iunie, 2022

axa_1
NOUTĂȚI SLIDER

Proof of Concept: sprijin din POR pentru validarea și dezvoltarea unui produs inovator – Sesiune de informare și clarificare: 15 iunie 2022

Apelul de proiecte POR 2014-2020 aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ, Proof-of-Concept, a fost lansat la sfârșitul lunii mai.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022 și 27.07.2022. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 euro.

Pentru a veni în sprijinul solicitanților, ADR Nord-Est organizează miercuri, 15 iunie 2022, în intervalul orar 10.00-11.00, o sesiune de informare și clarificare cu privire la condițiile de accesare a finanțării în cadrul acestui apel.

Evenimentul va avea loc pe platforma Zoom. Pentru participare, vă rugăm să completați Formularul de înscriere, urmând a primi coordonatele de acces.


Cine poate beneficia de finanțare?

Prin intermediul acestui apel, vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovator, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Solicitantul trebuie să demonstreze, la momentul depunerii cererii de finantare, că nivelul de dezvoltare tehnologică inițial al conceptului este TRL3, că proiectul are în vederea realizarea unei cercetări inovatoare privind nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 și/sau TRL5, cu scopul de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață. Solicitantul trebuie să demonstreze, de asemenea, necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului.


De evitat!

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante. De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere exclusiv realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existență prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă exclusiv studii de piață ale unui anumit sector de activitate/ produs/ serviciu/ proces existent și/ sau propus a fi lansat pe piața de profil.


Cum te pregătești ?

Documentele acceptate, ce trebuie depuse odată cu cererea de finanțare, care atestă nivelul de dezvoltare tehnologică TRL 3 sunt:

  • Raport privind prezentarea ipotezelor cercetării și a rezultatelor ce se așteaptă a fi obținute; și/sau
  • Studii analitice și experimentale la scară de laborator; și/sau
  • Rezultatele testelor de laborator pentru determinarea parametrilor de interes și compararea cu predicțiile teoretice pentru sub-sistemele critice.


De ce merită să încerci?

Dacă beneficiarul demonstrează că premisele și/sau testarea modelului conceptual inovator nu poate fi continuată, nefiind demonstrată funcționalitatea și/sau validitatea unui potențial produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și pus pe piață, poate înceta contractul de finanțare la finalul TRL 4, fără recuperarea finanțării nerambursabile acordate integral și/sau proporțional. În acest caz, beneficiarul are dreptul doar la cheltuielile directe ocazionate de activitățile realizate în cadrul proiectului pentru cealaltă etapă, cu excepția activelor corporale și necorporale.

Mai multe detalii găsiți aici. 

charger
NOUTĂȚI

Acord privind un încărcător comun în UE

Comisia salută acordul politic provizoriu rapid la care au ajuns în această dimineață Parlamentul European și statele membre ale UE în legătură cu propunerea Comisiei privind o soluție comună de încărcare pentru dispozitivele electronice.

Începând din 2024, toate telefoanele mobile, tabletele, camerele digitale, consolele portabile de jocuri video, căștile audio, căștile cu microfon, difuzoarele portabile, cititoarele de cărți electronice, tastaturile, mouse-urile, sistemele portabile de navigație și căștile intraauriculare noi vor trebui să fie echipate cu un port de încărcare USB-C. Pentru laptop-uri, termenul este anul 2026.

Valorificând puterea pieței unice, aceste norme noi și îndelung așteptate vor genera  de resurse și de CO2, stimulând totodată inovarea tehnologică.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă responsabilă cu „O Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: „Învălmășeala de încărcătoare diferite din sertarele noastre va fi în curând de domeniul trecutului. Un încărcător comun reprezintă un avantaj real pentru noi, consumatorii, fiind benefic și pentru mediu. Salutăm așadar acordul privind încărcătorul comun la care s-a ajuns astăzi, în urma încheierii rapide a negocierilor dintre colegiuitori.”

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Un încărcător comun este o chestiune de bun-simț, având în vedere numeroasele dispozitive electronice pe care le utilizăm zilnic. Datorită angajamentului nostru politic ferm, am ajuns la un acord în mai puțin de 9 luni. Consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate dispozitivele lor electronice portabile, ceea ce reprezintă un pas important în direcția sporirii confortului și a reducerii deșeurilor. Acordul încheiat în această dimineață va genera economii de aproximativ 250 de milioane EUR pe an pentru consumatori și va permite totodată apariția și maturizarea unor noi tehnologii, precum încărcarea fără fir, fără ca inovarea să devină o sursă de fragmentare a pieței și de disconfort pentru consumatori.”

Acordul la care au ajuns astăzi colegiuitorii confirmă și completează propunerea Comisiei:

• Portul de încărcare și tehnologia de încărcare rapidă vor fi armonizate: în primul rând, portul USB-C va deveni portul comun, ceea ce le va permite consumatorilor să-și încarce dispozitivele cu același încărcător cu port USB-C, indiferent de marca dispozitivului. În același timp, armonizarea tehnologiei de încărcare rapidă va contribui la evitarea practicii utilizate de diverși producători de a limita în mod nejustificat viteza de încărcare și la asigurarea faptului că această viteză este aceeași indiferent de încărcătorul utilizat, dacă acesta este compatibil cu dispozitivul. Aceste norme se vor aplica de acum înainte dispozitivelor electronice menționate anterior. În viitor, această listă ar putea fi completată și cu alte dispozitive, pe baza unei evaluări periodice a pieței efectuate de către Comisie.

• Separarea vânzării unui încărcător de vânzarea dispozitivului electronic: consumatorii vor putea cumpăra un dispozitiv electronic nou fără a fi nevoiți să cumpere și un încărcător nou, ceea ce va limita acumularea de încărcătoare nedorite sau neutilizate. Rezultatele obținute și eventuala extindere a măsurii pentru a include și cablurile vor fi evaluate în cursul punerii în aplicare.

• O mai bună informare a consumatorilor: producătorii vor trebui să furnizeze informații relevante cu privire la performanța de încărcare, inclusiv informații privind puterea necesară pentru încărcarea dispozitivului și dacă acesta permite încărcarea rapidă. Astfel, consumatorilor le va fi mai ușor să afle dacă încărcătoarele de care dispun îndeplinesc cerințele noului lor dispozitiv sau să aleagă un încărcător compatibil.

• Demersuri în vederea armonizării soluțiilor de încărcare fără fir: având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei și pentru a limita o posibilă fragmentare a pieței în viitor, Comisia va evalua diferitele tehnologii disponibile în vederea unei eventuale armonizări viitoare și va solicita organizațiilor europene de standardizare să transpună soluția corespunzătoare într-un standard armonizat. 

Acordul la care s-a ajuns astăzi garantează, de asemenea, posibilitatea de a implementa fără întârziere soluțiile de încărcare comune, având în vedere mai ales faptul că sunt disponibile foarte multe soluții tehnologice și că industria de profil a dispus de suficient timp pentru a se adapta. Prin urmare, se stabilește o perioadă de tranziție de 24 de luni de la adoptarea oficială pentru a pune încărcătorul comun la dispoziția tuturor, pentru toate categoriile de produse vizate – cu excepția laptop-urilor, care vor beneficia de o perioadă de tranziție de 40 de luni.

Sursa: Comisia Europeană

AdvertIasi
NOUTĂȚI

Eveniment nZEB Roadshow în Iași (29 iunie – 2 iulie 2022)

Caravana nZEB Roadshow ajunge în Iași între 29 iunie și 2 iulie 2022!

Evenimentul va reuni experți din domeniul construcțiilor și eficienței energetice, furnizori de soluții și tehnologii pentru realizarea clădirilor cu o performanță energetică ridicată, mediul academic, autorități publice locale, dezvoltatori imobiliari, studenți, tineri, copii și publicul general timp de patru zile, în Grădina Centrală Palas Mall din Iași.

Activitățile incluse în program sunt menite să faciliteze o mai bună înțelegere a noilor cerințe privind performanța energetică a clădirilor (nZEB) și să pregătească, atât principalii actori din sectorul construcțiilor, cât și viitoarele generații, pentru dezvoltarea unui mediu construit sustenabil.

Evenimentul este realizat de echipa Clusterului pRO-nZEB (Clusterul pentru promovarea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero), cu sprijinul sucursalei Moldova, în cadrul proiectului nZEB Roadshow – proiect finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene, prin contractul de grant nr. 892378.

Cei care doresc să participe la eveniment, sunt rugați să completeze formularul care poate fi găsit AICI. Participarea este gratuită.

Părțile interesate să se alăture ca parteneri în cadrul evenimentului sunt rugate să contacteze echipa Clusterului pRO-nZEB.

Agenda preliminara a evenimentului o puteți accesa aici.

DIGIT (3)
NOUTĂȚI

Vizită de studiu privind digitalizarea administrației și serviciilor publice

Biroul de Reprezentare Bruxelles ADR Nord-Est a organizat, în perioada 24-25 mai, o vizită de studiu privind digitalizarea administrației și serviciilor publice. Vizita a avut ca obiectiv atât familiarizarea cu programe și inițiative privind digitalizarea, intrarea în contact cu exemple de bune practici, precum și crearea de contacte pentru posibile colaborări ulterioare. Printre participanți, s-au numărat reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, Consiliului Județean Iași, Consiliului Județean Vaslui, ai Primăriei Municipiului Botoșani, Primăriei Municipiului Bacău, Primăriei Municipiului Iași, Primăriei Municipiului Vaslui și Spitalelor Județene „Sfântul Spiridon” Iași și Spitalul Județean Neamț. Participanții au putut învăța din exemplele oferite, au intrat în contact cu inițiativele instituțiilor omoloage și au putut găsi puncte de intersecție. Unele dintre vizitele practice la diverse instituții locale s-au transformat într-un schimb de experiență între administrația belgiană și cea românească în ceea ce privește proiectele și inițiativele instituțiilor participante, serviciile online oferite cetățenilor și aplicațiile folosite.

Vizita de studiu a inclus atât întâlniri de lucru la instituții locale din Belgia, precum Primăria din Leuven, Comuna Saint-Gilles din Bruxelles, Spitalul Universitar din Leuven, Centrul Informatic pentru Regiunea Bruxelles-Capitală, Asociația Maks vzw, cât și ateliere de lucru cu reprezentanți din instituții europene. Aceștia din urmă au prezentat inițiative europene, oportunități și programe de finanțare în sectorul digitalizării, precum programele Orizont Europa și Europa Digitală. Perspectiva lor privind politicile publice a fost completată de experiențele locale și regionale asupra tranziției digitale și a priorităților pentru proiectele viitoare venite de la două birouri de reprezentare ale regiunilor Danemarcii de Nord și Emiliei Romagna.

Instituțiile vizitate au fost selectate datorită caracterului lor inovator și de avangardă, dar și datorită complementarității perspectivelor oferite asupra digitalizării administrației și serviciilor publice. De exemplu, Leuven a fost desemnată Capitală Europeană a Inovării in 2020, fiind o municipalitate cunoscută pentru inițiativele privind participarea cetățenească, folosirea inteligenței artificiale în sectorul public, cooperarea între sectorul public, privat și academic, iar Spitalul Universitar din Leuven face parte din cele mai bune 50 de spitale din lume, fiind extrem de cunoscut pentru inovarea în domeniul oncologic. Complementaritatea perspectivelor a fost un aspect important. Participanții au putut intra în contact cu perspective diverse asupra digitalizării administrației și serviciilor publice, de la nevoia creării de competențe digitale pentru grupuri dezavantajate, ce sunt adesea ignorate în procesul de tranziție digitală și până crearea de aplicații high-tech privind supravegherea video.

Vizita de studiu a implicat un proces de învățare și testare mutual. Pe de o parte, vizita a fost o oportunitate de promovare a regiunii Nord-Est în Belgia, a stârnit curiozitatea instituțiilor locale vizitate care, în ciuda reprezentării importante a diasporei românești în Belgia, aveau cunoștințe și perspective limitate asupra regiunii. Pe de altă parte, pentru participanți, vizita de studiu a fost o oportunitate de inserare pe durata a două zile într-un spațiu de experimentare și de testare într-un context non-familiar a propriilor întrebări și provocări privind tranziția digitală, precum și de ridicare a unor întrebări privind eficacitatea parteneriatelor public-privat și a unor soluții digitale punctuale. De asemenea, dincolo de tema propriu-zisă, vizita de studiu a subliniat importanța parteneriatelor și conexiunilor internaționale.

EDU (2)
NOUTĂȚI

Vizită de studiu a reprezentanților școlilor, inspectoratelor județene și a altor entități din sectorul educației vocaționale

În perioada 19-20 mai, ADR Nord-Est a organizat în Bruxelles o vizită de studiu dedicată inspectoratelor școlare județene, școlilor și instituțiilor vocaționale și de formare profesională din regiunea Nord-Est.

Printre participanți s-au numărat: Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Colegiul „N.V. Karpen” Bacău, Liceul Tehnologic Onești, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Asociația Institutul Bucovina, Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

Vizita de studiu a avut drept obiectiv oferirea unui pachet comprehensiv destinat instituțiilor educaționale, care au ambiția de a-si dezvolta o traiectorie europeană, de proiecte, de parteneriate sau de evenimente. Pachetul a cuprins o sumă de experiențe de învățare, prin intermediul prezentărilor, vizitelor la instituții, întâlnirilor și conversațiilor, punând accentul pe aspecte teoretice și operaționale deopotrivă. 

Experții Comisiei Europene au prezentat inițiative și acțiuni  din cadrul Programului Erasmus+, pornind de la mobilități, Teachers Academies, Centrele de Excelență Vocațională și terminând cu Pactul pentru Competențe. În plus, două birouri regionale din Bruxelles, reprezentând Țara Bascilor și Danemarca de Nord, și-au prezentat activitățile de activare și stimulare a proiectelor și inițiativelor europene din regiunile lor, iar doi reprezentanți ai ADR Nord-Est din Bruxelles au prezentat apelurile CERV, Orizont Europa, Europa Creativă și Europa Digitală.

Vizitele de studiu și discuțiile exploratorii pentru posibile parteneriate au continuat la: Wallonie Bruxelles Enseignement (instituția omoloagă Inspectoratelor Școlare Județene), Lifelong Learning Platform (o puternică rețea europeană în domeniul educației), Școala Europeană IV Laeken (una din cele mai mari instituții din sistemul privat de școli al Comunității Europene), Cité des Métiers (centru de orientare și formare).

În urma vizitelor si prezentărilor, în afară de motivația participanților de a activa în proiecte europene, s-au remarcat deschiderea și disponibilitatea partenerilor străini de a intra în contact cu delegația din Nord-Est și de a explora posibile inițiative de cooperare în viitor.