16 iunie 2022

IMG_0527
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI SLIDER

Digital Innovation Zone a fost selectat ca EDIH de către Comisia Europeană

Autoritatea pentru Digitalizare a României a anunțat Rezultatele evaluării la nivel european a centrelor de inovare digitală din România. Digital Innovation Zone a devenit singurul hub european din Regiunea Nord-Est, din Rețeaua de EDIH-uri, recunoscut de Comisia Europeană.

Centrul de inovare digitală (Digital Innovation Zone) a fost selectat în programul Digital Europe – Europa Digitală, în urma unui  proces extrem de riguros,  care a durat peste 2 ani, pentru a desfășura activitățile suport specifice procesului de transformare digitală a companiilor și instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est.

Astfel, Centrele de inovare digitală selectate să reprezinte România în rețeaua europeană sunt:

 • DIH4Society – regiunea Nord-Vest
 • TDIH – regiunea Nord-Vest
 • FIT EDIH – regiunea Centru
 • WeH – regiunea Sud-Muntenia
 • CiTyInnoHub – regiunea Sud-Est
 • eDIH-DIZ – regiunea Nord-Est
 • DIGIVEST – regiunea Vest

Digital Innovation Zone este primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est, o inițiativă de jos în sus, promovată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est încă din iunie 2019, care pe baza angajamentului mai multor entități publice și private din regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale, a devenit o structură recunoscută la nivel european.

Scopul principal al hub-ului este de a oferi IMM-urilor și instituțiilor publice sprijin și acces la o rețea largă și diversă de resurse tehnologice, digitale și de finanțare pentru digitalizarea, automatizarea și furnizarea de servicii și produse inovatoare. Tehnologia de bază promovată de DIZ este Artificial Intelligence cu aplicabilitate în Manufacturing și Health.

Rolul lui este de orchestrator al Ecosistemului de inovare prin digitalizare, un ecosistem complex care antrenează stakeholderii relevanți punând în contact nevoia cu soluția.

Ce este un European Digital Innovation Hub (EDIH)?
Hub-urile Europene de Inovare Digitală (EDIH) au un rol esențial pentru atingerea obiectivelor programului Digital Europe, ajutând la adoptarea pe scara larga a noilor tehnologii (AI Inteligenta artificiala, HPC, blockchain, etc.). Ele facilitează interacțiunea și colaborarea dintre companii, administrația publică și industrie, care au nevoie de soluții digitale bazate pe noi tehnologii și start-up-urile inovatoare, care dezvoltă deja aceste soluții.
Sunt susținute de Programul Digital Europe DEP (2022-2027) și statul membru.

Beneficiari: IMM-uri din zona de producție și sănătate, spitale

Doar 8% dintre companiile românești sunt puternic digitalizate (cel mai mic procent din Europa). Obiectivul principal este creșterea acestui procent, în perioada 2022-2027.

Rețeaua europeană a EDIH oferă suport și expertiză în regiune:

 • Soluții de finanțare a inovării digitale și a digitalizării IMM-urilor
 • Noi competențe digitale pentru echipe
 • Conectarea furnizorilor de soluții digitale cu clienți și parteneri din regiune și din Europa
 • Facilități de testare a noilor tehnologii înainte de achiziționare

Ținte pentru perioada 2022 – 2025

100 de IMM-uri și spitale publice vor beneficia de:

 • Audituri pentru determinarea Maturității Digitale
 • Activități de demonstrare
 • Programe de transformare digitală


1000 de persoane vor putea participa la:

 • Traininguri pentru dezvoltarea culturii digitale și competențelor
 • Radarul pentru digitalizare
 • Programe Digital Innovation de 6 luni
6 apeluri de tehnologie dedicate:

 • Experților de inovare digitală
 • Parteneri de tehnologii din rețeaua EDIH și alte rețele
 • Beneficiari ai serviciilor DIZ


Acces la finanțare prin:

 • Platforma de finanțare
 • Ateliere de pregătire pentru accesarea granturilor
 • Ateliere de pregătire pentru accesarea de investiții
 • Workshop-uri de pregătire a planului de afaceri

Ești IMM? Alătură-te ecosistemului EDIH pentru că:

 • Poți fi lider sau partener de consorțiu în proiecte de cercetare sau inovare (Horizon Europe, Digital Europe, etc)
 • Ai acces la experți europeni în tehnologii avansate
 • Ai propriul tău Manager de Inovare Digitală în regiune, în cadrul hub-ului
 • Primești un raport de evaluare a nevoilor de digitalizare a companiei și acces la soluții și furnizori de tehnologie potriviți nevoilor tale.

Ești furnizor de soluții tehnologice? Alătură-te ecosistemului EDIH pentru că:

 • Poți fi lider sau partener de consorțiu în proiecte de cercetare sau inovare (Horizon Europe, Digital Europe, etc)
 • Ai acces la experți europeni în tehnologii avansate
 • Îți prezinți soluțiile tehnice și le incluzi într-un portofoliu pre-aprobat de soluții, pentru IMM-urile și spitalele din regiunea Nord-Est
 • Contribui la transformarea digitală a regiunii noastre

Cine suntem?
Membri Board Digital Innovation Zone. Lideri grupuri de expertiză

Coordonator academic și Test-before-invest: Prof. Dr. Simona Caraiman, Universitatea Tehnică Iași
Lideri grup Sănătate: Carmen Mihai (clusterul ImagoMol); Dr. Ionut Nistor, Centrul MAVIS, UMF Iași
Lider AI: Florin Cardasim – Strongbytes
Cristina Baghiu – Coordonator EDIH. Lider grup Cultură și Competențe Digitale, Atelierul de Idei
Lider Ecosistem inovare: Lidia Bețoaea – ADR Nord-Est
Lider Comunicare: Georgiana Dragomir – Grapefruit
Lider grup Manufacturing: Delian Coroama- Webmagnat

Alătură-te ecosistemului nostru!
Trimite un email la cristina.baghiu@digital-innovation.zone și vei primi informațiile pentru aderare.

VI event day1 - 6
NOUTĂȚI SLIDER

Accelerarea transformării digitale a serviciilor de sănătate în Regiunea Nord-Est – concluzii post-eveniment

Au fost două zile pline de energie și entuziasm, 9-10 iunie 2022, în care reprezentanți ai autorităților publice, manageri de spitale, medici, profesori universitari și companii care produc soluții digitale în domeniul sănătății s-au adunat la aceeași masă, pentru a-și expune nevoile, a colabora și a încerca să găsească soluții inovative și acțiuni comune pentru ‚Accelerarea transformării digitale a sistemului de sănătate în Regiunea Nord-Est’ și, implicit, pentru sistemul medical din România.

Evenimentul a fost organizat de ADR Nord-Est și Inițiativa Vanguard și face parte din programul european Science Meets Regions, coordonat de Joint Research Center (JRC).

Prima zi a evenimentului a fost o sursă de inspirație pentru personalul din sistemul medical, fiind prezentate exemple de bune practici din România (Iași, Cluj Napoca, București), dar și din Europa (Austria și Țările de Jos). În cadrul unei sesiuni speciale interdisciplinare a fost evidențiat rolul inteligenței artificiale în diagnosticul medical și au fost prezentate produse inovative, create de companii românești, menite să faciliteze accesul pacienților la serviciile de sănătate și să eficientizeze procesele în sistemul medical. Nu în ultimul rând, s-au subliniat perspectivele regionale, naționale și europene referitoare la modalitățile de accelerare a transformării digitale a serviciilor de sănătate.

Cea ce-a doua zi a evenimentului a avut un specific interactiv, fiind organizat un Innovation Camp, după metodologia JRC. În cadrul celor două grupuri de lucru, s-au evidențiat nevoile sistemului de sănătate din regiunea de Nord-Est, împreună cu potențiale soluții pentru acestea. În urma dezbaterilor și a prezentării surselor de finanțare disponibile în perioada de programare 2021-2027, s-a subliniat nevoia de colaborare și de dezvoltare de parteneriate la nivel micro și macro, conceperea și implementarea unei strategii comune la nivel regional, facilitarea interoperabilității datelor medicale, implementarea unui sistem de management al documentelor, un inventar electronic al echipamentelor și dispozitivelor medicale, dar și sisteme de telemedicină sau un ‚cloud’ regional de imagistică medicală.

Dincolo de acest eveniment, ADR Nord-Est a reiterat disponibilitatea de a facilita dezvoltarea de proiecte în domeniul digitalizării sistemului de sănătate și de a organiza în continuare discuții tematice cu factorii interesați pentru a dezvolta ideile de proiecte generate în cadrul evenimentului.

Ne-am bucurat să fim gazda unui astfel de eveniment, în care focusul a fost pe  discuții aplicate, intervenții bazate pe provocări reale din piață, prezentarea de soluții inovative și identificarea unor acțiuni imediate, necesare accelerării digitalizării sistemului de sănătate din România!

Card online_11_NESICA_v. web_final_crop
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul NESICA: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul NESICA finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina și derulat de un consorțiu de parteneri internaționali din care face parte Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Proiectul promovează eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, ce au drept scop utilizarea durabilă a resurselor din regiunile de frontieră ale celor patru state partenere.

3 comunități din fiecare regiune vor beneficia de organizarea de ateliere tematice, sesiuni de instruire și schimb de bune practici cu ajutorul experților din regiunile partenere. Astfel, au fost încheiate acorduri de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și 3 comunități din județul Suceava, UAT Vama, UAT Liteni și UAT Șcheia.

Descarcă
> rezumat proiect
> newsletter dedicat proiect

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica ”Servicii de Medicina muncii”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2022), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:
– Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
– Examen medical periodic (anual);
– Examenul medical la reluarea activitatii;
– Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 22.06.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 22.06.2022, ora 13:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 27.06.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 29.06.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.
In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 17.933,00 lei fara TVA / Surse proprii

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
(care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini:
       – Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
        – Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Colegiul Medicilor Neamt.
 Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii