Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie servicii de consultanta pentru atingerea obiectivelor proiectului ClusterPoliSEE

04/02/2013

! Actualizare 04.02.2013: In vederea asigurarii competitiei, se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pentru incheierea contractului de servicii, prin cumparare directa, pana la data de 08.02.2013, ora 11:00.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de autoritate contractanta,  doreste sa incheie un contract de servicii al carui obiect il constituie consultanta pentru atingerea obiectivelor proiectului ClusterPoliSEE - Politici Inteligente pentru Clustere în Sud Est-ul Europei (Programul SEE) prevazute in legatura cu activitatea descrisa in pachetul de lucru WP3 Platforma de invatare privind politicile de clustere in spatiul SEE) - Activitatea 3.3 Elaborare chestionar pentru consultare publica in domeniul Noi aptitudini si locuri de munca privind clusterele din RNE si in pachetul de lucru WP4 Procesul de invatare in domeniul politicilor de clustere prin evaluarea datelor existente si experientelor acumulate.

Caietul de sarcini pe baza caruia se va elabora propunerea tehnico-financiara si documentele care trebuie prezentate in vederea stabilirii ofertei castigatoare sunt precizate in documentul atasat.

Contractul de servicii va fi atribuit in baza criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut”. In documentul atasat este prezentata si valoarea maxima estimata a contractului.

Oferta tehnico-financiara si documentele de calificare, pot fi transmise pe e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro, sau prin posta pe adresa Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, str. Lt. Draghiescu, nr. 9, Piatra Neamt, RO-610125, pana in data de 04.02.2013.

Clarificare: Din documentele emise de institutii abilitate in acest sens, care vor fi prezentate doar de ofertantul declarat castigator, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si ca nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei sau ca ofertantul se afla in incapacitate de plata.

Caiet de sarcini

Proiect ClusterPoliSEEToate stirile »