mai, 2021

becoultur
NOUTĂȚI

Prelungire apel candidaturi destinații turistice regionale pentru schimb de experiență în cadrul proiectului Be.CULTOUR

În cadrul proiectului Be.CULTOUR „Dincolo de turismul cultural”, finanțat prin Orizont 2020 și coordonat de CNR IRISS, ERRIN anunță prelungirea înscrierilor la Apelul deschis pentru aderarea la COMUNITATEA Be.CULTOUR până în data de 08.06.2021, ora 18.00.

În cadrul proiectului Be.CULTOUR, 6 regiuni pilot vor co-crea soluții inovatoare bazate pe obiective turistice pentru turismul cultural, centrat pe om și circular. „Rețele de inovare în domeniul patrimoniului” vor fi înființate în zone europene izolate, periferice și dezindustrializate și peisaje culturale defavorizate vor fi identificate ca „situri de patrimoniu pilot”: conform obiectivelor proiectului, aceste regiuni au definit provocări clare legate de turismul cultural care necesită inovare și vor servi ca punct de plecare pentru colaborarea cu 12 „ecosisteme oglindă” suplimentare, formând Comunitatea Be.CULTOUR. 12 reprezentanți locali și regionali angajați în modelarea viitorului turismului cultural vor avea ocazia să colaboreze îndeaproape cu 6 regiuni pilot și să beneficieze de un sistem de învățare inter pares complet finanțat, care urmează abordarea pilot / oglindă. Prin conversații trimestriale comunitare, interviuri dedicate, seminarii web adaptate și laboratoare de învățare offline (la Bruxelles în 2022 și Napoli în 2023), membrii comunității vor interacționa îndeaproape cu cele 6 ecosisteme pilot.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Roxana Șlemco, Director Centrul Regional de Studii Nord-Est, în cadrul ADR Nord-Est, adresă email: rpintilescu@adrnordest.ro.

een-n-mai
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Vă invitam să analizați ediția lunii mai 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, în calitate de Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

În această nouă ediție, vă propunem alte oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs., alături de informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Alte oportunități de afaceri veți găsi accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter mai 2021

office-1209640_1920
OPORTUNITĂȚI PARTENERIATE

CodBSS1 – Universitatea Tehnică din Liberec caută parteneri pentru o propunere de proiect LIFE, ce vizează utilizarea durabilă a apei în centrele Zoo

Propunerea de proiect abordează utilizarea durabilă a apei potabile și a apelor subterane, în centrele de tip grădină zoologică.

Obiectivele principale ale propunerii de proiect sunt:

 • reducerea semnificativă a consumului de apă potabilă dar și a apelor subterane prin introducerea conceptului de Management Circular al Apei, ce implică reutilizarea a minimum 50% a cantității de apă;
 • conservarea apei în zonele urbane, în special, în centrele de vizitare, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Directivei-Cadru privind apa a UE și Directivei UE privind inundaţiile în regiunile ce se confruntă cu lipsa apei;
 • implementarea unui concept inovator de tratare a apei prin utilizarea în zonele umede naturale a unor tehnologii moderne pe baza de membrană cu consum redus de energie;
 • reducerea amprentei de carbon prin reutilizarea apei gri tratate.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

4 - Nord-Est o regiune educata
NOUTĂȚI

6,3 milioane euro finanțare nerambursabilă REGIO pentru Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

În data de 13 mai 2021, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, prin Rectorul Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky,  a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și ADR Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul  REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ UNIVERSITARĂ ȘI DOTARE “SMART” CORP B.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară – 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și are o valoare totală de 29.99 milioane lei, din care 29.33 milioane lei (aprox 6,3 milioane euro) finanțare nerambursabilă.

Pe parcursul următoarelor 32 de luni, vor fi realizate ample lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii Corpului B și va fi asigurată dotarea cu echipamente didactice de tip SMART.

La finalul anului 2023, peste 1300 de studenți vor beneficia de condiții superioare de desfășurare a procesului educațional.

bitmap 2
NOUTĂȚI

Apel deschis de expresii de interes pentru aderarea la Grupul Consultativ pentru Economie Circulară din Regiunea Nord-Est

De ce acum?

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet ambițios privind economia circulară. Această inițiativă conține o abordare integrată pentru sprijinirea părților interesate europene în realizarea tranziției către o economie mai puternică și mai circulară. Prin acest plan de a face economia Europei mai sustenabilă și mai competitivă, Comisia oferă măsuri ambițioase de reducere a utilizării resurselor, de diminuare a deșeurilor și de stimulare a producției și consumului durabil.

Gestionarea resurselor naturale pe baza analizei ciclului de viață, de la extracție, prin proiectarea și fabricarea produselor, la ceea ce este considerat deșeu, este esențială pentru creșterea economică ecologică. Eco designul care permite repararea, reutilizarea, refabricarea și reciclarea din nou ar trebui să devină modul de lucru uzual.

O economie mai ecologică înseamnă o nouă creștere economică și noi oportunități de angajare. Proiectarea ecologică, ecoinovarea, prevenirea deșeurilor și reutilizarea materiilor prime pot aduce economii nete pentru întreprinderile din UE de până la 600 de miliarde EUR. Măsurile suplimentare de creștere a productivității resurselor cu 30 % până în 2030 ar putea stimula PIB-ul cu aproape 1 %, creând în același timp 2 milioane de locuri de muncă suplimentare. De asemenea, aduce beneficii mediului înconjurător și reduce emisiile de gaze cu efect de seră la nivel european.

De ce noi?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a constituit încă din 2016 grupul consultativ pentru economie circulară și acum dorim să îl completăm cu noi membri. Scopul acestei structuri parteneriale este acela de a identifica împreună oportunitățile și de a acționa pentru îmbunătățirea adoptării economiei circulare în regiunea Nord-Est.

De ce nu și voi?

Vă invităm să răspundeți acestui apel prin completarea următorului chestionar, întrucât stimularea și dezvoltarea proiectelor din domeniul economiei circulare este un proces amplu, în care este nevoie de o implicare variată din zone precum mediul economic, universitar, administrativ sau societatea civilă.

Această etapă a demersului nostru este sprijinită de proiectul Interreg REPLACE (REgional PoLicy Actions for Circular Economy), care și-a propus îmbunătățirea gestionării, implementării și monitorizării instrumentelor de politică regională care vizează facilitarea tranziției către economia circulară, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă.

Termenul limită până la care sunt așteptate răspunsurile dumneavoastră este: 31/05/2021

Pentru orice detalii vă stăm la dispoziție!

Persoana de contact:  Adrian Andrei – Expert Birou Cooperare Externă, tel. 0743362509, email: adrian.andrei@adrnordest.ro.

Poza anunt RVP 2.0
NOUTĂȚI RIS3

Lansarea celui de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est lansează cel de-al doilea apel al Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP 2.0) în vederea identificării proiectelor de cercetare cu potențial ridicat de comercializare din Regiunea Nord-Est și sprijinirii echipelor de proiect aferente să își consolideze cunoștințele și capacitățile pentru a-și avansa propriul proiect către un nivel mai ridicat de pregătire tehnologică (TRL).

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării (RVP) se va implementa astfel:

 • organizarea unor ateliere cu durată scurtă (1-2 zile) destinate cercetătorilor și personalului CTT, care au depus expresie de interes pentru a evalua provocările întâmpinate și nevoile acestora în procesul de comercializare a rezultatelor lor de cercetare și a identifica echipele de cercetare care vor beneficia de o asistență personalizată prin program;
 • sesiuni de coaching individualizat oferit echipelor selectate în vederea valorificarii unor oportunități specifice de comercializare.

Aplicanți eligibili:
În cadrul prezentului apel, entitățile care pot aplica sunt echipele de cercetare din cadrul următoarelor universități:

 1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași
 2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
 4. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 5. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 6. Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava

Perioada în care pot fi depuse aplicațiile:
Data de la care pot fi depuse aplicațiile: 04.05.2021
Data până la care pot fi depuse aplicațiile: 04.06.2021

Programul de Valorificare a Rezultatelor Cercetării se va desfășura în limba engleză.

Pentru mai multe detalii despre RVP 2.0 și despre procesul de aplicare, vă rugăm să accesați următoarele link-uri: