7 aprilie 2022

Rubik Garage RO
NOUTĂȚI SLIDER

Rubik Garage, acceleratorul pentru startup-uri early-stage din CEE & SEE, a deschis înscrierile

Rubik Garage, programul de accelerare, mentorat și atragere de investiții, organizat de Rubik Hub, a lansat înscrierile. El se adresează startup-urilor cu un produs inovator și o echipă experimentată din Europa Centrală și de Sud-Est, cu un produs minim viabil, cu potențial de scalare care își doresc să ajungă la primul client plătitor sau să obțină o rundă de investiție.


Ediția din 2022 se desfășoară împreună cu partenerii strategici ROCA X și SeedBlink din România, Global Kinetics din Silicon Valley, SUA, și Startup Wise Guys din Estonia.

Programul este împărțit în 3 faze, fondatorii fiind selectați pentru participarea la fiecare fază în funcție de evoluția lor:

  1. Accelerator – 18 mai – 22 iulie, timp în care fondatorii participă la peste 60 de ore de workshopuri practice cu experți și sesiuni de feedback 1:1 de la mentori și investitori – toate cu scopul de a accelera dezvoltarea startup-ului în ariile esențiale. Aceste workshopuri sunt construite în funcție de nevoile fondatorilor și ating o varietate de subiecte vitale pentru un startup de succes, inclusiv: cum să dezvolți modele de afacere sustenabile, cum să dezvolți strategii de vânzări, pricing și lansare în piață și cum să creezi un flow de operațiuni scalabil. Pe lângă acestea, fondatorii primesc sfaturi și învață strategii despre obținerea unei investiții direct de la experții și investitorii din comunitate.
  2. Demo Day – fondatorii își prezintă startupurile în fața a peste 100 de investitori, fonduri de investiții, parteneri și mentori.
  3. Internaționalizare și investiții – fondatorii se pregătesc pentru ridicarea unei runde de investiții și scalare internațională. În acest sens, startup-urile care vor progresa cel mai mult vor primi un pachet de beneficii pentru a-i sprijini să scaleze în piețe noi. Acesta cuprinde accesul gratuit la o conferință de startup-uri internațională, un stand de prezentare pentru o expunere mai mare și o călătorie de o săptămână în ecosistemul din piața vizată.


Rubik Garage
oferă următoarele avantaje fondatorilor selectați:

  • O valoare de peste 100.000 euro în suport personalizat, acces la resurse și comunitate, prezență internațională, granturi, premii, investiții și alte beneficii;
  • Peste 60 de ore de workshop-uri live, interactive și practice, în format hibrid, toate în limba engleză;
  • Sesiuni live de întâlnire cu investitori și feedback 1:1 pe prezentări, înainte de Demo Day;
  • Acces la o comunitate de peste 150 de mentori, fondatori și experți de la peste 40 startupuri, inclusiv 4 unicorni: UiPath, Branch, Front, Deel;
  • Know-how-ul colectiv și accesul la comunitățile de investitori a 5 acceleratoare din Europa, SUA și România;
  • Pachet de internaționalizare: imersiune în ecosistemul internațional de startup, participarea la conferințe internaționale de profil cu stand de prezentare.
  • Programul este gratuit și equity-free, dar este necesară implicarea totală a fondatorilor selectați în fiecare fază a programului.

Prin Rubik Garage 2022 ne propunem să construim contextul potrivit în care fondatorii de startupuri cu potențial să poată crește în România, să aibă acces la cei mai buni mentori și experți și să le oferim încredere alături de o comunitate dinamică și activă cu scopul de a-i sprijini să scaleze la nivel internațional. Știm de ce eșuează majoritatea startup-urilor în stadiu early-stage și vrem să prevenim și să găsim soluții potrivite pentru a le maximiza șansele. Nu sunt rețete aplicabile la modul general, dar sunt indicatori ușor de analizat care să simplifice călătoria unui fondator. Cred că ideea nu este importantă dacă nu vine cu o soluție la o problemă reală și nu știi sau nu ești persoana potrivită care să o transforme în realitate. Accesul la finanțare și resurse devine foarte simplu pentru fondatorii cu mentalitate bună, de creștere, cu execuție continuă, cu pasiune și cu motivație sănătoasă”, spune Valentin Iulian Țoc, manager Accelerator Rubik Garage.

Înscrierile pot fi făcute până pe 1 mai 2022, la ora 23:59. Selecția startup-urilor acceptate în accelerator va fi anunțată până pe 6 mai. Ea va fi făcută de o echipă de jurați din Rubik Hub, ADR Nord-Est și de la partenerii strategici ROCA X și SeedBlink din România, Global Kinetics din Silicon Valley, SUA, și Startup Wise Guys din Estonia.

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, 13, 14 si 15 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor servicii:
– Servicii de restaurant in data de 13.04.2022 (ora 19.00) si 14.04.2022 (ora 19.00) pentru un numar minim de 25 persoane – numar maxim 40 persoane,
– Servicii de catering pentru 3 pauze de cafea in data de 14.04.2022 (ora 9:00, ora 11:00 si ora 15:30) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 2 pauze de cafea in data de 15.04.2022 (ora 9:00 si ora 11:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 15.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Serviciile de cazare pentru 2 nopti cu mic dejun inclus (13/14 si 14/15 aprilie 2022), pentru minim 5 – maxim 10 persoane; se solicita minim 5 – maxim 10 camere in regim single, hotel de 3 stele sau 4 stele (cu camere in regim 3 stele) localizat in zona centrala a orasului Piatra Neamt,
confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

In situatia in care intalnirea planificata nu se va mai desfasura in intervalul 13 -15 aprilie 2022, Autoritatea contractanta va anunta Prestatorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte si va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 30.04.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor(dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.04.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 26.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/.

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
– Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
– Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
– Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
– Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
– Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
– Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
– Formularul 10 – Formular de Oferta si
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
– Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
– Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet de sarcini
III. Formulare si Modele Servicii
IV. Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

277168234_5078005382260804_7989713665653280688_n
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

RVP 2.0 DemoDay – Cum aducem cercetarea mai aproape de piață?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, partener în proiectul “Supporting Innovation in Romanian Catching Up Regions”, implementat cu suportul Băncii Mondiale, organizează evenimentul Research Valorization Program 2.0 (RVP 2.0) – Demo Day, în data de 12 aprilie 2022, între orele 14.00 – 16.30 pe platforma ZOOM.

Evenimentul marchează finalul celei de-a doua ediții a Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării, un program derulat de către ADR Nord-Est pentru a facilita tranziția rezultatelor de cercetare către piață, prin intermediul unei călătorii personalizate, concepute pentru a acoperi nevoile specifice ale echipelor de cercetare. Acest sprijin este oferit sub forma unor workshop-uri de dezvoltare a ideilor de proiect, sesiuni de coaching individualizate și asistență pentru lansarea pe piață.

În cadrul acestui apel, experții Băncii Mondiale și ADR Nord-Est au selectat 7 proiecte din regiunea Nord-Est în vederea acordării de asistență și îndrumare pentru consolidarea capacității și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de marketing, drepturi de proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc. Aplicațiile depuse acoperă următoarele domenii de specializare inteligentă: tehnologia informațiilor și comunicațiilor, managementul apei, sănătate și educație.  

Beneficiarii acestui program, echipe de cercetare din regiunea Nord-Est, au lucrat pe parcursul a 7 luni împreună cu experți în inovare ai Băncii Mondiale și ADR Nord-Est și sunt pregătite în acest moment să susțină proiectele în fața unor potențiali colaboratori și investitori privați. Tematicile proiectelor ce urmează a fi prezentate sunt:

USM Suceava Tehnologie inteligentă de comunicare a luminii vizibile pentru siguranța activă a mașinii și asistența șoferului (IVLC)
UAIC Iași Imprimarea 3D a modelelor macromoleculare fizice utile pentru predare și demonstrație (modelemoleculare.ro)
TUIași Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și emergenți pentru procesele avansate de tratare a apelor uzate (PureGeo)
TUIași O nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale (OrthoBioAlloy)
TUIași Platformă de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi din cerneală specială (uProSense 2.0)
UMF Iași Soluții farmaceutice cu administrare orală pentru ameliorarea simptomelor și reducerea efectelor secundare induse de terapia oncologică (Ora-Relief)
TUIași Sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memoria formei (SMARS)

Prin acest eveniment ne propunem să aducem împreună experți din domenii specifice de cercetare, potențiali parteneri comerciali și investitori, să prezentăm evoluția proiectelor de cercetare în fața unui public specializat și să încurajăm dezvoltarea ecosistemului regional de transfer tehnologic.

Persoanele interesate să participe se pot înscrie până pe 8 aprilie 2022 la: https://bit.ly/3IGj7Z8

Pentru mai multe detalii despre eveniment puteți accesa:
https://fb.me/e/3vwNVYz0i (limba română)
https://www.linkedin.com/events/rvp2-0demoday-kickstartyourrese6914468424848932864/  (limba engleză)