Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte

Integrare prin comunicare si informare europeana in Regiunea Nord-Est

In calitatea sa de promotor al dezvoltarii regionale, ADR Nord-Est a facut inca de la infiintare eforturi sustinute pentru a dezvolta instrumente de comunicare si promovare care sa asigure pe de o parte functionarea eficienta si continua a canalelor de comunicare cu organizatiile constituite la nivel regional si pe de alta parte pentru a aduce constant si in timp util informatia de la nivel central pentru a fi diseminata la nivel regional in cele mai bune conditii.

In acest context, Strategia de comunicare ADR Nord-Est elaborata pentru perioada de pre-aderare (2005-2007) urmareste consolidarea unei comunicari sistematice intre agentie si grupurile tinta interesate de la nivel regional (Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, administratia publica locala, serviciile descentralizate ale ministerelor, beneficiarii si potentialii beneficiari de programe de finantare, mediul de afaceri regional, mass media, etc) si national (Ministerul Integrarii Europene, Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti) in scopul stimularii unei contributii constiente la implementarea angajamentelor privind aderarea la Uniunea Europeana.

Apropierea datei de aderarare a Romaniei la Uniunea Europeana, cumulata cu necesitatea de actiune pentru atingerea obiectivelor propuse in vederea aderarii, au ca rezultat aparitia unei mari cantitati de informatie care trebuie diseminata la nivel institutional si la nivel individual in intreaga Regiune. Astfel, in efortul de a aduce informatia europeana mai aproape de oameni, ADR Nord-Est si Delegatia Comisiei Europene (DCE) in Romania au semnat, la Iasi, in data de 26 mai, un Protocol de parteneriat pentru coordonarea activitatilor de comunicare pe teme europene. In baza acestui parteneriat ADR Nord-Est, cu sprijinul Delegatiei CE, va pregati informatia europeana privind finantarile, politicile si valorile europene pentru a fi transmisa locuitorilor din Regiunea Nord-Est, prin mijloace adecvate.

Activitati

In cadrul eforturilor de crestere a transparentei actiunilor Uniunii Europene in Nord-Estul Romaniei, ADR Nord-Est a initiat proiectul „Integrare prin comunicare si informare europeana in Regiunea Nord-Est” finantat in cadrul programului de micro-proiecte, Fondul Europa 2005. Proiectul isi propune sa realizeze adaptarea informatiei europene la nevoile unor grupuri specifice locale, constientizarea institutiilor cheie si publicului regional privind criteriile de conformitate ale procesului de integrare precum si diseminarea informatiilor privind exemple de bune practici in etapa de pre-aderare.

Activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor proiectului si satisfacerea nevoilor grupurilor tinta sunt:

 1. realizarea unei campanii de informare europeana la nivel regional ce va consta in:
  - realizarea si distribuirea unui pliant pentru diseminarea de informatii privind instrumentele de finantare disponibile Regiunii Nord-Est dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
  - realizarea unor postere destinate in special mediului rural, pentru promovarea valorilor europene
  - publicarea in presa cu tiraj regional a unor casete de informare privind institutiile, valorile si politicile europene
 2. Realizarea si distribuire a unei brosuri de promovare a programelor de finantare si a proiectelor de succes din Regiunea Nord-Est;
 3. Organizarea unor „Zile de Informare Europeana” la nivel regional;
 4. realizarea unui set de emisiuni TV de analiza si opinie privind integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
 5. Elaborarea unui Manual de Comunicare a ADR Nord - Est cu Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si administratia publica locala;
 6. Realizarea unei sectiuni dedicate informarii europene in site-ul www.adrnordest.ro

Grupuri tinta

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (24 membri) – grup tinta reprezentativ ca putere de decizie si capacitatea de a forma opinii, are nevoie de sprijin pentru a-si comunica deciziile si a colecta propunerile celorlalti membri ai administratiei publice locale, lipsa unui cadru organizat de comunicare (regiunea nu este unitate administrativ teritoriala)
- administratia publica locala (541 reprezentanti din care, 504 din mediul rural) – grup tinta reprezentativ ca putere de decizie si capacitatea de a forma opinii, are nevoie de informatii sistematizate privind planificarea resurselor la nivel regional, oportunitatile de finantare, criteriile de conformitate pentru alinierea administratiei la cerintele Uniunii Europene si sprijn pentru comunicarea propriilor initiative (in special pentru comunitatile izolate si cele sarace)
- reprezentanti ai institutiilor si organizatiilor cheie din regiune, potentiali beneficiari de fonduri europene (1500 institutii de invatamant, cercetare, cultura, servicii publice descentralizate, organizatii de sprijinire a afacerilor si societati comerciale) – sunt catalizatori de opinie, generatori de inititative de dezvoltare, cunoasterea structurii cadrului de sprijin comunitar, reglementarile CE privind alocarea si managementul Fondurilor Structurale, initiativele Guvernului Romaniei in perioada de pre-aderare, rezultatele obtinute din implementarea programelor de pre-aderare, exemple de bune practici
- cca. 30.000 cetateni ai regiunii beneficiari ai informatiilor furnizate prin media – asigura reprezentativitate la nivel local, au nevoie de acces la informatii corecte, adaptate nevoilor locale, solutii alternative pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta