18 martie 2022

DIZ pentru Republica Moldova-2-1
NOUTĂȚI SLIDER

Digital Innovation Zone – o poveste de succes în regiune, inițiată de ADR Nord-Est

Digital Innovation Zone a depus în luna februarie 2022 aplicația pentru o finanțare de 4 Mil. Euro, 100% nerambursabili, prin care să desfășoare activitățile suport specifice procesului de transformare digitala a companiilor și instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est.

Digital Innovation Zone este primul hub de inovare digitală în Regiunea Nord-Est, o inițiativă de jos în sus, promovată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est încă din iunie 2019, care pe baza angajamentului mai multor entități publice și private din regiune, cu experiență în inovarea la scară și soluții digitale, a devenit o structură recunoscută la nivel european.

Scopul principal al hub-ului este de a oferi IMM-urilor și instituțiilor publice sprijin și acces la o rețea largă și diversă de resurse tehnologice, digitale și de finanțare pentru digitalizarea, automatizarea și furnizarea de servicii și produse inovatoare. Tehnologia de bază promovată de DIZ este Artificial Intelligence cu aplicabilitate în Manufacturing și Health.

În aprilie 2016, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană de digitalizare a industriei (DEI) pentru a consolida competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale, alocând peste 100 milioane de euro pentru Digital Innovation Hub (DIH). Astfel, orice companie din Europa avea acces la un centru digital de inovare în proximitate. Până în 2019, în România, la nivel național existau doar 4 DIH-uri, din care doar 2 funcționale, înscrise pe harta europeană. În Regiunea Nord-Est nu exista niciunul.   

În iunie 2019, în cadrul unui eveniment organizat de ADR Nord-Est, s-a lansat pentru prima dată ideea înființării primului Digital Innovation Hub. Parte din cei prezenți la acest eveniment, reprezentanți ai mediului privat, academic, ONG-uri și instituții publice, au devenit membri fondatori Digital Innovation Zone în Regiunea Nord-Est.

Au urmat 6 luni de întalniri, workshopuri și întrevederi cu stakeholderi relevanți din regiune pentru a contura această idee și a crea structura, astfel:

 • Identificarea nevoilor grupului țintă
 • Definirea Value Proposition
 • Stabilirea formei de organizare
 • Identificarea partenerilor strategici

Astfel, în  decembrie 2019, s-a oficializat această inițiativă prin semnarea Asocierii în participațiune între membrii fondatori, iar până în februarie 2020 s-au semnat Acorduri de adeziune cu toate cele 6 universități din regiune, 3 camere de comerț, AJOFM Iași și alte companii private din domeniul IT. În martie 2020, după 2 luni de muncă intensă, Regiunea Nord-Est a fost inclusă pe harta europeană a DIH-urilor, în catalogul JRC, prin ADR Nord-Est

Deși pandemia ne-a încurcat planurile de organizare a evenimentului de lansare din martie 2020, ne-am adaptat noilor condiții și am reușit să facem lansarea oficială pe 4 iunie 2020, într-un eveniment online care s-a bucurat atât de participarea unor personalități din domeniul digitalizării și al fondurilor europene, cât și de prezența a peste 100 de participanți în sala virtuală și peste 5.000 de spectatori pe canalele de social media.

Primul proiect pilot a fost lansat în februarie 2020 și a asistat mai multe companii din regiune printr-un amplu proces de transformare digitală.  Trei dintre acestea  au identificat și accesat, cu ajutorul specialiștilor din DIZ, finanțări dedicate digitalizării în cadrul proiectului CHANGE2TWIN.

În noiembrie 2020 este selectat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, ca HUB regional reprezentativ pentru competiția europeană a EDIH (European Digital Innovation Hubs) din programul Europa Digitală.

Digital Innovation Zone (DIZ) în calitate de DIH regional, este o structură de tip One-Stop-Shop care sprijină companiile și administrația din regiune, să devină mai competitive oferind acces la 4 tipuri de servicii suport: acces la ecosistemul de inovare internațional, formarea de competețe digitale, testare înainte de investiție și acces la finanțare.

În calitate de leader TIC în RIS3, Digital Innovation Zone contribuie la implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Își asumă lidership-ul în domeniul specializării IT&C prin stabilirea direcțiilor de dezvoltare prin inovare, identificarea și implementarea proiectelor specifice, dar și ca un facilitator transversal pentru alte domenii prioritare de specializare din Regiunea Nord-Est: producție (agroalimentare, biotehnologie, text și materiale noi),energie și mediu), sectorul sănătății, prin implicarea activă în procesul de transformare digitală.

De asemenea, contribuie la stabilirea direcțiilor de finanțare în zona digitală, organizarea de ateliere de descoperire antreprenorială (EDP) pentru sectorul IT, definirea unei strategii de digitalizare pentru regiune.

Astăzi, Digital Innovation Zone este o structură complexă și completă, un ecosistem cu toate componentele necesare pentru a susține procesul de transformare digitală a companiilor și instituțiilor publice din regiune.

Ecosistemul național este alcătuit din:

 • Orchestrator – membrii fondatori și partenerii de proiect DIZ
 • CDI și ACADEMIA
 • Furnizori de soluții și servicii specializate
 • Grupul țintă: companii și administrația publică din domeniile industriei producătoare și sănătate.

Ecosistemul internațional este reprezentat de:

 • Rețeaua de hub-uri europene
 • Alte rețele europene (ex: EEN, I4MS, EIT, DIHNET.eu, Vanguard Initiative, ERRIN, EURADA, etc)
 • Coridoarele create

ADR Nord-Est, prin susținerea și creditarea grupului de inițiativă, a avut cel mai important rol în înființarea acestei structuri și, mai ales, în garantarea capacității și a credibilității Digital Innovation Zone.

een
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Platforma de reziliență a lanțului de aprovizionare

Modificarea lanțurilor comerciale internaționale, o pandemie globală puternică și provocările la adresa ordinii de pace europene au influențat sau chiar perturbat complet lanțurile de aprovizionare consacrate. Pentru a aborda aceste provocări, Rețeaua Enterprise Europe Network a lansat o nouă platformă, intitulată Supply Chain Resilience platform.  

EEN Supply Chain Resilience platform (link: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/) este un instrument de identificare a întreruperilor din cadrul lanțurilor de aprovizionare pentru IMM-urile din Uniunea Europeana și din Ucraina, oferind posibilitatea de a găsi noi parteneri care pot oferi sprijin celor care au o nevoie urgentă de asistență sau care și-au pierdut piețele de import/export, printre altele, în Ucraina, Rusia, Belarus.

Se oferă posibilitatea de a stabili contacte direcționate și eficiente în timp cu toți actorii din industrie, mediul academic și guvern. Părțile interesate, și în special IMM-urile europene, își pot prezenta profilul personalizat.

Pentru a asigura un maxim de fiabilitate și pentru a evita frauda și abuzul, profilurile diverse vor fi validate de Centrele Enterprise Europe Network locale.

Cum vor fi susținute afacerile locale?
Pasul 1 – publicarea de oferte pentru materii prime, piese, componente și/sau produse (semi)fabricate sau servicii.
Pasul 2 – promovarea cererilor companiilor europene de a-și susține lanțurile de aprovizionare.
Pasul 3 – matchmaking-ul furnizorilor internaționali cu cumpărătorii de bunuri și servicii.

Domenii/Sectoare cheie:

 • Agroalimentar
 • Construcții
 • IT&C
 • Produse electronice
 • Industrii consumatoare de energie
 • Sănătate
 • Mobilitate, Transport, Auto
 • Materii prime
 • Energie regenerabilă
 • Textile

Care sunt beneficiile?

 • Identificați noi parteneri de afaceri și potențiali furnizori sau cumpărători pentru a întări lanțurile de aprovizionare.
 • Prezentați proiecte de succes, produse inovatoare și tehnologii de ultimă oră.
 • Stabiliți contacte transfrontaliere între întreprinderi, industrii, organizații de sprijin, mediul academic, părți interesate importante și factori de decizie cheie.

Centrele Enterprise Europe Network din România (date contact la: www.een-romania.ro) oferă sprijin, în mod gratuit, IMM-urilor interesate pentru a-și publica ofertele și cererile.

Mai multe informații despre măsurile întreprinse de Rețeaua Enterprise Europe Network și Uniunea Europeană ca răspuns la războiul din Ucraina puteți afla accesând: https://een.ec.europa.eu/content/eu-and-enterprise-europe-network-support-ukraine