Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Parteneriat

Prezentare CRP

Comitetul Regional pentru Planificare Nord-Est 2014 – 2020 (CRP) este organizat si coordonat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est (ADR NE), care asigura si secretariatul tehnic al acestuia.
CRP NE are rol consultativ, reprezentand cadrul larg partenerial al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est (CDR NE)  pentru elaborarea si avizarea PDR NE...continuare.

Structura CRP si a Parteneriatului Regional

Elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea documentelor de programare nationale, trebuie sa respecte principiul european al parteneriatului si sa implice consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau avand responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii.

Principiile aplicabile acestui cadru partenerial sunt urmatoarele: respectarea guvernantei pe mai multe niveluri, valorificarea experientei, a bunelor practici si know-how-ului partenerilor relevanti, asigurarea asumarii de catre toate partile implicate a interventiilor programate.

Cadrul partenerial are ca scop:

  • stabilirea principalelor obiective strategice si prioritati de interventie a fondurilor europene nerambursabile la nivel sectorial si regional printr-o consultare parteneriala larga si transparenta in scopul elaborarii Contractului/Acordului de Parteneriat si a documentelor de programare subsecvente;
  • obtinerea acordului partenerilor asupra domeniilor de interventie a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei in perioada 2014-2020, a alocarilor financiare indicative aferente fiecarui program subsecvent, a principalilor indicatori de rezultat, precum si a modalitatilor de implementare, monitorizare si evaluare;
  • asigurarea complementaritatii interventiilor finantate din diverse surse publice in cadrul obiectivelor strategice;
  • asigurarea participarii si implicarii responsabile a partenerilor in scopul stabilirii si asumarii interventiilor programate, inclusiv prin furnizarea informatiilor necesare fundamentarii acestora, cu respectarea principiului guvernantei pe mai multe niveluri.

Componenta structurilor parteneriale:

Comitetul Regional pentru Planificare (CRP) Nord-Est 2014 – 2020

Grupurile Tematice Regionale (GTR)

Grupurile de Lucru Subregionale (GLSR)