octombrie, 2020

ris3
RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est

În urmă finalizării procedurii de consultare și obținerii numărului necesar de voturi pozitive, Consorțiul Regional de Inovare a avizat favorabil Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est.

Versiunea avizată a Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est:

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componentă CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare