iulie, 2021

newsletter-een-iulie-2021
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Ediția lunii iulie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

Am revenit cu noi oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs. și alte câteva informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Vă invităm să consultați și alte oportunități de afaceri accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter iulie 2021

digi24
NOUTĂȚI

Emisiune TV Digi24 „Europa Mi-e Bine, Ți-e Bine”: proiectele realizate cu fonduri UE care contribuie la transformarea Moldovei

Duminică 18 iulie 2021, în cadrul emisiunii ‚Europa Mi-e Bine, Ți-e Bine’, difuzată în premieră la Digi24, s-au prezentat schimbările în bine realizate în Județul Neamț în ultimii ani, precum și rolul uriaș pe care l-au avut finanțările europene în realizarea acestor schimbări! Puteți urmări emisiunea online aici: https://bit.ly/ADRDigi24 și descoperi o parte din proiectele realizate cu fonduri UE care contribuie la transformarea Moldovei.

por-5D
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

10 milioane de euro finanțare nerambursabilă pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în Regiunea Nord-Est

actualizat ianuarie 2023

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar – Lider de parteneriat, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” „,Cod SMIS 2014+ 145313, în data de 13 iulie 2021.

Obiectivul proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Nord-Est pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.

Prin intermediul acestui proiect, unitățile administrativ-teritoriale selectate din Regiunea Nord-Est și Ministerul Tineretului și Sportului vor primi finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea pregătirii a 15 proiecte, urmând ca în momentul lansării apelurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, beneficiarii să aibă documentațiile pregătite, astfel încât să obțină finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură cât mai repede.

Parteneri în proiect și investițiile pentru care vor fi pregătite documentații tehnico-economice sunt:

Județul Botoșani pentru Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282  dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Cotușca, Rădăuți, Prut cu conectivitate directă la   Vama  transnațională  Rădăuți-Prut cu Republica Moldava și Modernizarea, extinderea și valorificarea  durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii  Mihai Eminescu din județul  Botoșani

Județul Iași pentru Înființarea centurii ușoare a Municipiului Iași

Județul Neamț pentru Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T și Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț

Județul Suceava pentru Modernizare rețea drumuri județene și Muzee pentru comunitate

Județul Vaslui pentru Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui

Municipiul Piatra Neamț pentru Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț

Municipiul Suceava pentru Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții

Municipiul Moinești pentru Diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa Nord-Sud

Orașul Flămânzi pentru Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi

Orașul Liteni pentru Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat

Ministerul Tineretului și Sportului pentru Reabilitarea centrului de agrement Salatruc și Reabilitarea centrului de agrement Valea Budului

Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv de la data 18.04.2019 până la 30.09.2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 44.064.886,16 lei, din care valoare eligibilă 40.780.247,97 lei.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în ultimii ani este aceea că pregătirea temeinică a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură este principala premisă a unei investiții de succes. Acest proiect vine în sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților administrativ-teritoriale care au deja conturate idei de proiect ambițioase și care au parcurs o metodologie de selecție, prin finanțarea documentaților (studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură în domenii conexe mobilității urbane, turismului sau infrastructurii rutiere.  Ne așteptăm ca la momentul lansării primelor apeluri din POR Nord-Est 2021-2027, cei care au primit sprijin in cadrul acestui proiect sa fie printre primii care depun cereri de finanțare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR Nord-Est, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, Piatra Neamţ, tel.: 0233.218.071, fax: 0233.218.072, email: adrnordest@adrnordest.ro, website: www.adrnordest.ro.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020”.

// Descarcă comunicat de presă în format .pdf

noutati
NOUTĂȚI RIS3

Rezultatele apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

07.07.2021 – Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a aprobat portofoliul de proiecte RIS3 Nord-Est, în data de 7 iulie 2021

Prin Hotararea nr. 9 din 07.07.2021, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a aprobat portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est, Ed.3, Rev.1. Acest portofoliu a rezultat în urma desfășurării Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est, în perioada 04 septembrie – 14 decembrie 2020.


26.02.2021 – Rezultatele apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

ADR Nord-Est, în calitate de coordonator al RIS3 Nord-Est, a derulat, în perioada 4 septembrie – 14 decembrie 2020, un proces de identificare de proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă regionale, în vederea constituirii portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est.

Apelul s-a încheiat cu 118 propuneri primite în termen (buget de 980,675 mil. euro), dovedind interesul și încrederea actorilor regionali în mecanismul transparent și profesionist propus de ADR Nord-Est.

Propunerile de proiecte au fost analizate și evaluate de către experți ai ADR Nord-Est, rezultând un număr de 85 de propuneri admise și selectate în portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Bugetul total al propunerilor admise este de 728,849 mil. euro.

Propunerile de proiecte admise au vizat domeniile de specializare inteligentă TIC (30),  Sănătate (21), Agroalimentar și industria lemnului (15), Turism (8), Energie (6), Textile (4), Mediu (1), bugetul mediu pe proiect fiind de 8,574 mil. euro.

Portofoliul de proiecte aferent RIS3 Nord-Est este compus din 63 de propuneri de proiecte cu activitate economică (generatoare de venituri) cu un buget ce reprezintă 61,38% din total și 22 de propuneri de proiecte pentru finanțarea publică a cercetării cu un buget ce reprezintă 38,62% din total.

În ceea ce privește locația de implementare a proiectelor propuse, 54 sunt localizate în jud. Iași, în jud. Neamț și Suceava câte 8 proiecte, în  jud. Vaslui, Botoșani și Bacău câte 4 proiecte, iar 3 proiecte propun implementarea la nivel regional.

Lista finală a proiectelor selectate pentru portofoliul RIS3 Nord-Est va fi transmisă spre avizare Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est, precum și Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Mulțumim tuturor actorilor care contribuie la transformarea regiunii noastre prin specializare inteligentă.


21.12.2020 – Anunt privind perioada de evaluare pentru Fisele de proiect primite pentru Apelul de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Având în vedere numărul mare de aplicații (88 propuneri de proiect din totalul de 118) primite în ultima zi a Apelului de constituire a portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est, vă anunțăm că perioada de evaluare a acestora va necesita un interval mai mare de timp decat cel planificat inițial.

Actualizări privind situația evaluarilor proiectelor vor fi publicate săptămânal.

Facem un apel la dumneavoastră, la rabdare, înțelegere și bună colaborare!

Situație Portofoliu de proiecte aferent RIS3 Nord-Est (16.02.2021)


24.11.2020 – Prelungirea termenului de depunere a Fiselor de proiect in cadrul Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Vă informăm că termenul de  depunere a propunerilor de proiecte de specializare inteligentă în cadrul Apelului pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est a fost prelungit până la data de 14 decembrie 2020.


04.09.2020 – Apel deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Scopul acestui apel este de a constitui un portofoliu de propuneri de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii Nord-Est și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027, prin Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027, prin alte programe operaționale și fonduri publice disponibile la nivel național sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeană, care sprijină dezvoltarea inovativă.

Context

Cu sprijinul reprezentanților mediului de afaceri, universităților, centrelor de cercetare, organizațiilor non-guvernamentale și entităților administrative teritoriale, în anul 2020, ADR Nord-Est a derulat cea de-a treia ediție a procesului de descoperire antreprenorială în Regiunea Nord-Est. Acest dialog structurat, a oferit participanților posibilitatea să evalueze provocările care împiedică dezvoltarea economică inovativă și să identifice oportunitățile ce pot contribui la valorificarea competențelor și avantajelor competitive pentru inducerea procesului de transformare economică. Astfel, au fost identificate oportunitati pentru specializarea Regiunii Nord-Est în următoarele domenii:

 • Agro-alimentar & industria lemnului
 • Energie
 • Mediu
 • TIC
 • Sănătate
 • Textile
 • Turism

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est are ca scop stabilirea domeniilor în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune “O Europă mai inteligentă”, fiind corelată cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă (SNCDISI) 2021-2027. Pentru operaționalizarea strategiei este necesară implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare-inovare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere) ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii.

După consultarea documentelor de mai jos, veți obține informații despre: Cine poate transmite o fișă de proiect pentru acest apel? Ce propuneri de proiect pot fi transmise? Care sunt domeniile vizate de acest apel? Cum se va desfășura procesul de evaluare și selectare a propunerilor de proiect? Care este calendarul estimativ?

Vă invităm să transmiteți pe adresa de email adrnordest@adrnordest.ro o propunere de proiect de specializare inteligentă, completând „Fișa de proiect” până la data de 27 noiembrie 2020 14 decembrie 2020. Eventualele întrebări și solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de email info@adrnordest.ro.

Toate fișele de proiect depuse până la data de 27 noiembrie 2020 14 decembrie 2020 vor parcurge o etapă de selecție, conform Grilei de evaluare. Fișele de proiect selectate vor fi analizate de către experți din cadrul ADR Nord-Est, în vederea identificării de potențiale surse de finanțare, în funcție de specificul ideii propuse. Validarea portofoliului de proiecte RIS3 Nord-Est se va realiza în decembrie 2020.

Documente atasate:

 1. Informatii apel proiecte strategice PDL 2020
 2. Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est  Anexa 1 – Rezultate Connect Nord-Est (revizia 1 28.09.2020)
 3. Anexa 2 – Fisa de proiect
 4. Formular_Buget_proiect RIS3
 5. Anexa 3 – Grila de evaluare
 6. [NOU!] Intrebari frecvente
harta
NOUTĂȚI

Harta furnizorilor ecologici

Cam cum ar arăta o discuție între doi achizitori, înainte de a derula o achiziție publică verde? 

Cred că, în mare, s-ar evidenția următoarele remarci:
“Nu vom găsi pe piața din România un produs care să ne îndeplinească perfect nevoia…”
“Dar sunt atât de scumpe, nu ne putem permite o așa mare cheltuiala din banii publici…”

Astăzi încheiem acest pattern și ne vom îndrepta către o nouă abordare.

Această hartă prezintă doar o “mostră” a cât de puternică este piața din România. Există mai mulți furnizori și producători care pot răspunde și livra produse durabile și de calitate. Campania aceasta este dedicată lor. Pentru a le crește vizibilitatea în rândul autorităților care desfășoară achiziții publice.

Harta noastră se dorește a fi un instrument permanent, care să fie un real ajutor atât achizitorilor, cât și furnizorilor/producătorilor de astfel de produse.

Dacă doriți să ne fiți alături în creșterea campaniei noastre, vă încurajăm să ne scrieți.

catalog_26
NOUTĂȚI

Catalogul surselor de finanțare – iulie 2021

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Catalog surse de finanțare – iulie 2021

214109925_4236422579752426_4654981372963889508_n
NOUTĂȚI

Ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est s-a reunit în data de 7 iulie 2021, la Rubik Hub, în Piatra Neamț.

Ședința, condusa de Ionel Arsene, președintele în exercițiu al CDR Nord-Est și moderată de Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est, a debutat cu o informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 Regio, urmată de o informare privind stadiul pregătirii POR Nord-Est 2021-2027.

no images were found

Urmare a votului tuturor celor prezenți, au fost aprobate hotărâri de mare interes pentru orientarea finanțărilor viitoare, privind:

 • aprobarea Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est (RIS 3 Nord-Est)
 • aprobarea portofoliului de proiecte aferent RIS 3 Nord-Est
 • aprobarea componenței actualizate a Consorțiului Regional de Inovare (CRI);

Detalii despre aceste documente puteți consulta aici.

apeluri-achizitii-inovatoare
NOUTĂȚI

Apeluri pentru solicitarea de asistență pentru proiecte de achiziții inovatoare

Achizițiile de inovare permit sectorului public să-și modernizeze serviciile, economisind costuri și creând oportunități de piață pentru companii.

Pentru a dezvolta și implementa asemenea tipuri de achiziții, bazate pe TIC, Comisia Europeană, prin Asistență Europeană pentru Achiziții de Inovare/ European Assistance For Innovation Procurement (EAFIP), sprijină autoritățile publice, în special achizitorii, cu asistență pentru:

 • Abordarea soluțiilor inovatoare care să corespundă nevoilor specifice;
 • Pregătirea și desfășurarea unor consultări de piață la nivelul UE;
 • Redactarea documentelor de licitație;
 • Lansarea cererilor de oferte publicate la nivel european, inclusiv suport pentru redactarea clarificărilor, în orice moment al procesului;
 • Semnarea contractelor cu furnizorii selectați, respectând legislația europeană și națională care reglementează achizițiile publice.

Așadar, luna martie a anului 2021 a deschis calendarul apelurilor pentru noi proiecte, ce oferă posibilitatea achizitorilor de a solicita asistență de specialitate gratuită.

În prezent, este deschis apelul al doilea, iar cei care pot beneficia de asistență în cadrul inițiativei EAFIP, sunt toți achizitorii publici din statele membre UE.

Apelurile pentru solicitarea asistenței tehnice vor fi publicate la fiecare trei luni, încheindu-se în aprilie 2022.

Daca sunteți curioși să aflați mai multe informații despre achizitorii selectați în apelurile anterioare, care au primit sau primesc și în prezent asistență pentru proiectele lor, EAFIP actualizează în mod regulat paginile proiectului.

Asistență Europeană pentru Achiziții de Inovare/ European Assistance For Innovation Procurement (EAFIP) este o inițiativă finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) prin acordarea de asistență locală achizitorilor publici, pentru inițierea unor noi achiziții de inovare și pentru promovarea bunelor practici, precum și consolidarea bazei de date privind achizițiile de inovare finalizate.

brct
NOUTĂȚI

Oportunități de angajare în cadrul BRCT Suceava

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

 • COORDONATOR MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durata nedeterminată)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată, pana in septembrie 2022)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de înscriere este 26 Iulie 2021, ora 16:00 (ora României).

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:
Bibliografie
Cerințe post Coordonator monitorizare implementare
Cerințe post Ofițer IT&SMIS
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Concursul se va desfășura în data de 2 August 2021, ora 10:00 (ora României) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).
Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Pentru informații suplimentare:
Oana GRIGORAȘ, responsabil resurse umane
Telefon: 0770 338 005
Email: oana.grigoras@brctsuceava.ro

Biroul își rezervă dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat in timp util candidaților.

Sursa: BRCT Suceava

Noul Website
NOUTĂȚI

Accesează noul portal al Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România lansează noua versiune a website-ului său, la adresa https://romania.representation.ec.europa.eu/.

Cei interesaţi pot vedea aici care sunt prioritățile Comisiei Europene, consulta Planul de redresare pentru Europa și politicile-cheie ale Uniunii Europene pentru România, precum și modul în care funcționează bugetul UE pentru România.

De asemenea, sunt disponibile și informații cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii, dar și resurse educaționale sau detalii despre oportunități de angajare în cadrul instituțiilor europene.

Prin intermediul noului website, se oferă conținut în limba română:

 • Știri și informații privitoare la principalele politici și programe ale UE și la modul în care sunt implementate aceste politici în România;
 • Accesul la rețelele sociale, la buletine informative și alerte informative ;
 • Modalități de contact și interacțiune cu Uniunea Europeană, atât la nivel local, cât și la nivelul UE;
 • Linkuri spre alte informații utile cu privire la UE.

Uniunea Europeană furnizează atât un serviciu de contact central cuprinzător, cât și o serie de alte informații, servicii și rețele de sprijin în România.

Dacă aveţi întrebări despre UE, aveţi nevoie de ajutor pentru a găsi informații specifice, o anumită documentație sau ai nevoie de un expert UE pentru un eveniment, accesaţi linkul de  contact.

Context
Reprezentanța este vocea Comisiei într-un stat membru, iar Comisia Europeană are Reprezentanțe în toate cele 27 de state membre.
Activitatea Reprezentanței este completată de cea a centrelor EUROPE DIRECT, care comunică și oferă informații cetățenilor la nivel regional și local, în toată Uniunea Europeană.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România