastre. Dincolo de eforturile organizatiilor, atâta timp cât nu există cerere, nu va apărea nici oferta. Cumulate, alegerile noastre individuale mai sustenabile au puterea de a remodela lumea în care trăim și pe care o vom lăsa moștenire generațiilor viitoare. 27 octombrie este ziua în care discutăm. În tot restul anului, acționăm.
Dragoș Tuță
Președinte și Fondator Ambasada Sustenabilității în România

Urgență climatică

Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) termenul „urgență climatică” se referă la situația actuală a schimbărilor climatice prezente în acest moment la nivel global.

Se estimează că, la nivel global, peste 50 de miliarde de GES sunt emise în atmosferă în fiecare an. În timp ce unele gaze cu efect de seră apar în mod natural, de la revoluția industrială, oamenii au crescut concentrația la niveluri nesustenabile, de aceea acum există mai mult dioxid de carbon în atmosfera noastră decât în orice moment al istoriei omenirii. O mare parte din aceasta este rezultatul arderii combustibililor fosili precum petrolul și cărbunele, defrișările în cele mai mari păduri din lume și creșterea în masă a animalelor. Suntem acum în fața unei triple crize planetare – schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea, fenomene negative interconectate și cu impact major asupra calității vieții pe Pământ.

Activitățile umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili, contribuie la creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosfera Pământului.

Pe măsură ce concentrația crește, crește și temperatura medie globală a lumii. În prezent, temperatura medie globală se situează cu aproximativ 1,1 °C peste nivelurile preindustriale. Dacă această creștere a temperaturii atinge 2°C, se estimează că va exista un risc și mai mare de evenimente naturale periculoase sau chiar catastrofale pe întreaga planetă, precum inundații, secete, incendii de vegetație și uragane.

Cum putem acționa?

Ambasada Sustenabilității în România a identificat și explicat o serie de soluții ce pot fi implementate de către fiecare dintre noi.

Următorii 7 ani sunt decisivi pentru a limita creșterea temperaturii globale peste 1,5 °C. Pentru a contribui cu toții la efortul global de limitare a schimbărilor climatice la 1,5C, potrivit Acordului de la Paris, este nevoie ca fiecare dintre noi să se încadreze anual într-un „buget” individual de emisii.

Rolul companiilor în societate devine de la an la an tot mai complex și, dincolo de presiunea profitabilității, apar continuu noi responsabilități față de mediu și oameni, noi cerințe din partea stakeholderilor, în special a finanțatorilor și investitorilor. Astăzi, peste 50% din IMM-urile din Uniunea Europeană fac eforturi pentru a reduce consumul de energie, iar peste 80% din companiile Fortune 500 și-au setat ținte pentru combaterea schimbărilor climatice. Adevărata acțiune pentru climă înseamnă reducerea emisiilor de CO2 și angajamente de sustenabilitate transferate în soluții de business, iar companiile care nu iau în considerare riscurile climatice și nu acționează pentru a le atenua, vor avea dificultăți în a se adapta și a prospera în viitor.

Organizațiile non-profit răspund nevoilor beneficiarilor acolo unde statul nu răspunde concret nevoilor societății, nu acționează eficient sau nu comunică complet ori cu celeritate mesajul cetățenilor către instituțiile dedicate. Sectorul neguvernamental este unul dintre marii angajatori din România și oferă servicii în interesul cetățenilor. De asemenea, ONG-urile nu înlocuiesc, ci reglează intervenția statului și joacă un rol decisiv în păstrarea echilibrului social, economic și de mediu.

Reducerea emisiilor din sectorul public ar putea fi o componentă vitală în cadrul strategiilor naționale pentru decarbonizare. În prezent, cheltuielile din sectorul public reprezintă 47% din PIB în Uniunea Europeană, 44% în Statele Unite, 39% în Japonia și 18% în India.* Astfel, autoritățile publice au un dublu rol în lupta cu schimbările climatice: pot ajuta la reducerea emisiilor prin transformarea propriilor acțiuni, dar, mai ales, pot modela și accelera implementarea politicilor de decarbonizare, având un impact pozitiv asupra tuturor categoriilor de stakeholderi.

Pentru a descoperi modul concret în care puteți acționa, vă invităm să intrați pe site Zilei Sustenabilității în România.

Suntem într-o cursă contra cronometru pentru casa noastră, planeta Pământ. Mai avem timp, însă nu mai avem timp de pierdut. Următorii 7 ani sunt ultimii în care mai putem acționa.

IMG_1436
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027 SLIDER

Primul eveniment de lansare a unui Program Regional din România: Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sprijinul Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, a organizat astăzi, 11 noiembrie 2022, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamț, primul eveniment de lansare a unui Program Regional din România, cu titlul Destinație: Europa 2027! Programul Regional Nord-Est pornește la drum. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 150 de participanți interesați de oportunitățile de investiții din noul Program. Momentul zero al acestei întâlniri a fost semnarea Declarației comune dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Agenția pentru Dezvoltare Nord-Est, prin reprezentanții săi, Ovidiu Cîmpean, Secretar de stat MIPE și Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est. Cele două instituții și-au luat angajamentul de a pune în practică viziunea de modernizare a regiunii Nord-Est, în sistem descentralizat, prin investiții în inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice care să sprijine competitivitatea regiunii.

Suntem într-un moment în care putem face diferența. Ne bazăm pe resurse financiare consistente puse la dispoziție de Programul Regional Nord-Est, avem 1,75 miliarde euro pe care vrem să-i valorificăm cu succes în perioada următoare. ADR Nord-Est este Autoritate de Management pentru acest program care se concentrează atât pe investiții, cât și pe creșterea acelei capacități administrative a regiunii care va face ca banii să se transforme în proiecte cu impact. Ne propunem să aducem schimbări majore în sistemul de management, în modul de implementare a acestor proiecte, astfel încât acest proces să fie mai scurt, mai eficient și cu mai puțin efort administrativ. Ne dorim să ajungem în punctul în care regiunea noastră va fi o regiune prosperă, iar la finalul acestui program să avem un grad de absorbție ridicat, dar, mai ales, să avem proiecte cu impact care schimbă viața cetățenilor din regiunea noastră. Cuvântul de ordine al perioadei viitoare este „Împreuna!”. Împreună suntem puternici, vom munci intens, vom fi agili, curajoși și rezilienți și vom contribui la consolidarea casei noastre comune, Europa!”, a declarat Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei.

Reprezentantul Comisiei Europene, Krzysztof Kasprzyk, Șef adjunct al Unității pentru România și Croația, Direcția Generală Politică Regională și Urbană a declarat: „Este un moment istoric, un moment în care România nu mai este un Stat Membru nou al Uniunii, ci este un partener egal și de încredere. În procesul de negociere a programului, am fost bucuros să descopăr că Agențiile pentru Dezvoltare Regională au demonstrat că sunt pregătite pentru această provocare. Vreau să îl felicit pe domnul Asandei și echipa sa pentru toate discuțiile profunde avute despre prioritățile acestei regiuni, dar acum a venit momentul să nu mai vorbim despre hârtii, ci să vorbim despre proiectele ce vor fi implementate. Cuvântul meu preferat în limba română este „Împreună”, era scris pe coperta Acordului de Parteneriat semnat la Alba Iulia, un cuvânt care este foarte serios și în același timp, foarte familiar, cu o mare importanță. Suntem împreună pentru transformarea regiunii, a României și a Europei”.

Ministrul Ioan Marcel BOLOŞ, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a avut o intervenție on-line în direct din Bruxelles: „Pentru România, descentralizarea financiară, descentralizarea dezvoltării regionale și implementarea Programului Regional la nivelul fiecărei regiuni sunt aspecte de o importanță deosebită. Este pentru noi toți, un moment istoric, un moment în care soarta fiecărei regiuni este luată în propriile mâni de către fiecare Agenție. De acum, împreună cu Comitetul de Monitorizare și cu Autoritatea de Management, deciziile se vor lua în timp real și situațiile apărute în implementarea programelor se vor rezolva în timp real, în favoarea beneficiarilor. Prin declarația pe care o semnăm astăzi, prin angajamentul pe care ni-l luăm împreună, MIPE și ADR Nord-Est, credem că indiferent de tipul de investiție pe care o vom finanța prin Programul Regional Nord-Est, vom implementa proiecte care vor face din regiunea dumneavoastră o regiune mai puternică, o regiune care contribuie decisiv la ceea ce înseamnă dezvoltarea României”.

George Agafiței, consilier de stat, a transmis mesajul Primului Ministrul al României: „Guvernul României a fost și este un susținător al consolidării rolului autorităților regionale în procesul de luare a deciziilor la nivel național și european. Relația dintre Guvernul României și dumneavoastră este consolidată de obiectivul nostru comun de a valorifica potențialul regional prin impulsionarea și diversificarea activităților economice, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.  Adresez mulțumiri domnului director general Asandei și întregii echipe ADR Nord-Est pentru efortul și dedicarea de care au dat dovadă în negocierile cu Comisia Europeană în vederea aprobării unui Program care să conducă la dezvoltarea economică sustenabilă  a regiunii Nord-Est și la creșterea calității vieții cetățenilor”.

La eveniment au mai luat cuvântul domnul Constantin-Daniel CADARIU, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, domnul Prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ, Director General UEFISCDI, domnul Dumitru BUZATU, Președinte CJ Vaslui, Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, doamna Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN,  Prorector Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași, Președintele Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe, domnul primar al Municipiului Suceava, Ion Lungu și domnul Cătălin TATU, reprezentant proiect de succes finanțat prin POR 2014-2020.

cm-por
NOUTĂȚI SLIDER

Anunț privind selecția reprezentanților societății civile, mediului economic și social, academic și universitar, în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) asigură funcția de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu Legea nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

În aceasta calitate, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeana în  data de 21 octombrie 2022, document care poate fi parcurs accesând următorul link: https://www.adrnordest.ro/wp-content/uploads/2022/10/PR-Nord-Est_13_10_2022_aprobat_CE.pdf

Conform articolului 38(1) din Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului (RDC), următoarea etapă constă în constituirea Comitetului de Monitorizare a implementării programului. Comitetul de monitorizare este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului, cu atribuții detaliate la Articolul 40 din RDC.

În acest context, ADR Nord-Est invită organizațiile interesate din cadrul societății civile (cum ar fi parteneri din domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale care activează în domeniul turismului sau culturii, organizații neguvernamentale și organisme responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, a egalității de gen și a nediscriminării), mediului economic și social și mediului academic și universitar, a căror activitate se adresează teritoriului Regiunii Nord-Est, să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 (CM PR Nord-Est), prin completarea Formularului de candidatură privind participarea la Comitetul de monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Acesta va fi transmis până la data de 18.11.2022 (ora 24:00), pe adresele de email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro si gabriel.hanganu@adrnordest.ro.

Selecția instituțiilor membre în cadrul Comitetului de Monitorizare se va realiza în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante, precum și a reprezentanților partenerilor prevăzuți la art. 8 din RDC.

Astfel, din structura CM PR Nord-Est vor face parte organizații reprezentative pentru domeniile relevante aferente obiectivelor specifice Programul Regional Nord-Est 2021-2027, precum și organizații care activează în domenii care fac obiectul prevederilor condițiilor favorizante orizontale – promovarea drepturilor fundamentale și promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Etapele procesului precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Metodologia privind constituirea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Pentru informații suplimentare și clarificări, persoanele de contact din cadrul ADR Nord-Est (Direcția PR Nord-Est 2021-2027, Serviciul Programare, Monitorizare și Evaluare) sunt:
– doamna Oana Ciobotaru, telefon: 0759 037 047, email: oana.ciobotaru@adrnordest.ro
– domnul Gabriel Hanganu, telefon: 0759 037 039, email: gabriel.hanganu@adrnordest.ro

Documente suport