23 august 2022

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

În data de 20.09.2022, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamţ, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamţ (cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles), ADR Nord Est organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert in cadrul Biroului de Reprezentare Bruxelles, Directia Comunicare, Inovare si Cooperare Externa
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala in elaborarea unor proiecte europene – minim 1 proiect european international elaborat si finantat, sau participare la implementarea a cel putin 3 proiecte internationale;
– experienta continua de minim 3 ani in activitati de cooperare internationala;
– experienta profesionala in activitati de colaborare si coordonare a unor stakeholderi publici si/sau privati, locali si regionali in calitate de angajat intr-o organizatie matura;
– cunoasterea politicilor/initiativelor europene principale, corelate cu misiunea si viziunea ADR Nord-Est: ex. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune, inovare, clustere, FIT455, Misiunile de cercetare Europene, Platformele S3, Programele de cooperare interregionala, Programul de Investitii Interregionle Inovative (I3), Programul Orizont Europa, Programul Europa Creativa;
– cunoasterea la nivel avansat a limbii engleze;
– bune abilitati de comunicare (elaborare prezentari, moderare discutii, organizare interviuri, organizare evenimente interactive);
– abilitati interpersonale ridicate (spirit de echipa, initiativa, perseverenta, dorinta de a invata constant si de a se autodepasi);
– abilitatea de a lucra la mai multe task-uri concomitent, uneori cu termene limita stranse;

Principalele atributii ale postului:

– dezvoltarea unui portofoliu de idei de proiecte europene pentru unul din judetele aferente Regiunii Nord-Est;
– imbunatatirea calitatii si competitivatii propunerilor de proiecte de cooperare europeana avansate din judetul respectiv;
– dezvoltarea unor sinergii intre strategiile si directiile de dezvoltare ale regiunii si ale judetelor pe care expertul le reprezinta.

– dezvoltarea si mentinerea unei relatii stranse de colaborare cu partenerii din judetul repartizat;
– extinderea si consolidarea unei retele de stakeholderi locali din judetul repartizat, incepand cu Consiliul Judetean, municipiul resedinta de judet, actori care au capacitatea de a se internationaliza;
– elaborarea si operationalizarea unei strategii de internationalizare, impreuna cu stakeholderii locali;
– sustinerea participarii unor delegatii locale la evenimente europene, sau organizarea unor evenimente de pozitionare pentru Agentie si/sau stakeholderii locali, in vederea cresterii vizibilitatii si transformarii participarilor europene in resurse financiare si non financiare atrase in regiune.

Obs. Candidatul trebuie sa aiba resedinta in Bruxelles, intrucat concursul pentru acest post si ulterior activitatea profesionala aferenta acestuia se va desfasura la sediul Agentiei din Bruxelles.

2) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor, Biroul Educatie Antreprenoriala (Rubik Hub) – Community Builder

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), activitati cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
– elaborează si implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
– elaborează și implementează programe / evenimente de educatie antreprenoriala, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori.

3) 1 post de Expert in cadul Directiei Dezvoltarea Afacerilor – Startup Program Specialist (include si atributii de PR & Marketing & Social media & Content management)

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri de activitati: identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare si implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
– abilitati personale ridicate de organizare si sistematizare a activităților, experienta de lucru pe obiective;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– foarte bune cunoştinţe de limba engleza;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”;
– persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorinţă mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
– persoana cu interes ridicat si abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
– gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
– constituie avantaj experiența in relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
– constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech;
– constituie avantaj experiența in livrarea, organizarea sau crearea de programe educationale la orice nivel.

Principalele atributii ale postului:

– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
– organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar si antreprenorial;
– defineste, implementeaza si monitorizeaza conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
– sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate fondatorilor de startup-uri;
– elaborează și implementează programe / evenimente de suport startup-uri, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanta 1 la 1 și mentorat;
– sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
– gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
– organizează întalniri de tip matchmaking, networking sau mentorat intre antreprenori si mentori;
– organizează evenimente pentru atragere de investitori privati de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum si programe speciale de finantare dedicate mediului antreprenorial;
– identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaboreaza materiale informative;
– comunica si promoveaza intr-un mod creativ evenimentele, programele si actiunile speciale realizate pentru publicul tinta;
– elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare;
– utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute;
– construieste si dezvolta o relatie permanenta si dinamica cu publicul tinta;
– dezvolta relatii cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum si cu alti actori in domeniul startup-urilor;
– contribuie la dezvoltarea de comunitati, online sau offline.

4) 1 post in Directia Dezvoltarea Afacerilor (Rubik Hub) – Hub Admin

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala relevanta de minim 2 ani, in urmatoarele tipuri activitati: gestionarea și organizarea spatiilor si utilitatilor aferente unor imobile, asigurarea bunei funcționari a infrastructurii audio-video, a unei rețele media (calculatoare, video-proiectoare, microfoane, routere și servere, sisteme de operare), asistență tehnică în organizarea evenimentelor, gestionarea consumabilelor și materialele promoționale;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator;
– abilitati ridicate de comunicare, spirit organizatoric;
– persoană orientată spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”.

Principalele atributii ale postului:

– asistență la planificarea, pregătirea și desfăsurarea evenimentelor, conferințelor și întâlnirilor desfasurate de catre RubikHub;
– asigură funcționarea echipamentelor IT (televizoare, microfoane, imprimante, etc.) utiilizate de catre RubikHub;
– asigura managementul stocurilor și gestionarea inventarului in cadrul RubikHub;
– intocmește documentele administrative si monitorizează buna desfasurare a procesului de achizitie aferent activitatilor derulate de catre RubikHub;
– verifică îndeplinirea conditiilor contractuale aferente contractelor derulate cu furnizorii agreați;
– asigură functionarea spațiului în parametrii optimi, identifică și efectuează reparatiile în timp util;
– gestionează relația de colaborare cu co-workerii și partenerii;
– asigură securizarea spațiului în afara orelor de program;
– intâmpina vizitatorii Rubik Hub și le oferă tururi ghidate ocazionale ale spațiului, prezentând povestea Rubik Hub și oferind detalii despre zonele principale ale spațiului;
– gestionează calendarul de evenimente și activități desfășurate in cadrul RubikHub și oferă informații cu privire la disponibilitatea spațiului;
– colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta cele mai bune practici de implementare si livrare a evenimentelor si programelor dedicate fondatorilor de startup-uri și comunității.

5) 1 post de Expert in cadrul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial/Inițiativa ROStartup – Directia Dezvoltarea Afacerilor

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licența sau echivalent;
– experiența profesionala relevanta de minim 3 ani in derularea următoarelor tipuri de activități:
• implicarea in elaborarea a cel puțin 2 documentații acceptate la finanțare in cadrul programelor europene/naționale care au avut ca obiectiv derularea de activități dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial;
• asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabila;
• implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene/nationale cu parteneri internaționali/naționali;
• inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali/naționali;
– bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
– foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
– foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
– gândire strategica pe termen lung;
– capacitatea de a identifica oportunități, de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
– constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de finanțare dedicate dezvoltării ecosistemului antreprenorial.

Principalele atribuții ale postului:

– participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de susținere a activităților derulate in cadrul Inițiativei ROStartup/ RubikHub;
– identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea activitatilor din cadrul Initiativei ROStartUp/RubikHub;
– contribuie la pregătirea rapoartelor periodice în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului Proiecte Ecosistem Antreprenorial;
– stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte;
– participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu organizații, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale, cu rol în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din alte țări;
– asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau pentru finanțare de proiecte.

6) 1 post de Consilier / Asistent Director General

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani în activitati similare, inclusiv in activitati de PR, relatia cu mass-media;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv foarte bune competente de lucru in PowerPoint);
– foarte buna cunoastere a limbii engleze (abilitati ridicate de traducere/interpretare simultana, in timp real);
– persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
– constituie avantaj cunoasterea unei a doua limbi straine de circulatie internationala: franceza sau germana.

Principalele atribuții ale postului:

– realizeaza agenda de intalniri/sedinte/evenimente a directorului general;
– participa la toate evenimentele/intalnirile de lucru/sedintele directorului general, realizand in acest sens minute ale intalnirilor, sinteze, rapoarte, prezentari;
– desfasoara activitati de protocol;
– stabilește contacte de colaborare, comunica in interiorul si exteriorul organizatiei cu toti partenerii care deruleaza/pot derula activitati aflate in relatie cu agenda directorului general;
– participa alaturi de directorul general la deplasari/delegatii in interes de serviciu in tara si in strainatate;
– realizeaza traduceri/interpretari in timp real in cadrul intalnirilor la care participa;
– deruleaza activitati de corespondența necesară cu partenerii interni și externi ai Agentiei, in functie de solicitarile directorului general.

7) 1 post de Expert in cadrul Serviciului Programare, Monitorizare si Evaluare, Directia POR Nord-Est 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
– experienta profesionala anterioara de minim 2 ani intr-unul din domeniile: dezvoltare locala, dezvoltare regionala, sau similar/conex cu acestea;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
– capacitate de analiza si sinteza, precum si capacitate de operare cu date statistice;
– abilitati ridicate de comunicare, persoana orientata spre interactiunea cu oamenii;
– constituie avantaj experienta profesionala in elaborarea de planuri, studii, analize, strategii;
– constituie avantaj experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila;
– constituie avantaj experienta profesionala acumulata in lucrul cu date si informatii statistice.

Principalele atribuții ale postului:

– actualizarea si monitorizarea Planului de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta evaluarii strategice de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021 – 2027;
– monitorizarea si raportarea aferenta Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– evaluarea Programului Regional 2021-2027 Nord-Est;
– elaborarea si actualizarea procedurilor interne de lucru;
– elaborarea de analize, studii si materiale de sinteza;
– management si dezvoltare a parteneriatului regional.

8) 2 posturi de Expert Achizitii Publice

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
– experienta profesionala de minim 2 ani în domeniul achizitiilor publice;
– foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
– foarte buna cunoastere a limbii engleze;
– constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

Principalele atribuții ale postului:

Atributii de verificare a achizitiilor desfasurate in cadrul proiectelor implementate de beneficiarii de finantari nerambursabile:
– verificarea procedurilor de achiziţii derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila, în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
– verificarea respectarii reglementărilor privind conflictul de interese pentru toate achiziţiile derulate în cadrul proiectelor ce beneficiaza de finantare nerambursabila,, conform procedurilor de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;

Atributii privind derularea de achizitii publice pentru Agentie in calitate de autoritate contractanta:
– intocmirea Programului anual al achizitiilor publice pentru institutie si urmarirea derularii acestuia;
– elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica;
– aplicarea procedurilor de achizitie publica si derularea corecta a acestora;
– atribuirea contractului de achizitie publica, derularea si finalizarea acestuia;
– inchiderea dosarului de achizitie publica si arhivarea acestuia.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor initiale
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor initiala pe e-mail: resurseumane@adrnordest.ro, pana la data de 07.09.2022. Aplicatia va contine CV-ul persoanei in format Europass, complet si detaliat, in care vor evidentia clar experienta profesionala, precum si toate aspectele relevante care arata indeplinirea conditiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, in cuprinsul acestui anunt. In continutul CV-ului, dar si in continutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care opteaza. Tinand cont de specificul posturilor prezentate in cadrul acestui anunt, recomandam transmiterea candidaturii pentru un singur post in cadrul acestui concurs. Subiectele vor fi diferite pentru fiecare post in parte.

Etapa II- Selectarea candidaturilor si depunerea dosarelor de inscriere finale
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 12.09.2022 fiecare candidatura in parte si face selectia aplicantilor in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/si pe e-mail) pana cel tarziu in data de 13.09.2022 fiecare candidat acceptat, iar acesta va intocmi dosarul final de inscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atasat acestui anunt, copie dupa diploma de licenta, respectiv copii dupa alte diplome obtinute la alte cursuri/formari profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: resurseumane@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agentiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr.9, cel tarziu pana la data de 16.09.2022, orele 14:00.

Candidatii respinsi in aceasta etapa vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situatia aplicatiei lor.

Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în urmatoarele probe:

  • test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regaseste pe site-ul www.adrnordest.ro, sau atasata acestui anunt); testul scris va include si intrebari din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
  • test scris de limba engleza;
  • proba practica privind cunostintele de operare pe calculator;
  • interviu/analiza CV –ului.

Probele concursului se vor desfasura incepand cu data de 20.09.2022, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, cu exceptia postului de Expert Birou de Reprezentare Bruxelles, care se va desfasura la aceeasi data si ora, dar la sediul ADR Nord-Est din Bruxelles, str. Avenue Louise 54, etajul 3.

Agentia isi rezerva dreptul de a suspenda organizarea concursului, daca situatia generata de evolutia impredictibila a pandemiei o va impune. Acest aspect va fi anuntat in timp util candidatilor.

De asemenea, tot in acest context, dar si in functie de numarul celor admisi pentru sustinerea probelor concursului, exista posibilitatea ca derularea concursului sa se intinda pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat in timp util candidatilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Birou Resurse Umane).

Documente: