23 septembrie 2021

poza-articol-2
NOUTĂȚI

Apel pentru comunitatea Be.CULTOUR

INVITAȚIE

Stimați colaboratori,

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a început derularea proiectului internațional Be.CULTOUR,  un proiect de cercetare privind identificarea soluțiilor inovative de dezvoltare durabilă a turismului cultural, pe Ruta „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova“, care cuprinde 29 de obiective turistice din județele: Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui și din Republica Moldova. În 2019,  ruta a fost definită și inclusă în lista rutelor cultural-turistice transnaționale, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România și Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Proiectul vine în sprijinul acțiunilor derulate până în prezent de cele două instituții, privind această rută, prin elaborarea unui Plan de Acțiune al Zonei Pilot formată din Regiunea Nord-Est a României și Republica Moldova, care să identifice și să creeze un portofoliu de inițiative inovative de dezvoltare și promovare a rutei menționate. Zona pilot a fost selectată la nivel european ca zonă de cercetare relevantă și face parte din cele 6 zone pilot care vor fi prezentate în octombrie 2022 la Bruxelles, într-un hackaton în care vor fi premiate cele mai inovative proiecte ce vor fi cuprinse în planurile de acțiune aferente fiecărei zone.

Proiectul Be.CULTOUR se va desfășura în perioada 2021 – 2023, este implementat de un consorțiu format din 15 instituții din 10 țări și este finanțat prin Programul Orizont 2020.  Obiectivul general al Be.CULTOUR este de a crea și testa inovații durabile pentru turismul cultural, utilizând principiile economiei circulare, prin metodologii de inovare colaborative și strategii de investiții îmbunătățite. Rețeaua transfrontalieră de inovare ce va fi creată prin proiect va sprijini dezvoltarea rutei culturale și va pune accent pe: documentarea și adăugarea unor obiective noi în rută, relevante și care nu au fost incluse inițial, crearea de proiecte noi care să conducă la regenerarea zonelor și peisajelor culturale, creșterea economică incluzivă, bunăstarea și reziliența comunităților locale, protecția mediului, cooperarea eficientă la nivel transfrontalier, regional și local.

În acest context, vă invităm să faceți parte din Grupul de Lucru al proiectului Be.CULTOUR și din comunitatea de părți interesate, ce are ca scop dezvoltarea și promovarea rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”. Pentru a  putea participa la activitățile Grupului de Lucru din cadrul acestui proiect, vă rugăm să completați formularul acesta și să ni-l trimiteți semnat și scanat până în data de 30.09.2021, la adresele email rpintilescu@adrnordest.ro și alexandra.albu@adrnordest.ro.

În luna octombrie vom organiza primul eveniment dedicat comunității Be.CULTOUR, în care vom stabili agenda de lucru și la care vom beneficia de expertiza unor specialiști internaționali în turism și inovare din Europa și Republica Moldova, cu care vom lucra la elaborarea planului de acțiune al rutei.

De asemenea, vă solicităm sprijinul în activitatea inițială de cercetare din cadrul proiectului, prin distribuirea și completarea unui chestionar. Obiectivul acestui sondaj este de a explora potențialul rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” pentru dezvoltarea turismului cultural durabil, centrat pe vizitator, pe durabilitatea socială și a mediului, respectând cultura și valorile europene. Precizăm că sondajul este destinat vizitatorilor adulți ai obiectivelor turistice din zonele pe care le gestionați. Pentru realizarea unui studiu aprofundat, vă rugăm să aplicați vizitatorilor minimum 10 chestionare, până în data de 30.09.2021.

Pentru a completa chestionarul, dați click pe imaginea de mai jos:

Conferinta valorile europene 28 septembrie RO
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Conferință internațională “Valorile europene în regiunile din România“

Care este viitorul regiunilor din România? Care sunt direcțiile UE în ceea ce privește oportunitățile de finanțare din fonduri europene pentru dezvoltare regională în perioada 2021-2027? Ce pot face autoritățile publice locale pentru creșterea calității vieții locuitorilor lor?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să generăm răspunsuri în 28 septembrie, începând cu ora 10:00, în cadrul conferinței internaționale “Valorile europene în regiunile din România“, organizată de Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG.

Conferința deschide seria de evenimente dedicate schimbului de experiență și expertiză la nivelul autorităților publice din România, astfel încât orașele să facă față provocărilor și oportunităților într-un mod strategic, sustenabil și în beneficiul cetățenilor.

Din partea Comisiei Europene va participa doamna Elisa FERREIRA, Comisar European pentru Coeziune și Reforme. Conferința reunește numeroși experți internaționali ai Comisiei Europene, Băncii Mondiale și experți  naționali din partea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Programul conferinței cuprinde prezentări, dezbateri și 4 sesiuni tematice: Regiuni verzi, Instrumente de dezvoltare urbană, Regiuni inovatoare și Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional.

Agenda completă a conferinței, care include și invitații prezenți la eveniment, poate fi consultată aici.

Conferința se adresează factorilor de decizie și personalului tehnic care gestionează și implementează proiecte finanțate prin fonduri europene, din cadrul autorităților publice locale. Totodată, participarea este deschisă tuturor persoanelor interesate de tematicile discutate, care doresc să asculte, să găsească inspirație și să interacționeze cu experții invitați.

Conferința se va desfășura online, pe platforma MyConnector.  Participarea este gratuită, însă este necesară înscrierea aici: https://bit.ly/39o1kqD.

“Regiunile din România și-au asumat și aplică valorile europene. În 28 septembrie, vom avea ocazia să prezentăm această realitate Dnei Comisar Elisa Ferreira. Vă invităm, așadar, la o discuție de înaltă ținută cu Dna Elisa Ferreira, Comisar European pentru Coeziune și Reforme, reprezentanți ai Comisiei Europene, Guvernului României și Agențiilor pentru Dezvoltare Regională”, transmite Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

***

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – Asociația ROREG reprezintă un organism neguvernamental, creat în anul 2005, care reunește cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională din România. Scopul Asociației ROREG este de a reprezenta interesele membrilor săi la nivel național, cât și la nivel internațional, în vederea sprijinirii dezvoltării lor instituționale și a promovării unei abordări comune și unitare în ceea ce privește dezvoltarea regională și implementarea programelor cu finanțare europeană.

Conferința are loc în cadrul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitați să contactaţi Asociația ROREG: telefon: 0356-829528, e-mail: office@roreg.eu

Agendă conferință
Comunicat de presă