1 noiembrie 2021

concurs angajare
CARIERĂ NOUTĂȚI

[Finalizat] Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est – actualizat 01.11.2021

Țînând cont de prevederile Hotărârii nr. 1130/22.10.2021, în vederea desfășurării concursului, începând cu dată de 09.11.2021, precizăm că accesul candidaților în spațiul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu nr. 9 este permis doar celor:

 • care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
 • care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
 • care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Precizăm că accesul în instituție și implicit participarea la concurs se va face în baza scanării certificatului verde sau prin prezentarea buletinului nominal de analize medicale, aferent testărilor indicate mai sus.


06.10.2021 – Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 09.11.2021, orele 1000, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 7 posturi vacante.

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului Cooperare Externă, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 5 ani în derularea următoarelor tipuri de activități:
  • implicarea în elaborarea a cel puțin 3 documentații acceptate la finanțare în cadrul unor programe europene
  • asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare europeană
  • implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene cu parteneri internaționali
  • inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali
 • bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitatea de a identifica oportunități fezabile pentru dezvoltarea ADR Nord-Est capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană.

      Principalele atribuții ale postului:

 • Participă la redactarea, implementarea, promovarea și raportarea propunerilor de proiecte de dezvoltare regională (durabilă și/sau inovatoare), construcție instituțională sau asistență tehnică, în care participă ADR Nord-Est, în calitate de promotor, partener sau colaborator, împreună cu echipa de lucru nominalizata de către Directorul de direcție sau în conformitate cu atribuțiile delegate prin decizie internă de conducerea ADR Nord-Est;
 • Identifică și monitorizează surse de finanțare internaționale, europene și naționale ce pot susține implementarea inițiativelor ADR Nord-Est și/sau alte clienților Agenției;
 • Contribuie la pregătirea rapoartelor periodice pentru a fi prezentate Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est în legătură cu activitatea desfășurată la nivelul Biroului de Cooperare Externă;
 • Identifică și propune spre aprobare directorului de direcție, grupurile de lucru cu participare instituțională din cadrul Regiunii Nord-Est, pentru implementarea proiectelor cu asistență financiară internațională;
 • Stabilește contacte de colaborare și face propuneri pentru încheierea în condițiile legii, a unor convenții sau înțelegeri de colaborare sau parteneriate, cu entități guvernamentale sau non-guvernamentale din țară și străinătate pentru valorificarea oportunităților de inițiere a unor proiecte regionale în Regiunea Nord-Est;
 • Participă și organizează întâlniri pentru schimb de experiență cu agenții de dezvoltare regionala, instituții guvernamentale sau non-guvernamentale cu rol în dezvoltarea regională din alte țări;
 • Asigură corespondența necesară cu partenerii interni și externi care participă la încheierea unor Acorduri de cooperare bilaterala sau finanțare proiecte;
 • Pregătește și distribuie materiale informative și de promovare privind activitatea de cooperare externă a ADR Nord-Est;
 • Derulează activități care țin de promovarea externă a activităților ADR Nord-Est.

2)    1 post de Expert în cadrul Biroului Specializare Sectorială, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională de minim 2 ani în derularea următoarelor tipuri de activități
  • gestionare procese/sisteme de producție/departament de dezvoltare produse/servicii
  • gestionare relații cu clienții din mediul de afaceri
 • abilitați de comunicare (realizare de materiale scrise, organizare de evenimente, susținere prezentări)
 • abilitați de lucru în echipe multidisciplinare și multiculturale;
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • constituie avantaj:
  • experiența profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (elaborare, evaluare, management sau implementare proiecte);
  • o bună cunoaștere a domeniilor IT&C și textile/industrie ușoară.

Principalele atribuții ale postului:

 • Gestionează activități de comunicare în domeniul inovării, în special în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, în scopul:
  • identificării furnizorilor de inovare (e.g. organizații de cercetare, dezvoltare și inovare, companii inovative) și a serviciilor oferite de aceștia;
  • identificării potențialilor beneficiari ai inovării (e.g. companii mici și mijlocii, asociații de producători, unități administrativ teritoriale locale, societate civilă etc.) și a nevoilor acestora;
  • identificării și promovării oportunităților de finanțare și parteneriat;
  • facilitării de parteneriate de proiecte inovative;
  • facilitării asocierii / clusterizarii și includerii în rețele profesionale de profil.
 • Participă la dezvoltarea și implementarea instrumentelor de facilitare a inovării:
  • evenimente și platforme de brokeraj pentru cercetare/dezvoltare și inovare;
  • alte evenimente de informare și stimulare a inovării;
 • Participă la activități în cadrul rețelelor internaționale de inovare, cu precădere în domeniile IT&C /digitalizare și textile/industrie ușoară, identifică oportunități și facilitează crearea de parteneriate;
 • Realizează materiale informative și rapoarte cu privire la activitățile desfășurate.

3)   1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani în activități de comunicare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media, Content Writer, Copywriter, digital marketing;
 • foarte bună cunoaștere a limbii române, spirit critic din punct de vedere gramatical;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoană flexibilă, cu abilitați ridicate de creație, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric și de echipă;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică);
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

Principalele atribuții ale postului :

 • Contribuie la Implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Operațional Regional în Regiunea Nord-Est;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ apelurile deschise pentru finanțare, rezultatele implementării Programului și proiectele de succes, în rândul publicului țintă;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Implementează măsuri de comunicare online, setează campanii de promovare în acord cu publicul țintă vizat și creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media;
 • Dezvoltă relații cu jurnaliști, lideri de opinie și rețeaua comunicatorilor REGIO.

4)    1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • Competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, online și offline;
 • Abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • Bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • Abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • Persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • Abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • Constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

   Principalele atribuții ale postului :

 • Elaborează, planifică și implementează strategia de comunicare anuala și strategia de marketing;
 • Comunică și promovează într-un mod creativ evenimentele, programele și acțiunile speciale realizate pentru publicul țintă;
 • Stabilește calendarul editorial pentru toate canalele de comunicare;
 • Elaborează articole, comunicate de presă, materiale de informare și promovare;
 • Derulează activități aferente dezvoltării brandului Rubik Hub;
 • Utilizează instrumentele necesare editării și procesării materialelor concepute;
 • Construiește și dezvoltă o relație permanentă și dinamică cu publicul țintă;
 • Dezvolta relații cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum și cu alți actori în domeniul start-up-urilor;
 • Dezvoltare de comunități, online sau offline;
 • Definește, implementează și monitorizează planul de promovare și comunicare on și offline, creează conținut pentru canalele de comunicare Social Media.

5)    2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – Program Manager

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoană cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

Principalele atribuții ale postului:

 • Colaborează cu membrii echipei pentru a dezvolta direcția strategică și cele mai bune practici de implementare și livrare a evenimentelor și programelor dedicate fondatorilor de startup-uri;
 • Organizează evenimente de business, workshopuri de dezvoltare antreprenoriala, networking, atragere parteneri din mediul universitar și antreprenorial;
 • Definește, implementează și monitorizează conceptul programului/evenimentului dedicat startup-urilor de care este responsabil;
 • Sprijină și oferă mentorat de înaltă calitate antreprenorilor;
 • Sprijină și ghidează startup-urile în activitatea de atragere de investiții;
 • Elaborează și implementează dezvoltarea de pachete de resurse și beneficii destinate antreprenorilor;
 • Elaborează și implementează programe / evenimente de educație antreprenorială, hackathoane, bootcamp-uri, programe de consultanță 1 la 1 și mentorat;
 • Sprijină dezvoltarea de comunități de mentori și instituții partenere din ecosistemul de startup;
 • Gestionează relațiile cu partenerii strategici Rubik Hub;
 • Organizează întâlniri de tip matchmaking, networking sau mentorat între antreprenori și mentori;
 • Organizează evenimente pentru atragere de investitori privați de tip business angeles sau fonduri de investiții, precum și programe speciale de finanțare dedicate mediului antreprenorial;
 • Identifică instrumente financiare pentru investiții în startupuri și elaborează materiale informative.

6)    1 post de Expert în cadrul Direcției POR 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferat în domeniul economic;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în procesele de gestionare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare – din perspectiva unei autorități de management (AM), interfețe AM-ACP (Autoritatea de Certificare și Plata), relația cu ACP- cereri de prefinanțare/ rambursare/ cereri de fonduri;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în contabilitatea derulată din perspectiva unei autorități de management (înregistrări contabile, utilizarea conturilor analitice, etc);
 • Experiență profesională în domeniul reconcilierilor contabile AM-ACP-SMIS, aferente declarațiilor de cheltuieli (evidență contabilă a transferurilor de fonduri);
 • Constituie avantaj experiența profesională derulata în activități de elaborare și implementare proceduri de lucru, din perspectiva financiar-contabilă;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză.

   Principalele atribuții ale postului :

 • elaborează și desfășoară procesul de efectuare a plăților către beneficiari, în conformitate cu procedurile în vigoare;
 • desfășoară activitatea privind înregistrarea în sistemele electronice specifice a plăților efectuate în cadrul POR 2021-2027 ;
 • elaborează Declarațiile de cheltuieli pentru POR 2021-2027 în vederea transmiterii la Autoritatea de Certificare și Plată;
 • supervizează activitatea de elaborare a cash-flow-urilor pentru POR 2021-2027;
 • elaborează situațiile financiare privind plățile efectuate în cadrul POR 2021-2027;
 • coordonează și derulează activitatea privind primirea și verificarea cererilor de rambursare/plată, precum și a documentațiilor-suport din cadrul POR 2021-2027;
 • elaborează/documentează/implementează/propune modificări în cadrul procedurilor financiar-contabile aferente POR 2021-2027.


Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor inițiale

Persoanele interesate vor trimite aplicația lor inițiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, până la data de 22.10.2021. Aplicația va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet și detaliat, în care vor evidenția clar experiența profesională, precum și toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, în cuprinsul acestui anunț. În conținutul CV-ului, dar și în conținutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care optează. Ținând cont de specificul posturilor prezentate în cadrul acestui anunț, recomandăm transmiterea candidaturii pentru un singur post în cadrul acestui concurs

Etapa II- Selectarea candidaturilor și depunerea dosarelor de înscriere finale

ADR Nord-Est analizează până la data de 27.10.2021 fiecare candidatura în parte și face selecția aplicaților în funcție de condițiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/și pe e-mail) până cel târziu în data de 01.11.2021 fiecare candidat acceptat, iar acesta va întocmi dosarul final de înscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atașat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agenției din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cel târziu pana la data de 05.11.2021, orele 14:00.

Candidații respinși în aceasta etapă vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situația aplicației lor.

 Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practica privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura începând cu data de 09.11.2021, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Agenția își rezervă dreptul de a suspenda organizarea concursului, sau de a derula on-line probele de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat în timp util candidaților.

De asemenea, tot în acest context, dar și în funcție de numărul celor admiși pentru susținerea probelor, există posibilitatea ca derularea concursului să se întindă pe mai multe zile, aspect care va fi comunicat în timp util candidaților.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0233 218 071, sau la tel. 0740 364 094 (Șef Birou Resurse Umane).

Documente suport:
Bibliografie concurs
Cerere de înscriere