Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: Cooperare » Programe / Proiecte

Functiuni de Dezvoltare Economica in ADR Nord-Est

In cadrul programului Global Opportunities Fund, administrat de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a obtinut finantarea proiectului “Functiuni de Dezvoltare Economica in ADR Nord-Est, Romania”.

Proiectul are in vedere stimularea capacitatii ADR Nord-Est de a promova activitatile economice si de investitie in regiune, maximizarea potentialului economic si sprijinirea crearii si dezvoltarii IMM-urilor in Regiunea Nord-Est.

Buget

Bugetul proiectului este de 52.285 £, iar perioada de desfasurare este de 12 luni, incepand cu 8 august 2005, data la care a fost semnat contractul de finantare.

Rezultate si impact

Impactul proiectului va fi cuantificat prin:
- Stimularea investitiilor in regiune printr-o mai buna disponibilitate a informatiei;
- IMM vor avea mai mult suport prin crearea de noi intreprinderi si largirea activitatii celor existente.

Componentele ce vor contribui la implementarea eficienta a Strategiei Regionale pentru Dezvoltare Economico-Sociala si a Programului Operational Regional 2007-2013 sunt:

Componenta 1 - Crearea unei baze de date actualizate cu terenuri, proprietati si structuri economice disponibile in regiune

Baza de date dezvoltata in cadrul primei componente va pune la dispozitia potentialilor investitori informatii concrete privind terenurile, cladirile si halele industriale aflate in proprietatea administratiei publice locale, disponibile sub forma de: concesiune, vanzare sau inchiriere. In cadrul acestei componente va fi pregatit si transmis un chestionari-interviu pentru identificarea ofertei administratiei publice locale in acest sens. De asemenea, va fi creata o retea de experti (min. 12) din cadrul administratiei publice locale care sa fie instruiti impreuna cu expertii ADR Nord-Est pentru completarea si actualizarea on-line a bazei de date.

Componenta 2 - Implementarea unui fond de dezvoltare regionala pentru a sprijini crearea si dezvoltarea de noi IMM

A doua componenta a proiectului se va desfasura in patru etape:
- analiza situatiei existente;
- realizarea unui studiu de fezabilitate;
- crearea fondului;
- implementarea si derularea rezultatului acestei componente.

Asistenta tehnica pentru derularea proiectului va fi asigurata de experti din Marea Britanie, pentru a transfera modelul britanic de utilizare a acestui tip de baze de date si de diseminare a informatiilor catre potentialii investitori. ADR Nord-Est a selectat deja doi experti britanici specializati pe fiecare componenta a proiectului care vor efectua prima misiune in Regiunea Nord-Est la finele lunii ianuarie 2006.